Home PageFactuur niet betaald zzp

Factuur niet betaald (zzp)

Wat als uw opdrachtgever de factuur niet betaalt?

Heeft u als zzp’er een opdracht afgerond, maar wordt de factuur niet betaald? Als kleine zelfstandige is er niets zo vervelend als facturen die niet betaald worden. U heeft immers hard gewerkt voor uw geld en moet natuurlijk ook zelf uw rekeningen betalen.

In dit artikel leggen we uit wat u als zzp’er kunt doen als een opdrachtgever uw factuur niet betaalt, waarom het belangrijk is om snel een incassoprocedure te beginnen en wat u kunt doen om wanbetaling in de toekomst te voorkomen.

Uw incasso voor 16:00 uur ingediend? Dan gaan we vandaag nog voor u aan de slag.

Onderneem snel actie

Als een factuur niet op tijd betaald wordt, is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Hoe sneller u een incassoprocedure begint, hoe groter de kans dat we uw geld namelijk voor u kunnen innen. Hoe langer u wacht, hoe groter de kans dat andere schuldeisers u voor zijn en er voor u niets meer te halen valt. Bovendien loopt u het risico dat uw opdrachtgever failliet gaat. 

Schakel daarom direct een incassobureau in als de betalingstermijn van uw openstaande factuur verstreken is en uw klant niet betaalt. Bij Invorderingsbedrijf duurt het indienen van uw incasso nog geen 5 minuten.

Incasso starten

Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.  Bent u een particulier of een onderneming?
  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Wanneer moet een factuur betaald zijn?

  In Nederland gelden er wettelijke betalingstermijnen. Ook als u geen specifieke betaaltermijn heeft afgesproken, moet uw klant de factuur dus op tijd betalen. Welke betalingstermijn u als zzp’er hanteert, hangt af van het soort opdrachtgever. Is dit een zakelijke klant (een onderneming), een overheidsinstantie of een particulier?

  Betalingstermijn zakelijke klanten

  De uiterlijke betaaltermijn voor bedrijven is vastgelegd in de Wet Betalingstermijnen. Als ondernemer mag u hiervan afwijken en zelf een andere betalingstermijn afspreken. Dit doet u bijvoorbeeld in de overeenkomst of in uw algemene voorwaarden. 

  • Als er geen andere betalingstermijn is afgesproken dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.
  • Als u een andere betalingstermijn afspreekt, dan mag die maximaal 60 dagen zijn.

  Een langere betalingstermijn dan 60 dagen is alleen toegestaan als u kunt aantonen dat hier geen nadelen aan zitten voor zowel de kopende als de verkopende partij.

  Betalingstermijn particulieren

  Voor particulieren bestaan er geen wettelijke betalingstermijnen. Als u een factuur aan een particulier stuurt, mag u dus zelf bepalen binnen welke termijn die betaald moet zijn. Wel dient de betalingstermijn “redelijk” te zijn. 

  Wat als redelijk beschouwd wordt, is niet wettelijk vastgelegd en hangt af van de situatie. In veel gevallen kunt u ervan uitgaan dat een betalingstermijn van 14 dagen redelijk is.

  Betalingstermijn overheden

  Voor overheidsinstanties geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Hier mag u alleen in uitzonderlijke situaties van afwijken.

  No cure, no pay incasso voor zzp’ers

  Veel zzp’ers geven de moed al snel op als een factuur niet betaald wordt, vooral als de opdrachtgever een groter bedrijf is. Een belangrijke reden daarvoor is dat kleine ondernemers denken dat een incassoprocedure erg duur is en ze toch kansloos zijn. 

  Dat is onterecht. U heeft recht op uw geld en gelukkig is ons rechtssysteem zo ingericht dat de buitengerechtelijke incassokosten direct worden doorberekend aan uw debiteur. 

  Bij Invorderingsbedrijf werken we in de buitengerechtelijke fase (alle inspanningen vóór de juridische procedure) bovendien op basis van no cure, no pay. Dit betekent dat u als zzp’er niets hoeft te betalen als het ons niet lukt om de vordering te innen.

  • No cure, no pay (buitengerechtelijke fase)
  • Compleet incassotraject
  • Ervaren juristen
  • Binnen 5 minuten uw vordering indienen
  • Uw eigen contactpersoon
  • 24/7 online inzage

  Stappenplan bij onbetaalde facturen

  Heeft u een factuur verstuurd en is de uiterlijke betaaltermijn verstreken zonder dat u de betaling heeft ontvangen? Onderneem altijd de volgende stappen als een factuur niet op tijd betaald is:

  Stap 1

  Stuur direct een vriendelijke herinnering als de vervaldatum van de factuur is verstreken. Misschien is uw opdrachtgever gewoonweg vergeten te betalen. Afhankelijk van de relatie met uw klant kunt u ook even opbellen.

