DE MEEST GEAVANCEERDE INCASSO STRATEGIE
IN Incasso Spanje

Heeft u een vordering?
Vraag advies of dien uw zaak in
OR

‘Incasso Spanje: succesvol incasseren onder de zon’

De Spaanse economie heeft de afgelopen jaren rake klappen gekregen. Nog steeds verkeert het land in zwaar weer. Waarschijnlijk merkt u dat ook, want het betaalgedrag van de Spanjaarden is één van Europa’s slechtste. Met onze incasso Spanje service bent u verzekerd van een maximaal incassorendement. Wacht daarom niet langer en ontdek hoe incasso Spanje werkt. Por favor!

De ondernemingsvorm van uw debiteur (forma jurídica)

In Spanje bestaan, net als in Nederland, verschillende rechtsvormen (forma jurídica). De rechtsvorm is de ondernemingsvorm waarin uw debiteur (deudor) zijn onderneming drijft.
Incasso Spanje kent onder andere de volgende rechtsvormen:

 1. Een Sociedad Regular Colectiva (S.R.C.). Deze rechtsvorm is vergelijkbaar met de vennootschap onder firma.
 2. De Sociedad Limitada (SL). Deze rechtsvorm is vergelijkbaar met de Nederlandse besloten vennootschap.
 3. De Sociedad Anónima (SA). Deze rechtsvorm is vergelijkbaar met de Nederlandse naamloze vennootschap.

De meest voorkomende rechtsvorm in Spanje is de Sociedad Limitada. Veel, vaak kleinere ondernemers, drijven hun bedrijf in de vorm van een eenmanszaak. Afhankelijk van de rechtsvorm van uw debiteur bepalen onze incasso Spanje specialisten de meest uitgekiende incasso Spanje strategie.

Vraag een GRATIS incassoconsult Spanje aan


De buitengerechtelijke fase bij incasso Spanje

U heeft een onbetaalde vordering en belt met het Invorderingsbedrijf. U wordt geholpen door een van de specialisten incasso Spanje. U draagt vervolgens uw vordering ter incasso Spanje over en wij gaan direct voor u aan de slag. We voeren uw vordering in, berekenen de rente en incassokosten en starten met het opstellen van een eerste ingebrekestelling (requerimiento de pago). Daarnaast bellen we uw debiteur en sturen we schriftelijke aanmaningen. In de buitengerechtelijke fase doen we er alles aan om uw debiteur te laten betalen. Bovendien heeft u permanent toegang tot de Online Cockpit waarin u de zaak op de voet volgt. U ziet wat er betaald wordt. Eventuele verweren tegen de vordering worden ook zichtbaar gemaakt en zo nodig met u besproken.
Een specialist incasso Spanje staat u permanent terzijde, terwijl wij voor u het dossier op juridisch vereiste wijze vormen.

Is een buitengerechtelijke fase verplicht bij incasso Spanje?

Een buitengerechtelijke fase is niet verplicht voor een incasso Spanje dossier. In veel gevallen raden wij u toch aan de buitengerechtelijke fase te doorlopen. Sommige situaties kunnen ervoor zorgen dat wij u adviseren direct de gerechtelijke procedure te starten. Denk aan het vermoeden dat uw debiteur failliet dreigt te gaan. Of dat uw debiteur het vermogen aan het verduisteren in. Veel rechters in Spanje, en zeker de rechters werkzaam in de wat meer afgelegen regio’s, verwachten van schuldeisers dat ze eerst op ‘aimabele wijze’ een betaling proberen te verkrijgen, met buitengerechtelijke incasso Spanje dus.

Gerechtelijke fase (fase judicial)

In om en nabij 90% van de gevallen zal uw debiteur gelukkig betalen in de buitengerechtelijke fase. Is de kans op verhaal realistisch en betaalt uw debiteur in Spanje onverhoopt niets? Dan kent incasso Spanje gelukkig verschillende effectieve routes om met behulp van de lokale rechter betaling af te dwingen.
Het doel is dat de rechter uw debiteur veroordeeld om te betalen. Met die veroordeling in de hand kan er beslag gelegd worden. Zonder veroordeling kan er bij incasso Spanje geen beslag gelegd worden.

