Home PageIncasso Curacao

Incasso Curaçao: uw geld innen in het buitenland

Doet u zaken op Curaçao? En is er een klant die een rekening niet betaalt? Of vermoedt u dat uw debiteur in Nederland de benen heeft genomen naar Curaçao? Wanbetaling is altijd vervelend en al helemaal als uw klant zich aan de andere kant van de wereld bevindt. Veel ondernemers laten het er daarom maar bij zitten als een debiteur in het buitenland niet betaalt. 

Dat is helemaal nergens voor nodig! Invorderingsbedrijf is namelijk gespecialiseerd in internationale incasso. Ook in Curaçao weten we precies wat we moeten doen om uw vordering te innen. Daarbij werken we nauw samen met advocaten en deurwaarders op het eiland. Zij weten alles van het rechtssysteem en de incassoprocedures op Curaçao.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in internationale incasso

Heeft u een vordering op Curaçao en wilt u snel actie ondernemen? Bijvoorbeeld omdat een zakelijke klant een rekening niet betaalt, u nog achterstallig salaris tegoed heeft van een werkgever op Curaçao of omdat u recht heeft op een schadevergoeding?

Helaas komt wanbetaling veel voor op Curaçao. Als u last heeft van een wanbetaler, dan staat Invorderingsbedrijf voor u klaar om die schuld voor u te innen. We hebben jarenlange ervaring met incasso op Curaçao en werken samen met de beste deurwaarders en gerenommeerde advocaten op het eiland. 

Zij kennen de weg binnen het lokale rechtssysteem. Ook weten zij hoe ze om moeten gaan met zaken als corruptie, zodat u als schuldeiser niet verder gedupeerd wordt. 

Tijdens de gehele procedure communiceert u als klant met een contactpersoon op ons kantoor in Nederland. Deze incassospecialist leidt uw incassozaak in goede banen. U heeft dus geen last van het tijdsverschil. U kunt de voortgang van de zaak 24/7 volgen in uw eigen online cockpit. 

Wilt u een inschatting van de slagingskans van uw vordering? Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso op Curaçao?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u openstaande facturen op Curaçao die maar niet betaald worden? Wij helpen u graag met het innen van uw vordering. Vul het incasso aanmeldformulier in om uw vordering direct in te dienen. Wilt u liever eerst even overleggen met één van onze incassospecialisten. Laat dan uw gegevens achter via het onderstaande contactformulier.

Even overleggen?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op om u te adviseren.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso op Curaçao?

  Het incassotraject op Curaçao is te vergelijken met dat in Nederland en is grofweg onder te verdelen in een buitengerechtelijke en een gerechtelijke fase. Een buitengerechtelijk traject is doorgaans het voordeligst en meest efficiënt. Daarom proberen we uw vordering altijd eerst te innen zonder tussenkomst van de rechter. 

  Als dat niet lukt, dan kunnen we alsnog een juridische procedure voor u starten. Daarbij werken we nauw samen met lokale deurwaarders en advocaten. 

  Hieronder leggen we uit hoe zowel het buitengerechtelijke als het gerechtelijke traject er op Curaçao uitziet.

  Buitengerechtelijke incasso op Curaçao

  Buitengerechtelijke incasso (minnelijke incasso) bestaat uit een reeks van inspanningen om uw vordering te innen, voordat de zaak voor de rechter gebracht wordt. U kunt daarbij denken aan het versturen van betalingsherinneringen en aanmaningen. Op Curaçao noemt men dit buitengerechtelijke traject ook wel vriendelijke incasso

  Tijdens het buitengerechtelijke incassotraject nemen we contact op met uw debiteur op Curaçao en verzoeken we hem vriendelijk maar dringend te betalen. We nemen door middel van telefonisch contact en e-mails, herinneringen en aanmaningen in drie weken tijd 16 keer contact op met uw debiteur.

  Daarbij voeren we de druk geleidelijk aan op. Hoe langer de betaling uitblijft, hoe strenger de toon wordt. We laten uw debiteur weten dat we juridische stappen zullen zetten als het openstaande bedrag niet binnen de gestelde termijn betaald wordt. Hier zijn hoog oplopende kosten aan verbonden voor uw debiteur. Een verstandige debiteur zal er dus voor kiezen om de openstaande factuur alsnog te betalen.

