Home PageIk wil bezwaar maken

Ik wil bezwaar maken

U heeft een vordering ontvangen maar ben het niet eens met de vordering, u wil bezwaar maken. Maar is bezwaar wel mogelijk? Bezwaar maken is niet altijd mogelijk en hangt af van de fase waarin de zaak zich bevindt. Dit kan op verschillende manieren, namelijk met een brief of met gerechtelijke hulp.

U kunt bezwaar maken tegen een betaalverzoek, een dagvaarding, een vonnis, een dwangbevel, een beslaglegging en de beslagvrije voet.

Schriftelijk of mondeling bezwaar

U kunt dus zowel een schriftelijk als mondeling bezwaar maken. Bij een schriftelijk bezwaar maken is het belangrijk om het bezwaar, met het verweer en eventuele bewijsstukken die het bezwaar ondersteunen, duidelijk op papier te zetten. Het is hierbij belangrijk om dit wel op tijd te doen. Zorg er daarom voor dat uw bezwaarschrift vóór de zittingsdatum in orde is.

Om misvattingen te voorkomen raden wij u aan om uw bezwaar altijd op papier in te dienen. Zo kunt u geen dingen vergeten en heeft u een duidelijk overzicht van uw verweer en kunt u tijdens de hoorzitting gemakkelijk uw bezwaar toelichten.

Voor iemand anders bezwaar maken

U denkt misschien: ‘kan ik voor iemand anders bezwaar indienen?’ Het is inderdaad mogelijk om voor iemand anders bezwaar in te dienen. Hiervoor heeft u wel een machtiging van die persoon nodig.

U kunt iemand machtigen met een papieren verklaring. In de verklaring zegt u wie u machtigt en waarvoor. U en de gemachtigde ondertekenen de verklaring met handtekening. Wij raden aan om de papieren verklaring zelf te bewaren zo kunt u hem ook het makkelijkst weer intrekken. Met de machtiging geeft die persoon toestemming dat u namens hem/haar een bezwaarschrift indient.

Het bezwaarschrift indienen

Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend ontvangt u meestal een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting is het de bedoeling dat u en de eventuele belanghebbenden het standpunt toelichten. De betrokkenen worden als het ware ‘gehoord’ door de rechter.

Voorbereiding op de hoorzitting

Om de hoorzitting zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk om uzelf goed voor te bereiden. Dit kunt u doen door de stukken die bij de zaak en het bezwaarschrift horen in te zien. Deze stukken worden minimaal één keer per week ter beschikking gesteld voor inzage.

Hulp bij hoorzitting mogelijk

Het is tijdens de hoorzitting ook mogelijk om hulp te krijgen, bijvoorbeeld van een familielid, kennis of natuurlijk een advocaat. Daarnaast kunt u zichzelf laten vertegenwoordigen door iemand anders, u hoeft dan ook niet aanwezig te zijn. Als u zichzelf wil laten vertegenwoordigen moet de desbetreffende persoon, een ondertekende schriftelijke machtiging nodig.

De beslissing van de hoorzitting

Wanneer de rechtbank een beslissing op uw bezwaarschrift heeft gemaakt ontvangt u daarover vanzelf een bericht. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen zes weken in hoger beroep gaan. Dit betekent dat u een hogere rechter vraagt om opnieuw naar de zaak te kijken.

Bezwaarschrift intrekken is mogelijk

Het kan ook zijn dat u na de hoorzitting uw bezwaar intrekken omdat u bijvoorbeeld van gedachten bent veranderd? Het is mogelijk om uw bezwaar schriftelijk of mondeling in te trekken. Wanneer u het bezwaar mondeling wilt intrekken is dit alleen mogelijk tijdens een hoorzitting.

Direct bezwaarschrift indienen?

Heeft u vragen over bezwaar maken? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 070 – 762 0330 of e-mail.

FAQ: veelgestelde vragen over bezwaar maken

Een sterk bezwaarschrift is ontzettend belangrijk. In een bezwaarschrift staat exact beschreven waarom u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank. Het is hierbij belangrijk om goed te controleren wat uw bezwaartermijn is. 

Als u niet genoeg tijd meer heeft kunt u een voorlopig bezwaarschrift maken. U kunt hiervoor kiezen als u meer tijd nodig heeft omdat u nog niet alle informatie heeft verzameld. Of omdat u nog met iemand wilt overleggen. Dan kunt u een voorlopig bezwaarschrift maken. In een voorlopig bezwaarschrift zet u alle gegevens, behalve waarom u bezwaar maakt.

Wanneer u wel genoeg tijd heeft kunt u een bezwaarschrift maken, hierin moet u duidelijk vermelden met welke beslissing u het niet eens bent en waarom. Vraag of de andere partij wil wachten met het uitvoeren van de beslissing. Hierbij is het belangrijk dat u de beschikbare bewijzen, en een kopie van de beslissing meestuurt. 

Onthoud goed: verstuur de brief aangetekend én per post. Bewaar een kopie van de brief voor uzelf. Bewaar ook het verzendbewijs en het ontvangstbevestiging van uw brief. Is het de laatste dag van de bezwaartermijn? Breng dan de brief zelf langs en vraag altijd om een ontvangstbewijs.

Als u bezwaar wil maken is dat geheel kosteloos. Daarnaast bent u ook niet verplicht om een advocaat in te schakelen. U kunt natuurlijk wel, als u dat wil, een advocaat inschakelen of een andere deskundige, een verklaring af laten leggen. Hieraan zitten wel kosten verbonden.

Al klinkt het volkomen logisch, controleer goed naar wie of welke afdeling u het bezwaar stuurt. Stel uzelf daarom altijd de vraag: ‘Waar stuur ik mijn bezwaar naartoe?’ 

Let bij het indienen van uw bezwaar ook op de bezwaartermijn, dit is zes weken. En betekent dat het bezwaarschrift binnen zes weken ingediend moet worden. Dit is ontzettend belangrijk anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk behandeld.

Een bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na de datum van het besluit indienen. Let op: binnen 6 weken is binnen 6 weken, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk behandeld.  Zorg ervoor dat er geen belangrijke informatie ontbreekt, denk hierbij ook aan relevante documenten die uw bezwaar ondersteunen. En vermeld in de brief in ieder geval:

  • Waar maakt u bezwaar tegen?
  • Wat is de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt? 
  • Wat is uw naam, adres en woonplaats?
  • Waarom u het niet eens met de beslissing?
  • Op welke datum u het bezwaarschrift schrijft?

Voeg, als het kan, een kopie bij van de beschikking waartegen u bezwaar maakt. Als uw bezwaar niet aan de eisen voldoet, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. U Krijgt dan nog één kans om er alsnog voor zorgen dat uw bezwaar aan alle eisen voldoet. Doet u dat niet, dan wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, wat betekent dat uw bezwaar niet in behandeling wordt genomen en ontvangt u ook geen uitnodiging voor de hoorzitting.

Het is mogelijk om voor iemand anders bezwaar te maken. Hiervoor heeft u wel een machtiging van die persoon nodig. Met de machtiging geeft die persoon toestemming dat u namens hem/haar een bezwaarschrift indient.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op