Home PageSmaad en laster

Smaad en laster? Wij kunnen uw schade verhalen!

Haalt iemand uw goede naam door het slijk? Of wordt uw bedrijf door middel van leugens in een kwaad daglicht gesteld? 

Als er sprake is van smaad en laster en u hier (financiële) hinder van ondervindt, dan is het mogelijk om de schade te verhalen op de dader. Ontdek hieronder wat ervoor nodig is om een schadevergoeding te eisen bij smaad en laster.

Wilt u vrijblijvend advies?

Wilt u met een jurist overleggen over uw zaak? Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Wat zijn smaad en laster?

  Belediging, smaad en laster zijn gerelateerde strafbare vergrijpen die vaak met elkaar worden verward. Dat is niet verwonderlijk want smaad en laster zijn (vaak) vormen van belediging. Toch bestaan er belangrijke verschillen tussen belediging, smaad en laster. 

  Belediging

  Een belediging is (in de wet en regelgeving) een redelijk ruim begrip. We kunnen stellen dat het gaat om een algemene, krenkende uitlating richting een persoon. Bij een eenvoudige belediging wordt de uitlating echter niet gedaan om doelbewust uw reputatie te schaden.

  Op het beledigen van een ambtenaar in functie staan hogere straffen dan op het beledigen van andere personen. 

  Smaad of smaadschrift

  Het verschil tussen smaad en belediging zit hem in de intentie: bij smaad wordt er een specifiek slecht bericht over u (of uw bedrijf) verspreid met het doel uw eer of goede naam aan te tasten. Het bericht wordt dus niet te goeder trouw of uit noodzakelijk verdediging de wereld in geholpen, maar om u bewust zwart te maken. Belangrijk criterium daarbij is dat er een kennelijk doel is om ruchtbaarheid te geven aan de bewering. 

  Wanneer smaad wordt gepleegd door middel van een tekst of afbeelding is er sprake van een smaadschrift

  Overigens kan het verspreiden van de waarheid ook smaad zijn. Het criterium is of iemand de eer en goede naam van iemand heeft willen aantasten door het verspreiden van de beschuldiging. Het maakt dus niet uit of de bewering waarheid of onwaarheid is. 

  De uitlating: “Jan is een alcoholist”, kan dus ook smaad zijn, zelfs als Jan daadwerkelijk teveel drinkt. Jans goede naam wordt immers aangetast, terwijl er (waarschijnlijk) geen algemeen belang is gediend met de beschuldiging.

  Voorbeeld: In november 2020 werd een 53-jarige man door de rechtbank in Overijssel veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur (waarvan 50 voorwaardelijk) omdat hij de eigenaars van een hondenschool herhaaldelijk via Facebook in een kwaad daglicht had gesteld. Hij deelde onder andere dat de politie een wietplantage had aangetroffen bij de hondenschool, dat een van de eigenaars was veroordeeld voor mishandeling en verslaafd was aan heroïne, dat de hondenschool illegaal was en dat honden die bij de hondenschool werden gebracht werden doorverkocht. 


  De rechtbank achtte de verdachte hierdoor schuldig aan smaadschrift. Volgens de rechtbank zijn de slachtoffers in hun goede naam en eer aangerand en hebben zij reputatieschade geleden. Daarom moet de dader een schadevergoeding van 3.000 euro betalen voor het ten laste gelegde feit.

  Laster

  Laster is het doen van een smadelijke bewering terwijl de dader ervan op de hoogte is dat die beschuldiging niet waar is. Laster is dus een zwaardere vorm van smaad.

  Voorbeeld: De rechtbank Noord-Holland veroordeelde een 46-jarige man tot 100 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee jaar voor het lasteren van vier politieagenten. De dader betichtte de agenten via social media onder andere van corruptie en betrokkenheid bij een steekpartij, terwijl hij wist dat dit niet waar was. Daarbij plaatste hij onder andere de naam van de slachtoffers en van hun vrouw en kinderen op het internet. Zij voelden zich hierdoor bedreigd en in hun eer aangetast. 

  De dader moet de vier slachtoffers een schadevergoeding van in totaal bijna 8.000 euro betalen. Dit voor de geleden immateriële schade en de kosten voor de aanschaf van een alarmsysteem.

  Een schadevergoeding eisen bij smaad en laster

  Als slachtoffer van smaad of laster loopt u schade op. Dat kan bijvoorbeeld reputatieschade zijn, maar ook omzetschade voor uw bedrijf. Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft u daarom recht op een schadevergoeding. 