  Incassobureau curaçao

  Gerechtelijke procedure op Curaçao

  Als het niet lukt om uw vordering in de buitengerechtelijke fase te innen, dan kunnen we een gerechtelijke procedure voor u aanspannen. Een gerechtelijke incasso werkt op Curaçao op een vergelijkbare manier als in Nederland, al zijn er wel wat verschillen tussen de rechtspraak op Curaçao en in Nederland

  Curaçao is immers een zelfstandig land binnen het Koninkrijk Nederland en heeft bijvoorbeeld een eigen Burgerlijk Wetboek (Burgerlijk Wetboek van Curaçao). Inhoudelijk zijn de verschillen tussen het Nederlandse en Curaçaose Burgerlijk Wetboek beperkt omdat het statuut van het Koninkrijk der Nederlanden bepaalt dat het burgerlijk en handelsrecht in Nederland en de overzeese gebieden (Aruba, Curaçao en Sint-Maarten) zoveel mogelijk op dezelfde wijze geregeld moeten zijn. 

  Om een rechtszaak aan te spannen tegen uw debiteur moeten we hem dagvaarden. Deze dagvaarding (officiële oproep om voor de rechter te verschijnen) moet aan uw debiteur worden uitgereikt door een deurwaarder. 

  De dagvaarding wordt ingediend bij de griffie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie  op Curaçao. Dit Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelt zowel de zaak in eerste aanleg als het hoger beroep. 

  Als uw debiteur niet reageert op de oproep om voor de rechter te verschijnen, dan zal de rechter een verstekvonnis uitvaardigen. Dit is vrijwel altijd in uw voordeel. 

  Als uw debiteur de vordering betwist, dan volgt er een zitting. De rechter zal de bewijsstukken die beide partijen presenteren bestuderen en uiteindelijk een uitspraak doen.

  Invordering op Curaçao

  Met een vonnis van de rechter kunnen we vervolgens beslag laten leggen bij uw debiteur. Net als in Nederland moeten we daarvoor een deurwaarder inschakelen. De deurwaarder kan beslag leggen op bankrekeningen, inkomen en spullen van uw debiteur. In beslag genomen goederen kunnen openbaar verkocht worden en uit de opbrengst daarvan wordt u als schuldeiser uitbetaald. 

  Invorderingsbedrijf werkt voor de beslaglegging samen met de beste deurwaarders op Curaçao. 

  Overigens is het ook mogelijk om met een vonnis dat in Nederland is uitgesproken beslag te leggen op Curaçao. Gerechtelijke vonnissen die in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten zijn gewezen, kunnen namelijk in het gehele Koninkrijk ten uitvoer gelegd worden.

  Hoelang duurt een gerechtelijke incasso?

  Een reguliere civiele procedure op Curaçao duurt al gauw een jaar. Hierdoor kan het lang duren voordat we beslag kunnen laten leggen bij uw debiteur. 

  Als u als eiser niet zo lang wil wachten, kunnen we vaak een kort geding aanspannen. Een kort geding is een versnelde procedure, waarbij de rechter een voorlopige uitspraak doet in zaken met een spoedeisend belang. Om een kort geding te kunnen voeren, moeten we aantonen dat u er als schuldeiser belang bij heeft dat de zaak snel behandeld wordt, bijvoorbeeld doordat u zelf in de betalingsproblemen komt als de openstaande rekening niet betaald wordt. 

  Een uitspraak van de kortgedingrechter is meestal direct uitvoerbaar. Dat betekent dat we meteen beslag kunnen laten leggen bij uw debiteur. Wel heeft uw debiteur het recht om alsnog een bodemprocedure te voeren. Toch leggen veel debiteuren zich neer bij de voorlopige uitspraak omdat ze inzien dat de kosten anders alleen maar verder op zullen lopen.

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Verjaringstermijn

   U wilt natuurlijk niet dat uw debiteur spullen wegsluist of verduistert voordat de rechter uitspraak heeft gedaan. Om dat te voorkomen kunnen we conservatoir beslag laten leggen. Conservatoir beslag is een voorlopig beslag, bedoeld om bezittingen veilig te stellen in afwachting van het vonnis van de rechter. 

   Het leggen van conservatoir beslag werkt op Curaçao net zoals in Nederland. We moeten de rechter vragen om toestemming. Uw debiteur wordt hier niet van op de hoogte gesteld. Als de rechter verlof geeft voor de conservatoire beslaglegging, kan een gerechtsdeurwaarder de bezittingen veiligstellen. 