A. Proceso Monitorio (de betaalbevelprocedure)

De procedure Proceso Monitorio is uitermate geschikt bij een vordering die niet betwist wordt. Een incasso Spanje advocaat verzoekt de lokale rechtbank de debiteur te bevelen om te betalen. Op dit bevel, dat vaak aangetekend wordt bezorgd door de lokale rechtbank bij de debiteur, kan de debiteur reageren. Dat kan binnen 20 dagen. Reageert de debiteur niet binnen die termijn? Dan vraagt de incasso Spanje advocaat om een uitvoerbaarheidsverklaring. Aan de hand van dit document wordt beslag gelegd. Zo wordt uw incasso Spanje vordering vlot voldaan. Voert uw debiteur wel verweer? Dan gaat uw vordering automatisch door naar de zogenaamde bodemrechter: een rechter die zaak op tegenspraak behandelt. Lees hier meer over onder punt B en C.

B. Bodemprocedure bij een vordering tot € 6000,- (Juicio Verbal)

De Spaanse wet maakt een onderscheid tussen vorderingen meer of minder dan € 6.000,-. De procedure Juicio Verbal is van toepassing op vorderingen tot en met € 6.000,-. De procedure wordt gestart door het indienen van een dagvaarding bij de rechtbank. Uw debiteur heeft vervolgens de mogelijkheid om verweer in te dienen. Doet uw debiteur dit niet, dan zal de rechter in de meeste gevallen direct overgaan tot het wijzen van een verstekvonnis. Met dit vonnis wordt beslag gelegd.

C. Bodemprocedure bij een vordering vanaf €6000,- (Juicio Ordinario)

De naam zegt het al, een normale procedure. In deze procedure is er gelegenheid om zowel uw standpunten als de standpunten van de wederpartij aan bod te laten komen. De rechter weegt de standpunten af en beslist uiteindelijk, nadat de zaak door ons met het uitbrengen van een dagvaarding is gestart. Het is mogelijk dat er getuigen worden gehoord en dat er een specialist wordt aangesteld, bijvoorbeeld om iets technisch uit te leggen. Doorgaans stelt de rechter eerst een planning vast, hoe het verloop van de procedure er in tijd en stappen uit komt te zien. Zo weet u waar u aan toe bent. De incasso Spanje advocaat zit er bovenop en licht u uitvoerig toe over uw (proces)kansen.

De procedures onder B en C (Juicio Verbal en Juico Ordinario) sluiten overigens naadloos aan op de procedure genoemd onder A (Proceso Monitorio).

Spanje kent nog een heel andere, specifieke procedure. De Juicio Cambiario.

D. Een cheque of een wissel incasseren? De procedure Juicio cambiario

In Spanje is het gebruikelijk om te handelen met cheques en wissels. Dat komt in Nederland weinig voor, maar in Spanje is het een regelmatig gebruikt betaalmiddel. Worden uw cheques of wissels niet voldaan? Dan start de incasso Spanje advocaat een juicio cambiario procedure. Met een verzoekschrift aan de rechter beveelt de rechter uw debiteur om binnen 10 dagen te betalen. Wat dit product interessant maakt, is dat de rechter zelf ook conservatoir beslag kan laten leggen op bepaalde vermogensbestanddelen van uw debiteur. In Nederland is dat niet in te denken!

E. Europese betalingsbevelprocedure

Speciaal voor schuldeisers uit andere EU-lidstaten dan Spanje kan in Spanje gebruik worden gemaakt van de Europese betalingsbevelprocedure. Het moet dan gaan om een onbetwiste vordering en moet het gaan om een handelsovereenkomst. Of dat zo is, kan de incasso Spanje advocaat goed bepalen. Krijgt u groen licht, dan verzoeken we de lokaal bevoegde rechtbank de debiteur te bevelen tot betaling. Uw debiteur kan dan binnen 30 dagen verzet aantekenen tegen het bevel. Geen verzet? Dan verzoekt de incasso Spanje advocaat om een uitvoerbaarheidsverklaring. Met deze verklaring – met gelijke waarde aan een vonnis – wordt vervolgens direct beslag gelegd. Onze specialisten incasso Spanje onderzoeken of er sprake is van een onbetwiste vordering. Dit is bijvoorbeeld het geval van uw debiteur heeft gezegd: ‘Ik wil wel betalen, maar deze week heb ik geen geld’, of ‘Kan ik een betalingsregeling treffen?’.

