Home PageSchade door huurder

Schade door huurder

Huurder laat grote ravage achter, maar het incheck rapport ontbreekt. U blijft met een schade achter. Kunt u die verhalen? En zo ja, hoe? Lees hier hoe wij voor u de schade door huurder verhalen.

De huurder van een woning, winkel of een bedrijfspand moet bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde weer opleveren. Maar wat nu als u een bende aantreft en ook geen incheck rapport hebt gemaakt? Invorderingsbedrijf verhaalt voor u alle schade door huurder veroorzaakt!

Volgens de wet is de huurder aansprakelijk voor alle schade die aan de huurder kan worden toegerekend. De huurder moet die schade aan de woning herstellen. De woning moet teruggebracht worden in de oorspronkelijke staat (met uitzondering van normale slijtage ontstaan tijdens de huurperiode).

Incheck rapport vaak vergeten

Sinds de invoering van het huidige huurrecht per 1augustus 2003 doet de verhuurder er verstandig aan om bij aanvang van de huurovereenkomst een uitgebreide beschrijving van de woning op te maken en aan de huurovereenkomst te hechten. Veel verhuurde ruimtes worden bij aanvang echter verhuurd zonder een duidelijke beschrijving van het gehuurde. Een rapport met daarin hoe het gehuurde eruit ziet, wat de staat van onderhoud is en welke voorzieningen er zijn – een zogenaamde aanvangstaat of een inckeck rapport. Het niet hebben van zo een rapport kan erg zijn als de schade door huurder veroorzaakt groot is. Maar daar hebben we oplossingen voor.

De wet bepaalt dat als er geen rapport is opgemaakt, de huurder het gehuurde geacht wordt te hebben opgeleverd in de staat waarin het zich bij aanvang van de huurovereenkomst bevond. Ofwel, de toestand van het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst is gelijk aan de toestand bij aanvang van de huurovereenkomst. Ofwel, daar tussenin zit niets. Schade bestaat dus niet.

In de praktijk komt het dus voor dat huurders een uitgeleefd en beschadigd pand aan hun verhuurder kunnen teruggeven en de huurder vrij uit gaat als er geen aanvangstaat is. De wet zorgt er namelijk voor dat ervan wordt uitgegaan dat het gehuurde ook bij aanvang van de huurovereenkomst in diezelfde staat was.

Tegenbewijs. Ja natuurlijk!

Maar als verhuurder heeft u waarschijnlijk tegenbewijs. De verhuurder moet dan bewijzen dat de beschadigingen tijdens de huurperiode zijn ontstaan. Dit lukt vaak ook. Dat tegenbewijs dient dan als basis voor uw schadevordering.

Denk aan foto’s van de makelaar die voor u het gehuurde heeft geadverteerd, e-mail of whatsapp berichten of bijvoorbeeld meldingen van de huurder zelf over ontstane schade of een verklaring van de vorige huurder over de situatie bij zijn of haar oplevering destijds.

Een huurder moet zich als goed huurder gedragen en is aansprakelijk voor schade aan de woning die hij heeft veroorzaakt.

Vroeger was het anders

Als het gaat om huurovereenkomsten die zijn gesloten voor 1 augustus 2003, dan geldt dit niet. Op deze contracten is het oude huurrecht van toepassing. Het oude recht bepaalt dat een woning bij aanvang van de huurovereenkomst wordt vermoed in goede staat te zijn geleverd, zodat de woning ook bij einde huurovereenkomst in goede staat dient te worden opgeleverd. Schade aan de woning die niet het gevolg is van ouderdom en slijtage komt dan voor rekening van de huurder.

Schade door huurder veroorzaakt verhalen

Artikel 6:74 lid 1 BW

Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.

Elke tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de ander de schade te vergoeden. Alle schade door huurder veroorzaakt komt in principe voor vergoeding in aanmerking, denk daarbij aan:

 • Plaatsen nieuwe keuken wegens vernieling;
 • Aanbrengen van een nieuwe CV-installatie vanwege diefstal door de huurder;
 • Het leggen van een nieuwe vloer vanwege veroorzaakte brandvlekken;
 • Het renoveren van het gehuurde.
 • Ongedaanmaking van een illegale hennepkwekerij
 • etc. etc.

Huurder vertrokken onbekend waarheen?

Wat zijn gevolgen als de huurder voor het einde van de huurovereenkomst (met de noorderzon) is vertrokken en niet reageert op het verzoek om gezamenlijk een inspectie van de woning te houden? Die nalatigheid komt voor rekening en risico van de huurder want de huurder kan dan niet aan een vordering tot betaling van alle kosten ontkomen.
Geeft de huurder een kans tot herstel van de schade door huurder veroorzaakt

Om alle kosten te kunnen verhalen moet de huurder de gelegenheid hebben gekregen om herstelwerkzaamheden aan het gehuurde uit te kunnen voeren, juist omdat hij dat vaak tegen lagere kosten kan doen dan wanneer die werkzaamheden door de verhuurder worden gedaan. Laat de huurder die gelegenheid voorbij gaan, dan komt dat voor zijn risico. Het komt somber genoeg voor dat de huurder een vrijwel geheel uitgeleefde woning – en zelfs vernielde woning – ter beschikking stelt aan de verhuurder. In zo’n situatie is een voorafgaande inspectie minder van belang. Dan wordt namelijk aangenomen dat de huurder geen geld meer heeft om de woning in goede staat op te leveren. Verzuim treedt dan, zoals dat heet, direct in. Alle kosten voor herstelwerkzaamheden kunnen dan zelfs zonder voorinspectie op de huurder worden verhaald! Dit hangt af van alle omstandigheden van het geval.

