Home PageIncasso Kosovo

Incasso Kosovo: snel en efficiënt uw openstaande facturen innen

Als u een klant in Kosovo heeft die een rekening niet betaalt, kan dat ontzettend frustrerend en tijdrovend voor u zijn. Gelukkig kunt u met behulp van een internationale incassospecialist als Invorderingsbedrijf snel en efficiënt uw openstaande rekeningen innen. 

Ook in Kosovo beschikken we over een uitgebreid netwerk met internationale advocaten, deurwaarders en juristen die precies weten wat de regels met betrekking tot invordering van openstaande facturen zijn en wat de meest efficiënte manier is om uw geld te innen. Als klant communiceert u met onze incassospecialist in Nederland.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Heeft u klanten in Kosovo die uw factuur niet betalen? Of heeft u een andere vordering op iemand in Kosovo? Het innen van vorderingen in het buitenland is vaak een ingewikkelde kwestie. U spreekt de taal niet, bent niet op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en bent vaak ook onbekend met de lokaal geldende betalingsgebruiken. 

Kosovo is bovendien nog geen lid van de Europese Unie, waardoor u geen beroep kunt doen op de geldende Europese procedures die bestaan om het makkelijker te maken schulden te innen in het buitenland, 

Invorderingsbedrijf heeft daarom een effectieve internationale incassostrategie ontwikkeld. Draag uw vordering aan ons over en wij zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Dat doen we met behulp van plaatselijke partners zoals advocaten, juristen en deurwaarders. Zij zijn als geen ander op de hoogte van de (juridische) mogelijkheden om uw vorderingen te incasseren en spreken de taal. 

Als schuldeiser communiceert u met onze internationale incassospecialist in Nederland. Die coördineert het traject en onderhoudt het contact met de lokale partijen. Als klant kunt u de voortgang van de procedure 24/7 in de gaten houden via onze Online Cockpit.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Kosovo?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u of uw bedrijf te maken met een Kosovaarse debiteur die een vordering niet betaalt? Vul uw gegevens in en één van onze incassospecialisten neemt contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Kosovo?

  Het buitengerechtelijke traject (ook wel de minnelijke procedure genoemd) bestaat uit alle inspanningen die we verrichten om uw vordering te innen, voordat we naar de rechter stappen. 

  We wijzen uw debiteur op zijn verplichtingen en laten hem weten wat de gevolgen zijn als hij niet betaalt. In het overgrote deel van de zaken is dit voldoende om uw geld te innen. 

  Als dat niet het geval is, dan hebben we de mogelijkheid om naar de rechter te stappen om uw schuldenaar de rekening te laten betalen. Tijdens de gerechtelijke procedure vragen we de rechter om uw debiteur tot betaling te veroordelen.

  Buitengerechtelijke incasso

  Buitengerechtelijke of minnelijke incasso is een zeer effectieve en voordelige manier om uw openstaande facturen te innen. De meeste debiteuren kiezen namelijk eieren voor hun geld als zij merken dat u een incassobureau heeft ingeschakeld. 

  Tijdens het buitengerechtelijke traject sturen we uw debiteur onder andere betalingsherinneringen en aanmaningen. Hierdoor weet uw debiteur dat het menens is. Bovendien kunnen we aan de hand hiervan direct een dossier opbouwen en in een later stadium bewijzen dat we betaling gevorderd hebben. 

  Daarnaast benaderen we uw debiteur ook persoonlijk. Dat doen we bijvoorbeeld telefonisch, door middel van e-mails of via WhatsApp-berichten. Op die manier voeren we de druk op uw debiteur steeds iets verder op. Uiteindelijk sturen we een laatste aanmaning waarmee we uw debiteur laten weten dat we naar de rechter zullen stappen als de betaling niet op de genoemde datum ontvangen is.

  Indien relevant verloopt de communicatie in de taal van uw debiteur (Albanees of Servisch). 