De gerechtelijke procedures in Spanje zijn complex. Zonder specialistische juridische kennis kunnen onvoorziene problemen ontstaan. Door onze ervaring met incasso Spanje voorkomt u deze echter.

Conservatoir beslag (conservacion retención)

Bent u bang dat uw debiteur vermogensbestanddelen verduistert of op een andere manier de kans op verhaal verkleint? Wacht dan niet langer en laat de incasso Spanje advocaat conservatoir beslag leggen.

Het woord ‘conservatoir’ is afgeleid van het werkwoord ‘conserveren’, dat bewaren betekent. Als er namelijk conservatoir beslag wordt gelegd dan kan de debiteur over die goederen niet vrijelijk meer beschikken. Dat wil zeggen, de goederen mogen niet meer gebruikt en/of verkocht worden. Er kan ook conservatoir beslag gelegd worden op een geldsom van de debiteur zelf of een geldsom onder een derde, zoals een bank of een klant van de debiteur.

Volgens de Spaanse wet is conservatoir beslag mogelijk als:
a) De bewarende maatregel uitsluitend tot doel heeft het voorkomen dat vermogensbestanddelen (zoals huizen, auto’s etc.) van de gedaagde tijdens de gerechtelijke procedure verdwijnen;
b) De maatregel proportioneel is. Dit betekent dat er geen andere maatregel mogelijk is die minder schadelijk of nadelig is voor uw debiteur.

Nieuwsgierig geworden? Onze specialisten incasso Spanje bekijken graag of conservatoir beslag een waardevolle toevoeging kan zijn in uw zaak.

Wat maakt incasso Spanje nog meer zo speciaal?

Een gerechtelijke procedure wordt verzorgd door twee juristen: één incasso Spanje advocaat (abogado) en één procureur. Een incasso Spanje advocaat zorgt voor de inhoudelijke voorbereiding en de procureur is de partij die het geding zal vertegenwoordigen bij de rechtbank. Het voordeel is dat de procureur precies op de hoogte is van de lokale gebruiken van het gerecht en weet ‘hoe hij de zaak moet brengen’.

Wat gebeurt er als een vonnis (verdicto) is behaald?

Het uiteindelijke doel van gerechtelijke incasso Spanje is de vordering incasseren door middel van beslaglegging. Dat kan met een vonnis of een uitvoerbaarheidsverklaring. Anders dan in nederland moet de Spaanse rechtbank overigens nog akkoord geven voor beslaglegging. Hierin verschilt de Spaanse wetgeving van de Nederlandse wetgeving. Ook dat regelt de advocaat incasso Spanje.

En wie legt er dan beslag? Dat doet de ambtenaar verbonden aan de bevoegde rechtbank.

Wat is de rol van de ‘deurwaarder’ (alguacil)?

In Nederland is een deurwaarder een vrijgevestigde ondernemer en een ambtenaar. Hij runt zijn eigen kantoor. In Spanje is dat wel anders. In Spanje vindt de tenuitvoerlegging van gerechtelijke uitspraken plaats door de ambtenaren van de rechtbank zelf. Dit betekent dat ambtenaren zullen optreden als deurwaarders.
Bij voorkeur raadplegen wij eerst de openbare registers om een beeld te krijgen van de financiële situatie van uw debiteur. Wij hebben ruime ervaring met het innen van vorderingen in Spanje en houden hier rekening mee bij het bepalen van de strategie in uw incasso Spanje zaak.

Heeft u arbitrage (arbitraje) afgesproken?

Het kan zijn dat u in de overeenkomst met uw debiteur hebt afgesproken dat in geval van een onbetaalde vordering arbitrage gevoerd moet worden. Dit is een gerechtelijke fase waarin bepaalde arbiters – juristen – het geschil beslechten door gezamenlijk overleg.

