Home PageBezwaar maken tegen betaalverzoek

Bezwaar maken tegen betaalverzoek

Het kan voorkomen dat u een betaalverzoek ontvangt maar het niet eens bent met de hoogte van de openstaande schuld. U kunt dan in bezwaar gaan. In dit artikel leest u wat een betaalverzoek inhoudt en hoe u bezwaar indient tegen een betaalverzoek.

Wat is een betaalverzoek?

Het woord zegt het al, een betaalverzoek is een verzoek tot betaling. Bedrijven en organisaties hebben de mogelijkheid om een betaallink te sturen, bijvoorbeeld via een factuur of link per e-mail, sms of WhatsApp.

Schriftelijk of mondeling bezwaar

U kunt dus zowel een schriftelijk als mondeling bezwaar maken. Bij een schriftelijk bezwaar maken is het belangrijk om het bezwaar, met het verweer en eventuele bewijsstukken die het bezwaar ondersteunen, duidelijk op papier te zetten. Het is hierbij belangrijk om dit wel op tijd te doen. Zorg er daarom voor dat uw bezwaarschrift vóór de zittingsdatum in orde is.

Om misvattingen te voorkomen raden wij u aan om uw bezwaar altijd op papier in te dienen. Zo kunt u geen dingen vergeten en heeft u een duidelijk overzicht van uw verweer en kunt u tijdens de hoorzitting gemakkelijk uw bezwaar toelichten.

Voor iemand anders bezwaar maken

U denkt misschien: ‘kan ik voor iemand anders bezwaar indienen?’ Het is inderdaad mogelijk om voor iemand anders bezwaar in te dienen. Hiervoor heeft u wel een machtiging van die persoon nodig.

U kunt iemand machtigen met een papieren verklaring. In de verklaring zegt u wie u machtigt en waarvoor. U en de gemachtigde ondertekenen de verklaring met handtekening. Wij raden aan om de papieren verklaring zelf te bewaren zo kunt u hem ook het makkelijkst weer intrekken. Met de machtiging geeft die persoon toestemming dat u namens hem/haar een bezwaarschrift indient.

Bezwaar indienen e1676976543613 - invorderingsbedrijf

Het bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met het betaalverzoek? Neem dan contact op met de afzender van het betaalverzoek of stuur een schriftelijke reactie, met daarin een duidelijke uitleg waarom u het oneens bent met het betaalverzoek. U kunt een schriftelijke reactie sturen in de vorm van een e-mail of brief per post. 

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 070 – 762 0330.

Per e-mail of post

Wilt u liever een bezwaar per e-mail of per post opsturen? Stuur uw bezwaar per e mail naar het volgende e-mailadres: info@invorderingsbedrijf.nl. Noteer hierbij uw dossiernummer en ‘bezwaar betaalverzoek’ in het onderwerp van de mail. Geef hierbij duidelijk aan dat het bezwaar om een verzoek tot betaling gaat.

U kunt uw schriftelijke bezwaar ook via de post opsturen naar Koninginnegracht 14 c, 2514 AA Den Haag.

Direct bezwaarschrift indienen?

Heeft u vragen over bezwaar maken? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 070 – 762 0330 of e-mail.

FAQ: veelgestelde vragen over bezwaar tegen betaalverzoek

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op