  De meeste debiteuren zien in dat de kosten daardoor alleen maar verder op zullen lopen als hij de vordering niet betaalt.

  Gerechtelijke incasso

  Weigert uw debiteur de openstaande rekening ook na het minnelijke incassotraject te betalen? Of is er een betalingsconflict ontstaan? Dan is het mogelijk om een civiele procedure in Kosovo aan te spannen tegen uw debiteur. 

  In Kosovo is het zo geregeld dat de rechter op basis van een authentiek document zoals een factuur een betalingsbevel uit kan vaardigen. Dit kunnen we doen door uw vordering in te dienen bij het basic court (Gjykatën Themelore) in het district van uw debiteur. Bij het aanspannen van de procedure moeten we aangeven wat we van uw debiteur eisen en hoe we de vordering ten uitvoer willen laten leggen als de rechter het betalingsbevel toewijst. 

  De rechter zal de ingediende documenten bestuderen, eventueel aanvullende bewijsstukken opvragen en vervolgens een beslissing nemen. Als de rechter de vordering toekent dan wordt het betalingsbevel aan de crediteur toegezonden. De schuldeiser moet het gerechtelijke document vervolgens laten betekenen aan de debiteur. 

  Die heeft 7 dagen de tijd om bezwaar te maken tegen de beslissing van de rechter of om het openstaande bedrag vrijwillig te betalen. 

  Als uw debiteur bezwaar maakt tegen het betalingsbevel volgt er een reguliere gerechtelijke procedure, waarbij beide partijen bewijsstukken in kunnen dienen en op een zitting moeten verschijnen. Uiteindelijk zal de rechter een vonnis uitspreken.

  Sparren met een internationale incassospecialist?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Hoe verloopt de incassoprocedure in Kosovo?

   Stap 1

   De incassoprocedure begint met een minnelijk traject. We sturen uw debiteur een aanmaning en nemen in een periode van drie weken in totaal 16 keer contact op met uw debiteur.

   Stap 2

   Betaalt uw debiteur hierna nog steeds niet? Dan sturen we een laatste sommatie. Hierin laten we uw debiteur weten dat we een gerechtelijke procedure aan zullen spannen als hij niet voor de in de brief genoemde datum betaalt.

   Stap 3

   Uiteindelijk bepaalt u als schuldeiser zelf of u de rechtszaak daadwerkelijk door wilt zetten. Met een gerechtelijke uitspraak kunnen we uiteindelijk beslag laten leggen bij uw debiteur.

   Arbitrage

   Een in het handelsverkeer veelgebruikt alternatief voor een gerechtelijke procedure is arbitrage. Dit is een alternatieve vorm van rechtspraak, buiten de overheidsrechter om. 

   Bij arbitrage wordt de zaak niet voorgelegd aan de rechter, maar aan een arbiter of een uit meerdere personen bestaande arbitragecommissie. Vaak zijn de arbiters specialisten uit de branche zelf, waardoor zij over veel relevante kennis beschikken. 

   Net als rechters bestuderen de arbiters de ingediende bewijsstukken, horen zij de partijen en vellen zij uiteindelijk een oordeel. Een arbitrage-uitspraak is bindend. 

   Beide partijen moeten ermee akkoord gaan de zaak door middel van arbitrage af te handelen. Meestal wordt dit vooraf overeengekomen, bijvoorbeeld door het vast te leggen in de leveringsvoorwaarden

   In Kosovo geldt een arbitrage-uitspraak als een executoriaal document. De rechter kan op basis hiervan een betalingsbevel uitvaardigen.

   Beslaglegging in Kosovo

   Als uw debiteur na een betalingsbevel, arbitrage-uitspraak of gerechtelijk vonnis niet uit zichzelf betaalt, kunnen we beslag laten leggen bij uw debiteur. Dit werkt in Kosovo iets anders dan in Nederland. 

   Waar we in Nederland een private deurwaarder in kunnen schakelen, moeten we in Kosovo aan de rechter vragen om het vonnis ten uitvoer te laten leggen. De rechter schakelt vervolgens een aan de rechtbank verbonden gerechtsdeurwaarder in die beslag kan leggen bij uw debiteur. 

