Home PageWel of niet meedoen aan een crediteurenakkoord?

Wel of niet meedoen aan een crediteurenakkoord?

U heeft verkocht of geleverd, en uw debiteur doet u een voorstel. Of u akkoord wilt gaan met een voorgesteld crediteurenakkoord, ofwel: u streept een deel van uw vordering weg. Het sluiten van een crediteurenakkoord, ofwel een overeenkomst (akkoord) met uw debiteur, is niet zonder risico’s. In dit artikel gaan we hier nader op in.

Wat is een crediteurenakkoord?

Een crediteurenakkoord is een overeenkomst die u aangaat met uw debiteur, op verzoek van uw debiteur. Het voorstel van uw debiteur richt zich niet enkel tot u alleen, maar tot al haar schuldeisers. Vaak wordt een dergelijk voorstel gedaan omdat uw debiteur niet meer over genoeg liquide middelen beschikt om al haar schulden ineens af te betalen. Haar werkkapitaal zal hevig onder druk staan. De bedoeling is dat u slechts een gering deel van uw openstaande vordering betaald krijgt en definitief afstand doet van de rest van uw vordering. U verleent elkaar daarmee dan, na betaling, finale kwijting. Ofwel: u verklaart na betaling niets meer van elkaar te vorderen te hebben.

Adviesgesprek?

Vragen over een factuur? Of wilt u even sparren over uw vordering? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Welke twee soorten crediteurenakkoord zijn er?

  Er zijn twee soorten crediteurenakkoorden mogelijk, een buitengerechtelijk akkoord en het gerechtelijke akkoord (ook wel dwangakkoord genoemd).

  Het buitengerechtelijke crediteurenakkoord

  Een buitengerechtelijk akkoord, een regeling op verzoek van uw debiteur zelf, wordt zonder tussenkomst van de rechter overeengekomen. In vrijwel de meeste gevallen komt de schuldenaar met een voorstel voor haar schuldeisers om tegen een bepaald percentage, vaak slechts 10% tot 20%, de schuld te voldoen tegen finale kwijting. Bij een buitengerechtelijk akkoord is wel van belang dat van elke schuldeiser, aan wie een voorstel wordt gedaan, toestemming wordt verkregen. Anders komt er geen overeenkomst tot stand.

  Let op! Het Nederlands recht gaat uit van contractsvrijheid. Het al dan niet accepteren van het crediteurenakkoord is dus uw eigen beslissing. U heeft recht op voldoening van 100% van de vordering, niet met slechts een percentage. U bent dus niet gehouden een voorgesteld crediteurenakkoord te accepteren.

  Tijdens het incassotraject krijgen we regelmatig voorstellen van debiteuren om de zaak te schikken tegen finale kwijting over en weer. In de meeste gevallen werken we hier niet aan mee. Immers, een schuldeiser hoeft geen genoegen te nemen met minder dan haar hoofdsom plus de gemaakte kosten en rente. Het is dus wijs u te laten adviseren, als u een voorstel tot crediteurenakkoord ontvangen hebt. Hiervoor kunt u bij het Invorderingsbedrijf terecht.

  Het gerechtelijke akkoord ook wel dwangakkoord genoemd

  Stel, u gaat niet op het voorgestelde crediteurenakkoord in. De schuldenaar kan de rechter dan ook verzoeken om u te dwingen akkoord te gaan met dit voorstel. Vaak met de motivatie om zo een mogelijk faillissement te voorkomen.
  Vooropgesteld moet worden dat een dergelijke procedure voor de debiteur kostbaar is en daarmee zelden wordt opgestart. Mede hierdoor laten veel debiteuren het erbij zitten, als u niet akkoord gaat met het voorstel om slechts een klein deel van uw vordering te hoeven ontvangen.