  Om de schade te verhalen die is ontstaan door smaad en laster, moet u vaak een civielrechtelijke procedure aanspannen. 

  Invorderingsbedrijf kan u hierbij helpen. We kunnen de persoon die onrechtmatige beschuldiging heeft geuit dagvaarden (oproepen voor de rechter te verschijnen).

  Onze juristen zullen de rechter uitleggen waarom er sprake is van smaad of laster en onderbouwen hoeveel schade u daardoor heeft geleden. 

  Als de rechter u in het gelijk stelt, kan zij de tegenpartij veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding.

  Smaad en later

  Hoogte schadevergoeding bij smaad

  De hoogte van de schadevergoeding bij smaad en laster verschilt van geval tot geval. Vaak is het moeilijk vast te stellen hoeveel schade er precies geleden is, omdat het gaat om immateriële schade

  De rechter heeft daarom veel vrijheid om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen. De rechter kijkt daarbij onder andere naar de ernst van de smadelijke berichten, het bereik en de gevolgen. 

  De omstandigheden worden vergeleken met eerdere bestaande jurisprudentie. Hoeveel is er toegekend in vergelijkbare zaken?

  Onze juristen kunnen voor u een betrouwbare schatting van de geleden schade maken en dit onderbouwen voor de rechter. Zo kunnen we zorgen dat de schadevergoeding recht doet aan de geleden schade.

  Voorbeeld: In 2009 werd opiniepeiler Maurice de Hond in het hoger beroep in een civiele procedure veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 45.000 euro voor smadelijke uitlatingen aan het adres van ‘klusjesman’ Michaël de Jong en diens vriendin. De Hond beweerde herhaaldelijk dat De Jong de dader was in de geruchtmakende Deventer Moordzaak. In de strafzaak over deze zaak werd De Hond veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden.  

  Smaad en laster op het werk

  Wanneer is er sprake van smaad en laster?

  Als u een schadevergoeding wilt, moet natuurlijk wel worden bewezen dat er sprake is van smaad of laster. 

  Soms is dat eenvoudig vast te stellen, maar dat is lang niet altijd het geval. U moet bijvoorbeeld wel kunnen aantonen dat iemand doelbewust uw goede naam of eer heeft willen schaden. Daarnaast kan de dader zich beroepen op vrijheid van meningsuiting en het dienen van het algemeen belang. 

  De rechter zal daar een afweging in moeten maken. Bij de vraag of iemand zich schuldig heeft gemaakt aan smaad of laster zal de rechter onder andere de volgende zaken meewegen: 

  • Hoe verhoudt de bewering zich tot de feiten? Is de bewering waar? Overdreven? Of helemaal niet waar? 
  • Is er een algemeen belang gediend met de beschuldiging? Hoe belangrijk is het om hier ruchtbaarheid aan te geven?
  • Wat is de onderlinge verhouding tussen de partijen?

  Een concurrent die bewust negatieve berichten over u de wereld in slingert, kan makkelijker veroordeeld worden voor smaad of laster, dan een belangenorganisatie die een bepaald maatschappelijk thema aan de kaart stelt (al zitten ook daar grenzen aan).

  Het is daarom belangrijk om u goed te laten informeren door een jurist. Invorderingsbedrijf beschikt over juristen en advocaten die u kunnen uitleggen hoe kansrijk uw zaak is en of een juridische procedure de moeite waard is.

  Kan ik iemand aanklagen wegens smaad en laster?

  Smaad en laster zijn strafbare feiten. Het zijn ook klachtdelicten. Dat betekent dat u zelf aangifte moet doen bij de politie als u wilt dat de dader vervolgd wordt. 

  Een uitzondering hierop is smaad of laster tegen het openbaar gezag, een instelling of ambtenaar in functie. Daarbij kan het Openbaar Ministerie ook zonder aangifte besluiten tot vervolging.

  Strafrechtelijke procedure

  Als het Openbaar Ministerie vindt dat er genoeg bewijs is voor smaad of laster, kan het de vermeende dader vervolgen. De verdachte moet voor de rechter verschijnen en die legt een straf op als smaad of laster bewezen wordt. 

  Hoewel er in het uiterste geval gevangenisstraffen opgelegd kunnen worden voor dergelijke vergrijpen, veroordeelt de rechter de dader meestal tot een geldboete of taakstraf. Daarnaast kan de rechter de persoon sommeren de berichten te verwijderen en verbieden nieuwe berichten te verspreiden.

