Home PageHuurder betaalt steeds te laat

Huurder betaalt steeds te laat

Veel verhuurders hebben last van huurders die niet op tijd betalen. Dit kan weleens gebeuren, maar wat als uw huurder stelselmatig niet betaalt? Structurele wanbetaling kan u veel tijd en moeite kosten, stress bezorgen en is ook nog eens slecht voor uw rendement.

Gevolgen van te laat huur betalen

Als uw huurder steeds te laat betaalt kan dit negatieve gevolgen hebben voor uw rendement. Maar, niet alleen het rendement wordt aangetast. Wanbetalers kosten over het algemeen veel tijd en energie omdat zij op de één of andere manier niet kunnen of willen betalen. Hierdoor moet u als verhuurder continu achter deze zogenoemde wanbetalers aan om uw vordering te innen. Een openstaande vordering kan veel stress opleveren en ertoe leiden dat de relatie met uw huurder verslechtert.

Download GRATIS een ingebrekestelling

Vul uw gegevens in en ontvang uw download

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Huurder betaalt steeds te laat: Invorderingsbedrijf kan u helpen met een huurvordering

  Een huurder die zich telkens opnieuw niet houdt aan de bepalingen van de wet of het huurcontract, gedraagt zich niet als een ‘goed huurder’.
  Wij beschermen uw rendement op 2 manieren:

   1. Incasso No Cure No Pay
   2. Ontbinden van de huurovereenkomst (tip: naadloze aansluiting op 1)

  Incasso No Cure No Pay: huurder betaalt steeds te laat

  Een huurovereenkomst bevat verplichtingen voor u, maar zeker ook voor uw huurder die steeds te laat betaalt. Denk aan het gehuurde in goede staat houden én het betalen van huur (en eventuele verhogingen). Gaat dit mis, dan trekt u natuurlijk aan de bel.

  Met onze succesvolle Incasso No Cure No Pay procedure doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat uw huurder de huur direct betaalt. Hiermee proberen wij er alles aan te doen om de huurachterstand bij uw huurder te incasseren.

  Verschil tussen een zakelijke huurder en particuliere huurder

  Afhankelijk van uw soort huurder (particulier / zakelijk) wijzigt de route.

  Zakelijke huurder betaalt steeds niet

  Volgens de wet moet een zakelijke huurder de huur vóór de eerste dag van iedere maand betalen. Dit betekent dus dat wanneer de huur na de eerste van de maand niet betaald is, de huurder in verzuim is. U mag dan direct een deurwaarder inschakelen. Volgens de wet hoeft u geen ingebrekestellingsbrief of betalingsherinnering te sturen. We zien echter dat dit in de praktijk wel vaak eerst wordt verstuurd, zodat de huurder zeker weten op de hoogte is van de achterstallige huur.

  Let op: verhuurt u aan een particulier? Dan gelden er andere regels.

  Particuliere huurder betaalt steeds niet

  Verhuurt u aan een particulier? Stuur bij iedere maand betalingsachterstand een schriftelijke aanmaning (WIK-brief). Dit bent u wettelijk verplicht. Doe dit iedere maand opnieuw als de huur van de betreffende maand niet is betaald. 

  Met een WIK-brief geeft u uw particuliere huurder nog 14 dagen de tijd om te betalen. Betaalt uw huurder binnen 14 dagen? Dan komen er geen extra incasso kosten bij. 

  Stuur daarom direct een ingebrekestelling met onze gratis voorbeeldbrief ingebrekestelling.

  Wanneer mag een verhuurder de huurovereenkomst ontbinden?

  Niemand zit te wachten op een huurder die steeds te laat betaalt of zelfs helemaal niet betaalt, Invorderingsbedrijf kijkt daarom of de tekortkoming van de huurder de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt.

  Ja, ik wil een gratis adviesgesprek aanvragen

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Huurovereenkomst ontbinden: zakelijke klant

   Als er achterstallige huur ontstaat is er sprake van wanprestatie. Een zakelijke huurovereenkomst kan dan direct ontbonden worden. We doen dat via een verzoek aan de rechtbank (de zogenaamde gerechtelijke ontbinding). Het gerechtshof oordeelt dan of de stelselmatige en/of onvolledige betaling van de huur inderdaad een tekortkoming oplevert die onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt.