  Als de debiteur toch naar de rechter stapt om u te dwingen mee te doen, zal de rechter onder meer naar de volgende punten kijken. Allereerst moet het voorstel tot regeling goed onderbouwd zijn, waarbij niets blijft verhuld voor wat betreft alle schulden en bezittingen (en dus het vermogen) van de debiteur. Zo moet de rechter dus het complete inzicht hebben in de cijfers. De cijfers moeten overigens ook recent zijn, anders kan er geen goed beeld geschetst worden van de werkelijke situatie, die het dwingen om mee te doen aan een crediteurenakkoord rechtvaardigt. Eveneens zal de debiteur de rechter ervan moeten overtuigen dat zijn voorstel de allerbeste optie voor alle schuldeisers is. Zo komt dus niet elk voorstel zomaar in aanmerking. Een andere belangrijke voorwaarde voor de rechter zal zijn dat een onafhankelijke, dus niet aan de debiteur verbonden, deskundige het voorstel crediteurenakkoord heeft opgesteld. Uiteraard zal de rechter er ook van overtuigd moeten worden dat zonder crediteurenakkoord de onderneming failliet zal gaan, met als gevolg dat schuldeisers uiteindelijk minder geld zullen ontvangen.

  Opgemerkt wordt nog dat in een gerechtelijk akkoord rekening wordt gehouden met de (juridische) voorrechten die bepaalde schuldeisers genieten, bijvoorbeeld de Belastingdienst. Logischerwijs zullen zij bijvoorbeeld vaak het dubbele percentage van hun vordering willen krijgen. Ook een rechter zal rekening houden met voorrechten.

  Het crediteurenakkoord: let op bij btw

  Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Maar wat nu als u de btw wel afgedragen heeft, maar niet van uw debiteur ontvangen heeft? U kunt deze btw dan terugvragen aan de Belastingdienst, als het zeker is dat de klant de factuur niet (geheel) zal betalen.
  Eerder schreven we hier al over: vraag afgedragen btw over onbetaalde facturen terug!

  In geval van een crediteurenakkoord stemt u in met finale kwijting. Dit betekent dat u afziet van het restant van de vordering dat niet betaald wordt. Over dit restant heeft u wel de btw al afgedragen. De Belastingdienst bepaalt dat u deze afgedragen btw dan niet terugkrijgt, omdat niet langer sprake is van een oninbare vordering. Immers, u int! Ook al is dat maar een deel van het bedrag. Als gevolg hiervan kunt u de afgedragen btw over het kwijtgescholden bedrag definitief niet meer bij de Belastingdienst terugvragen. Juicht u dus niet te vroeg. De afgedragen btw over 100% van de vordering vormt voor u een schadepost. Houd hier bij acceptatie van het crediteurenakkoord dan ook rekening mee.

  Ons advies bij een voorgesteld crediteurenakkoord

  Kijk goed naar de inhoud van het gedane voorstel. Verkeert uw debiteur daadwerkelijk in financiële moeilijkheden? Is dat tijdelijk of structureel en hoe komt dat? Is het aangeboden bedrag of het voorgestelde percentage redelijk? In veel gevallen adviseren wij om direct een incassotraject op te starten, omdat dit vaak het hoogste rendement op uw vordering oplevert. Het incassotraject is voor uw debiteur een teken dat u (vooralsnog) niet meedoet aan het voorstel tegen finale kwijting. In de praktijk blijkt dat schuldenaren al vrij snel roepen dat er een crediteurenakkoord aankomt, om nog maar niet te hoeven betalen. Een crediteurenakkoord is vaak een rookgordijn, opgetrokken samen met de accountant, om juist u als schuldeiser te benadelen.

  Heeft u vragen over het crediteurenakkoord, het wel of niet akkoord gaan hiermee, een opgelegd dwangakkoord of wilt u simpelweg even sparren? Wij zijn bereikbaar op 070 – 762 0330 en horen u graag of stuur ons een e-mail.

  No Cure No Pay Incasso

  Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

  • Géén succes = géén kosten
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • 95% slagingspercentage

  Alstublieft,

  Uw download

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

  Download direct

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op