Home PageIncasso Londen

Incasso Londen: uw vordering innen in Engeland

Doet u zaken in het Verenigd Koninkrijk en heeft u een debiteur in Londen die een rekening niet betaalt? Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in internationale incasso en beschikt ook in Londen over een uitgebreid netwerk aan juristen en advocaten

Of u nu een afnemer in Londen heeft die een factuur niet betaalt, recht heeft op een schadevergoeding of verwikkeld bent in een slepend zakelijk conflict, met onze doordachte incassostrategie kunnen wij iedere vordering, ongeacht de moeilijkheid of het bedrag, voor u incasseren.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Onbetaalde rekeningen zijn altijd vervelend en al helemaal als uw debiteur zich in het buitenland bevindt. Het is moeilijker om contact te leggen met de wanbetaler en bovendien bent u gebonden aan de regels en wetgeving in het land waar uw debiteur zich bevindt. 

Wat het nog ingewikkelder maakt is dat Engeland sinds de Brexit geen deel meer uitmaakt van de EU en u dus geen beroep kunt doen op Europese procedures als het Europees Betalingsbevel of de Europese Procedure voor Geringe Vorderingen. 

Gelukkig kunt u Invorderingsbedrijf als externe partij inschakelen voor uw incasso in Engeland. Met onze bewezen internationale incassostrategie weten we zelfs vorderingen bij de meest hardnekkige wanbetalers te incasseren. Ook in Londen werken we samen met de beste advocaten en juristen om uw facturen te incasseren

Als klant heeft u één duidelijk aanspreekpunt in Nederland. Deze incassospecialist coördineert de procedure en onderhoudt het contact met de lokale specialisten. U kunt de voortgang van het traject 24/7 zelf in de gaten houden via onze Online Cockpit.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Londen?

Incasso Londen: direct uw vordering indienen?

Heeft u of uw bedrijf te maken met een debiteur in Londen die een vordering niet betaalt? Onderneem direct actie. Vul uw gegevens in en één van onze incassospecialisten neemt contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Londen?

  Voor het incasseren van vorderingen in het buitenland hanteert Invorderingsbedrijf een snelle en efficiënte incassostrategie. Die bestaat grofweg uit twee fases: een minnelijke (buitengerechtelijke) en een gerechtelijke. Een belangrijk kenmerk van onze internationale incassoprocedure is dat we samenwerken met lokale specialisten zoals advocaten en deurwaarders

  Buitengerechtelijke incasso bestaat uit het zonder tussenkomst van de rechter proberen te innen van uw vordering. Gerechtelijke procedures zijn tijdrovend. Daarom proberen we altijd eerst om uw vordering buiten de rechter om te innen. In 9 van de 10 gevallen lukt dat ook. 

  Toch is het belangrijk dat we wel de mogelijkheid hebben om naar de rechter te stappen als het niet lukt om uw geld via een minnelijk traject te innen. Op die manier kunnen we de druk op uw debiteur namelijk opvoeren. Als uw debiteur pertinent weigert te betalen, dan kunnen we met een gerechtelijk vonnis uiteindelijk beslag laten leggen bij uw debiteur.

  Hieronder leggen we uit hoe zowel de buitengerechtelijke fase als de gerechtelijke procedure er in Londen uitzien.

  Buitengerechtelijke incasso

  Een buitengerechtelijk incassotraject is de snelste en meest efficiënte manier om uw vorderingen te innen, met name als uw debiteur de vordering niet betwist

  Tijdens een buitengerechtelijke of minnelijke incasso sturen we uw debiteur een aanmaning en nemen we telefonisch, per e-mail en via WhatsApp contact op met uw debiteur. Die begrijpt dus direct dat er een incassobureau achter hem aan zit. Meestal is alleen dit al voldoende om uw debiteur tot betaling te bewegen. 

  Wanneer uw debiteur niet gelijk betaalt, voeren we de druk geleidelijk aan op. We nemen in een periode van drie weken in totaal 16 keer contact op met uw debiteur. Daarbij maken we duidelijk dat we naar de rechter zullen stappen als de rekening onbetaald blijft. 

