DE MEEST GEAVANCEERDE INCASSO STRATEGIE
IN Incasso Amerika

Heeft u een vordering?
Vraag advies of dien uw zaak in
OR

“Invorderingsbedrijf is uw partner voor incasso Amerika”

Maak met ons een einde aan de slechte betalingsmoraal van uw Amerikaanse debiteur

Amerika heeft een van de grootste economien ter wereld. Incasso Amerika is daarom steevast een hardloper onder onze gerechtelijke producten.

Heeft u ook te maken met een Amerikaanse wanbetaler?

Het rendement voor incasso Amerika is hoog als er efficiënt en beslissend gehandeld wordt. Stel een zorgvuldig uitgedachte incassostrategie vast met één van de Amerikaanse incassospecialisten van het Invorderingsbedrijf. Onze incassospecialisten kennen de regels van incasso Amerika van binnen en van buiten.

Onze incassospecialisten staan voor u klaar en zorgen voor een zorgvuldige afhandeling van uw vordering. Lees in dit artikel hoe wij voor u binnenhalen waar u recht op heeft.

Rechtsvormen bij incasso Amerika

In Amerika bestaan, net als in Nederland, verschillende rechtsvormen. De incassostrategie wordt door ons piekfijn afgestemd op de rechtsvorm van de debiteur. De juridische vorm van uw debiteur heeft namelijk invloed op de aansprakelijkheid. Enkele voorbeelden van Amerikaanse rechtsvormen zijn: de EURL , de SASU  en de SARL. Deze laatste rechtsvorm is te vergelijken met een Nederlandse B.V. De Nederlandse N.V. is te vergelijken met de Amerikaanse. Wij adviseren u.

Maar waar start u mee als u niet betaald wordt?

Buitengerechtelijke fase incasso Amerika

Amerikanen staan bekend als slechte betalers. Helaas, maar waar. Een Amerikaanse debiteur wordt bij voorkeur in de buitengerechtelijke fase  eerst formeel in gebreke gesteld. Geen zorgen. Dat doen wij voor u. Dit betekent dat wij de debiteur een laatste termijn geven om tot (terug)betaling over te gaan. Amerikanen zijn vaak snel onder de indruk als zij een brief van een advocaat  ontvangen. Negen van de tien keer incasseren wij uw vordering direct. Met incasso Amerika bespreken we als dat onverhoopt niet mocht helpen de gerechtelijke stappen met u. U kiest vervolgens zelf, of u wilt doorgaan of niet.

Download GRATIS het stappenplan incasseren in Amerika

_

Gerechtelijke fase Amerika

Amerika biedt diverse opties. Wij lichten toe.

1. De bodemprocedure
De bodemprocedure wordt in Amerika vaak gebruikt in geval van betwiste of hoge vorderingen. Dat wil zeggen, als uw debiteur het niet eens is met uw claim. Deze procedure wordt aangevangen met een dagvaarding  bij de bevoegde rechter en is vergelijkbaar met de dagvaardingsprocedure in Nederland. Nadat de dagvaarding is ingediend bij de bevoegde rechtbank, wordt de zaak toebedeeld aan een bepaalde kamer van de rechtbank. Hierna zal een datum en tijd worden bepaald voor een zitting. Op basis van deze zitting wordt bepaald of er een kort traject, gewoon traject of een lang traject  moet worden gevolgd. De te volgen route is telkens afhankelijk van de omstandigheden van de zaak.  Wij kunnen u daarover uitgebreid bijpraten. U weet dan precies waar u aan toe bent, met deze moeilijke materie.

2. Het Amerikaanse betalingsbevel
Maar in veel gevallen adviseren we u een andere route, het bevel tot betaling.  Deze procedure is alleen van toepassing op onbetwiste handelsvorderingen. Deze procedure wordt gestart bij de rechtbank door het indienen van een officieel document door één van onze incasso advocaten Amerika.

Incasso Amerika kent naast de bodemprocedure en het Amerikaanse betalingsbevel nog een aantal procedures, zoals het kort geding. Onze advocaten en juristen zijn gespecialiseerd in het Franse incassorecht en kunnen de juiste procedure toepassen in uw zaak.

Amerikaanse debiteur vaak te laat

In Amerika gelden strikte termijnen waarbinnen de debiteur moet reageren. Als een debiteur te laat bezwaar aantekent of geen bezwaar aantekent (wat vaak gebeurt) zal de rechter meteen verstek wijzen in geval een bodemprocedure. Uit de praktijk van incasso Amerika blijkt dat veel Amerikaanse debiteuren geen verweer aantekenen. En dat is goed voor uw win(st)kansen.

