Home PageAansprakelijkheid verborgen gebreken

Aansprakelijkheid verborgen gebreken na aankoop woning

Heeft u een woning gekocht en een gebrek ontdekt dat u niet heeft gezien bij de overdracht? Als het gaat om een verborgen gebrek waardoor u de woning niet normaal kunt gebruiken, dan is de verkoper aansprakelijk en moet hij de schade repareren of hiervoor een schadevergoeding betalen. Of en wanneer u recht heeft op een schadevergoeding leggen we hieronder uit.

Verborgen gebreken ontdekt?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Aansprakelijkheid na verkoop woning

  Verborgen gebreken

  Wanneer u een huis koopt, dan koopt u dat in de staat waarin het op dat moment verkeert. Dat is dus inclusief alle gebreken die het vertoont. In beginsel is de verkoper na de overdracht van de woning niet meer verantwoordelijk voor aanwezige gebreken.

  Maar wat als de tekortkomingen niet zichtbaar waren voor de overdracht en pas later aan het licht komen? Als het gaat om een gebrek dat u voor de overdracht niet had kunnen ontdekken, noemen we dat een verborgen gebrek. Hier is de verkoper mogelijk wel voor aansprakelijk.

  Onderzoeksplicht van de koper

  Als koper heeft u wel de plicht om de staat van de woning voor de overdracht grondig te onderzoeken. Volgens het Burgerlijk Wetboek heeft de koper namelijk een onderzoeksplicht. Als de woning na de verkoop gebreken vertoont die u niet heeft opgemerkt, maar wel had kunnen zien als u meer moeite had gedaan, dan is dat geen verborgen gebrek en is de verkoper ook niet aansprakelijk.

  Daarom is het altijd verstandig om een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Zo heeft u direct bewijs dat u aan de onderzoeksplicht heeft voldaan en dat u dus niet van het gebrek wist.

  Wanneer is de verkoper aansprakelijk voor verborgen gebreken?

  Volgens Artikel 17 Burgerlijk Wetboek Boek 7 moet een afgeleverde zaak (in dit geval de woning) beantwoorden aan de overeenkomst. 

  Als de zaak “niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten” dan beantwoordt de zaak niet aan de overeenkomst. 

  In twee situaties is de verkoper aansprakelijk voor verborgen gebreken. Dat is het geval als:

  1. Het verborgen gebrek gebruik van de woning op een normale manier onmogelijk maakt. De verkoper is in dat geval aansprakelijk, ook als hij niet op de hoogte was van het gebrek.
  2. De verkoper van het verborgen gebrek afwist (of ervan had moeten weten) maar het niet aan de koper gemeld heeft.

  Als u de woning niet normaal kunt gebruiken door een gebrek, dan krijgt u als koper immers niet wat u mag verwachten als u een huis koopt. Wanneer de verkoper gebreken niet heeft gemeld, dan heeft hij de zaken anders voorgesteld dan ze daadwerkelijk waren en daarmee andere verwachtingen geschept.

  Wat staat er in de koopovereenkomst?

  Bij de vraag of de vorige eigenaar verantwoordelijk is voor gebreken die pas na de overdracht aan het licht komen, is het ook van belang wat er is afgesproken in de koopovereenkomst. De vraag of een afgeleverde zaak voldoet aan wat de koper op grond van de overeenkomst mag verwachten, zoals beschreven in het wetsartikel, is immers zeer breed te interpreteren. 

  In de koopovereenkomst wordt doorgaans gedetailleerd vastgelegd wanneer de verkoper wel en niet aansprakelijk is. Zo staat in de meeste modelovereenkomsten expliciet dat de koper alle zichtbare en onzichtbare gebreken accepteert, tenzij het gebrek gebruik zoals men mag verwachten in de weg staat.

  In de koopovereenkomst kunnen de partijen afhankelijk van de specifieke omstandigheden verder diverse clausules opnemen die bepaalde gebreken uitsluiten voor aansprakelijkheid.

