Home PageBezwaar maken tegen vonnis

Bezwaar maken tegen vonnis

Ik heb een vonnis van de deurwaarder ontvangen maar ik ben het er niet mee eens, wat kan ik hieraan doen? In dit artikel leest u wat een vonnis is en hoe u bezwaar maakt tegen een vonnis.

Wat is een vonnis?

De letterlijke definitie van een vonnis is: ‘Een vonnis is een gemotiveerde, bindende uitspraak van een rechter in een civiele rechtszaak of een strafzaak.’ In dit artikel leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met het vonnis.

Waarom heb ik een vonnis ontvangen?

U vraagt zich misschien af: ‘waarom heb ik een vonnis ontvangen?

U heeft een vonnis ontvangen omdat er een juridische procedure is geweest waarin de schuldeiser heeft geprobeerd om een betaling of nakoming van een verplichting van uw kant te verkrijgen.

Ondanks meerdere inspanningen en herinneringen om tot een oplossing te komen, is de zaak uiteindelijk aan de rechter voorgelegd. 

Het vonnis is de officiële beslissing van de rechter in deze kwestie en legt vast wat u nu moet doen, meestal het betalen van een bepaald bedrag dat u verschuldigd bent.

Bezwaar indienen

Ik ben het niet eens met het vonnis, wat kan ik doen?

Als u het niet eens bent met het vonnis, is het cruciaal om dit binnen twee dagen te melden en uw standpunt toe te lichten.

Er zijn namelijk mogelijkheden om het vonnis aan te vechten, afhankelijk van factoren zoals het verschuldigde bedrag en eerdere verweer in de juridische procedure. 

In het algemeen kunt u proberen bezwaar te maken of in hoger beroep te gaan. Houd er echter rekening mee dat hier strikte termijnen voor gelden, dus het is verstandig om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen bij onze experts.

Het raadplegen van één van onze juridische specialisten zal u helpen bij het nemen van de juiste stappen en het beschermen van uw rechten.

Als u geen actie onderneemt, kan de deurwaarder maatregelen nemen om het verschuldigde geld te innen, zoals het beslag leggen op een deel van uw inkomen, het blokkeren van uw bankrekening, of het in beslag nemen en verkopen van uw bezittingen, inclusief uw huis. 

Het is daarom van groot belang om snel te handelen als u het niet eens bent met vonnis om financiële problemen en het verlies van eigendommen te voorkomen.

Vragen over vonnis?

Heeft u vragen en wilt u direct iemand spreken? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 070 – 762 0330.

Per e-mail of post

Liever uw vragen per e-mail of post? Stuur dan een e-mail naar info@invorderingsbedrijf.nl. Of stuur een brief met uw vragen naar Koninginnegracht 14 C, 2514 AA Den Haag. 

Algemene voorwaarden mailings

FAQ: Veelgestelde vragen over bezwaar tegen beslaglegging

Het maken van bezwaar is volledig kosteloos. Bovendien bent u meestal niet verplicht om een jurist of advocaat in te schakelen. Als u dat wenst, kunt u echter wel een advocaat of andere deskundige raadplegen, maar dit brengt wel kosten met zich mee.

Het is essentieel om zorgvuldig te controleren naar wie of welke afdeling u uw bezwaar stuurt, ook al lijkt het vanzelfsprekend. Stel uzelf daarom altijd de vraag: ‘Waar moet ik mijn bezwaar naartoe sturen?’

Zorg ervoor dat uw bezwaar alle relevante informatie bevat en vergeet geen belangrijke documenten toe te voegen die uw bezwaar ondersteunen. Vermeld in ieder geval de volgende gegevens:

  • Tegen welk besluit maakt u bezwaar?
  • Wat is het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt?
  • Uw naam, adres en woonplaats.
  • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit en waarom u bezwaar maakt.
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.

Indien mogelijk, voeg een kopie van de beschikking toe waartegen u bezwaar maakt. Als uw bezwaar niet aan de gestelde eisen voldoet, krijgt u hierover een schriftelijk bericht. U krijgt dan nog één kans om ervoor te zorgen dat uw bezwaar aan alle vereisten voldoet. Als u hier geen gehoor aan geeft, wordt uw bezwaar als niet-ontvankelijk verklaard, wat betekent dat het niet in behandeling wordt genomen.

Het is toegestaan om namens iemand anders bezwaar te maken, maar hiervoor heeft u wel een schriftelijke machtiging van die persoon nodig. Met deze machtiging krijgt u toestemming om namens hem/haar een bezwaarschrift in te dienen.

De uitspraak van de rechter wordt een vonnis genoemd. Als er sprake is van twee partijen die het niet met elkaar eens worden, wordt dit voorgelegd aan de rechter. Het vonnis komt aan het einde van het gerechtelijke traject. Het duurt in de praktijk meestal vier weken na de zitting totdat het vonnis wordt uitgesproken door de rechter.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op