Bezwaar maken tegen beslaglegging

Ik heb een document ontvangen waarin wordt aangegeven dat er beslaglegging zal plaatsvinden en ik ben het er niet mee eens, wat kan ik hieraan doen? In dit artikel leest u het. 

Afhankelijk van de situatie kan er, in sommige gevallen, nog iets aan de beslaglegging gedaan worden. Dit kan in de vorm van verzet, hoger beroep of een zogenaamd executiegeschil. Aan deze rechtsmiddelen zitten termijnen gebonden, start daarom vroegtijdig met uw bezwaar om moeilijkheden te voorkomen.

Wat is beslaglegging?

Beslaglegging is een incassomiddel om ervoor te zorgen dat openstaande rekeningen betaald worden. Een gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op onder andere de bankrekening, het inkomen, eigendommen en zelfs een woning of pand.

Soorten beslaglegging: executoriaal en conservatoir beslag

Er zijn twee soorten beslagleggingen: executoriaal beslag en conservatoir beslag

Executoriaal beslag houdt in dat er na een vonnis van de rechter beslag wordt gelegd op iemands roerende en/of onroerende zaken om deze eventueel te verkopen. Uit de opbrengst van de verkoop kan dan de vordering van de schuldeisers alsnog worden betaald.

Ook is er soms sprake van het begrip ‘derdenbeslag’. Dit betekent dat er beslag wordt gelegd op goederen die de schuldenaar van een ander te vorderen heeft. Het bekendste voorbeeld hiervan is het loonbeslag.

Wat minder vaak voorkomt is conservatoir beslag en wordt vrijwel alleen gebruikt wanneer de schuldeiser denkt dat het geld en andere activa op de één of andere manier zullen verdwijnen. Schuldeisers moeten toestemming vragen aan de rechtbank om conservatoir beslag te leggen.

Hoe maak ik bezwaar tegen beslaglegging?

U heeft een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat er beslaglegging zal plaatsvinden en u bent het er niet mee eens, wat kunt u doen? 

In dit specifieke geval is er nog geen zittingsdatum vastgesteld. Om bezwaar te maken, kunt u uw bezwaar kenbaar maken bij de deurwaarder. De deurwaarder zal dit bezwaar onderzoeken en mogelijk bespreken met de schuldeiser. Het is belangrijk om te weten dat bezwaar maken via mondelinge communicatie kan leiden tot misverstanden en onduidelijkheden, daarom is het sterk aan te raden om uw bezwaar schriftelijk in te dienen. 

Als u hulp nodig heeft bij het opstellen van het bezwaarschrift of als u verdere juridische bijstand wenst, dan kunt u overwegen een deurwaarder, jurist of advocaat in te schakelen. Zij kunnen u adviseren en bijstaan in het bezwaarproces om ervoor te zorgen dat uw belangen goed worden vertegenwoordigd en dat uw bezwaar op de juiste manier wordt behandeld.

Bezwaar tegen beslaglegging

Vragen over beslaglegging?

Heeft u vragen en wilt u direct iemand spreken? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 070 – 762 0330.

Per e-mail of post

Liever uw vragen per e-mail of post? Stuur dan een e-mail naar info@invorderingsbedrijf.nl. Of stuur een brief met uw vragen naar Koninginnegracht 14 C, 2514 AA Den Haag. 

Algemene voorwaarden mailings

FAQ: Veelgestelde vragen over bezwaar tegen beslaglegging

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op