   De rechter kan onder andere beslag leggen op roerende goederen, inkomen zoals salaris of een pensioen, onroerende goederen en zelfs op aandelen of openstaande vorderingen die uw debiteur zelf nog heeft. 

   In Kosovo is het zo dat de gerechtsdeurwaarder slechts beslag mag leggen op de helft van het inkomen van uw debiteur. Ook mag er geen beslag gelegd worden op spullen die mensen nodig hebben voor hun dagelijks leven.

   Conservatoir beslag in Kosovo

   In aanloop naar een gerechtelijke procedure is het vaak verstandig om conservatoir beslag te laten leggen bij uw debiteur. Dit kunnen we doen door bij de aanvraag voor het betalingsbevel de rechter direct te vragen tijdelijk beslag te leggen, omdat anders het risico bestaat dat een eventuele gunstige uitspraak in een later stadium niet ten uitvoer gelegd kan worden. 

   Als de rechter daarin meegaat, zal de rechtbank een gerechtsdeurwaarder opdracht geven tijdelijk beslag te leggen. Het beslag blijft bestaan zolang de zaak onder de rechter is. Als de rechter uw vordering toewijst, dan wordt het beslag executoriaal. 

   Een conservatoir beslag is bedoeld om te voorkomen dat uw debiteur bezittingen kan wegmaken zolang de zaak onder de rechter is. 

   Voor een schuldeiser is een conservatoir beslag bovendien een stevig pressiemiddel. Zolang er tijdelijk beslag ligt op de bezittingen van uw debiteur kan hij daar immers geen gebruik van maken. Vaak zal uw debiteur ervoor kiezen om de openstaande schuld te betalen om onder het beslag uit te komen.

   Faillissement aanvragen in Kosovo

   Wanneer uw debiteur stelt dat hij de schuld niet kan betalen, dan is het meestal mogelijk om het faillissement van uw debiteur aan te vragen. In Kosovo kan een schuldeiser redelijk makkelijk het faillissement van een debiteur aanvragen. De voorwaarden daarvoor zijn:

   • De openstaande schuld bedraagt meer dan € 2000,-
   • De betalingstermijn is meer dan 60 dagen verstreken
   • De vordering wordt niet betwist
   • De debiteur betaalt rekeningen regelmatig te laat

   Als uw debiteur failliet wordt verklaard, dan wordt er een curator aangesteld die de onderneming liquideert. Dit betekent dat alle bezittingen worden verkocht. De curator probeert alle openstaande schulden daaruit zoveel mogelijk af te betalen.

   Uiteraard wil geen enkele ondernemer failliet gaan. De meeste debiteuren zullen een faillissement dan ook ten koste van alles proberen te voorkomen door de openstaande schuld alsnog te betalen. Als dat gebeurd is, kunnen we de faillissementsaanvraag intrekken.

   Meer informatie?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Kosovo

    Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in internationale incasso. We innen vorderingen binnen verschillende rechtsgebieden. Zo kunt u ons inschakelen voor het incasseren van openstaande facturen. Ook staan we u bij tijdens zakelijke conflicten, kunnen we u helpen met het krijgen van een schadevergoeding en verzorgen we huurincasso

    Als internationaal incassobureau zijn we onder andere actief binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    Daarbij werken we voor schuldeisers rechtstreeks, maar ook tussenpersonen zoals advocaten- en accountantskantoren kunnen ons inschakelen.

    Hoe kunnen we u nog meer helpen?

    Direct uw incasso in Kosovo indienen

    Gebruik ons incasso aanmeldformulier om direct uw vordering in te dienen. Wilt u eerst overleggen met een incassospecialist? Laat uw gegevens achter of bel ons op 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Kosovo

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt incasseren
      in Europa?

      Serviceovereenkomst incasso europa - invorderingsbedrijf