Faillissement aanvragen
photo-1528747354767-89476f71d2a3
Door:
in Credit management, Incasso
op 4 december 2019
mr. May Leung

Het faillissement aanvragen van uw debiteur, had u ooit gedacht dat te zullen doen? Waarschijnlijk niet. Toch willen wij u daarover wat vertellen. Dit incassomiddel is al jarenlang dé succesfactor bij het slagen van B2B incassozaken. 

Sneller en slimmer incasseren door het faillissement aanvragen met behulp van onze incasso advocaat. Plan nu een gratis consult met een van onze juristen om uw case te bespreken.

planeengratisconsult

Op de kortst mogelijke termijn betaald worden

Dat wil iedereen. Daarom bekijken we standaard per zaak wat de beste gerechtelijke incassomethode is. Is de vordering onbetwist (of in redelijkheid niet te betwisten), dan gaan we steevast – in overleg met u – over tot het faillissement aanvragen van uw debiteur. De methode is simpel én relatief goedkoop. En last but not least: de druk wordt daarmee vanaf dag één enorm. Betaalt iemand niet als de aanvraag is ingediend, dan riskeert hij een faillissement. En net dat wil een debiteur voorkomen. Resultaat: doorgaans betaling binnen 2 tot 6 weken na indienen aanvraag. Inclusief gemaakte kosten.

Hoe gaat het faillissement aanvragen dan?

Grofweg ziet een procedure faillissement aanvragen er als volgt uit.

 1. Doornemen dossier en inventarisatie van uw vordering door ons
 2. Overleg met u over faillissement aanvragen
 3. Verzoekschrift tot faillietverklaring (faillissementsrekest) wordt opgesteld en (in viervoud) ingediend bij de rechtbank
 4. Rechtbank bepaalt een zitting voor de mondelinge behandeling
 5. Rechtbank stuurt debiteur (aangetekend) een kopie van het volledige verzoekschrift
 6. Debiteur neemt contact met ons op en betaalt de gehele vordering dan wel treft een betalingsregeling
 7. Wij houden ondertussen de datum voor de behandeling aan (uitstel), zodat debiteur de gehele vordering betaalt
 8. Na volledige betaling trekken we het verzoekschrift in

Het resultaat: snelle betaling van uw vordering. Hiermee bent u een deurwaarder die beslag legt veel slimmer af. Plan nu een gratis consult met een van onze juristen om uw case te bespreken.

Uw debiteur wil echt niet failliet. Weet u waarom niet?

Vooropgesteld: u – als schuldeiser – beslist of uw debiteur echt failliet gaat. U beslist namelijk of u – als uw debiteur na het indienen alsnog niet betaalt – ter zitting wilt “persisteren“. Dit houdt in dat u de rechter laat weten of u uw verzoek tot faillietverklaring handhaaft. Daarbij hoeft u uiteraard niet zelf aanwezig te zijn, onze incasso advocaat doet dat voor u. Is er nog een andere (al dan niet opeisbare schuld) dan verklaart de rechter uw debiteur failliet. Een debiteur wil niet failliet, want….

 • Faillissement zal ervoor zorgen dat er een einde wordt gemaakt aan het bedrijf van uw debiteur
 • Leningen, bijvoorbeeld van een bank, worden direct opeisbaar (vaak heeft een bestuurder privé meegetekend)
 • Er zal worden overgegaan tot uitwinning van zekerheden en borgstellingen door schuldeisers
 • De curator doet onderzoek naar de boekhouding en het tijdig deponeren van jaarcijfers (grote kans op bestuurdersaansprakelijkheid)
 • De reputatie van uw debiteur wordt aangetast, uw debiteur verliest zijn gezicht

Uw debiteur wil persoonlijke aansprakelijkheid voorkomen

De curator doet standaard onderzoek naar onbehoorlijk bestuur. Debiteuren willen dat niet. Het niet deponeren van jaarstukken, verplichtingen niet nakomen en het ontbreken van de boekhouding zijn voorbeelden van onbehoorlijk bestuur. In de wet wordt schending van de boekhoudplicht aangemerkt als onbehoorlijk bestuur. Als de curator aantoont dat de oorzaak van het faillissement voortkomt uit onbehoorlijk bestuur, dan worden bestuursleden privé aansprakelijk gehouden. Uw debiteur voelt de bui al hangen. Hij betaalt dus liever uw vordering.

