Home PageIncasso Luxemburg

Incasso Luxemburg: uw internationale vordering innen

Heeft u als ondernemer klanten in Luxemburg die een factuur niet betalen? Wilt u andere openstaande vorderingen innen in het groothertogdom? Of heeft uw debiteur de benen genomen naar Luxemburg?

Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in internationale incasso en kan uw buitenlandse vorderingen snel en efficiënt voor u innen in Luxemburg. We verzorgen het volledige incassotraject (minnelijk en gerechtelijk), kunnen beslag voor u laten leggen en sporen uw debiteur voor u op in Luxemburg. 

Daarbij werken we samen met de beste lokale deurwaarders en advocaten. Zij weten alles van de wet- en regelgeving op het gebied van incasso in Luxemburg.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in incasso in Luxemburg

Het is de nachtmerrie van ondernemers die internationaal zakendoen: een debiteur die een rekening niet betaalt en opeens van de aardbodem verdwenen lijkt. Hoe komt u in contact met uw klant als deze opeens niet meer reageert? En wat voor procedures kunt u volgen als uw debiteur weigert te betalen? Opeens krijgt u te maken met andere wetgeving en een andere taal.

Invorderingsbedrijf kan uw vordering uit handen nemen en zorgen dat de openstaande factuur snel betaald wordt. We zijn gespecialiseerd in internationale incasso en beschikken in vrijwel ieder land over een lokaal netwerk van advocaten en deurwaarders. Ook in Luxemburg. Samen met onze lokale partners gaan wij achter uw geld aan.

Daarbij heeft u één duidelijk aanspreekpunt in Nederland. Deze incassospecialist coördineert de incassoprocedure. U kunt de voortgang van de zaak zelf bekijken in onze Online Cockpit.

Wilt u met een van onze incassospecialisten overleggen over uw vordering? We staan u graag te woord in een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Luxemburg?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u openstaande vordering in Luxemburg? Vul uw gegevens in en een van onze incassospecialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op om uw vordering te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Luxemburg?

  Net als in Nederland is het incassotraject in Luxemburg onder te verdelen in twee fases: de buitengerechtelijke (minnelijke) en gerechtelijke. 

  De buitengerechtelijke fase (minnelijke incasso) bestaat uit alle inspanningen om de vordering te incasseren voordat er een juridische procedure gestart wordt. In veel gevallen hoeft er namelijk geen rechter aan te pas komen om uw openstaande rekening te innen. 

  Lukt het niet om de vordering te incasseren in het buitengerechtelijke traject, dan kunnen we doorschakelen naar een gerechtelijke procedure. Uw Luxemburgse debiteur wordt voor de rechter gedaagd. Die kan hem veroordelen de rekening alsnog te betalen. Doet hij dat niet, dan kunnen we beslag gaan leggen.

  Buitengerechtelijke incasso

  Een buitengerechtelijke incasso is doorgaans de meest efficiënte en voordelige manier om een openstaande vordering te innen. De kans is namelijk groot dat uw Luxemburgse debiteur de factuur alsnog betaalt als hij een aanmaning ontvangt van een internationaal incassobureau. 

  Tijdens de buitengerechtelijke incasso sturen we herinnering en aanmaningen. Ook nemen we persoonlijk contact op met uw debiteur. Dat doen we telefonisch, per e-mail, sms of WhatsApp. In totaal zijn er in een periode van drie weken 16 contactmomenten

  Daarbij voeren we druk geleidelijk aan op. We laten uw debiteur weten dat er juridische stappen ondernomen zullen worden als er niet binnen de gestelde termijn betaald wordt. Ook leggen we uw debiteur uit dat de kosten voor hem alleen maar op zullen lopen als hij blijft wachten met het betalen van de rekening. 