  Uiteindelijk sturen we een laatste sommatie. Hiermee geven we uw debiteur een laatste kans om het verschuldigde bedrag te betalen. Heeft uw debiteur niet betaald op de vervaldatum van de brief, dan starten we een gerechtelijke procedure (in Engeland). We vermelden direct wat voor kosten daar voor uw debiteur aan verbonden zijn

  Gedurende de minnelijke incasso verloopt de correspondentie uit onze naam. We schrijven uw debiteur in Londen (indien relevant) in het Engels aan. Op deze manier vergroten we de kans op een snelle betaling. In de meeste gevallen is een minnelijke incasso voldoende om uw debiteur te laten betalen.

  Gerechtelijke incasso

  Als een buitengerechtelijk incassotraject niet het gewenste effect heeft, dan kunnen we naar de rechter stappen om uw wanbetaler te laten betalen. 

  Hoe de gerechtelijke procedure eruitziet, hangt in Engeland af van de hoogte van de vordering. Er zijn drie afzonderlijke trajecten waar we afhankelijk van het gevorderde bedrag (en de complexiteit van de zaak) gebruik van kunnen maken. 

  Als we uw zaak indienen, moeten we een vragenlijst invullen, waarop onder andere gevraagd wordt om wat voor bedrag het conflict draait. Op basis van deze vragenlijst stelt een rechter een behandelplan op en wordt bepaald wat voor traject er gevolgd wordt en bij welke rechtbank de zaak dient.

  Zodra de rechtbank een behandelplan heeft opgesteld, krijgen alle partijen een Notice of Allocation. Dit is een bevestiging waarin staat aan welke rechtbank de zaak is toegewezen en wordt beschreven wat voor stappen de partijen vervolgens moeten ondernemen.

  Kleine vorderingen (tot £10.000)

  Mits de zaak niet te ingewikkeld is, worden kleine vorderingen van minder dan £10.000 afgehandeld volgens een zogeheten Small claims track, bij het Bailiff’s Court. Zaken worden via een Small claims track op een informele en laagdrempelige wijze afgehandeld. Een advocaat is dan ook niet verplicht. De rechter tracht vaak te bemiddelen en de partijen stimuleren om zelf een oplossing voor het conflict te vinden. Deze procedure voor kleine vorderingen kan gevolgd worden voor alle civiele claims, zoals onbetaalde facturen, niet geleverde goederen of huurconflicten.

  Versnelde procedure (£10.000 tot £25.000)

  Claims boven de £10.000 en onder de £25.000 worden in de regel behandeld via een Fast track procedure bij een van de kantonrechtbanken (County Courts) in Londen. Dit is een versneld traject voor vorderingen die niet al te ingewikkeld zijn. 

  Bij het toewijzen van het traject beoordeelt de rechter of de procedure binnen ongeveer 30 weken afgehandeld kan worden, of schriftelijke getuigenverklaringen afdoende zijn en of er niet meer dan één hoorzitting nodig is. Als dat het geval is, kan de zaak worden afgehandeld via een Fast track procedure

  Mocht tijdens de procedure blijken dat de zaak toch ingewikkelder is dan gedacht en daardoor meer tijd in beslag neemt, dan kan de rechter de zaak alsnog doorverwijzen voor een Multi track procedure

  Een advocaat is niet verplicht tijdens een Fast track procedure, maar het is wel verstandig om juridische bijstand te krijgen. De procedure is namelijk formeler en ingewikkelder dan een Small claims procedure.

  Vorderingen boven £25.000

  Vorderingen boven de £25.000 en zaken die te ingewikkeld zijn voor een Fast track procedure worden behandeld via een Multi track procedure. Tijdens deze procedure worden alle facetten van de zaak uitgebreid behandeld en zoekt de rechter de zaak tot op de bodem uit, enigszins vergelijkbaar met een bodemprocedure in Nederland. Hierdoor neemt een Multi track procedure meer tijd in beslag. 