  Ouderdomsclausule

  Met een ouderdomsclausule wijst de verkoper op het feit dat het om een oudere woning gaat en dat de koper dus andere verwachtingen moet hebben dan bij de koop van een nieuwe woning. Hiermee dekt de verkoper zich in tegen gebreken die de oorzaak zijn van de ouderdom.

  Niet-zelfbewoningsclausule

  Als de eigenaar de woning niet zelf bewoond heeft, kan hij dit aangeven in de overeenkomst. Op deze manier legt hij vast dat hij van mogelijke gebreken niets afweet.

  Asbestclausule

  Hiermee kan de verkoper eventuele aansprakelijkheid voor asbest uitsluiten, mocht in de toekomst blijken dat deze stof aanwezig is in de woning.

  Stappenplan verborgen gebreken

  Stap 1

  Onderzoek de aansprakelijkheid van de verkoper

  Bepaal aan de hand van bovengenoemde criteria of de verkoper aansprakelijk is. Kon u niet afweten van het gebrek? En gaat het om een ernstig gebrek dat normaal gebruik in de weg staat? Of heeft uw verkoper het gebrek niet gemeld? Dan is de verkoper aansprakelijk.

  Stap 2

  Meld het gebrek

  Wanneer u een verborgen gebrek ontdekt, moet u de verkoper daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Doe dit in ieder geval binnen 2 maanden. Dit kunt u het best schriftelijk doen. Stel de verkoper ook op de hoogte als u nog niet heeft kunnen vaststellen hoe groot de schade precies is. Als u het gebrek niet op tijd meldt, dan maakt u misschien geen aanspraak meer op een schadevergoeding.

  Stap 3

  Overleg met de verkoper over een oplossing

  Als de verkoper aansprakelijk is, moet u hem eerst de kans geven om het gebrek te herstellen. Overleg hoe dit op de beste manier kan gebeuren. Als u er niet direct uitkomt met de vorige eigenaar, kunt u eventueel een mediator inschakelen.

  Stap 4

  De verkoper in gebreke stellen

  Weigert de verkoper de schade te herstellen of voor het herstel te betalen? Dan dient u de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen middels een aangetekende brief (de ingebrekestelling). Hierin eist u herstel binnen een redelijke termijn. Als de verkoper de gebreken niet binnen de aangegeven termijn herstelt, dan is hij in verzuim. U kunt de schade dan zelf laten herstellen en de kosten verhalen op de verkoper.

  Download hier uw voorbeeld ingebrekestelling

  Stap 5

  Een juridische procedure aanspannen

  Heeft u de schade na de ingebrekestelling zelf moeten herstellen en wil de vorige eigenaar die niet vergoeden? Dan kunt u naar de rechter stappen. Als de rechter u in het gelijk stelt zal hij de verkoper veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding. Met het vonnis van de rechter kunt u vervolgens beslag laten leggen.

  Schade verborgen gebreken verhalen?

  Heeft u een verborgen gebrek ontdekt waarvan u vermoedt dat de vorige eigenaar aansprakelijk is. De juristen van Invorderingsbedrijf staan voor u klaar. Wij kunnen u advies geven over de aansprakelijkheid van de verkoper en de andere partij voor u in gebreke stellen.

  Erkent de tegenpartij geen aansprakelijkheid of wil de verkoper de schade niet vergoeden? Dan kunnen we een gerechtelijke procedure voor u aanspannen door de tegenpartij te dagvaarden. Tijdens de rechtszaak worden uw belangen behartigt door een ervaren jurist of advocaat (bij schadeclaims die gaan om meer dan € 25.000 is een advocaat verplicht). Uiteindelijk kunnen we onze deurwaarders inschakelen om beslag te leggen bij de tegenpartij.

  Even overleggen?

  Laat uw gegevens achter en we nemen binnen een dag contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Aansprakelijkheid verborgen gebreken woning

   FAQ: Veelgestelde vragen over aansprakelijkheid bij verborgen gebreken

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Guino koch
   Guino Koch

   Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

   Marielle beks
   Marielle Beks

   Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Onze incassojuristen & specialisten

    linkedin