Home PageHuurder betaalt steeds te laat

Huurder betaalt steeds te laat

Huurder die steeds te laat betaalt grote ergernis

Aanmanen, herinneren, bellen, langsgaan, een e-mail beantwoorden, nog een e-mail beantwoorden, een betalingsregeling treffen, opvolgen, opheffen. Herkent u dit? Vast wel. U bent een van de vele verhuurders die maandelijks achter hun geld aan moet.

Wat is er aan de hand? Uw huurder betaalt steeds te laat. U bent het beu en dat is begrijpelijk. U baalt als een stekker wanneer u naar uw bank-app kijkt, in de hoop dat de huurder dit keer wél op tijd betaalt. De realiteit spreekt de waarheid; het lijkt helaas te mooi om waar te zijn. Waarom betaalt precies die ene huurder telkens te laat? De rest is altijd op tijd. Zoals het hoort.

Wettelijk gezien is de huurder verplicht om de tegenprestatie te leveren. De huur moet vóór de eerste van de maand worden betaald. Toch betalen veel huurders achteraf of helemaal niet. Twee manieren om uzelf te verzekeren van uw beoogde rendement.

Stevige aantasting van uw rendement in geval van huurder betaalt steeds te laat

U heeft geïnvesteerd in vastgoed met als doel het behalen van goed rendement. Uw huurder betaalt steeds te laat, dit tast uw rendement aan. We hebben het niet over eenmalig te laat betalen van de huur, maar structureel. Wat kunt u doen in dit geval?

Download GRATIS een ingebrekestelling

Vul uw gegevens in en ontvang uw download  Bent u een particulier of een onderneming?  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe lost u het probleem huurder betaalt steeds te laat op?

  Een huurder die zich telkens opnieuw niet houdt aan de bepalingen van de wet of het huurcontract, gedraagt zich niet als een ‘goed huurder’.
  Wij beschermen uw rendement op 2 manieren:

   1. Incasso No Cure No Pay
   2. Ontbinden van de huurovereenkomst (tip: naadloze aansluiting op 1)

  Incasso No Cure No Pay bij huurder betaalt steeds te laat

  Een huurovereenkomst bevat verplichtingen voor u, maar zeker ook voor uw huurder. Denk aan het gehuurde in goede staat houden én het betalen van huur (en de verhogingen). Gaat dit mis, dan trekt u natuurlijk aan de bel.

  Met onze succesvolle Incasso No Cure No Pay procedure zorgt u ervoor dat de huur direct betaald wordt.  Met Incasso No Cure No Pay snijdt het mes namelijk aan 2 kanten.

   • Huurachterstand zonder moeite geïncasseerd.
   • Daarnaast blijft het rendement van vastgoedbelegging op peil

  Welke stappen moet u zetten bij huurder betaalt steeds te laat

  Afhankelijk van uw soort huurder (particulier / zakelijk) wijzigt de route.

  Een particuliere huurder betaalt steeds te laat

  De huur is per eerste van de maand verschuldigd. Vanaf dat moment treedt verzuim van rechtswege in. Dit betekent dat u het bedrag (de huur) zonder ingebrekestelling kunt opeisen. In de No Cure No Pay incasso procedure verhalen wij de wettelijk incassokosten op uw particuliere huurder. De wet vereist dat de verhuurder eerst een goede veertiendagenbrief stuurt.

  Tip: download GRATIS een voorbeeld 14 dagenbrief

  Tip: In de praktijk blijkt dat er heel veel mis gaat met deze brief. Daarom hebben wij het versturen van deze maatwerkbrief onderdeel gemaakt van onze No Cure No Pay incasso procedure. Meld uw vordering direct aan.

  • Goedkoper: Minder tijd en moeite voor u
  • Meer effect: Uw debiteur onder de indruk
  • Juridisch in orde

  Betaalt de huurder niet nadat u zelf de brief verstuurd heeft? Start in dat geval ook het incasso No Cure No Pay traject

  In geval van een zakelijke huurder betaalt steeds te laat

  Bij zakelijke verhuur is er meteen sprake van verzuim van rechtswege. U kunt de vordering direct uit handen geven en het Incasso No Cure No Pay traject starten. Veelal zijn de bedragen bij zakelijke huur hoger. Het is daarom belangrijk om dit niet op te laten lopen.

  Tip: vraag een GRATIS adviesgesprek met een jurist

  Huurder betaalt steeds te laat er uit zetten

  De kans is groot dat het Incasso No Cure No Pay traject leidt tot succes. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u de huurder uit uw pand zetten. Met onze huurincasso juristen is uw pand in no-time weer beschikbaar.

  Ja, ik wil een gratis adviesgesprek aanvragen

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!   Bent u een particulier of een onderneming?
   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Wanneer kunt u de huurder eruit zetten?

   Als er huurachterstand ontstaat is er sprake van wanprestatie. Een zakelijke huurovereenkomst kan dan direct ontbonden worden. We doen dat via een verzoek aan de rechter (de zogenaamde gerechtelijk ontbinding). Is uw huurder een particulier dan hanteert de Rechtspraak een richtlijn van een huurachterstand van minimaal drie maanden (Link Rechtspraak).

   Wat zegt de rechtspraak over het ontbinden van een particuliere huurovereenkomst (in geval van huurder betaalt steeds te laat)?

   In het arrest van het Gerechtshof Den Haag d.d. 13-09-2019

   Het is vaste rechtspraak dat een huurachterstand van drie maanden in beginsel de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. De huurachterstand is immers een tekortkoming in de huurovereenkomst. De huurder komt de betalingsverplichting niet na (ECLI:NL:GHDHA:2016:2508) oordeelde het gerechtshof r.o. 5 het volgende: “Een achterstand van drie maanden levert voldoende grond om de overeenkomst te ontbinden.”.

