De curator en diens rol bij een faillissement

Als de rechtbank een faillissement uitspreekt, stelt de rechter een curator aan. Deze curator moet het faillissement afwikkelen. Een belangrijke taak is daarbij het behartigen van de belangen van de schuldeisers.

Heeft een afnemer die failliet is gegaan, een openstaande rekening bij u? Dan kunt u uw vordering indienen bij de curator. Ook is het soms mogelijk om geleverde goederen terug te halen.

Is uw afnemer failliet?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Wat gebeurt er bij een faillissement?

  Wat is een curator?

  Een curator is een advocaat die door de rechter wordt aangesteld om het beheer te voeren over de bezittingen en schulden van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Dat gebeurt onder andere als die natuurlijke of rechtspersoon failliet is verklaard. In dat geval moet de curator ervoor zorgen dat het faillissement wordt afgewikkeld en alle schuldeisers zoveel mogelijk worden uitbetaald. De curator is doorgaans een in het faillissementsrecht gespecialiseerde advocaat.

  Wanneer wordt er een curator aangesteld?

  Er zijn twee situaties te onderscheiden waarin een curator wordt aangesteld:

  • Bij een faillissement
  • Als iemand onder curatele staat

  Curatele

  Curatele is een rechtsmaatregel die wordt genomen als iemand niet goed voor zijn financiële en persoonlijke zaken kan zorgen. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Daarom stelt de rechter een curator aan. Die fungeert als wettelijk vertegenwoordiger en voert onder andere het beheer over de financiële zaken, maar wordt ook betrokken bij (persoonlijke) beslissingen. Curatele is een strengere rechtsmaatregel dan beschermingsvormen als bewindvoering en mentorschap.

  Faillissement

  Wanneer een natuurlijke persoon of een rechtspersoon (bedrijf of organisatie) niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen (hij is insolvent), kan er faillissement worden aangevraagd. Zowel de rechtspersoon zelf als een schuldeiser kan het faillissement aanvragen. Als de rechter het faillissement uitspreekt, wordt er een curator door de rechtbank aangewezen. Die beheert en liquideert de failliete boedel en tracht de schuldeisers zoveel mogelijk uit te betalen.

  Wat doet een curator bij een faillissement?

  Een curator mag niet zomaar op eigen houtje overal over beslissen. Hij staat namelijk onder toezicht van de rechter-commissaris. Daarbij moet hij op vastgezette momenten een verslag uitbrengen.

  Hoewel de curator grote beslissingsbevoegdheden heeft, moet hij voor belangrijke beslissingen eerst toestemming vragen aan de rechter-commissaris. Dit geldt bijvoorbeeld voor het ontslaan van personeel, het opzeggen van huur en de verkoop van activa

  Als een schuldeiser het niet eens is met bepaalde beslissingen kan hij bezwaar maken bij de rechter-commissaris.

  De curator van uw debiteur vinden

  Is uw afnemer failliet en bent u op zoek naar de curator? In het centraal insolventie register vindt u wie de curator van een failliet bedrijf is. U kunt zoeken op de naam van de persoon of het bedrijf, maar ook op andere kenmerken zoals de datum of de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken. Ook kunt u hier de contactgegevens van de curator vinden. Zo kunt u contact opnemen om openstaande schulden van de betrokkene door te geven of een afspraak te maken.

  Goederen terughalen bij een failliete organisatie

  Heeft u goederen geleverd aan een failliete klant die nog niet betaald zijn? Dan heeft u in bepaalde gevallen de mogelijkheid om die spullen terug te halen. Dit kan bijvoorbeeld als u een eigendomsvoorbehoud heeft afgesproken. Ook kunt u soms een beroep doen op het recht van reclame. Ook dit loopt via de curatoren.

  Eigendomsvoorbehoud

  Als u in de overeenkomst of uw algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud heeft opgenomen, blijft u de eigenaar van de geleverde spullen totdat de klant heeft betaald. U heeft het recht de goederen terug te halen omdat ze juridisch gezien nog uw eigendom zijn.

  Wanneer u de geleverde goederen terug wilt, moet u dat kenbaar maken aan de curator. Daarbij moet u aantonen dat de goederen door u geleverd zijn, dat ze onder een eigendomsvoorbehoud geleverd zijn en dat de facturen nog niet betaald zijn.

  Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen, omdat de curator de spullen anders misschien al verkocht heeft. 

  Tip: In de praktijk zien we vaak dat curatoren niet mee willen werken aan het teruggeven van spullen die onder eigendomsvoorbehoud geleverd zijn. De curator wordt zelf immers ook betaald uit de boedel van de failliet verklaarde. Onze juristen kunnen daarbij helpen.

  Recht van reclame

  Wanneer u als leverancier geen eigendomsvoorbehoud heeft bedongen, biedt het recht van reclame een laatste redmiddel. Het recht van reclame is een wettelijk recht waarmee u de koop kunt ontbinden als de afnemer de rekening niet betaalt.

  Als u dit recht wilt inroepen, moet u dit schriftelijk kenbaar maken bij de curator. De juristen van Invorderingsbedrijf kunnen u helpen met het terughalen van uw spullen op basis van het recht van reclame.

  Een vordering indienen bij de curator

  Heeft u een openstaande rekening bij een failliete klant? Vooral bij hoge vorderingen is het verstandig om juridische bijstand te zoeken. In veel gevallen zijn er namelijk ook andere schuldeisers. Sommige van deze schuldeisers (bijvoorbeeld de Belastingdienst en de curator zelf) krijgen voorrang. Hierdoor loopt u het risico dat er uiteindelijk niets meer voor u te halen valt. 

  Draag uw vordering over aan Invorderingsbedrijf en wij zullen druk uitoefenen op de curator om de openstaande schuld zo snel mogelijk terug te betalen. Ook kunnen we onderzoeken of het mogelijk is om bestuurders van de failliete onderneming persoonlijk aansprakelijk te stellen.

  Wilt u juridisch advies?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Curator kan een huis verkopen

   FAQ: FAQ: Veelgestelde vragen over de curator

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Guino koch
   Guino Koch

   Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

   Marielle beks
   Marielle Beks

   Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Onze incassojuristen & specialisten

    linkedin