Home PageMedische aansprakelijkheid

Medische aansprakelijkheid

Heeft een arts een medische fout gemaakt en heeft u hierdoor schade geleden? Als er sprake is van een medische misser, dan kunt u de arts of de medische instelling aansprakelijk stellen. Als de rechter of geschillencommissie uw klacht gegrond acht, heeft u recht op een schadevergoeding.

Daarvoor zult u wel moeten bewijzen dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad (en bijvoorbeeld niet van een medische complicatie). Dat is niet altijd even eenvoudig. Daarom is het cruciaal om uzelf te verzekeren van professionele juridische bijstand. Invorderingsbedrijf kan u daarbij helpen. Onze juristen weten als geen ander hoe we de aansprakelijkheid van de zorgverlener aan kunnen tonen om de schade vergoed te krijgen van de medische instantie. Daarbij werken we samen met de beste (letselschade) advocaten.

Wanneer kunt u de arts of het ziekenhuis aansprakelijk stellen?

U kunt de zorgverlener (bijvoorbeeld een arts, tandarts of fysiotherapeut) of de instelling waarvoor hij werkt aansprakelijk stellen als er sprake is van:

 • een toerekenbare fout
 • aantoonbare schade
 • een verband tussen het handelen en de schade

Als aan deze drie voorwaarden wordt voldaan, kunt u een letselschadevergoeding eisen. Is er bijvoorbeeld wel sprake van een medische fout, maar heeft u hier gelukkig geen schade door geleden? Dan kunt u wel een klacht indienen, maar geen schadevergoeding eisen.

Als een medische ingreep niet zoals gewenst verloopt, is dat overigens niet altijd toe te schrijven aan het handelen van de arts. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van een complicatie. Een complicatie wordt niet beschouwd als een medische misser. Hier kunt u de zorgverlener niet aansprakelijk voor stellen.

Wat is het verschil tussen een medische complicatie en een medische misser?

Wanneer u als patiënt lichamelijke of psychische klachten (dit noemt men letselschade) oploopt door een medische behandeling, is het belangrijk om vast te stellen of er sprake is van een medische fout of een complicatie.

Medische complicaties

Tijdens een medische behandeling bestaat er altijd een risico dat er iets misgaat. Als de arts vakbekwaam te werk gaat en zich tijdens zijn werk houdt aan een professionele standaard en er desondanks een onbedoelde of ongewenste gebeurtenis optreedt, noemt men dat een complicatie. Een voorbeeld van een complicatie is bijvoorbeeld een allergische reactie (terwijl niemand ervan op de hoogte was dat u allergisch was).

Voorafgaand aan de medische behandeling of operatie, bespreekt de arts of zorgverlener de mogelijke complicaties met de patiënt.

De zorgverlener hoeft de schade voor een complicatie niet te vergoeden.

Medische missers

Er wordt wel gesproken van een medische fout als de schade is veroorzaakt door medisch onzorgvuldig handelen van de medisch specialist. Daarnaast is er sprake van een medische fout als de rechten van de patiënt ernstig geschaad zijn. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het niet informeren over de risico’s van een bepaalde ingreep. Als u schade oploopt door de verwijtbare fout kunt u een schadevergoeding eisen.

Voorbeelden van medische missers zijn:

 • het vergeten van een gaasje in het lichaam tijdens een operatie
 • de verkeerde kies trekken
 • verkeerde medicijnen voorschrijven
 • het toedienen van een verkeerde dosis geneesmiddelen
 • verkeerde informatie verstrekken
 • een foutieve diagnose stellen
 • de patiënt niet informeren over de risico’s van de ingreep

De zorgverlener aansprakelijk stellen

Stap 1

In gesprek met de zorgverlener

Of er sprake is van een medische fout is niet altijd meteen duidelijk. Daarom is het belangrijk om in gesprek te gaan met de zorgverlener. Die kan dan uitleggen wat er volgens hem is gebeurd. U kunt de informatie uit het gesprek gebruiken om vast te stellen of u een klacht in wilt dienen.

Als u nog steeds overweegt een klacht in te dienen, dan kunt u in gesprek met de klachtenfunctionaris van de zorgverlener. Iedere zorgverlenende instantie moet zo’n klachtenbemiddelaar hebben. De klachtenfunctionaris zal u informeren over de klachtenregeling en kan ook bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

Stap 2

Een klacht indienen

Als u er niet uitkomt met uw zorgverlener, kunt u een klacht indienen. Dit doet u door een aangetekende brief te schrijven aan de zorgverlener of -instelling. In deze brief legt u uit wat er mis is gegaan en stelt u zelf een oplossing voor, bijvoorbeeld een vergoeding van de schade.

Als het gaat om eenvoudige zaken met een laag belang, kunt u deze brief eventueel zelf sturen. Hiervoor kunt u onderstaande voorbeeldbrief gebruiken. Als het gaat om een gecompliceerde zaak met een hoge schadevergoeding, adviseren we de brief op te laten stellen door een jurist of advocaat.

