Home PageEen factuur niet betalen: wat gebeurt er dan?

Een factuur niet betalen: wat gebeurt er dan?

Een factuur niet betalen kan grote gevolgen hebben. Als de openstaande factuur rechtsgeldig is, dan kan uw schuldeiser een incassobureau inschakelen. De incassokosten daarvoor worden doorberekend aan u als debiteur. De kosten lopen dus alleen maar op. 

Daarom is het verstandig om uw openstaande facturen op tijd te betalen. Maar wat als u het niet eens bent met de rekening? Of als uw leverancier een wanprestatie heeft geleverd? Dat leggen we uit in dit artikel. Ook vertellen we wat u kunt doen als u geen geld heeft om de openstaande factuur te betalen.

Aanmaning ontvangen?

Heeft u een aanmaning van ons ontvangen die u niet kunt betalen? Neem contact met ons op om de zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Wat gebeurt er als je een factuur niet betaalt

  Niet betalen omdat u het niet eens bent met de facturen

  Er kunnen tal van redenen zijn waarom u het als klant niet eens bent met een factuur die u ontvangt. Misschien heeft uw aannemer opeens meerwerk gerekend, is de prijs op de factuur anders dan u heeft afgesproken of voldoet de factuur niet aan de wettelijke eisen (wat problemen oplevert voor uw btw-aangifte).

  Hoewel het verleidelijk is om de factuur onbetaald te laten als u het niet eens bent met de factuur, is dit vaak onverstandig. De kosten zullen namelijk alleen maar verder op blijven lopen, vaak tot een bedrag dat veel hoger is dan het oorspronkelijk te betalen bedrag. U loopt het risico dat uw schuldeiser een juridische procedure tegen u aanspant. Als uw crediteur de zaak uiteindelijk wint, zult u op moeten draaien voor alle gemaakte incassokosten en proceskosten (ook die van de andere partij).

  Bovendien kan de opdrachtnemer lopende werkzaamheden stilleggen of kunt u worden afgesloten van diensten die u afneemt.

  Onder protest betalen

  Daarom is het in het geval van een zakelijk geschil meestal verstandig de factuur onder protest te betalen. Dit betekent dat u de factuur betaalt, maar daarbij aangeeft dat u het niet eens bent met de geleverde dienst of het product (of met de factuur zelf). 

  Het kan ook zijn dat u vindt dat u niet wilt betalen omdat de spullen die u heeft ontvangen defect zijn of een opdracht niet volgens de afspraak is voltooid.

  Door onder protest te betalen, voorkomt u ten eerste dat eventuele werkzaamheden of diensten stil komen te liggen. Daarnaast worden er geen extra buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht.

  Als u spullen heeft ontvangen die niet goed functioneren of als u vindt dat de werkzaamheden niet naar behoren zijn uitgevoerd, kunt u de factuur onder protest betalen en eisen dat de tekortkomingen worden hersteld of vervangen.

  In de brief kunt u direct bezwaar maken tegen de onder protest betaalde factuur en verzoeken de problemen op te lossen of het bedrag terug te storten. Gebeurt dat niet? Dan kunt u een incassobureau inschakelen om het teveel betaalde bedrag terug te vorderen. Als dat niet op minnelijke wijze lukt, kunt u een arbitragezaak of juridische procedure starten om uw geld terug te krijgen. 

  Door eerst onder protest te betalen, staat u juridisch een stuk sterker dan wanneer u zelf als gedaagde partij vanwege wanbetaling voor de rechter moet verschijnen.

  Download voorbeeldbrief onder protest betalen

  Factuur niet betalen vanwege wanprestatie leverancier

  Het komt soms ook voor dat een leverancier een duidelijke wanprestatie levert, bijvoorbeeld als u goederen heeft besteld die nooit geleverd zijn of als een aannemer uw aanbouw maar half heeft afgebouwd.

  Wanneer uw leverancier helemaal niets geleverd heeft, is hij zelf in gebreke en vervalt uw verplichting om te betalen.

  Maar wat als uw aannemer bijvoorbeeld wel een deel van de werkzaamheden heeft verricht, maar deze door leveringsproblemen heeft stopgezet? Of als u slechts een deel van de bestelling heeft ontvangen?

  Een deel van de rekening betalen

  In het geval van een gedeeltelijke wanprestatie kunt u ervoor kiezen een deel van de factuur te betalen. Het bedrag dat u betaalt, moet wel redelijk zijn en in verhouding staan met het geleverde. Heeft u bijvoorbeeld maar de helft van de afgesproken goederen ontvangen? Dan betaalt u ook de helft van het afgesproken bedrag. Zodra het restant van de bestelling wordt geleverd, kunt u vervolgens de rest van het openstaande bedrag betalen.