   Huurovereenkomst ontbinden: particuliere klant

   Is uw huurder een particulier? Dan geldt de vaste rechtspraak. Vaste rechtspraak betekent dat de rechtsgrondslag van een handeling moet worden bepaald met inachtneming van het doel en de inhoud van de handeling zelf. Vaste rechtspraak werkt in het voordeel van uw huurder en brengt mee dat een vordering tot ontbinding van een huurovereenkomst pas wordt toegewezen als er sprake is van een huurachterstand van minimaal drie maanden. 

   Daarnaast is er nog een reden om de huurovereenkomst te kunnen ontbinden. Onderhavige uitspraak is ook een reden om de huurovereenkomst te kunnen ontbinden. Er is sprake van onderhavige uitspraak wanneer de huurder structureel te laat betaalt en er een duidelijk patroon te zien is.

   In Nederland worden particuliere huurders bij wanbetaling beschermd. Voor u als verhuurder weten wij hoe we daar creatief mee om moeten gaan. Vaak spelen er in een zaak waar achterstallige huur aan de orde is meer dingen. Bijvoorbeeld dat de huur telkens te laat betaald wordt. Of dat de huurder stelselmatig lawaai en overlast veroorzaakt. Misschien betaalt uw huurder niet de wettelijke verhoging die hij hoort te betalen of is er sprake van onderhuur. Ook is er soms sprake van een wietplantage in het gehuurde.

   Als de huurachterstand kleiner is dan drie maanden, combineren onze incasso juristen al deze omstandigheden uit uw dossier om de rechter ervan te overtuigen om de huurovereenkomst te ontbinden. Ofwel, wij overtuigen de rechtbank ervan dat het nu de hoogste tijd is dat de huurder uitgezet kan worden.

   Zorg voor een zorgvuldig dossier

   Met een zorgvuldig opgebouwd dossier komt u beslagen ten ijs. Stuur dus bij elke achterstand in ieder geval een 14-dagenbrief. Betaalt uw huurder alsnog niet? Stuur dan een aanmaning, of laat deze door ons versturen. Op die manier heeft u schriftelijk bewijs van de problemen die uw niet betalende huurder heeft veroorzaakt én weet u zeker dat u aan alle wettelijke vereisten voldoet.

   Zorg voor een zorgvuldig dossier

   Met een zorgvuldig opgebouwd dossier komt u beslagen ten ijs. Stuur dus bij elke achterstand in ieder geval een 14-dagenbrief. Betaalt uw huurder alsnog niet? Stuur dan een aanmaning, of laat deze door ons versturen. Op die manier heeft u schriftelijk bewijs van de problemen die uw niet betalende huurder heeft veroorzaakt én weet u zeker dat u aan alle wettelijke vereisten voldoet.

   Ontruimingsvonnis door Invorderingsbedrijf

   1. Met het ontbinden van de huurovereenkomst machtigt de rechter u als schuldeiser om via ons de daadwerkelijke ontruiming te laten uitvoeren. Uw doel is daarmee bereikt.
   2. Bijkomend voordeel is dat de rechter uw debiteur ook direct veroordeeld tot betaling van de huurachterstand zelf.

   Dus: U kunt vervolgens uw huurder uit huis zetten en de achterstand incasseren, desnoods via de  executie van uw vonnis via beslaglegging.

   Rendement van het verhuurde terugkrijgen?

   Komt u in conflict met uw huurder die ook na een betalingsherinnering weigert te betalen, dan is het verstandig om een incassobureau in te schakelen. Wij controleren of de tekortkoming van de huurder de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Zo kunt u alsnog de huur innen, een eventuele schadevergoeding innen en de huurovereenkomst ontbinden, zelfs als de debiteur verplicht is om mee te werken maar dit niet doet.

   Uw rendement is wat voor ons telt. Daarom bepalen we samen met u de beste incassostrategie. Kies voor rechtszekerheid en de kwaliteit van ons incassokantoor. Bel vrijblijvend met één van onze specialisten naar 070 – 762 0330 of stuur ons een e-mail naar  info@invorderingsbedrijf.nl.

