Home PageTegenpartij erkent geen aansprakelijkheid

Tegenpartij erkent geen aansprakelijkheid

Heeft u schade geleden waar een ander verantwoordelijk voor is? Bijvoorbeeld letselschade door een auto-ongeval of een bedrijfsongeval? Bent u het slachtoffer van een medische fout? Of heeft u materiële schade, bijvoorbeeld doordat er iets is misgegaan met een verbouwing? 

In al deze gevallen kunt u de verantwoordelijke aansprakelijk stellen. Degene die aansprakelijk is, moet de schade herstellen of een schadevergoeding betalen. Helaas erkent de tegenpartij niet altijd haar aansprakelijkheid. 

Weigert uw tegenpartij aansprakelijkheid te erkennen? De juristen van Invorderingsbedrijf helpen u met het verhalen van de schade.

Erkent uw tegenpartij geen aansprakelijkheid?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Aansprakelijkheid schade boomwortelsbelangrijk dat u onderzoek laat doen

  De tegenpartij aansprakelijk stellen

  Juridische hulp

  Als iemand anders schade of letsel veroorzaakt, is het vaak mogelijk om herstel of een schadevergoeding te eisen. Daarvoor moet u allereerst de veroorzaker aansprakelijk stellen. Hiervoor schrijft u een brief aan de tegenpartij. Hierin vermeldt u wat er in uw optiek gebeurd is, waarom de tegenpartij daarvoor aansprakelijk is en op welke rechtsgrond (bijv. een wanprestatie of een onrechtmatige daad) en wat voor oplossing u voorstelt (bijvoorbeeld een schadevergoeding of herstel).

  Vooral als de belangen groot zijn, is het verstandig om een jurist in te schakelen voor het aansprakelijk stellen van de tegenpartij. Een jurist weet wie er formeel gezien aansprakelijk is en op welke grond hij aansprakelijk gesteld kan worden. Ook kan een jurist helpen met het verkrijgen van een maximale vergoeding. Zo kunt u naast de materiële schade soms ook aanspraak maken op een vergoeding voor immateriële schade.

  Met een heldere aansprakelijkstelling is de kans groot dat de (verzekering van de) tegenpartij de aansprakelijkheid erkent. Als de andere partij de aansprakelijkheid erkend heeft, is de kans ook groot dat u er over de hoogte van de schadevergoeding samen uitkomt.

  Soms is het lastig om te bepalen wie er, juridisch gezien, aansprakelijk is. Via de links hieronder kunt u meer lezen over specifieke situaties waarin u mogelijk iemand aansprakelijk kunt stellen.

  Tegenpartij erkent aansprakelijkheid niet

  In sommige gevallen wijst de tegenpartij iedere aansprakelijkheid af. In dat geval is het allereerst belangrijk om te onderzoeken waarom de tegenpartij de aansprakelijkheid niet wil erkennen.

  De tegenpartij kan grofweg twee redenen hebben om de aansprakelijkheid af te wijzen:

  • Geen schuld
  • Geen aansprakelijkheid

  Schuld en aansprakelijkheid zijn namelijk twee verschillende dingen. Iemand kan namelijk ergens wel schuld aan hebben, maar niet aansprakelijk zijn. Zo zijn kinderen onder de 14 volgens de wet nooit aansprakelijk. Vaak zijn werknemers ook niet zelf aansprakelijk voor hetgeen zij tijdens de uitoefening van hun werk doen. Anderzijds is het ook mogelijk dat iemand geen directe schuld heeft, maar alsnog aansprakelijk is.

  Geen schuld

  In dit geval vindt de tegenpartij dat hem geen blaam treft. De andere partij betwist uw zienswijze op wat de oorzaak van de schade is of stelt dat de schade ergens anders door is veroorzaakt.

  Bij verkeersongelukken wijzen de partijen bijvoorbeeld vaak naar elkaar over wie er schuld heeft aan het ongeluk. U vindt bijvoorbeeld dat een verkeersongeval is veroorzaakt doordat de tegenpartij zijn richtingaanwijzer niet heeft gebruikt. De tegenpartij stelt dat hij zijn knipperlicht wel degelijk aan had, maar dat u niet goed heeft opgelet. 

  In het geval van een betwisting van de feiten en omstandigheden, zult u bewijs moeten leveren voor uw stelling, bijvoorbeeld door middel van ooggetuigenverslagen.

  Geen aansprakelijkheid

  Het is ook mogelijk dat de tegenpartij de schuld wel erkent, maar stelt dat dit geen aansprakelijkheid oplevert

  Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een onderaannemer die een fout maakt, waardoor uw woning schade oploopt. De onderaannemer bevestigt misschien wel dat hij de fout heeft gemaakt, maar erkent geen aansprakelijkheid omdat hij geen overeenkomst met u heeft, maar met de hoofdaannemer. Volgens hem is daarom de hoofdaannemer aansprakelijk. Hoewel dat in beginsel juist is, zijn er overigens manieren om ook de onderaannemer aansprakelijk te stellen.

  Wat als de tegenpartij geen aansprakelijkheid erkent?