  Civiele procedure

  Het Openbaar Ministerie besluit echter lang niet altijd om smaad en laster te vervolgen. Bovendien kan een strafzaak zich lange tijd voort blijven slepen. Ook verwijst de strafrechter u voor een schadevergoeding vaak door naar de civiele rechter. 

  Als u wilt dat het verspreiden van de beledigingen snel stopt en u een schadevergoeding verlangt, kunt u daarom ook bij de civiele rechter een procedure beginnen. U kunt de civiele rechter verzoeken om:

  • Het bericht te verwijderen
  • Een verbod op nieuwe berichten
  • Een rectificatie
  • Een schadevergoeding

  De rechter kan tevens een dwangsom bepalen. Als de dader doorgaat met het verspreiden van smadelijke berichten moet hij telkens een bepaald bedrag betalen.

  Gratis adviesgesprek?

  Even overleggen over uw zaak? Vul uw gegevens in en wij nemen binnen één werkdag contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   FAQ: Veelgestelde vragen over smaad en laster

   Wanneer iemand negatieve berichten over u verspreidt, kunt u diegene het best zo snel mogelijk manen daarmee te stoppen. Gebeurt dat niet? Dan kunt u aangifte doen bij de politie. Het Openbaar Ministerie kan vervolgens besluiten de dader te vervolgen.

   Tegelijkertijd kunnen we voor u een civiele procedure aanspannen. In een kort geding kunnen we eisen dat de schadelijke berichtgeving per direct stopt. Vervolgens kunnen we via een bodemprocedure de schade die u heeft geleden door de onrechtmatige berichten of publicaties voor u verhalen.

   Smaad, smaadschrift en laster zijn misdrijven volgens het wetboek van strafrecht. Iemand die zich schuldig maakt aan smaad of laster kan via het strafrecht worden vervolgd en veroordeeld tot een boete, taakstraf of gevangenisstraf. Het maakt niet uit of de bewering berust op een bepaald feit. Ook het verspreiden van de waarheid kan onrechtmatig zijn.

   Op smaad staat een maximale gevangenisstraf van zes maanden. Op smaadschrift staat een maximale gevangenisstraf van één jaar. Eveneens staat er op beide vergrijpen een geldboete van de derde categorie. 

   Laster is een zwaarder vergrijp. Hierop staat maximaal twee jaren gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie.

   Het verschil tussen smaad en laster is dat de dader er bij laster van op de hoogte is dat de beschuldiging vals is. 

   Bij smaad gaat het dus om een negatief bericht waarvan de verspreider niet weet of het waar is. Ook kan het om een juiste bewering gaan, die echter schadelijk is voor het slachtoffer en waar geen algemeen belang mee gediend is. 

   Bij laster is de verspreider van het bericht ervan op de hoogte dat de bewering niet waar is, maar besluit degene het willens en wetens met de wereld te delen om het slachtoffer te beschadigen.

   Om iemand te veroordelen voor smaad of laster moet worden aangetoond dat de dader uw goede naam en eer wil aantasten door slechte berichten over u te verspreiden. Daarnaast moet u bewijzen dat iemand bewust ruchtbaarheid wil geven aan deze berichten.

   Als dat gebeurt, is het verstandig om direct te beginnen met het verzamelen van bewijs. Maak bijvoorbeeld screenshots van negatieve berichten over u op social media. Op deze manier voorkomt u dat de dader de bewijslast kan verwijderen als u hem of haar aanklaagt.

   In beginsel is een negatieve recensie geen onrechtmatige daad. Mensen hebben het recht om hun mening te geven. Er worden echter wel grenzen gesteld aan wat een consument mag beweren in een recensie. 

   Iemand mag bijvoorbeeld geen onjuistheden verspreiden. Een klant mag bijvoorbeeld wel zijn ontevredenheid tonen over uw producten of service, maar u niet zonder bewijs uitmaken voor oplichter. 

   Wordt uw bedrijf in een recensie door het slijk gehaald en worden er onwaarheden verspreid? Onze juristen kunnen de berichten voor u toetsen en u adviseren over mogelijke stappen.

    

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage
   Wester-beton bv
   Wester-Beton BV
   Erg prettige samenwerking gehad. Joost & Wesley hebben mij goed geholpen met mijn zaak en mij gedurende het gehele proces ondersteund. Goede communicatie. Goed resultaat, een aanrader!

    Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    1

    Onze locaties

    Is een belediging strafbaar?

    Den Haag

    Schadevergoeding en smartengeld

    Amsterdam

    Smaad en laster in het strafrecht

    Rotterdam

    Beste smaad en laster advocaat

    Groningen