Home PageVerzoek tot betaling

Een verzoek tot betaling doen

Heeft u diensten of producten geleverd aan een klant? Krijgt u nog geleend geld van iemand terug? Heeft u misschien recht op een schadevergoeding? Of krijgt u geld terug van een online winkel?

Als uw klant nog niet betaald heeft kunt u een verzoek tot betaling sturen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een factuur, maar bijvoorbeeld ook door middel van een ingebrekestelling

Als u uw geld vervolgens niet op tijd ontvangt, is het tijd om een herinnering of aanmaning te sturen.

Soorten betalingsverzoeken:

Uw vordering voor 16:00 uur ingediend? Dan gaan we vandaag nog voor u aan de slag.

Betaalt uw debiteur niet na een verzoek tot betaling?

Heeft u een verzoek tot betaling gedaan, maar heeft uw debiteur het verschuldigde bedrag niet binnen de in de brief genoemde termijn betaald? Dan kunt u een vriendelijke herinnering sturen. 

Betaalt uw debiteur vervolgens nog steeds niet? Dan raden we u aan zo snel mogelijk een incassoprocedure te starten. Hoe langer u namelijk wacht, hoe groter de kans dat andere schuldeisers u voor zijn en er niets meer te halen valt bij uw debiteur. 

U kunt uw vordering direct indienen via ons incasso aanmeldformulier. Dit duurt nog geen 5 minuten. De buitengerechtelijke fase van het traject verloopt op basis van no cure, no pay.

Een incasso instellen?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe vraag u iemand netjes een factuur te betalen?

  U heeft uw goederen of diensten geleverd en nu is het tijd om betaald te worden. Maar hoe verzoekt u uw klant om de rekening te betalen? Dat doet u meestal door een factuur te sturen

  Hoe sneller u de factuur verstuurt, hoe beter de geleverde producten of diensten nog in het geheugen van uw klant staan. U moet een factuur in ieder geval vóór de 15e van de maand die volgt op de levering aan uw klant verstuurd hebben.

  Betaalt uw debiteur niet en is de betalingstermijn van de factuur verstreken? Zorg dan dat u een gestroomlijnd proces hebt, waarbij u enkele dagen na het verstrijken van de betalingstermijnen een betalingsherinnering en een aanmaning stuurt. 

  Goed debiteurenbeheer zorgt ervoor dat u altijd op de hoogte bent van onbetaalde facturen.

  Zet in de herinnering en aanmaning altijd een een regel dat uw klant de herinnering als niet verzonden beschouwen kan als de betaling en de herinnering elkaar gekruist hebben.

  Schakel een incassobureau in als uw debiteur niet betaalt na de herinnering en aanmaning.

  Betalingsverzoek versturen aan debiteur

  Factuur

  Het meest bekende verzoek tot betaling is een factuur. Het versturen van een factuur is verplicht als u goederen of diensten levert aan andere ondernemers of aan rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen. Bij levering van goederen en diensten aan particulieren is dit in principe niet noodzakelijk. 

  Op een rechtsgeldige factuur staat onder andere uw btw-identificatienummer, een beschrijving van de geleverde goederen en diensten, de naam en adresgegevens van uzelf en uw klant, het bedrag exclusief btw en het btw-tarief. 

  Op de factuur vermeldt u een uiterste betalingstermijn. 

  Een goede factuur maken is belangrijk, omdat uw klant een reden heeft om de rekening niet te betalen als de factuur niet aan de wettelijke eisen voldoet.

  Betalingsherinnering

  Als een openstaande factuur niet betaald wordt nadat de betalingstermijn is verstreken, kunt u een vriendelijke betalingsherinnering sturen. Dit is niet verplicht, maar wel een effectieve en goedkope manier om uw onbetaalde factuur alsnog betaald te krijgen. 

  In de herinnering laat u uw klant weten dat de vervaldatum van de factuur is verstreken en doet u een vriendelijk verzoek om het openstaande bedrag alsnog te betalen. Ook stelt u een nieuwe betalingstermijn. Zo geeft u uw debiteur de kans om de factuur alsnog te betalen, zonder dat er extra kosten in rekening gebracht worden

  Verstuur de herinnering een aantal dagen (2 tot 5) nadat de betalingstermijn is verstreken. Zo begrijpt uw klant direct dat u erbovenop zit. 