  Als de tegenpartij haar aansprakelijkheid niet direct erkent, is het de moeite waard om nog eenmaal te proberen er op minnelijke wijze uit te komen. Bijvoorbeeld door te wijzen op aanwezig bewijsmateriaal zoals een schaderapport, een rapport van de arbeidsinspectie, een proces-verbaal van de politie, camerabeelden en foto’s of verklaringen van eventuele getuigen. 

  Maak de aansprakelijke tegenpartij duidelijk dat er een gerechtelijke procedure zal volgen als de schade niet vergoed wordt. Hier zijn hoge kosten aan verbonden. Als de rechter de vordering toewijst, dan zal de tegenpartij de schadevergoeding alsnog moeten betalen én de proceskosten van de winnende partij moeten vergoeden. De kosten lopen dus alleen maar verder op voor uw tegenpartij. De kans is dan ook groot dat de aansprakelijke tegenpartij de schade alsnog direct vergoedt.

  Een andere mogelijkheid als de aansprakelijke de schade niet erkent, is om in overleg te treden met diens verzekeraar. De verzekeringsmaatschappij heeft juristen en schade-experts in dienst. Als zij inzien dat het geen zin heeft om het tot een rechtszaak te laten komen, zullen ze aansprakelijkheid erkennen en de schade vergoeden.

  Een juridische procedure starten

  Erkent de aansprakelijke partij geen schuld en lukt het ook niet om eruit te komen met de verzekeraar? Dan zit er niets anders op dan een gerechtelijke procedure te starten. Bij geschillen die draaien om schade en aansprakelijkheid zijn er daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Deelgeschilprocedure

  Zijn beide partijen het op bepaalde punten met elkaar eens, maar lukt het op andere punten niet om tot een minnelijke schikking te komen? Dan is het mogelijk om niet de volledige zaak, maar slechts bepaalde onderdelen aan de rechter voor te leggen, bijvoorbeeld de vraag wie aansprakelijk is of hoe hoog de schadevergoeding moet zijn. Op basis van de beslissing van de rechter kunt u vervolgens verder onderhandelen.

  Vraagstukken die aan de rechter voorgelegd kunnen worden in een deelgeschilprocedure zijn bijvoorbeeld:

  • Wie is er aansprakelijk?
  • Is een andere partij ook gedeeltelijk aansprakelijk?
  • Dienen er experts aangesteld te worden?
  • Hoe moeten we een rapport van een expert interpreteren?
  • Wat voor schadeposten kunnen meegerekend worden?
  • Hoe hoog zijn de verschillende schadeposten?
  • Is de schadebeperkingsplicht geschonden?

  Spoedprocedure

  Als er snel duidelijk vereist is (spoedeisend belang), bijvoorbeeld doordat u in de financiële problemen komt of de schade alsmaar groter wordt, dan is het mogelijk om een kort geding aan te spannen. 

  In een dergelijke spoedprocedure wordt de zaak snel en beknopt behandeld. Uiteindelijk doet de rechter een voorlopige uitspraak (voorlopige voorziening). Daarin kan de rechter bijvoorbeeld besluiten dat de tegenpartij alvast (een voorschot op) een schadevergoeding moet betalen of de handelingen die schade veroorzaken moet staken. 

  Eventueel kunnen beide partijen het na het kort geding nog tot een bodemprocedure laten komen, maar dit gebeurt lang niet altijd.

  Bodemprocedure

  Een bodemprocedure is een uitgebreide behandeling van de zaak, waarin alle facetten van het geschil gedetailleerd behandeld worden. De partijen hebben meer gelegenheid om getuigen en experts op te roepen en indien nodig worden er meerdere zittingen gehouden. Uiteindelijk velt de rechter een definitief oordeel over wie er aansprakelijk is en hoe hoog de schadevergoeding is.

  Bij welke rechter?

  Civiele geschillen worden behandeld door de kantonrechter of civiele rechter

  • Vorderingen van minder dan € 25.000 – kantonrechter
  • Vorderingen van meer dan € 25.000 – civiele rechter

  Bij de kantonrechter is een advocaat niet verplicht. Bij de civiele rechtbank wel.

  Heeft u schade door een onrechtmatig besluit van een overheidsinstantie? Dan is het mogelijk om naar de bestuursrechter te stappen.

  Iemand aansprakelijk stellen?

  Heeft u schade geleden en wilt u iemand aansprakelijk stellen? Invorderingsbedrijf kan u daarbij van dienst zijn. 

  Onze juristen onderzoeken wie er aansprakelijk is, zorgen voor een formele aansprakelijkstelling en proberen tot een minnelijke schikking te komen om de schade te verhalen. Lukt dat niet, dan kunnen we een juridische procedure voor u aanspannen

  Als de rechter uitspraak heeft gedaan, maar de aansprakelijke partij nog steeds niet over de brug komt met de schadevergoeding, kunnen we met behulp van onze deurwaarders beslag laten leggen.

  Wilt u juridisch advies?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Aansprakelijkheid schade voertuig

   FAQ: Veelgestelde vragen over tegenpartij erkent geen aansprakelijkheid

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Guino koch
   Guino Koch

   Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

   Marielle beks
   Marielle Beks

   Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Onze incassojuristen & specialisten

    linkedin