De rol van de deurwaarder

Als we een een vonnis voor u hebben behaald, wordt deze veroordeling ten uitvoer gelegd door een van onze deurwaarders. De deurwaarder zorgt ervoor dat uw vordering geïnd wordt. In tegenstelling tot de Nederlandse deurwaarder heeft de Amerikaanse deurwaarder het voordeel dat hij bankgegevens van de debiteur mag opvragen in officiële databases. Dit zorgt ervoor dat het vonnis op een snelle en efficiënte manier ten uitvoer gelegd kan worden.

Er is nog wat anders, wat incasso Amerikaanse aantrekkelijk maakt.

Conservatoir beslag

Het woord ‘conservatoir’ is afgeleid van het werkwoord ‘conserveren’, dat bewaren betekent. Als er conservatoir beslag wordt gelegd dan worden als het ware de goederen waarop het beslag is gelegd bewaard totdat de rechter beslist. Je legt dus al beslag, zonder dat de rechter een eindoordeel heeft gegeven.

Wat kunt u doen in geval een debiteur failliet is verklaard?

Indien uw Amerikaanse debiteur failliet is verklaard, bestaat er nog een kans om uw vordering te verhalen. De termijn voor het indienen van een vordering in geval van een faillissement is vier maanden voor buitenlandse crediteuren. De termijn gaat lopen vanaf het moment dat het faillissement is ingeschreven in een officieel Amerikaans register.

Voor particulieren bestaat er een aparte procedure van faillissement. Aarzelt u dus niet en neem direct contact met ons zodat onze specialisten uw zaak kunnen onderzoeken en passende actie kunnen ondernemen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bij incasso Amerika speelt bestuurdersaansprakelijkheid een belangrijke rol. De bestuurder  kan aansprakelijk zijn tegenover de vennootschap, maar ook tegenover zijn schuldeisers. Dit moet bepaald worden naar de omstandigheden van het geval. Bepalend is of de bestuurder zorgvuldig heeft gehandeld. In Amerika zijn bestuurders aansprakelijk tegenover de vennootschap in de volgende gevallen.

 1. Schending van wetgeving of andere regulerende bepalingen
 2. Schending van de statuten van de vennootschap
 3. Wanbeleid

Om te bepalen of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid verplaatst de rechter zich in de situatie van de bestuurder. De rechter analyseert het doen/nalaten van de bestuurder.

Verjaringstermijnen

Het Amerikaanse recht kent, net als het Nederlandse recht, verjaringstermijnen. De algemene verjaringstermijn in Amerika betreft vijf jaar als het handelsvorderingen betreft. Echter, kent het Amerikaanse recht ook specifieke verjaringstermijnen. Zo is in het vervoersrecht sprake van een verjaringstermijn van negen maanden tot een jaar. Dit betekent dat het dus nog belangijker is om snel actie te ondernemen. Een vonnis dat we voor u halen blijft 10 jaar geldig.

Stuiting van de verjaring

Het is ook mogelijk om de verjaring te ‘stuiten’. Dit betekent dat de termijn van verjaring opnieuw begint te lopen. De verjaring wordt naar Amerikaans recht gestuit door het starten van een gerechtelijke procedure. Daarnaast zijn er ook andere stuitingsmogelijkheden, zoals een dagvaarding. Welk van de voornoemde stuitingsmogelijkheden u het best kunt gebruiken, is afhankelijk van uw vordering en het aantal dagen dat deze openstaat.

Incasso Amerika: verschillen tussen Nederland en Amerika

Amerikanen zijn altijd al chauvinisten geweest. En dat zie je terug in de verschillen tussen beide landen.

 1. In tegenstelling tot de Nederlandse deurwaarder, heeft de Amerikaanse deurwaarder het voordeel dat hij bankgegevens van de debiteur mag opvragen in officiële databases. Het Nederlandse recht kent zo’n soortgelijke regeling niet.
 2. Nederland kent relatief hoge griffierechten. Incasso Amerika daarentegen kent lage tarieven voor griffierechten. De hoogte is afhankelijk van het soort zaak.
 3. Amerikaanse advocaten genieten meer aanzien dan Nederlandse advocaten. Een Amerikaanse ingebrekestelling zal de debiteur dan ook vaak overhalen tot betaling.
 4. Amerika kent kortere verjaringstermijnen dan Nederland. Dit is afhankelijk van het soort vordering.
 5. Anders dan Nederland kent incasso Amerika een speciale rechtbank voor handelsvorderingen.