  Als uw debiteur nog steeds weigert te betalen, kunnen we uiteindelijk een formeel betalingsverzoek indienen. Dit is een wettelijke laatste aanmaning, die we aangetekend kunnen versturen of door een deurwaarder kunnen laten bezorgen. Hierin staat direct wat voor gerechtelijke stappen er ondernomen zullen worden als de rekening niet betaald wordt binnen de in de brief gestelde termijn. 

  Als dit niet het gewenste effect heeft, dan kunnen we vervolgens daadwerkelijk gerechtelijke stappen ondernemen.

  Schuld verhalen in luxemburg

  Gerechtelijke incasso

  Als uw debiteur na een minnelijk incassotraject nog steeds niet betaalt, dan zit er niets anders op dan een gerechtelijke procedure te starten. 

  In Luxemburg zijn er twee soorten rechtbanken: de vrederechter (friddensgeriichter, justices de paix) en arrondissementsrechtbank (bezierksgeriichter, tribunaux d’arrondissement ). 

  De vrederechter is vergelijkbaar met de kantonrechter in Nederland. Deze rechtbank behandelt kleine vorderingen (tot 15 duizend euro). Er zijn drie van deze rechtbanken in Luxemburg: in Luxemburg-Stad, Esch-Sur-Alzette en Diekirch.

  Het tribunaux d’arrondissement kunt u vergelijken met de civiele rechter in Nederland. Vorderingen boven de 15 duizend euro worden hier behandeld. Deze rechtbanken zijn gevestigd in Luxemburg-Stad en Diekirch.

  Vorderingen onder 15 duizend euro

  Claims tot 15 duizend euro worden dus behandeld door de vrederechter. De rechtszaak vindt plaats in het district van uw debiteur. 

  Als u een zakelijke overeenkomst heeft met uw debiteur, dan kunnen we een betalingsbevelprocedure starten. 

  De rechter zal de bewijsstukken bestuderen en aan de hand daarvan de zaak afwijzen of direct een betalingsbevel uitvaardigen.

  Als de rechter een betalingsbevel uitvaardigt, dan wordt uw debiteur hier door de rechtbank van op de hoogte gesteld. Vervolgens heeft uw debiteur 30 dagen de tijd om te betalen of bezwaar te maken tegen het betalingsbevel. 

  Als uw debiteur bezwaar maakt tegen het betalingsbevel volgt er een zitting. Hierbij krijgen beide partijen de kans om hun standpunt te onderbouwen en bewijsstukken in te dienen. Tijdens de zaak zullen uw belangen behartigd worden door onze juristen. 

  Na alle bewijzen bestudeerd te hebben beslist de rechter of de vordering wordt toe- of afgewezen. Als de rechter uw vordering toewijst, dan heeft uw debiteur 30 dagen om het openstaande bedrag te betalen. 

  Als hij dat niet doet, dan kunnen we de rechter vragen om het betalingsbevel een executoriale titel te geven. Dat betekent dat we met het betalingsbevel beslag kunnen leggen bij uw debiteur.

  Vorderingen boven 15 duizend euro

  Als u een vordering boven de 15 duizend euro heeft, kunnen we kiezen voor een:

  • betalingsbevelprocedure
  • dagvaardingsprocedure

  Een betalingsbevelprocedure is bedoeld voor zaken waarbij de hoogte van de vordering eenvoudig vast te stellen is, bijvoorbeeld doordat u een duidelijke overeenkomst heeft.

  De betalingsbevelprocedure voor vorderingen boven de 15 duizend euro is in grote lijnen vergelijkbaar met die voor bedragen onder de 15 duizend euro, met als belangrijkste verschil dat de zaak dient bij een hogere rechter, namelijk de arrondissementsrechtbank (tribunaux d’arrondissement).

