Home PageAansprakelijkheid bedrijfsongeval

Aansprakelijkheid bedrijfsongeval: wie is er aansprakelijk?

Raakt u tijdens uw werk betrokken bij een bedrijfsongeval? Als dit bijvoorbeeld komt door kapotte machines of onzorgvuldige veiligheidsmaatregelen is uw werkgever meestal aansprakelijk. Dat betekent dat u recht heeft op een schadevergoeding. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht en moet zorgen voor een veilige werkplek. Lees hieronder of en hoe u uw werkgever aansprakelijk kunt stellen.

Slachtoffer van een bedrijfsongeval?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Bedrijfsongeval vergoeding

  Wanneer is de werkgever aansprakelijk?

  Uw werkgever is aansprakelijk voor het bedrijfsongeval als:

  • het ongeluk plaatsvond tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden
  • de werkgever niet aan de zorgplicht heeft voldaan

  Bedrijfsongeval aantonen

  Er is sprake van een bedrijfsongeval als een werknemer door een ongeluk tijdens het werk letsel oploopt of zelfs overlijdt. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een hand die knel komt te zitten in een machine die niet naar behoren functioneert. De werkgever is in sommige gevallen aansprakelijk voor de schade.

  Om uw werkgever aansprakelijk te stellen, moet u aantonen dat het ongeluk tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is gebeurd en dat uw verwondingen zijn veroorzaakt door het bedrijfsongeval.

  Overigens is een werkgever niet voor alle bedrijfsongevallen aansprakelijk. Als hij aan de zorgplicht heeft voldaan, valt hem juridisch gezien namelijk niets aan te rekenen en hoeft hij ook geen schadevergoeding te betalen.

  Zorgplicht werkgever

  Uw werkgever heeft volgens de wet een zorgplicht (Artikel 658 Burgerlijk Wetboek Boek 7). Dat betekent dat hij moet zorgen voor een veilige werkvloer en voorzorgsmaatregelen moet nemen om ongelukken tijdens het werk te voorkomen. 

  Die voorzorgsmaatregelen bestaan bijvoorbeeld uit duidelijke instructies en regelmatige keuring van machines op de werkvloer. Als uw werkgever niet aan deze zorgplicht voldoet en u letselschade oploopt door een ongeluk tijdens het werk, dan heeft u recht op een schadevergoeding.

  Als u uw werkgever aansprakelijk stelt, moet uw werkgever aantonen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan.

  Wanneer is de werkgever niet aansprakelijk?

  Uw werkgever is dus alleen aansprakelijk als het ongeluk tijdens het werk is gebeurd en hij niet aan de zorgplicht heeft voldaan. Bij roekeloos gedrag van de werknemer is de werknemer aansprakelijk.

  U kunt uw werkgever niet aansprakelijk stellen als:

  • Het ongeluk niet tijdens de uitoefening van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden
  • De werkgever kan aantonen dat hij heeft voldaan aan de zorgplicht
  • Het bedrijfsongeval de eigen schuld (opzet of bewuste roekeloosheid) van de werknemer is

  Aansprakelijkheid bedrijfsongevallen zzp'er, uitzendkrachten en vrijwilligers

  Bent u niet in loondienst, maar heeft u wel een bedrijfsongeval gehad? Als u als zzp’er, vrijwilliger of uitzendkracht dezelfde werkzaamheden uitoefent als het personeel dat wel in loondienst is, dan heeft de werkgever dezelfde zorgplicht. Als hij daar niet aan voldoet en u het slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval, dan kunt u de werkgever aansprakelijk stellen.

  Bedrijfsziekte: aansprakelijkheid werkgever

  De uitgangspunten die gelden voor een bedrijfsongeval, gelden ook voor bedrijfsziekte. Dat houdt dus in dat de werkgever aansprakelijk is, als u als werknemer ziek wordt door het uitoefenen van de werkzaamheden én als de werkgever geen goed werkgeverschap heeft getoond. 

  Dat is bijvoorbeeld het geval als u ziek bent geworden door het werken met gevaarlijke stoffen zoals asbest. Ook te zware lichamelijke of geestelijke belasting kan zorgen voor fysieke klachten die als bedrijfsziekte aangemerkt kunnen worden.

  Hoe hoog is de schadevergoeding?

  Als uw werkgever aansprakelijk is, kunt u een schadevergoeding eisen. Hoe hoog die schadevergoeding is, hangt af van de omstandigheden. Gaat het om tijdelijk of blijvend letsel? Kunt u nog werken of bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? De hoogte van de schadevergoeding moet in lijn zijn met de ernst en de gevolgen van de schade.

  Bij het vaststellen van de schadevergoeding worden de volgende zaken meegewogen:

  • Ernst van het letsel: hoe groter de schade, hoe hoger de schadevergoeding
  • Invloed op uw leven: hoe groter de impact, hoe hoger de schadevergoeding (denk bijvoorbeeld aan inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid)

  De hoogte van de schadevergoeding wordt uiteindelijk bepaald door een combinatie van een vergoeding voor de materiële kosten en een immateriële schadevergoeding (smartengeld). 

  De schadevergoeding bestaat onder andere uit een vergoeding van de volgende kosten:

  • Medische behandeling (eigen risico)
  • Inkomensverlies
  • Huishoudelijke hulp
  • Rechtsbijstand
  • Smartengeld

  Uw werkgever aansprakelijk stellen

  Heeft u een bedrijfsongeval meegemaakt en wilt u een schadevergoeding van uw werkgever? Dan moet u uw werkgever middels een aangetekende brief aansprakelijk stellen. Vervolgens kunt u met uw werkgever of diens verzekering in gesprek over een schadevergoeding. 

  Wil uw werkgever geen aansprakelijkheid erkennen? Dan kunt u een rechtszaak aanspannen bij de civiele rechtbank of kantonrechter.

  Juridische bijstand

  Het is doorgaans verstandig om de aansprakelijkstelling af te laten handelen door een jurist. Een gespecialiseerde jurist kan bepalen of uw werkgever aansprakelijk is en de juridische grond hiervoor aanwijzen.

  De juristen van Invorderingsbedrijf kunnen uw werkgever voor u aansprakelijk stellen. Dien uw zaak bij ons in en we beginnen vandaag nog met het opbouwen van een dossier. Vervolgens nemen we contact op met uw werkgever over een passende schadevergoeding. In eerste instantie proberen we er op minnelijke wijze uit te komen, zodat de relatie met uw werkgever zo min mogelijk schade oploopt. In veel gevallen zal de verzekeraar van uw werkgever de schadevergoeding betalen.

  Als dat niet zo is, kunnen we een juridische procedure voor u aanspannen. Onze juristen berekenen de maximale schadevergoeding waar u recht op heeft en zorgen voor overtuigend bewijs dat de letselschade is veroorzaakt door een bedrijfsongeval. Indien uw zaak daarom vraagt, schakelen we een letselschade advocaat in.

  Nadat de rechter vonnis heeft gewezen, kunnen we de schadevergoeding voor u innen, desnoods met behulp van een deurwaarder.

  Wilt u juridisch advies?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Bedrijfsongeval ziektewet

   FAQ: Veelgestelde vragen over aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval?

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Guino koch
   Guino Koch

   Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

   Marielle beks
   Marielle Beks

   Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Onze incassojuristen & specialisten

    linkedin