Uw debiteur moet ook de kosten voor het aanvragen van het faillissement betalen

Het is onrechtvaardig dat u kosten moet betalen voor een gerechtelijke procedure. Dat vinden wij ook. Bij het faillissement aanvragen worden de kosten voor de aanvraag in het verzoekschrift tot faillietverklaring opgenomen en bij de vordering opgeteld. Wil een debiteur een faillietverklaring voorkomen – en dat wil eigenlijk iedereen – dan moeten ook uw aanvraagkosten betaald worden.

Kosten faillissementsaanvraag

U wilt uiteraard ook op de hoogte zijn van de kosten die bij een faillissementsaanvraag komen kijken. Bij een faillissementsaanvraag moet u rekening houden met vier soorten kosten.

 1. Advocaat: Bij het aanvragen van het faillissement van een ander bent u verplicht een advocaat in te schakelen. Deze stelt de faillissementsaanvraag op en verricht ook andere werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de correspondentie met de rechtbank, de deurwaarder en met de debiteur.
 2. Rechtbank: Voor de behandeling van de faillissementsaanvraag rekent de rechtbank griffierechten. Dit zijn de kosten voor de zaakbehandeling door de rechter. De kosten hiervan zijn afhankelijk van uw rechtsvorm.
 3. Informatiekosten: Uittreksels KvK of BRP van uw debiteur brengen ook kosten met zich mee.
 4. Deurwaarder: Voor het oproepingsbericht rekent een deurwaarder explootkosten. Met het oproepingsbericht wordt de debiteur opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen en wordt de faillissementsaanvraag mondeling behandeld.
 5. Steunvorderingsonderzoek: Voor de aanvraag van het faillissement dient gezocht te worden naar steunvorderingen.

Kosten faillissement aanvragen zijn hoog preferent

De kosten voor het faillissement aanvragen zijn hoog preferent. Dat houdt in dat deze kosten door een curator met voorrang uit de boedel aan u terugbetaald worden als de boedel toereikend is. Een zeer prettige bijkomstigheid bij ’s werelds meest effectieve incassomiddel.

Maar ik moet toch altijd met twee zijn bij faillissement aanvragen?

Nee, dat hoeft niet. Faillissement aanvragen kan zonder een tweede schuldeiser. Pas als u echt gaat persisteren – u wilt dat uw debiteur failliet gaat – dan bekijkt de rechter of er ook een andere schuld is. Die hoeft niet eens opeisbaar te zijn. Wij zoeken op de achtergrond naar steunvorderingen voor u, voor het geval dat u wilt persisteren.

planeengratisconsult

 

Vonnis gehaald en ondanks beslag geen betaling?

Helaas komt het in de praktijk regelmatig voor dat u een vonnis heeft gehaald en dat uw debiteur nog steeds niet betaalt. Soms zijn er meerdere schuldeisers en dus ook meerdere deurwaarders die daarvoor beslag leggen bij uw debiteur. Een slimme zet is dan het faillissement aanvragen van uw debiteur. Plan een gratis consult met een van onze juristen om uw case te bespreken.

Korte doorlooptijd procedure faillissement aanvragen

De procedure voor een faillissementsaanvraag is kort met een doorlooptijd van maximaal 8 weken. De druk wordt dus erg snel opgevoerd bij uw debiteur en u krijgt sneller duidelijkheid over de situatie van uw vordering. In vergelijking met een dagvaardingsprocedure, die soms maanden of jaren kan duren, is een faillissementsaanvraag in bepaalde gevallen een veel snellere oplossing.

Direct faillissement aanvragen van uw debiteur

Direct faillissement aanvragen van uw debiteur of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via 070 – 76 20 330 of stuur ons een E-mail. Onze bedrijfsjuristen zijn u graag van dienst!

planeengratisconsult

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+