Home PageOuders betalen kinderopvang niet

Ouders betalen kinderopvang niet

Het komt regelmatig voor dat ouders de kinderopvang niet op tijd betalen. Wat de reden daarvoor ook is, het is vervelend voor het kinderdagverblijf. Als kinderopvang moet u zelf immers ook aan uw betalingsverplichtingen voldoen. Daarom is het belangrijk om snel actie te ondernemen als ouders de kinderopvang niet betalen. 

Invorderingsbedrijf verzorgt maatwerk incasso voor kinderdagverblijven. De buitengerechtelijke fase van de incasso voeren we uit op basis van no cure, no pay.

Dien uw vordering voor 16:00 uur in en we gaan vandaag nog voor u aan de slag.

Start een no cure, no pay incassoprocedure

Als ouders de factuur voor de kinderopvang niet op tijd betalen, is het belangrijk om snel actie te ondernemen. Stuur direct een betalingsherinnering. Wordt er na de herinnering nog steeds niet betaald? Verstuur dan een aanmaning. Als ook dat niet het gewenste effect heeft, start u direct een incassoprocedure. 

Hoe langer u namelijk wacht, hoe verder de betalingsachterstanden oplopen en hoe moeilijker het voor de klant wordt om deze schuld terug te betalen. Ondertussen bestaat de kans dat uw kinderdagverblijf zelf in de betalingsproblemen komt als er veel openstaande rekeningen zijn. 

Invorderingsbedrijf verzorgt incasso voor kinderdagverblijven. U kunt losse vorderingen bij ons indienen. Daarnaast kunt u kiezen voor de Serviceovereenkomst Incasso Premium, waarmee u onbeperkt minnelijke incassoprocedures kunt starten.

Incasso voor kinderopvang

Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Ouders betalen kinderopvang niet

  Helaas betalen klanten steeds vaker de kinderopvang niet op tijd. Als het regelmatig voorkomt dat ouders de factuur voor de kinderopvang te laat of helemaal niet betalen, dan heeft dat grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. De huur, het salaris voor het personeel en andere rekeningen moeten immers ook betaald worden.

  Daarom is het belangrijk dat u er als een kinderdagverblijf goed debiteurenbeheer op nahoudt. Zorg dat facturen op tijd verzonden worden, stuur kort na het verstrijken van de vervaldatum een vriendelijke betalingsherinnering en als betaling uitblijft een aanmaning. Begin vervolgens direct een incassoprocedure. 

  Hoe strakker u erbovenop zit, hoe groter de kans dat ouders hun rekeningen op tijd betalen.

  Herinnering

  Als een rekening van de kinderopvang niet op tijd betaald wordt, dan is de eerste stap het sturen van een betalingsherinnering. Hiermee herinnert u de klant op een vriendelijke manier aan de openstaande rekening. 

  De ouders hebben zo de kans om het bedrag zonder bijkomende kosten alsnog te betalen. Dreig in een herinnering nog niet met eventuele incassoprocedures. Een betalingsherinnering is vriendelijk van toon, niet te streng. 

  Stuur een betalingsherinnering het liefst twee dagen na het verstrijken van de betalingstermijn op de factuur. Zo voorkomt u dat de betaling de herinnering kruist, maar begrijpt de klant dat u uw administratie op orde heeft en erbovenop zit.

  Aanmaning

  Wordt de openstaande factuur ook na het versturen van de herinnering niet betaald? Dan is het tijd om een aanmaning te sturen. Die is strenger van toon dan de herinnering. Bovendien laat u in de aanmaning direct weten dat u een incassoprocedure zult starten als de betaling niet voor de in de brief genoemde datum binnen is. 

  Een aanmaning is niet alleen een praktische manier om een rekening betaald te krijgen. Het is ook een wettelijke verplichting om als onderneming een laatste aanmaning te sturen aan particulieren. 

  Volgens de Wet Incassokosten (WIK) moet u uw klant namelijk nog minimaal 14 dagen de tijd geven om de rekening te betalen, voordat er incassokosten in rekening gebracht worden. Deze aanmaning noemt men daarom ook wel de 14-dagenbrief of WIK-brief. In de brief noteert u direct hoe hoog de incassokosten zullen zijn als betaling uitblijft.

  Incassoprocedure

  Heeft een aanmaning niet het gewenste effect? Dan adviseren wij u direct een incassoprocedure te starten. Het zelf versturen van een tweede aanmaning, wekt bij de klant namelijk de indruk dat hij u aan het lijntje kan blijven houden.

  De buitengerechtelijke (minnelijke) fase van het incassotraject is bovendien op basis van no cure, no pay. Dit betekent kortgezegd dat als wij als incassobureau niets incasseren, u ook niets betaalt. Uw debiteur is wettelijk verplicht de incassokosten te betalen en als het ons niet lukt om de vordering in deze fase te innen, dan brengen wij u niets in rekening. 

  Draag de vordering aan ons over en onze incassospecialisten gaan voor u aan de slag om het openstaande bedrag te innen. 