  Een Multi track procedure kan zowel aan een kantonrechtbank (County Court) of het Hooggerechtshof (High Court) in Westminster worden toegewezen.

  Voor een Multi track procedure bestaat geen standaardtraject. De rechter laat de partijen op basis van de complexiteit van de zaak weten wat er van hen verwacht wordt. 

  Tijdens een Multi track procedure zit er geen maximum aan het aantal hoorzittingen. Ook is er geen tijdslimiet. Hierdoor is er bijvoorbeeld veel ruimte voor de partijen om getuigen op te roepen. 

  Na een van de civiele trajecten kunnen beide partijen in hoger beroep bij een hogere rechter als zij het niet eens zijn met de uitspraak.

  Sparren met een internationale incassospecialist?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Hoe verloopt de incassoprocedure in Londen?

   Stap 1

   We beginnen de incasso doorgaans met een minnelijke fase. Hierin trachten we uw debiteur zonder tussenkomst van de rechter tot betaling te bewegen. Dat doen we door een aanmaning te versturen en in drie weken tijd in totaal 16 keer (indien nodig) contact op te nemen met uw debiteur.

   Stap 2

   Als betaling uitblijft, sturen we uw debiteur een laatste sommatie. Daarmee laten we uw debiteur weten dat we een juridische procedure aanspannen als het verschuldigde bedrag niet op de genoemde vervaldatum ontvangen is.

   Stap 3

   U bepaalt als schuldeiser uiteindelijk zelf of u de gerechtelijke procedure daadwerkelijk door wilt zetten. Met een vonnis van de rechter in Londen kunnen we uiteindelijk beslag laten leggen bij uw debiteur.

   Arbitrage

   Het is in het bedrijfsleven niet ongebruikelijk om conflicten op te lossen via arbitrage. Op deze manier worden lange juridische procedures vermeden en weten alle partijen snel waar ze aan toe zijn. 

   Arbitrage is een alternatief voor een rechtszaak, waarbij een neutrale arbiter (of meerdere arbiters) de zaak in plaats van een rechter beoordeelt en een uitspraak doet. De arbiters zijn doorgaans deskundigen. 

   Arbitrage is dus een vorm van alternatieve rechtspraak. Een arbitrage-uitspraak is bindend. Het is na een arbitrageprocedure niet meer mogelijk om alsnog een gerechtelijke procedure bij een overheidsrechter te voeren. 

   Het voordeel van een arbitragezaak is dat die doorgaans veel sneller plaats kan vinden. Bovendien neemt de zaak vaak minder tijd in beslag. Ook is er vaak geen beroepsmogelijkheid en kan worden afgesproken om de zaak in vertrouwelijkheid te behandelen (een normale rechtszaak is in principe openbaar). 

   Om een zakelijk conflict door middel van arbitrage af te handelen moeten beide partijen daarmee akkoord gaan. Het is ook mogelijk om dit al voorafgaand aan de overeenkomst vast te leggen, bijvoorbeeld door het op te nemen in de algemene of leveringsvoorwaarden.

   Beslaglegging in Londen

   Heeft de rechter uw debiteur veroordeeld tot het betalen van de openstaande schuld, maar komt hij nog steeds niet over de brug met het verschuldigde bedrag? Of heeft u de arbitragezaak gewonnen, maar betaalt de tegenpartij u nog steeds niet? Dan is het mogelijk om beslag te leggen bij uw debiteur

   Hiervoor moeten we de rechter vragen om uw vordering ten uitvoer te laten leggen. Op basis van bijvoorbeeld een gerechtelijk vonnis of een arbitrage-uitspraak zal de rechter een deurwaarder (bailiff) aanwijzen om uw geld in te vorderen. 