  Een dagvaardingsprocedure is bedoeld voor complexe zaken, waarbij de hoogte van de vordering bijvoorbeeld door de rechter moet worden vastgesteld. Uw debiteur wordt door middel van een dagvaarding opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Beide partijen kunnen bewijsstukken aandragen en hun standpunt onderbouwen. Vervolgens zal de rechter een oordeel vellen en dat vastleggen in een vonnis

  Als het voortbestaan van uw eigen onderneming onder druk komt te staan door de wanbetaling, dan is het mogelijk om een kort geding aan te vragen. Hierbij doet de rechter versneld een voorlopige uitspraak

  Deze uitspraak noemt men een voorlopige voorziening. Met deze voorlopige voorziening kunnen we de direct beslag laten leggen bij uw debiteur.

  Kosten verhalen in Luxemburg

  Dat u onnodig lang op uw geld moet wachten is niet alleen vervelend, het brengt u of uw onderneming ook schade toe. U kunt het geld niet investeren om uw bedrijf verder te ontwikkelen, u moet kosten maken om uw vordering te laten innen en komt wellicht zelf in de betalingsproblemen.

  Gelukkig zijn er in Luxemburg verschillende manieren om de kosten en de schade die u loopt door wanbetaling te verhalen.

  Zakelijke transacties

  Als u als ondernemer levert aan andere ondernemers in Luxemburg, dan heeft u bij een late betaling recht op een vast bedrag van 40 euro. Dit bedrag is bedoeld als compensatie voor het inschakelen van een incassobureau om de vordering te innen. 

  Daarnaast heeft u recht op een redelijke vergoeding voor andere kosten die u maakt zoals advocaat- en deurwaarderskosten

  Uw debiteur is u deze kosten verschuldigd als er 30 dagen verstreken zijn sinds het ontvangen van de factuur, tenzij er contractueel iets anders is afgesproken. Als er op de factuur geen duidelijke datum staat of de factuur verstrekt is voor de levering van de goederen of diensten, dan geldt er een termijn van of 30 dagen na de levering.

  Het staat zakelijke partijen vrij om voorafgaand aan de overeenkomst andere betalingsvoorwaarden af te spreken. De rechter kan onredelijke betalingsvoorwaarden wel ongeldig verklaren.

  Leveringen aan consumenten

  Als uw bedrijf goederen of diensten levert aan consumenten, dan is uw consument u een vergoeding voor de late betaling verschuldigd als er drie maanden verstreken zijn sinds het ontvangen van de goederen, het afronden van de werkzaamheden of het leveren van de diensten en hij de factuur niet betaald heeft. 

  De vergoeding is alleen opeisbaar als er binnen een maand na levering van de goederen of diensten een factuur is verstuurd. Op de factuur moet u expliciet vermelden dat u de wettelijke vergoeding voor late betalingen op zult eisen als de betaling niet binnen de gestelde termijn wordt gedaan.

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Europees Betalingsbevel (EBB)

   Overigens is het niet altijd nodig om een gerechtelijke procedure te starten. Luxemburg is lid van de Europese Unie (EU) en daarom kunt u ook een Europees Betalingsbevel aanvragen als uw debiteur niet op tijd betaalt.

   Een Europees Betalingsbevel is bedoeld voor onbetwiste vorderingen. Dit zijn vorderingen die niet betaald worden, maar waarbij uw debiteur de rechtmatigheid van de vordering niet aanvecht. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw debiteur niet reageert op uw factuur of simpelweg niet betaalt zonder opgaaf van reden.

   Om een Europees Betalingsbevel aan te vragen hoeven we slechts een aantal standaardformulieren in te dienen bij de rechtbank in Den Haag. De rechter zal de zaak bestuderen en een Europees Betalingsbevel (EBB) uitvaardigen. Uw debiteur heeft vervolgens 30 dagen om bezwaar te maken tegen het betalingsbevel.

   Gebeurt dat niet, dan is het EBB direct, zonder tussenkomst van de rechter in Luxemburg, uitvoerbaar. Dit betekent dat we meteen een deurwaarder in kunnen schakelen om beslag te laten leggen bij uw debiteur. 

   Zoals gezegd kan een Europees Betalingsbevel alleen uitgevaardigd worden bij vorderingen die niet betwist worden door de debiteur. Onze internationale incassospecialisten kunnen u vertellen of uw vordering in aanmerking komt voor een Europees Betalingsbevel.

