Home PageBezwaar maken tegen betaalverzoek

Bezwaar maken tegen betaalverzoek

Het kan voorkomen dat u een betaalverzoek ontvangt maar het niet eens bent met de hoogte van de openstaande schuld. U kunt dan in bezwaar gaan. In dit artikel leest u wat een betaalverzoek inhoudt en hoe u bezwaar indient tegen een betaalverzoek.

Wat is een betaalverzoek?

Het woord zegt het al, een betaalverzoek is een verzoek tot betaling. Bedrijven en organisaties hebben de mogelijkheid om een betaallink te sturen, bijvoorbeeld via een factuur of link per e-mail, sms of WhatsApp.

Schriftelijk of mondeling bezwaar

U kunt dus zowel een schriftelijk als mondeling bezwaar maken. Bij een schriftelijk bezwaar maken is het belangrijk om het bezwaar, met het verweer en eventuele bewijsstukken die het bezwaar ondersteunen, duidelijk op papier te zetten. Het is hierbij belangrijk om dit wel op tijd te doen. Zorg er daarom voor dat uw bezwaarschrift vóór de zittingsdatum in orde is.

Om misvattingen te voorkomen raden wij u aan om uw bezwaar altijd op papier in te dienen. Zo kunt u geen dingen vergeten en heeft u een duidelijk overzicht van uw verweer en kunt u tijdens de hoorzitting gemakkelijk uw bezwaar toelichten.

Voor iemand anders bezwaar maken

U denkt misschien: ‘kan ik voor iemand anders bezwaar indienen?’ Het is inderdaad mogelijk om voor iemand anders bezwaar in te dienen. Hiervoor heeft u wel een machtiging van die persoon nodig.

U kunt iemand machtigen met een papieren verklaring. In de verklaring zegt u wie u machtigt en waarvoor. U en de gemachtigde ondertekenen de verklaring met handtekening. Wij raden aan om de papieren verklaring zelf te bewaren zo kunt u hem ook het makkelijkst weer intrekken. Met de machtiging geeft die persoon toestemming dat u namens hem/haar een bezwaarschrift indient.

Het bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met het betaalverzoek? Neem dan contact op met de afzender van het betaalverzoek of stuur een schriftelijke reactie, met daarin een duidelijke uitleg waarom u het oneens bent met het betaalverzoek. U kunt een schriftelijke reactie sturen in de vorm van een e-mail of brief per post. 

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 070 – 762 0330.

Per e-mail of post

Wilt u liever een bezwaar per e-mail of per post opsturen? Stuur uw bezwaar per e mail naar het volgende e-mailadres: info@invorderingsbedrijf.nl. Noteer hierbij uw dossiernummer en ‘bezwaar betaalverzoek’ in het onderwerp van de mail. Geef hierbij duidelijk aan dat het bezwaar om een verzoek tot betaling gaat.

U kunt uw schriftelijke bezwaar ook via de post opsturen naar Koninginnegracht 14 c, 2514 AA Den Haag.

Direct bezwaarschrift indienen?

Heeft u vragen over bezwaar maken? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 070 – 762 0330 of e-mail.

FAQ: veelgestelde vragen over bezwaar tegen betaalverzoek

Een sterk bezwaarschrift is ontzettend belangrijk. In een bezwaarschrift staat exact beschreven waarom u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank. Het is hierbij belangrijk om goed te controleren wat uw bezwaartermijn is. 

Als u niet genoeg tijd meer heeft kunt u een voorlopig bezwaarschrift maken. U kunt hiervoor kiezen als u meer tijd nodig heeft omdat u nog niet alle informatie heeft verzameld. Of omdat u nog met iemand wilt overleggen. Dan kunt u een voorlopig bezwaarschrift maken. In een voorlopig bezwaarschrift zet u alle gegevens, behalve waarom u bezwaar maakt.

Wanneer u wel genoeg tijd heeft kunt u een bezwaarschrift maken, hierin moet u duidelijk vermelden met welke beslissing u het niet eens bent en waarom. Vraag of de andere partij wil wachten met het uitvoeren van de beslissing. Hierbij is het belangrijk dat u de beschikbare bewijzen, en een kopie van de beslissing meestuurt. 

Onthoud goed: verstuur de brief aangetekend én per post. Bewaar een kopie van de brief voor uzelf. Bewaar ook het verzendbewijs en het ontvangstbevestiging van uw brief. Is het de laatste dag van de bezwaartermijn? Breng dan de brief zelf langs en vraag altijd om een ontvangstbewijs.

Als u bezwaar wil maken is dat geheel kosteloos. Daarnaast bent u ook niet verplicht om een advocaat in te schakelen. U kunt natuurlijk wel, als u dat wil, een advocaat inschakelen of een andere deskundige, een verklaring af laten leggen. Hieraan zitten wel kosten verbonden.

Al klinkt het volkomen logisch, controleer goed naar wie of welke afdeling u het bezwaar stuurt. Stel uzelf daarom altijd de vraag: ‘Waar stuur ik mijn bezwaar naartoe?’ 

Let bij het indienen van uw bezwaar ook op de bezwaartermijn, dit is zes weken. En betekent dat het bezwaarschrift binnen zes weken ingediend moet worden. Dit is ontzettend belangrijk anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk behandeld.

Een bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na de datum van het besluit indienen. Let op: binnen 6 weken is binnen 6 weken, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk behandeld.  Zorg ervoor dat er geen belangrijke informatie ontbreekt, denk hierbij ook aan relevante documenten die uw bezwaar ondersteunen. En vermeld in de brief in ieder geval:

  • Waar maakt u bezwaar tegen?
  • Wat is de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt? 
  • Wat is uw naam, adres en woonplaats?
  • Waarom u het niet eens met de beslissing?
  • Op welke datum u het bezwaarschrift schrijft?

Voeg, als het kan, een kopie bij van de beschikking waartegen u bezwaar maakt. Als uw bezwaar niet aan de eisen voldoet, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. U Krijgt dan nog één kans om er alsnog voor zorgen dat uw bezwaar aan alle eisen voldoet. Doet u dat niet, dan wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, wat betekent dat uw bezwaar niet in behandeling wordt genomen en ontvangt u ook geen uitnodiging voor de hoorzitting.

Het is mogelijk om voor iemand anders bezwaar te maken. Hiervoor heeft u wel een machtiging van die persoon nodig. Met de machtiging geeft die persoon toestemming dat u namens hem/haar een bezwaarschrift indient.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op