Download GRATIS het stappenplan incasseren in Amerika

Wat heeft u nodig voor uw incasso Amerika dossier?

Met incasso Amerika starten we direct. Het is geen probleem als u niet alle stukken heeft. Zend ons wat u wel heeft. Onze incassospecialisten helpen u hier graag mee.

 • Een kopie van de afspraken, bijvoorbeeld een overeenkomst, een e-mailbericht, faxbericht of simpelweg een WhatsApp bericht of een sms,
 • Kopie van uw facturen,
 • Kopie van uw aanmaningen,
 • Een afschrift van uw algemene voorwaarden,
 • Een eventueel bewijs van levering.

 

Voordelen incasso Amerika

 • Landelijke dekking in heel Amerika 
 • Maatwerk in uw dossier
 • Snelle procedures gericht op resultaat
 • Eén aanspreekpunt in Nederland
 • 24/7 online inzage
 • Deskundige voorlichting en duidelijkheid vooraf
 • Bewezen track record

 

Waar kunnen wij u nog meer mee helpen?

 • Ten uitvoer laten leggen van vonnissen (beslaglegging in Amerika)
 • Het laten voeren van diverse procedures naar het Amerikaanse recht
 • Advisering over contracten en voorwaarden
 • Het verzorgen van de opdracht tot het leggen van beslag op onroerend goed
 • Kredietinformatie over in Amerika gevestigde debiteuren
 • Overige juridische procedures

Rechtsgebieden incasso Amerika

We kunnen u helpen bij alle civielrechtelijke vorderingen op debiteuren in Amerika. Denk bijvoorbeeld aan:

 1. Bouwrecht
 2. Huur en verhuur
 3. Koop en verkoop
 4. Arbeidsrecht
 5. Agentuurovereenkomst
 6. Transport
 7. Schade en onrechtmatig handelen

Indien u twijfelt, neem dan gerust contact met ons op. Samen met onze incassospecialisten kunnen wij naar uw vordering kijken.

Direct starten met Incasso Amerika

Heeft u wat te vorderen in Amerika? Of een geschil met een Amerikaanse debiteur? Dan is incasso Amerika ook voor u behulpzaam. Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer +31-(0)70-762 0330 of stuur ons een e-mail. Incassospecialist mr. drs. Konings kan u in het bijzonder meer vertellen over de mogelijkheden van incasso Amerika en (moeilijk) inbare vorderingen op in Amerika gevestigde debiteuren.

In welk land heeft u wat te vorderen?

 • Duitsland
  120 Klanten 653 Zaken
  Credit management: Duitsland
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Zwitserland
  64 Klanten 112 Zaken
  Credit management: Zwitserland
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Belgie
  205 Klanten 932 Zaken
  Credit management: Belgie
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Italië
  78 Klanten 459 Zaken
  Credit management: Italië
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Polen
  189 Klanten 674 Zaken
  Credit management: Polen
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Frankrijk
  259 Klanten 1208 Zaken
  Credit management: Frankrijk
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Spanje
  93 Klanten 538 Zaken
  Credit management: Spanje
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Rusland
  45 Klanten 258 Zaken
  Credit management: Rusland
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Oostenrijk
  23 Klanten 60 Zaken
  Credit management: Oostenrijk
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Amerika
  78 Klanten 30 Zaken
  Credit management: Amerika
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Engeland
  99 Klanten 487 Zaken
  Credit management: Engeland
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer

Experciences of our customers

 • By working with consultants from Invorderingsbedrijf B.V. We have made great leaps in the professionalization of our debtors department. The costs have decreased by more than 80%. We have more satisfied customers and invoices are paid up to 3 times faster.

  cost reduction of 80%
  and invoices paid up to 3 times faster

 • By working with consultants from Invorderingsbedrijf B.V. We have made great leaps in the professionalization of our debtors department. The costs have decreased by more than 80%

  cost reduction of 120%
  and invoices paid up to 5 times faster

 • Thanks to Het Invorderingsbedrijf, we have fewer debtors than ever before. I always try to settle matters with my clients myself first, but if worse comes to worst, Het Invorderingsbedrijf always makes time to help me out. We are a perfect match and I would recommend them to everyone.

