Home PageLoslopende honden aansprakelijkheid

Loslopende honden aansprakelijkheid

Het komt regelmatig voor dat loslopende honden schade aanrichten. Ze kunnen bijvoorbeeld iemand bijten, een andere hond aanvallen of een fietser ten val brengen. Wie is er verantwoordelijk voor deze schade? En is de eigenaar ook aansprakelijk als zijn lopende hond schade aanricht op een plek waar hij los mag lopen?

Gebeten door een loslopende hond?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Hond los laten lopen gevaarlijk?

  Schade door loslopende honden

  Loslopende honden kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen en daardoor op verschillende manieren schade aanrichten:

  • Bijten van een persoon
  • Bijten van een andere hond
  • Aanvallen andere huisdieren
  • Iemand omverlopen
  • Fietser ten val brengen
  • Veroorzaken verkeersincident
  • Graven in tuinen

  Deze vormen van schade kunnen hoge kosten met zich meebrengen. Als u bent gebeten door een loslopende hond of op een andere manier schade heeft geleden, kunt u meestal een schadevergoeding eisen.

  Wie is er aansprakelijk voor schade door loslopende honden?

  In beginsel is de bezitter aansprakelijk voor schade die zijn (huis)dier veroorzaakt. Daarbij maakt het niet uit of de hond is aangelijnd of los loopt. De kans dat een onaangelijnde hond schade veroorzaakt is alleen groter omdat de bezitter minder controle over de viervoeter heeft.

  Mag een hond loslopen?

  Volgens de wet moeten honden binnen de bebouwde kom aangelijnd zijn, behalve op plekken die specifiek zijn aangewezen als uitlaatplek. Buiten de bebouwde kom is het precies andersom: hier mogen de honden loslopen, tenzij op de borden anders is aangegeven.

  Risicoaansprakelijkheid

  Voor bezitters van huisdieren geldt een risicoaansprakelijkheid. Dit betekent dat een eigenaar geen directe schuld hoeft te hebben aan de schade om toch aansprakelijk te zijn. Ook als een loslopende hond dus iemand ten val brengt buiten de bebouwde kom of als hij iemand bijt in een uitlaatgebied, is de eigenaar daarvoor aansprakelijk. 

  De aansprakelijkheid voor dieren is vastgelegd in Artikel 179 Burgerlijk Wetboek Boek 6. Hierin staat dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor aangerichte schade.

  “De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.”

  Dit artikel is van toepassing op alle schade die is aangericht door dieren die uit eigen beweging (dus niet op commando van het baasje) toebrengen. 

  Als een dier wel op bevel van de bezitter handelt, gaat Artikel 6:179 BW dus niet op. In dat geval kan de eigenaar eventueel aansprakelijk gesteld worden op basis van het reguliere aansprakelijkheidsrecht. De vraag is dan of er van de kant van de bezitter sprake is van een onrechtmatige daad (Artikel 162 Burgerlijk Wetboek Boek 6).

  Aansprakelijkheid aangelijnde hond

  In de meeste situaties doet het er dus niet toe of een hond aangelijnd is of niet. Dat is anders als twee honden elkaar te lijf gaan. 

  Ontstaat er een ruzie tussen twee honden en raken zij daarbij gewond? Als een van de honden aangelijnd is en de ander niet, en het incident gebeurt op een plek waar de hond niet los mag lopen, dan is de eigenaar van de loslopende hond aansprakelijk

  Wanneer beide honden aangelijnd of juist loslopend zijn, dan zijn beide bezitters aansprakelijk.

  Wanneer is de eigenaar van een (loslopende) hond niet aansprakelijk?

  Er zijn ook situaties waarin de bezitter van de hond niet aansprakelijk is. Dit is het geval als er sprake is van overmacht. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als de hond bijt omdat hij wordt geprovoceerd of als de hond wordt aangevallen door een andere hond. Ook als een hond aan de kant springt voor een omvallende boom en daarbij een fietser laat vallen, is er sprake van overmacht. In dat geval is de eigenaar niet aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.

  Schade loslopende hond verhalen

  Bent u door een hond gebeten of is uw eigen hond aangevallen door een andere hond? Dan is het mogelijk om de medische kosten en andere gemaakte kosten te verhalen op de eigenaar. Dit geldt ook als een loslopende hond op een andere manier schade bij u heeft veroorzaakt.

  U kunt hiervoor in eerste instantie zelf contact opnemen met de eigenaar van de hond. Meestal is het mogelijk om er samen uit te komen. De kosten worden vaak namelijk vergoed door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de eigenaar.

  Wil de tegenpartij u niet betalen? Dan kunt u de juristen van Invorderingsbedrijf inschakelen. We kunnen de bezitter officieel aansprakelijk stellen, door een brief te sturen waarin we uiteenzetten wat er gebeurd is, wat voor schade u daardoor heeft geleden en waarom de bezitter daarvoor verantwoordelijk is. 

  Gaat de eigenaar niet akkoord met de voorgestelde schadevergoeding, dan kunnen we juridische stappen ondernemen. Als de rechter de vordering toewijst, kunnen we beslag leggen bij de tegenpartij.

  Wilt u juridisch advies?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Hond veroorzaakt schade. Wat nu?

   FAQ: Veelgestelde vragen over loslopende honden en aansprakelijkheid

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Guino koch
   Guino Koch

   Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

   Marielle beks
   Marielle Beks

   Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Onze incassojuristen & specialisten

    linkedin