   Voor vorderingen tussen de £600 en £5000 kunnen we dat verzoek bij zowel de kantonrechter als het hooggerechtshof indienen. Voor bedragen boven de £5000 kan dat alleen bij het hooggerechtshof. Voor bedragen onder de £600 is het mogelijk om het verzoek tot invordering online in te dienen

   Het is ook mogelijk om de rechtbank eerst te verzoeken de tegenpartij te verplichten tot het geven van inzage in zijn of haar inkomsten (of de financiën van het bedrijf). Op die manier kunnen we erachter komen waar we beslag op kunnen leggen

   Zodra de deurwaarder opdracht krijgt om de vordering te incasseren, heeft uw debiteur 7 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag zelf te betalen. Als dat niet gebeurt dan kan de deurwaarder beslag leggen, bijvoorbeeld door het in te houden op het salaris of ander inkomen van uw debiteur. Ook is het mogelijk om beslag te leggen op vastgoed.

   Conservatoir beslag

   Om te voorkomen dat uw debiteur geld of bezittingen weg kan maken, voordat de rechter uitspraak heeft gedaan, is het mogelijk om voorafgaand aan de juridische procedure tijdelijke beschermende maatregelen (interim measures) vergelijkbaar met conservatoir beslag in Nederland te nemen. 

   Zo kunnen we de rechter bijvoorbeeld verzoeken om bankrekeningen te bevriezen. Zowel de kantonrechter als het hooggerechtshof kunnen dergelijke tijdelijke maatregelen opleggen. Over het algemeen zal de rechter het verzoek tot conservatoir beslag sneller inwilligen bij een hoge vordering.

   Faillissement aanvragen in Engeland

   Het komt regelmatig voor dat een debiteur erkent dat hij u geld verschuldigd is, maar stelt dat hij u niet kan betalen. Onze ervaring is dat dit vaak een smoes is om onder de betaling uit te komen. Vaak probeert de tegenpartij een schikking te treffen waarbij u een deel van de schuld kwijtscheldt. Dat is niet nodig. 

   Als uw debiteur u meer dan £5000 verschuldigd is, dan mag u volgens de wet zijn faillissement aanvragen. Hiervoor moet aan een van de twee volgende voorwaarden worden voldaan. 

   • U heeft uw debiteur officieel in gebreke gesteld via een statutory demand. Hiermee heeft u uw debiteur 21 dagen extra de tijd gegeven om de openstaande schuld te betalen
   • U heeft een verzoek tot tenuitvoerlegging ingediend bij de rechtbank

   Een faillissementsaanvraag is een effectief pressiemiddel om uw debiteur te laten betalen. Niemand wil failliet gaan of een onderneming hebben die op de fles gaat en de kans is groot dat uw debiteur er alles aan doet om een faillissement af te wenden. Dat kan door het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als dat gebeurd is, dan kunnen we de faillissementsaanvraag intrekken. 

   Als uw debiteur daadwerkelijk geen geld heeft om u te betalen en hij failliet gaat, dan wordt er een curator aangesteld die al zijn bezittingen openbaar verkoopt. Uit de opbrengst hiervan worden alle openstaande schulden zoveel mogelijk uitbetaald.

   Meer informatie?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Londen

    Bij Invorderingsbedrijf zijn we gespecialiseerd in incasso in het buitenland. Daarbij incasseren we vorderingen binnen diverse rechtsgebieden. We helpen ondernemingen die hun facturen niet betaald krijgen, maar incasseren ook schadevergoedingen, verzorgen huurincasso en bemiddelen bij zakelijke conflicten.

    Als internationaal incassobureau zijn we onder andere actief binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    We werken voor schuldeisers rechtstreeks, maar ook voor tussenpersonen zoals advocaten- en accountantskantoren.

    Hoe kunnen we u nog meer helpen?

    Direct uw incasso in Londen indienen

    U kunt uw vordering direct bij ons indienen via het incasso aanmeldformulier. Wilt u eerst overleggen met een incassospecialist? Laat dan uw gegevens achter of bel ons op 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Londen

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt incasseren
      in Europa?

      Serviceovereenkomst incasso europa - invorderingsbedrijf