Er moet dan wel aan twee voorwaarden zijn voldaan.
a) Er moet sprake zijn van een arbitrageovereenkomst. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een bepaling in een overeenkomst.
b) Deze arbitrageovereenkomst moet schriftelijk zijn vastgelegd in een document dat door beide partijen is getekend.

Arbiters zullen in zo’n procedure beslissen. Een arbitrale beslissing wordt in het Spaans ook wel ‘laudo’ genoemd. Indien de arbitrale beslissing door uw debiteur niet vrijwillig wordt uitgevoerd, kan de incasso Spanje advocaat op grond van de Spaanse wet de ‘Ley de Enjuiciamiento Civil’ uw debiteur dwingen tot betaling over te gaan.
Arbitrage kan een handige uitkomst zijn indien u uw geschil buitengerechtelijk wil oplossen. Neem contact op met één van onze specialisten incasso Spanje om de voorwaarden te bespreken.

Faillissement (bancarrota)

Een faillissement kan een handig pressiemiddel zijn om uw debiteur te laten betalen. Net als in Nederland kunnen crediteuren in Spanje het faillissement aanvragen van uw debiteur. Geen zorgen, dit doet de incasso Spanje advocaat voor u. Incasso Spanje kent namelijk speciale handelsrechtbanken die zich bezig houden met de behandeling van faillissementen. In dat geval verliest uw debiteur de bevoegdheid om over zijn vermogen te beschikken.

Verjaringstermijnen (plazo de prescripción)

Spanje heeft een ruime algemene verjaringstermijn van 15 jaar, startend vanaf de datum waarop uw factuur is verlopen. De Spaanse wet kent daarnaast ook specifieke verjaringstermijnen. Zo is de verjaringstermijn in de transport branche bijvoorbeeld 1 jaar.
Het is echter geen ramp als de verjaringstermijn van uw vordering reeds verlopen is. Uw debiteur dient hier namelijk een beroep op te doen. De ervaring leert dat weinig debiteuren dit doen.
Twijfelt u welke verjaringstermijn op uw vordering van toepassing is? Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten incasso Spanje. Zij helpen u verder.

Verschillen tussen incasso Spanje en incasso Nederland

In Nederland kennen we deurwaarders die wettelijke taken en bevoegdheden hebben. Spanje kent geen deurwaarders. De tenuitvoerlegging van gerechtelijke uitspraken vindt plaats door de rechtbank zelf en is een overheidstaak.

De algemene verjaringstermijnen in Spanje is langer dan in Nederland.

Spanje kent, net als Nederland, ook conservatoir beslag. Uit de rechtspraktijk blijkt dat deze twee landen hierin erg verschillen. De Spaanse regelgeving is namelijk een stuk strenger dan in Nederland.

In Spanje is het niet mogelijk om een gerechtelijke procedure te starten om alleen de kosten en de rente te verhalen. In Nederland kan dit wel.

De Spaanse rechtbanken gaan uit van debiteurenbescherming. Een daadkrachtige actie door gespecialiseerde incassospecialisten en incasso Spanje advocaten is daarom noodzakelijk.

Incasso Spanje in al haar 17 regio’s

Invorderingsbedrijf is actief in heel Spanje, waaronder alle 17 gemeenschappen van Spanje (comunidades autónomas). Om u een beeld te geven, lichten wij toe.

 1. Andalusië
 2. Aragón
 3. Asturië
 4. Balearen
 5. Baskenland
 6. Canarische eilanden
 7. Cantonbrië
 8. Catalonië
 9. Extremadura
 10. Galicië
 11. Castilië- La Mancha
 12. Castilië en León
 13. La Rioja
 14. Madrid
 15. Murcia
 16. Navarra
 17. Valencia

Download hier GRATIS het stappenplan incasseren in Spanje


Wat heeft u nodig voor uw incasso Spanje dossier?

Starten met incasso Spanje is gemakkelijk. Hieronder hebben wij een aantal bruikbare documenten opgesomd. Het is geen probleem als u niet alle stukken heeft. Zend ons wat u wel heeft. Onze incasso Spanje specialisten helpen u hier graag mee.