   Hoe verloopt de incassoprocedure in Luxemburg?

   1. We beginnen met een minnelijk incassotraject. We versturen uw debiteur betalingsherinneringen en nemen in een periode van drie weken 16 keer contact op met uw debiteur.
   2. Betaalt uw schuldenaar hierna nog steeds niet, dan sturen wij een officiële aanmaning. In deze brief laten we uw debiteur weten dat we gerechtelijke stappen zullen ondernemen als het verschuldigde bedrag niet binnen de in de brief genoemde datum binnen is. We maken uw debiteur duidelijk dat hij verantwoordelijk is voor de kosten van de juridische procedure.
   3. Weigert uw debiteur nog steeds te betalen? Dan spannen we (in overleg met u als schuldeiser) daadwerkelijk een rechtszaak aan. Zodra we een vonnis van de rechter in Luxemburg (of een Europees Betalingsbevel) hebben, kunnen we een deurwaarder het vonnis laten executeren.

   Conservatoir beslag in Luxemburg

   Als u een gerechtelijke procedure aanspant en uw debiteur beseft dat de rechter hem in het ongelijk zal stellen, heeft hij de kans snel zijn bezittingen te verduisteren. Zodoende kan hij voorkomen dat u de vorderingen kunt innen op het moment dat de rechter uitspraak heeft gedaan. 

   Om dat te voorkomen, kunnen we voorafgaand conservatoir beslag laten leggen. Voordat uw debiteur voor de rechter wordt gedaagd vragen we de rechter toestemming voor conservatoir beslag, zodat hij geen kans heeft om spullen of geld weg te sluizen. Bij een dergelijke procedure wordt uw debiteur niet gehoord of geïnformeerd door de rechter (dit noemt men ook wel ex parte).

   Om conservatoir beslag te laten leggen zullen we moeten aantonen dat uw vordering een goede kans van slagen heeft en dat er een dringende noodzaak is om direct beslag te laten leggen.

   Advies over uw zaak?

   Op zoek naar een incassobureau dat gespecialiseerd is in incasso in Luxemburg? Vul uw contactgegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Beslaglegging in Luxemburg

    Zodra we een vonnis van de rechter in Luxemburg (of een Europees Betalingsbevel) in handen hebben en uw debiteur verzuimt om te voldoen aan de uitspraak van de rechter, kunnen we beslag laten leggen. Hiervoor moeten we een deurwaarder inschakelen

    Om beslag te leggen moeten we bij de rechtbank eerst een executoriale titel aanvragen. Deze wordt naar de deurwaarder gestuurd. Die kan vervolgens beslag leggen. De deurwaarder kan beslag leggen op goederen en financiële middelen van uw debiteur. Spullen kunnen openbaar worden verkocht en uit de opbrengst hiervan wordt u als schuldeiser uitbetaald. 

    Invorderingsbedrijf werkt voor de beslaglegging samen met de beste deurwaarderskantoren in Luxemburg.

    Rechtsgebieden incasso Luxemburg

    We verzorgen in Luxemburg incasso voor vorderingen binnen verschillende rechtsgebieden. We innen niet alleen onbetaalde facturen van zakelijke klanten, maar kunnen ook vorderingen incasseren op het gebied van huur- of koopconflicten en schadeclaims.

    We kunnen u onder andere van dienst zijn bij claims binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    We werken daarbij voor opdrachtgevers rechtstreeks, maar ook voor tussenpersonen, zoals advocaten- en accountantskantoren.

    Hoe kunnen we u nog meer helpen?

    Bemiddeling bij onderhandse betalingsregelingen en schikkingen

    Direct uw incasso in Luxemburg indienen

    Direct uw vordering indienen? Vul on incasso aanmeldformulier in! Wilt u liever eerst eens sparren met een incassospecialist? Laat dan uw gegevens achter of bel 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Luxemburg

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op