  We raden u aan om niet meer dan één betalingsherinnering te sturen. Onze ervaring is namelijk dat de kans op betaling na een tweede betalingsherinnering gering is. Wel geeft u uw debiteur de kans om zijn bezittingen te verduisteren, zodat er niets meer voor u te halen valt na een gerechtelijke procedure

  Stuur daarom één betalingsherinnering. Wordt daar niet op gereageerd, schakel dan een incassobureau in. Wij sturen uw klant vervolgens een aanmaning.

  Download uw voorbeeld betalingsherinnering

  Aanmaning

  Een aanmaning is een officiële betalingsherinnering. De toon van een aanmaning is strenger dan die van de eerste betalingsherinnering. U geeft aan dat u wacht op betaling van uw factuur en stelt een nieuwe betalingstermijn. 

  Ook laat u ditmaal direct weten dat u een incassobureau in zult schakelen als het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn binnen is en dat hier incassokosten aan verbonden zijn voor uw debiteur. 

  Een aanmaning heeft soms ook een juridische functie. Als u goederen of diensten levert aan particulieren bent u namelijk verplicht om een laatste aanmaning te sturen voordat er incassokosten in rekening gebracht mogen worden. Deze aanmaning noemt men ook wel een WIK-brief. 

  Als u uw vordering aan ons overdraagt sturen wij uw debiteur altijd een aanmaning uit onze naam. Dit heeft doorgaans veel effect want uw debiteur begrijpt dat hij steeds verder in de problemen komt als hij onze aanmaning negeert.

  Download uw voorbeeld aanmaning

  WIK-brief

  De WIK-brief of 14-dagenbrief is de wettelijk verplichte aanmaning die u als ondernemer verstuurt aan particuliere klanten

  Met deze brief geeft u uw klant nog 14 dagen de tijd om de rekening te betalen. U vermeldt direct dat u een incassobureau in zult schakelen als het openstaande factuurbedrag niet op tijd binnen is en de exacte incassokosten die er vervolgens in rekening gebracht zullen worden. 

  Pas nadat een particuliere klant een rechtsgeldige WIK-brief heeft gekregen mogen er incassokosten in rekening gebracht worden.

  Download uw voorbeeld WIK-brief

  Sommatie

  Een sommatie is een aanmaning, maar strenger van toon. Vaak wordt deze benaming gebruikt voor de laatste aanmaning die u verstuurt, voordat u een gerechtelijke procedure start. 

  In de sommatie geeft u uw debiteur een laatste kans om te betalen. Gebeurt dat niet dan stapt u naar de rechter.

  Ingebrekestelling

  Een ingebrekestelling is ook een schriftelijke aanmaning, maar één die niet per se een verzoek tot betaling hoeft te bevatten. 

  Met een ingebrekestelling laat u weten dat de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. U geeft de andere partij met de ingebrekestelling vervolgens een laatste kans om de afspraken alsnog na te komen. 

  Dat kan betrekking hebben op een betalingsverplichting, maar u kunt bijvoorbeeld ook eisen dat u goederen die u heeft besteld worden geleverd, dat diensten worden voltooid of dat een defect product dat u gekocht heeft wordt gerepareerd of vervangen. 

  U kunt bijvoorbeeld ook een ingebrekestelling sturen als u geleend geld wilt terugvorderen.

  Een digitaal betalingsverzoek versturen

  Een slimme manier om een openstaande factuur of een andere rekening betaald te krijgen, is het toevoegen van een betaallink aan uw verzoek tot betaling. Zodoende kan uw debiteur het verschuldigde bedrag met enkele drukken op de knop aan u overmaken. Hoe makkelijker u het uw klant maakt, hoe groter de kans op betaling.

  Reageert uw debiteur niet op uw verzoek tot betaling?

  Laat uw gegevens achter en één van onze incassospecialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   FAQ: Veelgestelde vragen over verzoek tot betaling?

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Gerard blok
    Gerard Blok

    GRATIS incasso advies gehad. Vriendelijk geholpen door een slimme jurist. Heb informatie ingewonnen over een bepaalde casus. Op basis daarvan besloten geen stappen te ondernemen. Aan een eerlijk advies heb je meer dan aan een advocaat die overal maar aan begint. Kom zeker terug als ik weer wat heb.

    Vrijblijvend advies

    Invorderingsbedrijf heeft een uitmuntende staat van dienst als het gaat om het innen van openstaande rekeningen. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of via de onderstaande button!

     

    Koninginnegracht 14 C
    2514 AA Den Haag
    070 – 762 0330

    Fax: +3170 – 762 0335