   Conservatoir beslag geldt als een stevig drukmiddel. Uw debiteur kan immers niet over zijn bezittingen beschikken zolang de zaak onder de rechter is. Hij kan bijvoorbeeld niet bij het geld op zijn bankrekening. Veel debiteuren kiezen er daarom voor hun schuld alsnog te betalen, om zo onder het conservatoir beslag uit te komen.

   Conservatoir beslag op Curaçao

   Net als in Nederland is het mogelijk om in Curaçao conservatoir beslag te laten leggen. Dit is een voorlopige maatregel, waarbij bezittingen van uw debiteur veilig worden gesteld zolang de zaak onder de rechter is. Door conservatoir beslag te laten leggen, voorkomen we dat uw Curaçao debiteur geld of spullen kan verduisteren in aanloop naar een rechterlijke uitspraak, waardoor er voor u niets meer te halen valt. Tevens kan de rechter uw debiteur verbieden de deelstaat of het land te verlaten. 

   Om conservatoir beslag te laten leggen, moeten we een verzoek indienen bij de rechtbank. De rechter zal de slagingskans van uw vordering in acht nemen bij het beoordelen van het verzoek.

   Faillissement op Curaçao

   Als uw debiteur (ook na een uitspraak van de rechter) stelt dat hij de schuld niet kan betalen, dan kunnen we zijn faillissement aanvragen. Dit is een sterk pressiemiddel; niemand wil natuurlijk failliet gaan en om een faillissement te voorkomen betalen de meeste schuldenaars de openstaande schuld alsnog.

   Net als in Nederland is het op Curaçao mogelijk om het faillissement van uw debiteur aan te vragen als hij gestopt is met betalen, er meerdere schuldeisers zijn en u een steunvordering heeft. Heeft u geen steunvordering, dan kunnen wij voor u een steunvordering onderzoek doen.

   Als de rechter op Curaçao uw wanbetaler failliet verklaart, dan wordt er een curator aangesteld die het faillissement afwikkelt. De curator zal alle schuldeisers zoveel mogelijk proberen uit te betalen uit de failliete boedel. 

   De meeste wanbetalers laten het niet zover komen en betalen de rekening om het faillissement af te wenden. Zodra wij uw geld binnen hebben, kunnen we de faillissementsaanvraag intrekken.

   Nu is het niet ons primaire doel om uw debiteur failliet te laten gaan. Als we een faillissementsprocedure starten, is de kans groot dat uw debiteur er alsnog voor kiest om de openstaande schuld te betalen. In dat geval kunnen we de aanvraag intrekken.

   Advies over uw zaak?

   Op zoek naar een incassobureau dat gespecialiseerd is in internationale incasso? Vul uw contactgegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Arbitrage

    Om zakelijke conflicten zo snel mogelijk te kunnen beslechten, wordt er in het bedrijfsleven veel gebruikgemaakt van arbitrage. Dit is een alternatieve (particuliere) vorm van rechtspraak. In plaats van dat de zaak voor een rechter wordt gebracht, is er een arbiter of arbitragecommissie die een oordeel velt. Dit oordeel is bindend. 

    Arbitrage moet altijd worden afgesproken tussen beide partijen. Dit wordt vaak al bij het opstellen van de overeenkomst gedaan. Ook is het mogelijk om in uw algemene voorwaarden vast te leggen dat een eventueel geschil wordt opgelost door middel van arbitrage. 

    Het is tevens mogelijk om een arbitragezaak te beginnen nadat het conflict al is gerezen, maar dan moet de tegenpartij hiermee instemmen. 

    Het voordeel van arbitrage is dat het sneller is dan reguliere rechtspraak. Bovendien kunt u in het arbitragebeding bijvoorbeeld vastleggen dat de zaak in Nederland dient. 

    Invorderingsbedrijf kan u helpen met het opstellen van algemene voorwaarden waarin een arbitragebeding wordt opgenomen. Onze juristen kunnen uw belangen behartigen tijdens een arbitragezaak.

    Advies over uw zaak?

    Wilt u een incassoprocedure starten op Curaçao? Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in internationale incasso. Neem contact met ons op om met een van onze incassospecialisten te overleggen over uw vordering.

    Waar kunnen we u nog meer mee van dienst zijn op Curaçao?

    Direct uw incasso op Curaçao indienen?

    Vul voor 16:00 uur ons incasso aanmeldformulier in om vandaag nog een incassoprocedure te starten. Wilt u liever eerst advies van een specialist in internationale incasso over uw vordering? Laat uw gegevens achter of bel ons via 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Curaçao

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt wereldwijd incasseren?

      Serviceovereenkomst incasso wereld - invorderingsbedrijf