  Stap 2

  Start direct een incassoprocedure als u geen reactie krijgt op uw eerste betalingsherinnering. Als u ons incasso aanmeldformulier invult is dat binnen 5 minuten geregeld. Als u uw vordering vandaag voor 16:00 uur indient, gaan we meteen voor u aan de slag. We beginnen met het opbouwen van een dossier.

  Stap 3

  We stellen uw opdrachtgever in gebreke. Dat doen we door middel van een formele ingebrekestelling (zakelijke klant) of een WIK-brief (particuliere klant). Hiermee sommeren we uw debiteur om te betalen.

  Stap 4

  We versturen aanmaningen en proberen in contact te komen met uw debiteur. We nemen telefonisch contact op, maar sturen ook e-mails, sms- en WhatsApp-berichten. Op die manier proberen we te achterhalen wat de reden is voor de achterstallige betaling. Verkeert uw debiteur in betalingsproblemen? Betwist hij de factuur? Of is er een andere reden? 

  In totaal ondernemen we 16 pogingen om contact op te nemen met uw opdrachtgever. Daarbij voeren we de druk op uw debiteur geleidelijk aan op.

  Gedurende het traject kunt u via uw eigen online cockpit 24/7 de voortgang van de zaak bekijken.

  Stap 5

  We geven uw debiteur nog één keer de kans om de factuur plus de bijgekomen incassokosten te betalen. Betaalt uw debiteur niet binnen de gestelde termijn? Dan laten we direct weten dat we hem voor de rechter zullen dagen.

  Stap 6

  Na de buitengerechtelijke incassoprocedure zijn er een aantal uitkomsten mogelijk: 

  • Uw opdrachtgever betaalt de factuur (dit is in 85% van de zaken het geval)
  • We spreken een betalingsregeling af
  • We ondernemen (met uw instemming) juridische stappen
  • U kiest ervoor de incasso kosteloos te beëindigen

  Een gerechtelijke procedure starten

  In de meeste gevallen zal uw debiteur inzien dat het geen zin heeft om betaling van uw factuur te blijven ontwijken en gedurende de buitengerechtelijke incasso het openstaande bedrag betalen. In 85% van de gevallen weten we uw factuur in de buitengerechtelijke fase te innen. 

  Heeft de buitengerechtelijke incasso niet het gewenste effect? Zakelijke geschillen kunnen in Nederland voor de rechter gebracht worden. Uw klant is namelijk een overeenkomst met u aangegaan en u heeft recht op uw geld. Als hij dat niet uit zichzelf doet dan kunnen we via de rechter betaling afdwingen

  Een gerechtelijke incasso begint met het dagvaarden van uw debiteur. Een dagvaarding is de officiële mededeling dat u uw debiteur voor de rechter moet verschijnen. Deze dagvaarding moet worden overhandigd door een officiële gerechtsdeurwaarder. 

  Invorderingsbedrijf werkt daarvoor samen met de beste deurwaarders. De meeste wanbetalers kiezer er alsnog voor om de factuur te betalen als de deurwaarder op de stoep staat. 

  Gebeurt dat niet? Dan laten we de zaak daadwerkelijk voor de rechter komen. Daarbij worden uw belangen behartigd door onze juristen (en afhankelijk van de hoogte van de vordering een advocaat). 

  De rechter zal de bewijzen die beide partijen aandragen bestuderen en uiteindelijk uitspraak doen. Met dit vonnis van de rechter kunnen we beslag laten leggen bij uw debiteur.

  Conservatoir beslag

  Als we een juridische procedure starten kunnen we ook conservatoir beslag laten leggen. Dit beslag is bedoeld om te voorkomen dat uw debiteur geld of spullen kan verkopen of verbergen voordat de rechter uitspraak heeft gedaan, zodat er voor u niets meer te halen valt op het moment er een vonnis van de rechter ligt. 

  Een conservatoir beslag is een stevig pressiemiddel om uw debiteur te laten betalen. Zolang de zaak onder de rechter is, kan hij namelijk geen gebruikmaken van hetgeen er onder beslag ligt. Bankrekeningen worden bijvoorbeeld bevroren en bedrijfsmachines stilgelegd. De kans is groot dat uw schuldenaar de factuur alsnog betaalt om onder het conservatoir beslag uit te komen.

  Beslaglegging

  Ook als uw opdrachtgever niet uit zichzelf betaalt, kunnen we zorgen dat u uw geld krijgt. Met een gerechtelijke uitspraak kunnen we namelijk een deurwaarder beslag laten leggen bij uw klant.

  We kunnen onder andere beslag leggen op inkomen en bankrekeningen van uw debiteur. Daarnaast is het mogelijk om beslag te leggen op fysieke goederen. Deze kunnen we via een openbare verkoop te gelde maken.

  Aanmaning sturen zzp'er

  Wanbetaling voorkomen

  Het liefst wilt u natuurlijk dat uw facturen gewoon op tijd betaald worden. Hoewel wanbetaling nooit helemaal is uit te sluiten, kunt u wel verschillende voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de kans groter is dat uw klanten op tijd betalen. Zorg dat u uw administratie op orde heeft, verstuur facturen op tijd en zorg dat u er bovenop zit als betaling uitblijft.