   Direct Incasso No Cure No Pay starten?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen
    No Cure No Pay Incasso

    Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

    • Géén succes = géén kosten
    • 100% uitkering van de hoofdsom
    • 95% slagingspercentage

    Alstublieft,

    Uw download

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

    Download direct

     Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Neem telefonisch of per mail contact op

     FAQ: Veelgestelde vragen over huurder betaalt steeds te laat

     Een huurovereenkomst is een overeenkomst, waarbij de ene partij (de verhuurder) zich verplicht om aan de andere partij (de huurder) een zaak in gebruik te geven, terwijl de huurder verplicht is tot het doen van een tegenprestatie. Ofwel een afspraak waarbij wordt afgesproken dat de huurder de huur tijdig betaalt aan de verhuurder. 

     Dit gaat helaas regelmatig fout. Betaalt uw huurder niet? De specialisten van Invorderingsbedrijf helpen je graag, wij gaan aan de slag en proberen ervoor te zorgen dat de huurachterstand wordt weggewerkt en er (eventueel) ontbinding van de huurovereenkomst plaatsvindt.

     Het kan gebeuren dat een huurder een keer te laat is met het betalen van de huur. Als er in de overeenkomst is afgesproken dat de huurder een boete krijgt wanneer hij/zij te laat betaalt, dan is de huurder allereerst verplicht die boete te betalen. Verder mag de verhuurder alleen direct extra kosten in rekening brengen indien het om een zakelijke huurder gaat. Bij een particulier moet de verhuurder de huurder nog 14 dagen de tijd geven.

     Nee. Als zakelijke huurder mag u geen betaalachterstand hebben. Heeft u dit wel, dan kan de verhuurder meteen naar de rechter stappen. In de huurovereenkomst zijn er bepaalde afspraken gemaakt waar u zich aan moet houden. Vergeet daarom nooit om uw huur te betalen. Bij particuliere huurders ligt dit iets anders. Voor particuliere huurders geldt namelijk dat zij een huurachterstand van maximaal drie maanden ‘mogen’ hebben, voordat zij uitgezet kunnen worden. Natuurlijk is dit alsnog niet wenselijk/normaal.

     Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een huurder niet of te laat betaalt. De drie meest voorkomende redenen zijn: de huurder heeft niet genoeg geld, de huurder wil niet betalen of de huurder is laks.

      

     De huurder heeft niet genoeg geld

     De meest voorkomende oorzaak is dat de huurder niet genoeg geld heeft om de openstaande factuur te betalen. Als crediteur heeft u dit al vaak snel door. De huurder draait om het probleem heen en komt steeds vaker met smoesjes. Daarnaast komt de huurder zijn beloftes ook niet na. Een goede reden om aan de bel te trekken.

      

     De huurder wil niet betalen

     Het kan zijn dat de huurder niet tevreden is met de geleverde diensten of producten. In zo’n geval kijkt u samen met de huurder naar mogelijke oplossingen. Lukt dit niet? Dan helpen onze specialisten u graag om het geschil via de rechtbank op te lossen.

      

     De huurder is laks

     Dit zijn huurders die niet betalen omdat ze simpelweg te laks zijn. Het komt erop neer dat zij niet de tijd en moeite nemen om aan hun betalingen te voldoen. Om deze reden is het erg belangrijk om direct achter uw vorderingen aan te gaan als uw huurder te laat betaalt. Herinner uw huurder direct, zodat hij de huur alsnog zo snel mogelijk voldoet. 

     Als de huur niet op tijd betaald wordt, kunt u overwegen een incassobureau in te schakelen. Incassobureaus proberen de openstaande vordering, via buitengerechtelijke incasso of een juridische procedure te innen. Het buitengerechtelijke incassotraject is vaak op basis van no cure no pay, wat betekent dat u niets hoeft te betalen, wanneer het incassobureau niets incasseert. Daarnaast is de debiteur wettelijk verplicht de incassokosten te betalen. Ongeacht de hoogte van het bedrag, kunt u altijd een incassobureau inschakelen. Betaalt de debiteur in het buitengerechtelijke traject niet? Dan kunnen wij bij Invorderingsbedrijf (in tegenstelling tot de meeste incassobureaus) een gerechtelijke procedure starten, zodat uw debiteur de rekening toch betaalt.