Voorbeeldbrief medische klacht

Stap 3

Naar de Geschillencommissie Zorg

Is de zorgverlener het niet eens met uw klacht? Als het gaat om een claim van minder dan € 25.000 kunt u naar de Geschillencommissie Zorg stappen. De Geschillencommissie is een onafhankelijke klachtencommissie die de zaak beoordeelt en een schadevergoeding van maximaal € 25.000 kan toekennen. Bij de Geschillencommissie is een advocaat niet verplicht. Als de Geschillencommissie uitspraak heeft gedaan, dan kunt u niet meer naar de rechter stappen met uw klacht.

Stap 4

Een klacht bij het medisch tuchtcollege

Wanneer u van mening bent dat de zorgverlener zijn werk niet naar behoren doet en er een risico bestaat dat hij meer fouten zal maken, dan kunt u naar het medisch tuchtcollege stappen. Dit tuchtcollege is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de gezondheidszorg en heeft de bevoegdheid om waarschuwingen uit te delen en zorgverleners te schorsen.

U kunt een klacht indienen door het formulier Klaagschrift in te dienen. Hier heeft u geen advocaat voor nodig. Als het tuchtcollege de klacht gegrond acht, kunt u dat gebruiken als bewijsmateriaal in een rechtszaak. De kans is dan groter dat de rechter of Geschillencommissie een schadevergoeding toekent.

Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij zowel de Geschillencommissie als het medisch tuchtcollege.

Stap 5

Een klacht bij het medisch tuchtcollege

Als u er zelf niet uitkomt met de zorgverlener over een schadevergoeding en de claim hoger is dan €25.000 of de zaak te ingewikkeld is, dan kunt u naar de rechter stappen om een schadevergoeding te eisen. In dat geval zult u moeten aantonen dat:

 • de zorgverlener een fout heeft gemaakt
 • andere zorgverleners die fout vermoedelijk niet hadden gemaakt
 • u hierdoor schade heeft geleden
 • dat de medische fout de oorzaak is van de schade

Daarbij zult u ook moeten specificeren hoe hoog deze schade is en hoe hoog het schadevergoedingsbedrag daarom moet zijn.

Rechtszaken over medische fouten zijn ingewikkeld. U heeft bijvoorbeeld verklaringen van deskundigen (zoals medisch specialisten) nodig om de rechter te overtuigen van de medische misser en de daardoor geleden schade.

Voor zaken met een belang van meer dan € 25.000 heeft u een advocaat nodig.

Wanprestatie of onrechtmatige daad?

Om een arts of een andere zorgverlener aansprakelijk te kunnen stellen moet er sprake zijn van een wanprestatie of een onrechtmatige daad. Een wanprestatie is een tekortkoming in de gemaakte afspraken. Een onrechtmatige daad is iets doen dat in strijd is met de wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is. 

U zult moeten aantonen dat de zorgverlener iets heeft gedaan dat: 

 • anders is dan u met hem overeengekomen bent; of
 • volgens de wet niet door de beugel kan; of
 • naar de maatstaven waar een zorgverlener aan gehouden mag worden onbetamelijk is.

Hoe hoog is de schadevergoeding bij een medische fout?

Heeft u letselschade opgelopen door een medische fout? Dan kan de Geschillencommissie Zorg of de rechter een schadevergoeding toekennen.

In de klacht aan de Geschillencommissie of de dagvaarding tegen de zorgverlener zult u een redelijke eis voor een schadevergoeding moeten doen. De hoogte daarvan hangt af van de kosten die u heeft gehad door de opgelopen schade.

Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • Reiskosten voor extra medische behandelingen
 • Kosten voor psychische hulpverlening
 • Medische kosten die niet door uw verzekeraar worden gedekt
 • Mantelzorg
 • Kinderopvang
 • Huishoudelijk hulp
 • Aanpassingen aan uw woon- of werkplek
 • Inkomensverlies

Bij de bovenstaande kostenposten gaat het om materiële schade. Daarnaast kunt u ook een vergoeding eisen voor immateriële schade. Dit noemt men ook wel smartengeld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een schadevergoeding voor de psychische impact die de medische misser heeft veroorzaakt. In Nederland ligt smartengeld een stuk lager dan bijvoorbeeld in de VS.

De juristen van Invorderingsbedrijf kunnen u helpen met het maken van een berekening voor de te eisen schadevergoeding.

Uw zorgverlener aansprakelijk stellen

Bent u het slachtoffer van een medische fout? De juristen van Invorderingsbedrijf kunnen u helpen met het verhalen van de schadevergoeding waar u recht op heeft. Onze juristen en advocaten kunnen uw belangen behartigen tijdens een zaak bij de Geschillencommissie of de civiele rechter. Daarvoor kunnen we u onder andere helpen met het krijgen van een second opinion of een medisch haalbaarheidsonderzoek. De resultaten hiervan kunnen we indienen als bewijsstukken om uw claim te onderbouwen.

Vervolgens kunnen wij er ook voor zorgen dat het vonnis van de rechter ook daadwerkelijk geëxecuteerd wordt. Desnoods kunnen we daarvoor beslag laten leggen.

Slachtoffer van een medische misser?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Medische fout

  FAQ: Veelgestelde vragen over medische aansprakelijkheid

  Waarom 40.000 klanten u voor gingen

  Guino koch
  Guino Koch

  Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

  Marielle beks
  Marielle Beks

  Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op

   Onze incassojuristen & specialisten

   linkedin