  U heeft geen geld om de factuur te betalen

  Heeft u financiële problemen en kunt u uw onbetaalde facturen simpelweg niet betalen? Hoe vervelend het ook is dat u geen geld heeft om uw rekeningen te betalen, u bent een overeenkomst aangegaan en de leverancier heeft er recht op dat de factuur betaald wordt.

  Het heeft dan ook geen zin om de facturen onbetaald te laten liggen. Als u dat doet zullen de schulden alleen maar verder oplopen en komt u door de achterstallige betalingen steeds verder in de problemen. Uiteindelijk kan uw schuldeiser zelfs uw faillissement aanvragen.

  Een betalingsregeling afspreken

  Probeer daarom een betalingsregeling overeen te komen met uw schuldeiser. Op die manier kunt u de schuld stapsgewijs afbouwen, zonder dat er extra incassokosten in rekening gebracht worden en er uiteindelijk beslag bij u wordt gelegd. Houd er wel rekening mee dat het aan de schuldeiser is of hij het betalingsvoorstel accepteert of niet.

  De regeling vervalt als u zich niet aan de afspraken houdt. In dat geval zal uw crediteur nog steeds een incassobureau inschakelen.

  Oplossen zakelijk geschil

  Wat als u zegt dat uw leverancier een wanprestatie heeft geleverd maar hij dit ontkent en eist dat u de factuur gewoon betaalt? In dat geval is het vaak verstandig om eerst juridisch advies in te winnen. Leg de zaak voor aan een jurist en overleg hoe sterk u staat. 

  Vervolgens kunt u proberen het gesprek aan te gaan met de andere partij. Leg uw standpunt (met de adviezen van uw juridisch adviseur) nog eens uit. Als u steekhoudende argumenten heeft, dan is het misschien mogelijk om het conflict samen op te lossen.

  Komt u er samen niet uit. Dan is het wellicht een mogelijkheid om te kiezen voor mediation. Veel brancheorganisaties bieden de mogelijkheid om zakelijke geschillen voor te leggen en daarbij te bemiddelen. 

  Als ook dat geen oplossing biedt of als de tegenpartij hier niet mee instemt, kunt u een juridische procedure starten. Als uw schuldeiser hiermee instemt of als het in de algemene voorwaarden staat, is het ook mogelijk om het juridische conflict te beslechten door middel van arbitrage.

  Wat gebeurt er als ik een factuur niet betaal?

  Heeft u een factuur ontvangen en deze niet binnen de afgesproken termijn betaald? Dan ontvangt u vaak eerst een vriendelijke betalingsherinnering met het verzoek om de rekening alsnog te betalen.

  1. WIK-brief of betalingsherinnering: Als u een particulier bent, moet uw leverancier u minimaal 14 dagen de tijd geven om de rekening alsnog zonder bijkomende kosten te betalen. Dit noemt men de WIK-brief. Voor zakelijke klanten is dit niet verplicht. De meeste ondernemers kiezen er wel voor om hun zakelijke debiteur eerst een betalingsherinnering te sturen.
  2. Incassobureau: Betaalt u na de vriendelijke eerste herinnering of WIK-brief nog steeds niet? Dan kan uw crediteur ervoor kiezen een tweede betalingsherinnering te sturen. Het sturen van een tweede herinnering is niet verplicht en in principe kan uw schuldeiser direct na het verstrijken van de betalingstermijn een incassoprocedure starten. Het incassobureau kan de kosten bij u als schuldenaar in rekening brengen.
  3. Aanmaning: Het incassobureau stuurt u een aanmaning. Die is strenger van toon dan een herinnering en er wordt direct in duidelijk gemaakt dat er juridische stappen ondernomen worden als betaling uitblijft. Ook zal het incassobureau proberen telefonisch contact met u op te nemen.
  4. Gerechtelijke procedure: Als u hierna nog steeds niet betaalt kan het incassobureau een gerechtelijke incassoprocedure starten namens de schuldeiser. De rechter zal de zaak beoordelen en uiteindelijk een uitspraak doen. De verliezende partij wordt daarbij in principe veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van de andere partij.
  5. Beslaglegging: Met een vonnis van de rechter kan de schuldeiser een deurwaarder inschakelen en beslag bij u laten leggen. De deurwaarder kan beslag leggen op inkomen, uw bankrekening, fysieke spullen of onroerend goed.

  Is uw eigen factuur niet betaald?

  Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Wat gebeurt er als je een factuur niet betaalt

   FAQ: Veelgestelde vragen over facturen niet betalen

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Alstublieft,

    Uw download

    Voorbeeld aanmaning

    Voorbeeld aanmaning

    Direct aan de slag met het versturen van een aanmaning? Download dan hier uw gratis voorbeeld aanmaning

    Download direct