Invorderingsbedrijf verhaalt kosten op de huurder. Het Invorderingsbedrijf staat pal achter u.

Voorbeelden uit de rechtspraak over schade door huurder veroorzaakt ook op huurder verhaald

Zo oordeelde de Rechtbank Arnhem Locatie Nijmegen op 30-12-2011 als volgt.

4.4. Als niet, althans onvoldoende, weersproken staat vast dat bij aanvang van de huur in 1988 geen beschrijving van de staat van het gehuurde is gemaakt. Voorts staat vast dat zowel in 1988 (op de voet van de artikelen 14.4 juncto 3.3. van de huurovereenkomst) als in 2004 (de op de inventarisstaat opgenomen opleveringsvoorwaarde) tussen partijen is overeengekomen dat [gedaagde] het gehuurde bij het einde van de huur in goede staat dient op te leveren, met dien verstande dat met toestemming aangebrachte voorzieningen mogen achterblijven (zowel op grond van het bepaalde in artikel 14.1 van de huurovereenkomst als op grond van het bepaalde in artikel 7:216 lid 2 BW).
4.5. [gedaagde] heeft aangevoerd dat hij de woning in 1988 in erbarmelijke staat heeft ontvangen en dat hij in de loop der jaren aanzienlijke investeringen heeft moeten plegen om de woning in bewoonbare staat te brengen. In het midden kan blijven of [gedaagde] de woning in een betere staat heeft teruggegeven dan hij de woning in 1988 heeft ontvangen. Ook kan in het midden blijven of [gedaagde], zoals hij heeft aangevoerd, aansprakelijk wordt gehouden voor de schade die zijn voorgangers aan het gehuurde hebben veroorzaakt.
Tussen partijen is immers overeengekomen dat [gedaagde] bij het einde van de huurovereenkomst de woning in goede staat moet opleveren. Gelet op de omschrijving van de te verrichten herstelwerkzaamheden, zoals die staan vermeld in de bijlage bij de brief van 13 januari 2009 en in het definitieve mutatierapport van 6 februari 2009 en zoals ook blijkt uit de door Talis overgelegde foto’s, heeft [gedaagde] naar het oordeel van de kantonrechter de woning niet in goede staat terug gegeven. Zijn daarop gerichte verweer heeft [gedaagde] niet, althans onvoldoende gemotiveerd, onderbouwd.

Veroordeling volgde.

Op 06-07-2017 oordeelde de Rechtbank Limburg locatie Roermond:
Gedaagde partij stelt dat er geen rapport is opgemaakt van de oplevering bij aanvang van de huur. Gedaagde partij doelt hiermee kennelijk op artikel 7:224 BW, inhoudende dat indien geen beschrijving is opgemaakt, de huurder, behoudens tegenbewijs, wordt verondersteld het gehuurde in de staat te hebben ontvangen zoals deze is bij het einde van de huurovereenkomst. Dit verweer gaat echter niet op nu immers aan de huurovereenkomst (productie 1 bij de dagvaarding) een mutatierapport is gehecht waarin de huurder verklaart dat de onderhoudstoestand van het gehuurde goed is en de inventaris van het gehuurde compleet en onbeschadigd met uitzondering van: keuken: koelkast, kookplaat, afzuigkap, bestekbak; plinten woonkamer; bijkeuken: wasmachine aansl.; badkamer: toiletrolhouder + toilet, 2 x douchekappen, 2 x thermostaatkraan; rookmelders: hal, boven, zolder; 11 sleutels, gelijksluitend. Bij opmerkingen wordt vermeld dakkapel nakijken, zit flinke kier. Gedaagde partij stelt verder dat hij alle gebreken die bij de inspectie zijn opgemerkt heeft hersteld. Gedaagde legt 44 foto’s over waaruit dit zou moeten blijken.

Ook deze gedaagde werd veroordeeld tot betaling.

Start een incasso-traject om schade te verhalen

Elke schadevordering starten we met incasso no cure no pay. Met een zogenaamd buitengerechtelijk incassotraject sommeren we de schade door huurder veroorzaakt te betalen. In 92% van de gevallen betaalt uw huurder ook de schade. Komt er helemaal geen betaling, dan starten we in overleg met u gerechtelijke incasso. Door middel van dagvaarding dagvaarding leggen we de vordering aan de rechter voor. Het doel is een vonnis behalen, waarmee beslag gelegd kan worden. Denk aan beslag op bankrekeningen, loon en uitkeringen of voertuigen. Een vonnis blijft 20 jaar geldig.

Schade door huurder veroorzaakt verhalen op die huurder?

Wij helpen u graag verder als het gaat om een schadevergoeding incasseren. Omdat elke situatie anders is, horen we ook graag uw verhaal. Neem daarom direct contact met ons op via telefoonnummer 070-7620330 (optie 2) of e-mail naar sales@invorderingsbedrijf.nl. Onze incassojuristen schade helpen u direct verder.

Schade door huurder verhalen?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen
  No Cure No Pay Incasso

  Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

  • Géén succes = géén kosten
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • 95% slagingspercentage

  Alstublieft,

  Uw download

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

  Download direct

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op