  Graumans Machinale Timmerwerken B.V.

 • As a short lease and rental car company, we deal with numerous debtors. The stakes are often high, because large amounts of money are involved. Het Invorderingsbedrijf has been proven to be a solid and strong business partner. We have been working together for several years now and could not be more satisfied. Their proper advice and quick-wittedness have enormously increased our working capital.

  Select Car Lease B.V

 • It has to be said: I am extremely satisfied with the efforts, passion, and involvement of Het Invorderingsbedrijf!

  Bosch Car Service

 • Het Invorderingsbedrijf has made a very positive impression on us. During the whole collection process, they have provided us with professional and helpful advice. The debt collectors are easy to approach and always make time if needed. Moreover, their business approach is very transparent: digital files containing all necessary reports, letters, and appointments are always up-to-date and therefore easy to track. I believe that every company should create such a digital file for their clients. At Het Invorderingsbedrijf you get a case number, but are never treated as ‘just a number’!

  Digital Group

 • To me, reliability is key to any business relationship. I treat my clients with respect, and expect to be treated with respect myself as well. That is the reason why I like working with Het Invorderingsbedrijf. Our department ‘credit management’ is constantly being updated about the progress of our claims, and therefore, I always know what is going on. If cordially settling a case turns out to be impossible, Het Invorderingsbedrijf always manages to find the most effective collection tool.

  Fost-Air Construction techology B.V.

 • As one of the fastest growing oil wholesalers, I need to focus on my company’s orders, distribution, and logistics. We have a divers and very large customer base that deserves my full attention. Hence, my choice for Het Invorderingsbedrijf. They do as promised: they take immediate action and never let a case drag along.

  OTR Oiltrade B.V.

 • Het Invorderingsbedrijf: a credit management partner who knows how to communicate. Who provides us with professional advice, who gets a lot done in short periods of time.

  Van Doorn Container Parts B.V.

 • As a nationwide service provider, I need to be able to trust my business partners. The arrangements we make with our business partners simply need to be met. I highly appreciate the services of Het Invorderingsbedrijf. They are extremely professional and their online database allows me to track the progress of my cases at all times. That they operate nationwide, is important to me. Acutec represents quality, knowledge, and experience, and so does Het Invorderingsbedrijf. Our partnership has proven to be of great value.

  Acutec B.V.

 • We started doing business with Het Invorderingsbedrijf in 2010. We were looking for a collection agency that was on the one hand able to maintain the valuable relationships we have with our customers, and on the other hand, was able to quickly and effectively recover our debts. Het Invorderingsbedrijf has proven to be the right fit. Both the cordial and legal process is taken care of and I am constanly aware of the progress. I use the Online Cockpit to track the status of my cases. I would highly recommend Het Invorderingsbedrijf to everyone.

  Deo Printing

 • Kroon Leveranciers is an online wholesale business with more than 17.000 office supplies. On a daily basis, we deal with hundreds of business customers in both the Netherlands and Belgium. Het Invorderingsbedrijf takes care of our complete administration. In doing so, files are automatically taken care of and I don’t have to spend any time on them anymore. Debtors who contact us, I immediately refer to Het Invorderingsbedrijf. Het Invorderingsbedrijf is an extremely tranparant and competent collection agency and I could not be more satisfied.

  Kroon Leveranciers B.V.

 • The collaboration between Het Invorderingsbedrijf and Softmedia has been extremely successful. Whenever we deal with a debtor who fails to pay his due, Het Invorderingsbedrijf takes over. We don’t have to worry about it anymore and they always succeed in recovering our debts. Moreover, because of their professional approach, it has never negatively affected the relationships with our clients.

  Softmedia Interactive

 • Doing business in construction requires creativity. Het Invorderingsbedrijf has been our partner for legal matters and debt collection for years now. I am extremely satisfied with their fast-paced approach.

  De Jong en van Aartrijk B.V. (carpentry factory)

  Matt Jakobsze
  Designer
  Gregor Smith
  CEO
  E. Schaffels
  Director
  C. Janssen
  Controller
  Wim Kok
  Director
  Timo ten Cate
  Director
  G. Foster
  Director
  L. Schipper
  Financial director
  G. Nafzger
  Controller
  C. Raaphorst
  Director
  D. Boedhai
  Director
  R. Vos
  Controller
  E. van Vijfeijken
  Manager
  H. de Jong
  Director

Een selectie
van onze klanten