   In het vonnis van het Rechtbank Noord Nederland 08-09-2015

   Vervolgens moet worden beoordeeld of dit betaalgedrag van [B] kan worden aangemerkt als een dermate ernstige tekortkoming dat dit de ontbinding van de huurovereenkomst met haar gevolgen rechtvaardigt. De kantonrechter beantwoordt deze vraag bevestigend, nu [B] geen dan wel onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld, die maken dat ontbinding van de huurovereenkomst desondanks achterwege moet blijven. De stelling van [B] dat het ontbindingsverzoek voort zou komen uit de wens van [A] om het gehuurde te verkopen levert geen omstandigheid op om de ontbinding af te wijzen. De mogelijke verkoop van het pand staat in principe los van de op [B] als huurder rustende verplichting om tijdig de huur te betalen. De kantonrechter kan [B] voorts niet volgen in zijn verweer dat hij vóór 5 december 2014 geen enkele betalingsherinnering zou hebben ontvangen. Dit verweer wordt ontkracht door de overgelegde correspondentie tussen [A] (dan wel haar dochter) en [B] , waaruit blijkt dat [B] wel degelijk regelmatig onder andere via e-mailberichten is aangesproken op zijn onregelmatige betalingsgedrag en dat [A] meerdere malen heeft aangedrongen op tijdige betaling vóór of op de eerste van de maand. [B] heeft ook op betalingsverzoeken gereageerd en hij heeft daarbij de redenen voor zijn betalingsgedrag, namelijk zijn onregelmatige inkomsten als ZZP-er en de door hem ervaren werkdruk, uiteen gezet. Bovendien heeft te gelden dat [B] bij te late betaling van de huur zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. De kantonrechter overweegt verder dat de door [B] genoemde redenen waardoor hij niet in staat zou zijn om tijdig de huur te betalen voor zijn eigen rekening en risico komen. Van [A] hoeft niet langer gevergd te worden dat zij almaar achter de huurbetalingen aan moet gaan. Tot slot is de kantonrechter van oordeel dat de te late betalingen heel lang hebben voortgeduurd en dat er onder de gegeven omstandigheden geen aanleiding is om aan [B] nog een terme de grace te geven. De uitspraak leest u hier  ECLI:NL:RBNNE:2015:4238.

   Als uw particuliere huurder steeds te laat betaalt, komt hij de huurovereenkomst niet na.

   Particuliere huurder wordt in Nederland zelfs bij wanbetaling beschermd

   In Nederland wordt de particuliere huurder zelfs bij wanbetaling beschermd. Voor u als verhuurder weten wij hoe wij daar creatief mee om moeten gaan. Vaak spelen er in een zaak waar huurachterstand aan de orde is meer dingen. Bijvoorbeeld wordt de huur telkens betaald maar te laat. Of maakt de huurder regelmatig lawaai en veroorzaakt hij overlast. Misschien betaalt uw huurder wel niet de wettelijke verhoging of is er sprake van onderhuur. Of misschien wel een wietplantage.

   Als de huurachterstand kleiner is dan drie maanden combineren onze incasso juristen al deze dingen uit uw dossier om de rechter ervan te overtuigen om de huurovereenkomst te ontbinden. Wij zorgen er dan voor dat de onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst namelijk wel in verhouding staat tot de gevolgen van die ontbinding (het pand moeten verlaten). Ofwel wij overtuigen de rechter ervan dat het nu de hoogste tijd is dat de huurder er uit gezet kan worden.

   Zorg voor een zorgvuldig dossier

   Met een zorgvuldig opgebouwd dossier komt u beslagen ten ijs. Stuur dus bij elke achterstand een 14 dagen brief. Of laat deze door ons versturen. Op die manier heeft u schriftelijk bewijs van de problemen die uw niet betalende huurder heeft gehad én weet u zeker dat de brief aan alle wettelijke vereisten voldoet

   Met een ontruimingsvonnis slaat u twee vliegen in één klap

   1. Met het ontbinden van de huurovereenkomst machtigt de rechter u als schuldeiser om via ons de daadwerkelijke ontruiming te laten uitvoeren. Uw doel is daarmee bereikt.
   2. Bijkomend voordeel is dat de rechter uw debiteur ook direct veroordeeld tot betaling van de huurachterstand zelf.

   Dus: U kunt vervolgens uw huurder uit huis zetten en de achterstand incasseren, desnoods via de  executie van uw vonnis via beslaglegging.

   Meer over het huurovereenkomst ontbinden of het  ik wil mijn huurder eruit zetten en wat zijn mijn rechten leest u hier.

   Komt u in conflict met uw huurder die zelfs na een herinnering weigert te betalen, dan is het verstandig om een huurincasso jurist in te schakelen. Zo kunt u alsnog de huur innen, een eventuele schadevergoeding innen en de huurovereenkomst ontbinden, zelfs als de huurder niet meewerkt.

   Onderneem actie: direct starten met Incasso No Cure No Pay of uw huurder eruit zetten.

   Uw rendement is wat voor ons telt. Daarom bepalen we samen met u de beste incassostrategie. Kies voor rechtszekerheid en de kwaliteit van ons incassokantoor. Bel vrijblijvend met 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

   Direct Incasso No Cure No Pay starten?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!    Bent u een particulier of een onderneming?    Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen
    No Cure No Pay Incasso

    Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

    • Géén succes = géén kosten
    • 100% uitkering van de hoofdsom
    • 95% slagingspercentage

    Alstublieft,

    Uw download

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

    Download direct

     Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Neem telefonisch of per mail contact op