 • Een kopie van de afspraken, bijvoorbeeld een overeenkomst, een e-mailbericht, faxbericht of simpelweg een WhatsApp bericht of een sms
 • Kopie van uw facturen
 • Kopie van uw aanmaningen
 • Een afschrift van uw algemene voorwaarden
 • Een eventueel bewijs van levering

Voordelen incasso Spanje

 • Landelijke dekking in heel Spanje
 • Maatwerk in uw dossier
 • Snelle procedures gericht op resultaat
 • Eén aanspreekpunt in Nederland
 • 24/7 online inzage
 • Deskundige voorlichting en duidelijkheid vooraf
 • Bewezen track record

Waar kunnen wij u nog meer mee helpen?

 • Europees betalingsbevel (EEB)
 • Ten uitvoer laten leggen van vonnissen (beslaglegging in Spanje)
 • Het laten voeren van diverse procedures naar Spaans recht
 • Advisering over contracten en voorwaarden
 • Het verzorgen van de opdracht tot het leggen van beslag op onroerend goed
 • Kredietinformatie over in Spanje gevestigde debiteuren
 • Overige juridische procedures

Rechtsgebieden incasso Spanje

We kunnen u helpen bij alle civielrechtelijke vorderingen op debiteuren in Spanje. Denk bijvoorbeeld aan:

 1. Bouwrecht
 2. Huur en verhuur
 3. Koop en verkoop
 4. Arbeidsrecht
 5. Agentuurovereenkomst
 6. Transport
 7. Schade en onrechtmatig handelen

Indien u twijfelt, neem dan gerust contact met ons op. Samen met onze incassospecialisten kunnen wij naar uw vordering kijken.

Direct starten met incasso Spanje

Heeft u wat te vorderen in Spanje? Of een geschil met een Spaanse debiteur? Dan is incasso Spanje ook voor u behulpzaam. Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer +31-(0)70-762 0330 of stuur ons een e-mail. Incassospecialist mr. drs. Konings kan u in het bijzonder meer vertellen over de mogelijkheden van incasso Spanje en (moeilijk) inbare vorderingen op in Spanje gevestigde debiteuren.

Total Solution

In welk land heeft u wat te vorderen?

 • Duitsland
  120 Klanten 653 Zaken
  Credit management: Duitsland
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Zwitserland
  64 Klanten 112 Zaken
  Credit management: Zwitserland
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Belgie
  205 Klanten 932 Zaken
  Credit management: Belgie
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Italië
  78 Klanten 459 Zaken
  Credit management: Italië
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Polen
  189 Klanten 674 Zaken
  Credit management: Polen
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Frankrijk
  259 Klanten 1208 Zaken
  Credit management: Frankrijk
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Spanje
  93 Klanten 538 Zaken
  Credit management: Spanje
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Rusland
  45 Klanten 258 Zaken
  Credit management: Rusland
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Oostenrijk
  23 Klanten 60 Zaken
  Credit management: Oostenrijk
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Amerika
  78 Klanten 30 Zaken
  Credit management: Amerika
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Engeland
  99 Klanten 487 Zaken
  Credit management: Engeland
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer

Experciences of our customers

 • By working with consultants from Invorderingsbedrijf B.V. We have made great leaps in the professionalization of our debtors department. The costs have decreased by more than 80%. We have more satisfied customers and invoices are paid up to 3 times faster.

  cost reduction of 80%
  and invoices paid up to 3 times faster

 • By working with consultants from Invorderingsbedrijf B.V. We have made great leaps in the professionalization of our debtors department. The costs have decreased by more than 80%

  cost reduction of 120%
  and invoices paid up to 5 times faster

 • Thanks to Het Invorderingsbedrijf, we have fewer debtors than ever before. I always try to settle matters with my clients myself first, but if worse comes to worst, Het Invorderingsbedrijf always makes time to help me out. We are a perfect match and I would recommend them to everyone.

  Graumans Machinale Timmerwerken B.V.

 • As a short lease and rental car company, we deal with numerous debtors. The stakes are often high, because large amounts of money are involved. Het Invorderingsbedrijf has been proven to be a solid and strong business partner. We have been working together for several years now and could not be more satisfied. Their proper advice and quick-wittedness have enormously increased our working capital.

