Een factuur: wat is dat en
wanneer verstuurt u er een?

Op een factuur staat de betalingsverplichting die een klant richting een leverancier heeft. Een ondernemer is meestal verplicht een factuur te sturen aan andere ondernemers, stichtingen en verenigingen en soms ook aan particulieren. Facturen moeten aan specifieke eisen voldoen om rechtsgeldig te zijn.

Gratis incasso adviesgesprek?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Naam en het adres van de klant

  Wat is een factuur?

  De factuur is het document waarop staat beschreven wat voor diensten of goederen de verkoper aan de kopende partij heeft geleverd. Op een factuur staat verder het bedrag dat de klant hiervoor moet betalen en het verzoek om dit bedrag te betalen. De factuur wordt door de verkoper opgesteld en aan de klant verstuurd nadat de goederen of diensten geleverd zijn.

  Factuur betekenis

  Volgens de Van Dale is de betekenis van factuur als volgt: “lijst van geleverde goederen of diensten met prijsvermelding en het verzoek om te betalen”.

  Wat is factureren?

  Onder factureren wordt het opmaken en versturen van facturen aan klanten en het daarvan verwerken in de administratie verstaan. De verstuurde facturen kunnen worden onderverdeeld in betaalde en openstaande facturen. Daarnaast heeft een onderneming vaak te maken met inkoopfacturen voor bedrijfsuitgaven die zijn gedaan.

  Wanneer moet iemand een factuur versturen?

  Niet iedereen is wettelijk verplicht om te factureren. Alleen als u als ondernemer goederen of diensten levert aan andere ondernemers of rechtspersonen (bijvoorbeeld verenigingen stichtingen) moet u een factuur sturen.

  Uitzonderingen

  Sommige ondernemers hoeven niet aan de factuureisen te voldoen. Dat is het geval voor de volgende ondernemers:

  • Ondernemers het in taxi- en openbaar vervoer
  • Horecaondernemers
  • Ondernemers die vrijgestelde goederen of diensten leveren (als u gedeeltelijk bent vrijgesteld moet u de belaste goederen wel factureren)
  • Ondernemers die gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR).
  • Ondernemers die afspreken dat de afnemer de factuur maakt (bijvoorbeeld bij veilingen)

  Leveringen aan particulieren

  Wanneer u als ondernemer goederen of diensten aan particulieren verkoopt, hoeft u in principe geen factuur te sturen. Dit is alleen verplicht in de volgende gevallen:

  • Uw onderneming is een groothandel in levensmiddelen, tabaksproducten, tandheelkundige grondstoffen of (onderdelen van) tandtechnische werken en ten minste 80% van uw afnemers is ondernemer
  • U levert een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel aan een afnemer in een ander EU-land

  Hoe maak ik een goede factuur?

  Gaat u een factuur maken? Dan is het cruciaal dat het document aan de geldende wettelijke eisen voldoet. Daarom moet u bepaalde gegevens op de factuur zetten.

  Op een gewone factuur moeten minimaal de algemene gegevens op te nemen:

  • Volledige (bedrijfs)naam en adresgegevens verkoper
  • Volledige naam van de klant
  • Volledige adres van de klant
  • Btw-nummer verkoper
  • KvK-nummer verkoper
  • Factuurdatum
  • Een uniek factuurnummer (nummers moeten opeenvolgend zijn)

  Vervolgens moeten de geleverde goederen of diensten als volgt gespecificeerd worden:

  • Een duidelijke omschrijving van geleverde goederen of diensten
  • De hoeveelheid van de geleverde goederen of diensten (bijvoorbeeld het aantal producten of de gewerkte uren)
  • De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd
  • Het te betalen bedrag exclusief btw dat voor de levering van de goederen of diensten wordt gerekend
  • Het btw-tarief dat over dat bedrag berekend wordt
  • Het totale bedrag aan btw dat de klant moet betalen.

  Eenvoudige factuur

  Als het totaalbedrag inclusief btw niet hoger is dan € 100 dan mag u vereenvoudigde facturen maken.

  • datum uitreiking factuur
  • naam en adresgegevens verkoper
  • beschrijvingen geleverde diensten of goederen
  • btw-tarief dat berekend wordt
  • verwijzing naar de oorspronkelijke factuur (bij wijziging van een factuur)

  Als zzp'er een factuur opstellen

  Grotere bedrijven hebben doorgaans een boekhouder die de facturen opstelt. Bij zzp’ers is dat anders. Zij hebben vaak geen budget voor een boekhouder en moeten hun rekeningen zelf opmaken.

  Hoe verstuurt u een factuur?

  Er worden geen specifieke eisen gesteld aan hoe u de factuur moet sturen. U kunt de factuur dus per post versturen, maar ook per e-mail (met pdf-bestand) of direct vanuit een facturatieprogramma.

  Als verkoper bent u verplicht de rekening vóór de 15e dag van de maand, volgend op de maand waarin u het product of de dienst heeft geleverd, te verzenden.

  Is uw factuur niet betaald?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Btw bedrag

   FAQ: Veelgestelde vragen over facturen?

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Guino koch
   Guino Koch

   Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

   Marielle beks
   Marielle Beks

   Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Onze incassojuristen & specialisten

    linkedin