Home PageSchade na renovatie huurwoning

Schade na renovatie huurwoning

Als uw verhuurder uw woning wil renoveren dan kunt u daar als huurder hinder door ondervinden. Soms kunt u zelfs niet in de woning blijven wonen en moet u tijdelijk verhuizen. Daarom mag de verhuurder niet zomaar beginnen met renovatiewerkzaamheden in uw huurwoning; uw verhuurder moet u eerst om toestemming vragen. Voor de schade die u lijdt door de renovatie heeft u bovendien recht op een compensatie.

Hinder door renovatie huurwoning?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Rechten als huurder bij renovatie

  Renovatie of groot onderhoud?

  Bij de vraag of uw verhuurder werkzaamheden uit mag voeren in uw huurwoning is het van belang of het gaat om groot onderhoud of een renovatie. Voor een renovatie gelden namelijk andere regels dan voor groot onderhoud.

  Het verschil tussen renovatie en groot onderhoud is dat bij renovatie de woning verbeterd wordt. Hierdoor geniet u als huurder naderhand meer wooncomfort. Voor een renovatie moet de verhuurder toestemming vragen aan de huurder.

  Voorbeelden van renovatie zijn:

  • Een nieuwe, moderne keuken
  • Een nieuwe, luxere badkamer
  • Dubbel glas in de ramen

  Bij groot onderhoud worden er dringende werkzaamheden aan de woning uitgevoerd. Als huurder heeft u hierna niet meer wooncomfort. Bij groot onderhoud kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • Het verven van de kozijnen
  • Het repareren van de cv-ketel
  • Het vervangen van de dakgoot

  Wat als de verhuurder uw huurwoning wil renoveren?

  Als uw verhuurder een renovatie uit wil voeren, moet hij u als huurder vooraf schriftelijk om toestemming vragen door middel van een renovatievoorstel. Als huurder kunt u bepalen of u het een redelijk voorstel vindt en hiermee instemt.

  In het renovatieplan staat:

  • Hoelang de renovatie duurt
  • Wat de verhuurder precies wil renoveren
  • Of u tijdens de werkzaamheden in de woning kunt blijven wonen
  • Hoe hoog de verhuisvergoeding is
  • Of u na de renovatie in de woning kunt blijven wonen
  • Of u een vergoeding of tijdelijke huurverlaging krijgt voor de overlast
  • Of de huur omhoog gaat na de renovatie

  Eens met het renovatievoorstel

  Wil u als huurder aan de renovatie meewerken? Laat dit dan schriftelijk weten. Meestal zit er hiervoor bij het voorstel een formulier of overeenkomst die u moet ondertekenen. Als er minder dan 10 woningen gerenoveerd worden dan kan het renovatieplan direct doorgaan als u hiermee instemt.

  Niet eens met het renovatieplan

  Ook als u het renovatieplan afwijst, moet u dit schriftelijk laten weten. Als het om minder dan 10 woningen gaat, dan moet uw verhuurder naar de rechter stappen als hij de plannen toch doorgang wil laten vinden. De rechter beoordeelt dan of het voorstel redelijk is. Daarbij kijkt de rechter onder andere naar of u andere woonruimte en een verhuisvergoeding aangeboden krijgt. Als de rechter oordeelt dat het renovatieplan redelijk is, dan moet u hier als huurder aan meewerken.

  Renovatie meer dan 10 woningen

  Als de verhuurder meer dan 10 woningen renoveren wil, heeft hij daarvoor toestemming nodig van 70% van de huurders. Als dat het geval is, dan krijgt u daarover een bericht. 

  Gaat minder dan 70% van de huurders akkoord? Dan kan de verhuurder de zaak voorleggen aan de rechter. De rechter beoordeelt of het een redelijk voorstel is. Als dat het geval is, dan mag de verhuurder beginnen met renoveren. Zo niet, dan moet hij de plannen aanpassen en een nieuw voorstel indienen bij de huurders.

  Recht op een schadevergoeding bij renovatie huurwoning

  Door een renovatie ondervindt u als huurder vaak hinder. U ervaart bijvoorbeeld geluidsoverlast of kunt bepaalde woonruimtes niet gebruiken. Ook is het soms niet mogelijk om tijdens de renovatiewerkzaamheden in de woning te blijven wonen.

  Verhuizen

  Moet u (tijdelijk) verhuizen door de renovatie? Dan heeft u meestal recht op een vervangende woning en een verhuiskostenvergoeding. Voor zelfstandige woonruimten geldt een wettelijke minimale verhuiskostenvergoeding. De verhuiskostenvergoeding bedraagt vanaf eind februari 2024 minimaal € 7.428. 

  U heeft géén recht op een verhuiskostenvergoeding als u korter dan 28 dagen uw woning uit moet en gedurende die tijd in een volledig gemeubileerde woning wordt ondergebracht.opzichte van de koper.

  Overlast

  Soms kunt u wel in uw huurwoning blijven wonen tijdens de renovatie, maar ondervindt u daarbij wel hinder van de werkzaamheden. Als dat het geval is, kan de verhuurder een vergoeding aanbieden, bijvoorbeeld in de vorm van een tijdelijke huurverlaging. U betaalt dan minder huur zolang u overlast heeft van de renovatie.

  Biedt de huurder geen vergoeding voor de overlast? Dan is het verstandig om niet akkoord te gaan met de renovatie. In dat geval zal de verhuurder met een nieuw voorstel moeten komen. 

  Is er onverwachte hinder ontstaan door de renovatie? Dan is het soms mogelijk om achteraf een schadevergoeding te eisen van uw verhuurder.

  Wil uw verhuurder gaan renoveren?

  Woont u in een huurwoning en wil uw verhuurder renoveren? En biedt de verhuurder geen huurverlaging, verhuiskostenvergoeding of andere compensatie aan? Dan is het verstandig om juridische hulp te zoeken. Onze juristen weten alles over uw rechten bij renovatie en kunnen beoordelen of het plan redelijk is. Zo niet, dan kunnen zij met de verhuurder in gesprek gaan over een passende compensatie.

  Heeft meer dan 70% van de andere huurders toestemming gegeven? Dan kunnen we een juridische procedure voor u aanspannen. De rechter zal in dat geval bepalen of de renovatie door mag gaan of dat de verhuurder een nieuw voorstel moet doen.

  Even overleggen?

  Laat uw gegevens achter en we nemen binnen een dag contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Verhuurder aansprakelijk voor vervolgschade

   FAQ: FAQ: Veelgestelde vragen over huurwoning renovatie

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Guino koch
   Guino Koch

   Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

   Marielle beks
   Marielle Beks

   Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Onze incassojuristen & specialisten

    linkedin