  Dit doen we door nog een aanmaning te sturen, maar ditmaal uit onze naam. Daarnaast proberen we ook telefonisch, per e-mail en sms of WhatsApp in contact te komen met de klant. Zo kunnen we proberen te achterhalen wat de reden is voor de betalingsachterstand en de druk geleidelijk aan opvoeren. 

  Uiteindelijk zijn er vier uitkomsten mogelijk:

  • De klant betaalt het openstaande bedrag
  • U treft een betalingsregeling
  • We starten een gerechtelijke procedure
  • U beëindigt de incassoprocedure

  Betalingsregeling treffen met ouder

  Als kinderdagverblijf heeft u een maatschappelijke functie. Ouders moeten werken en hebben behoefte aan opvang van hun kind. Daarom komt het regelmatig voor dat ouders vragen om een betalingsregeling

  Of u daar als kinderdagverblijf aan mee wilt werken is uw keuze. Als uw organisatie bereid is betalingsregelingen te treffen, dan kunnen onze juristen ervoor zorgen dat er een goede rechtsgeldige regeling wordt opgesteld. Zo is het belangrijk dat u de vordering in één keer op kunt eisen, als de klant zich niet aan de afspraken houdt. 

  Dat u een betalingsregeling treft met de ouders, wil overigens niet per se zeggen dat u de kinderopvang niet op mag zeggen. Daarover onderstaand meer.

  Wat als ouders de kinderopvang niet betalen?

  Gerechtelijke procedure

  Betaalt de klant niet na een buitengerechtelijke incasso? En spreekt u ook geen betalingsregeling af? Dan kunt u ervoor kiezen een gerechtelijke procedure te starten. 

  Als full-service incassobureau verzorgen wij ook gerechtelijke incasso. Met behulp van een deurwaarder dagen onze juristen de debiteur voor de rechter. Die kan de klant uiteindelijk veroordelen tot het betalen van de openstaande rekening (en de bijgekomen kosten). Doet hij dat niet, dan kunnen we de deurwaarder beslag laten leggen. Een deurwaarder kan bijvoorbeeld beslag leggen op loon of ander inkomen.

  De gerechtelijke procedure verloopt niet op basis van no cure, no pay. Wel veroordeelt de rechter de verliezende partij doorgaans tot het betalen van de kosten die de andere partij heeft moeten maken voor het voeren van de rechtszaak.

  Overeenkomst beëindigen

  Als ouders hun kind aanmelden bij het kinderdagverblijf, sluiten zij een overeenkomst met de kinderopvang. Betaling van de rekening is een onderdeel van die overeenkomst. Als ouders de rekening niet op tijd betalen, dan houden zij zich niet aan de overeenkomst

  Bij herhaaldelijke betalingsproblemen mag u daarom als kinderopvang de overeenkomst beëindigen. Dat betekent dat u de opvang van het kind niet langer hoeft te verzorgen. Hoewel de meeste kinderopvangorganisaties terughoudend zijn met het weigeren van kinderen om financiële overwegingen, heeft u daar wel het recht toe. 

  Wanneer u een betalingsregeling treft, betekent dat niet dat u verplicht bent de kinderopvang te blijven verzorgen. De betalingsregeling heeft betrekking op het afbetalen van de openstaande schuld, niet op voortzetting van de kinderopvang. 

  Als in de overeenkomst of voorwaarden staat dat u de opvang onmiddellijk kunt beëindigen als niet aan de financiële verplichtingen wordt voldaan, dan kunt u de overeenkomst dus direct stopzetten.

  Algemene voorwaarden opstellen

  Als kinderopvangorganisatie is het belangrijk om duidelijke algemene voorwaarden te hanteren. In deze voorwaarden legt u onder andere vast wanneer en hoe ouders de eigen bijdrage voor de kinderopvang moeten betalen en wat er gebeurt als er niet op tijd betaald wordt. Zo kunt u bijvoorbeeld vastleggen dat u de opvang onmiddellijk kunt stopzetten bij wanbetaling.

  Als u algemene voorwaarden hanteert, is het belangrijk dat deze van toepassing op de overeenkomst en rechtsgeldig zijn. De juristen van Invorderingsbedrijf kunnen waterdichte algemene voorwaarden voor u opstellen.

  Meer informatie?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   FAQ: Veelgestelde vragen over het niet betalen van de kinderopvang

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Gerard blok
    Gerard Blok

    GRATIS incasso advies gehad. Vriendelijk geholpen door een slimme jurist. Heb informatie ingewonnen over een bepaalde casus. Op basis daarvan besloten geen stappen te ondernemen. Aan een eerlijk advies heb je meer dan aan een advocaat die overal maar aan begint. Kom zeker terug als ik weer wat heb.

    Vrijblijvend advies

    Invorderingsbedrijf heeft een uitmuntende staat van dienst als het gaat om het innen van openstaande rekeningen. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of via de onderstaande button!

     

    Koninginnegracht 14 C
    2514 AA Den Haag
    070 – 762 0330

    Fax: +3170 – 762 0335