  Select Car Lease B.V

 • It has to be said: I am extremely satisfied with the efforts, passion, and involvement of Het Invorderingsbedrijf!

  Bosch Car Service

 • Het Invorderingsbedrijf has made a very positive impression on us. During the whole collection process, they have provided us with professional and helpful advice. The debt collectors are easy to approach and always make time if needed. Moreover, their business approach is very transparent: digital files containing all necessary reports, letters, and appointments are always up-to-date and therefore easy to track. I believe that every company should create such a digital file for their clients. At Het Invorderingsbedrijf you get a case number, but are never treated as ‘just a number’!

  Digital Group

 • To me, reliability is key to any business relationship. I treat my clients with respect, and expect to be treated with respect myself as well. That is the reason why I like working with Het Invorderingsbedrijf. Our department ‘credit management’ is constantly being updated about the progress of our claims, and therefore, I always know what is going on. If cordially settling a case turns out to be impossible, Het Invorderingsbedrijf always manages to find the most effective collection tool.

  Fost-Air Construction techology B.V.

 • As one of the fastest growing oil wholesalers, I need to focus on my company’s orders, distribution, and logistics. We have a divers and very large customer base that deserves my full attention. Hence, my choice for Het Invorderingsbedrijf. They do as promised: they take immediate action and never let a case drag along.

  OTR Oiltrade B.V.

 • Het Invorderingsbedrijf: a credit management partner who knows how to communicate. Who provides us with professional advice, who gets a lot done in short periods of time.

  Van Doorn Container Parts B.V.

 • As a nationwide service provider, I need to be able to trust my business partners. The arrangements we make with our business partners simply need to be met. I highly appreciate the services of Het Invorderingsbedrijf. They are extremely professional and their online database allows me to track the progress of my cases at all times. That they operate nationwide, is important to me. Acutec represents quality, knowledge, and experience, and so does Het Invorderingsbedrijf. Our partnership has proven to be of great value.

  Acutec B.V.

 • We started doing business with Het Invorderingsbedrijf in 2010. We were looking for a collection agency that was on the one hand able to maintain the valuable relationships we have with our customers, and on the other hand, was able to quickly and effectively recover our debts. Het Invorderingsbedrijf has proven to be the right fit. Both the cordial and legal process is taken care of and I am constanly aware of the progress. I use the Online Cockpit to track the status of my cases. I would highly recommend Het Invorderingsbedrijf to everyone.

  Deo Printing

 • Kroon Leveranciers is an online wholesale business with more than 17.000 office supplies. On a daily basis, we deal with hundreds of business customers in both the Netherlands and Belgium. Het Invorderingsbedrijf takes care of our complete administration. In doing so, files are automatically taken care of and I don’t have to spend any time on them anymore. Debtors who contact us, I immediately refer to Het Invorderingsbedrijf. Het Invorderingsbedrijf is an extremely tranparant and competent collection agency and I could not be more satisfied.

  Kroon Leveranciers B.V.

 • The collaboration between Het Invorderingsbedrijf and Softmedia has been extremely successful. Whenever we deal with a debtor who fails to pay his due, Het Invorderingsbedrijf takes over. We don’t have to worry about it anymore and they always succeed in recovering our debts. Moreover, because of their professional approach, it has never negatively affected the relationships with our clients.

  Softmedia Interactive

 • Doing business in construction requires creativity. Het Invorderingsbedrijf has been our partner for legal matters and debt collection for years now. I am extremely satisfied with their fast-paced approach.

  De Jong en van Aartrijk B.V. (carpentry factory)

  Matt Jakobsze
  Designer
  Gregor Smith
  CEO
  E. Schaffels
  Director
  C. Janssen
  Controller
  Wim Kok
  Director
  Timo ten Cate
  Director
  G. Foster
  Director
  L. Schipper
  Financial director
  G. Nafzger
  Controller
  C. Raaphorst
  Director
  D. Boedhai
  Director
  R. Vos
  Controller
  E. van Vijfeijken
  Manager
  H. de Jong
  Director

Een selectie
van onze klanten