Inloggen op de klantenomgeving

De Online Cockpit is exclusief voor opdrachtgevers. Indien u nog geen eigen account heeft, klik dan hier om uw vordering direct over te dragen of neem contact met ons op via telefoon +31(0)70-7620330.

Wachtwoord vergeten Inloggen
Het faillissement aanvragen van uw debiteur = snel, goedkoop en effectief incasseren!
ir. Laurens Lemmens

Het kan zijn dat uw debiteur na enkele sommaties niet wil betalen. Of dat zelfs de beslagen van de deurwaarder genegeerd worden. Wat doet u dan? Een goede methode om te incasseren is faillissement aanvragen voor uw debiteur. Dit kan in bijna alle zaken.

Een faillissementsaanvraag zet maximale druk op uw debiteur.

Wat gebeurt er bij het faillissement aanvragen van een debiteur? Veel opdrachtgevers denken (onterecht) dat het aanvragen van het faillissement erop gericht is een debiteur failliet te verklaren. Dit kan een doel zijn, maar dat is het meestal niet. We vragen het faillissement aan, zodat de druk zo hoog wordt opgevoerd, dat uw debiteur start met betalen. De meeste debiteuren willen immers niet failliet.

Een incasso advocaat stelt het verzoekschrift tot faillietverklaring op en zendt dit (in viervoud) naar de bevoegde rechtbank. Uw totale vordering wordt opgenomen in dit zogenaamde ‘faillissementsrekest’ en verhoogd met de kosten van de aanvraag. De rechtbank ontvangt het verzoekschrift en roept de debiteur op om naar de zitting te komen met de mededeling dat hij failliet verklaard zal worden (vaak binnen 14 dagen). De debiteur neemt direct contact op met ons en start linea recta met betalen en/of wil direct een regeling treffen.

Over het algemeen accepteren we een kortstondige regeling, wordt het verzoek bij de rechter een aantal weken aangehouden en is de vordering geheel betaald, waarna het verzoek wordt ingetrokken (stok achter de deur).

Nota bene: een debiteur dient ook de kosten van de aanvraag van het faillissement te voldoen (anders wordt niet ingetrokken)!

In welke gevallen kunnen wij het faillissement aanvragen voor u?

  • Voor alle onbetwiste (of in redelijkheid niet te betwisten) incasso’s
  • In alle zaken waarin beslag wordt gelegd wanneer de debiteur niets of niet alles heeft betaald

Wij informeren u graag over uw nieuwe of lopende zaken.

Maar er moeten toch minimaal twee schuldeisers zijn? Nee!

Nee! Dit is een fabeltje. Na het faillissement aanvragen wordt in het verzoekschrift gesteld dat debiteur “meerdere schulden onbetaald laat”. Enkel om een debiteur daadwerkelijk failliet te laten gaan (dan moet er gepersisteerd worden bij het verzoek, op de zitting roept de incasso advocaat dan “ik persisteer”), is er een tweede schuldeiser nodig. Wij zoeken deze overigens altijd voor u (steunvorderingsonderzoek).

Om te starten met de faillissementsaanvraag is dus géén tweede schuldeiser nodig.

Faillissementsaanvraag inzetten? Wij informeren u graag over uw lopende of nieuwe dossiers. Maak een afspraak met uw adviseur.

Bent u ook benieuwd hoe het traject faillissementsaanvraag voor uw lopende dossier of een nieuwe zaak eruit ziet?

Maak dan een afspraak met een van onze incasso juristen via ons telefoonnummer 070 – 762 0330 of per e-mail. Wij nemen dan contact met u op.

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0