  Leg overeenkomst vast

  Voorkomen dat facturen niet betaald worden, begint met het maken van duidelijke afspraken. Leg deze vast in een overeenkomst. Zo weet u als opdrachtgever en opdrachtnemer wat u van elkaar mag verwachten en voorkomt u misverstanden. 

  Hoewel mondelinge afspraken ook rechtsgeldig zijn, is het een stuk moeilijker om te bewijzen wat er is afgesproken als u niets op papier heeft staan. Daarom is het belangrijk om de overeenkomst schriftelijk vast te leggen. Zo staat u sterk als het tot een juridische procedure komt. Uw debiteur weet bovendien dat de overeenkomst op papier staat en dat hij dus niet weg kan komen met wanbetaling.

  Stel algemene voorwaarden op

  Om te voorkomen dat u bij iedere opdracht alle details opnieuw vast moet leggen, kunt u algemene voorwaarden opstellen. Dit zijn de voorwaarden die gelden voor iedere zakelijk overeenkomst die u sluit. Hierin kunt u onder andere vastleggen wanneer de factuur betaald moet zijn en wat er gebeurt als de betaling niet op tijd binnen is. Om rechtsgeldig te zijn, moet uw opdrachtgever de mogelijkheid hebben gehad om vooraf kennis te nemen van de voorwaarden.

  Zorg voor een rechtsgeldige factuur

  Het is belangrijk dat uw factuur aan alle vereisten voldoet. Als een factuur niet rechtsgeldig is, kan uw klant namelijk geen gebruikmaken van de btw-aftrek. Dit kan een reden voor hem zijn om de factuur niet te betalen. 

  Daarnaast kunt u met een goede factuur een snelle betaling van de rekening stimuleren. Vermeld duidelijk betaalinstructies en deel eventueel een betaallink om het uw klant zo makkelijk mogelijk te maken te betalen.

  Een incassobureau inschakelen?

  Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.   Bent u een particulier of een onderneming?
   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   FAQ: Veelgestelde vragen over factuur niet betaald (zzp)

   De incassoprocedure is onder te verdelen in twee fases: de buitengerechtelijke fase en de juridische procedure. 

   Onder de buitengerechtelijke fase vallen alle inspanningen voordat er een rechtszaak is gestart. De kosten hiervoor mogen volgens de Wet Incassokosten worden doorberekend aan de debiteur. De wettelijke incassokosten bestaan uit een percentage dat afhankelijk is van de hoogte van de factuur (met een minimum van 40 euro). 

   Als schuldeiser hoeft u deze incassokosten dus niet te betalen. Bij Invorderingsbedrijf werken we op basis van no cure, no pay. Als het ons niet lukt om de vordering te incasseren, dan hoeft u niets te betalen. Lukt het ons om slechts een deel van de vordering te innen, dan trekken we de incassokosten af van het geïncasseerde bedrag.

   De gerechtelijke incasso betaalt u als klant in eerste instantie zelf in de vorm van een voorschot. Als de rechter u in het gelijk stelt zal die de kosten doorgaans toewijzen aan de verliezende partij.

   Verstuur een factuur zo snel mogelijk nadat u de opdracht heeft afgerond, maar in ieder geval op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin u de goederen of diensten heeft geleverd.

   Uit de praktijk weten we dat zzp’ers niet altijd al hun afspraken in een duidelijk contract vastleggen (hoewel we dit wel adviseren). U heeft immers vertrouwen in uw klant. Maar wat als uw klant nu niet betaalt en u nauwelijks iets op papier heeft staan? Ook dan kunt u uw incasso bij ons indienen. 

   Samen met onze incassospecialist kunt u nagaan wat voor bewijzen u heeft voor uw vordering. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan e-mailverkeer, gevoerde telefoongesprekken, leveringsbewijzen en verstuurde facturen.

   Als schuldeiser mag u rente in rekening brengen bij uw debiteur. De wettelijke rente is op dit moment (2022) 8,00% voor handelstransacties (zakelijke klanten) en 2,00% voor niet-handelstransacties (particuliere klanten). De rente dient als gefixeerde schadevergoeding voor de hinder die u ondervindt van het niet op tijd ontvangen van uw geld.

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

    Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Hanneke de bies
    Hanneke de Bies
    Zakelijk
    Beslag leggen lijkt een moeilijke klus, maar niet voor Invorderingsbedrijf. Mijn zaak leek hopeloos, maar door beslaglegging in te zetten werd mijn vordering ein-de-lijk betaald. Ik ben Wesley en Luka dankbaar voor de goede hulp!
    Lees meer
    Vrijblijvend advies

    Invorderingsbedrijf heeft een uitmuntende staat van dienst als het gaat om het innen van openstaande rekeningen. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of via de onderstaande button!

     

    Koninginnegracht 14 C
    2514 AA Den Haag
    070 – 762 0330

    Fax: +3170 – 762 0335