Home PageIncassoprocedure VvE

Incassoprocedure VvE: achterstallige bijdragen innen

Als Vereniging van Eigenaren (VvE) is het belangrijk dat alle leden hun bijdragen netjes betalen. Als zij dat niet doen, dan kan de VvE de kosten voor onderhoud en verzekeringen niet meer betalen.

Invorderingsbedrijf verzorgt een gestroomlijnde incassoprocedure voor VvE’s. We stellen leden met een betalingsachterstand snel op de hoogte en zorgen dat achterstallige betalingen direct geïnd worden.

Dien uw vordering voor 16:00 uur in en we gaan vandaag nog voor u aan de slag.

Een incassobureau inschakelen als VvE

De onderhoudsbijdragen of servicekosten die leden aan de VvE betalen, worden gebruikt om kosten voor periodiek onderhoud, groot onderhoud en verzekeringen te dekken. Als de betalingen niet op tijd binnenkomen, dan bestaat de kans dat de VvE niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

Neem als VvE daarom direct incassomaatregelen als de VvE-bijdragen niet betaald worden. Via ons incasso aanmeldformulier duurt het indienen van een incasso nog geen 5 minuten

Wilt u het debiteurenbeheer van de VvE automatiseren? Met onze handige software krijgt u een waarschuwing als een betaling niet op tijd binnen is en kunt u openstaande rekeningen direct laten innen.

Heeft u als VvE vaker te maken met wanbetaling? Maak dan gebruik van onze Serviceovereenkomst Incasso Premium. Hiermee kunt u onbeperkt minnelijke incassoprocedures starten.

Wilt u uw geld terug?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Voor wie is VvE-incasso geschikt?

  Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in incasso voor VvE’s. Dit doen we voor de Vereniging van Eigenaren rechtstreeks (VvE in eigen beheer), maar ook voor VvE-beheerders (uitbesteed VvE-beheer).

  We nemen u alle zorgen met betrekking tot het innen van VvE-betalingen uit handen. Dat doen we op snelle en efficiënte wijze, waarbij we het VvE-lid met de betalingsachterstand vriendelijk maar dringend manen de achterstallige betaling te voldoen.

  Een VvE-lid betaalt niet. Wat nu?

  Elk lid is volgens het VvE-recht verplicht de periodieke bijdrage te betalen. Deze betaling wordt vaak omschreven als VvE-bijdrage, servicekosten of onderhoudsbijdrage. De VvE-gebruikt die voor het beheer en onderhoud voor de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Ook is een VvE wettelijk verplicht een bepaald percentage van de bijdragen te reserveren voor groot onderhoud. 

  Als een of meerdere VvE-leden de servicekosten niet betalen, dan komt de VvE zelf in de betalingsproblemen. Dit kan leiden tot achterstallig onderhoud en een gebouw dat niet wordt schoongemaakt.

  Partijen die al diensten hebben geleverd aan de VvE zoals verzekeraars, schoonmaakbedrijven, tuinmannen, monteurs en andere dienstverleners, zullen zelf een incassoprocedure starten tegen de VvE als zij niet betaald worden voor hun werk. Zij hebben immers ook recht op hun geld.

  Individuele eigenaren kunnen uiteindelijk aansprakelijk gesteld worden voor schulden van de VvE. Bovendien is er in veel splitsingsaktes (de akte waarin de regels voor de VvE zijn vastgelegd) opgenomen dat achterstallige servicekosten na een aantal maanden (vaak een half jaar) over de overige leden verdeeld worden. De andere bewoners moeten in dat geval dus opdraaien voor deze kosten.

  Daarom is het zaak om snel actie te ondernemen als een VvE-lid zijn bijdrage(n) aan de VvE niet betaalt en een incassoprocedure te starten.

  Eerst een WIK-brief sturen

  Wanneer een VvE-lid de verplichte bijdragen niet betaalt, moet de VvE hem eerst een laatste aanmaning sturen. Een VvE-lid is namelijk een particulier en particulieren moeten volgens de wet altijd een laatste betalingsherinnering krijgen. Deze brief noemt men de WIK-brief of 14-dagenbrief.

  Met deze laatste aanmaning geeft de VvE het lid 14 dagen de tijd om de rekening alsnog te betalen, zonder dat er extra kosten in rekening gebracht worden. 

  In de WIK-brief staat direct dat de VvE een incassobureau in zal schakelen als het openstaande bedrag niet op de in de brief genoemde termijn binnen is. Ook moet de aanmaning vermelden hoe hoog de de kosten daarvoor zullen zijn.

  Is de betalingstermijn van de WIK-brief verstreken en zijn de servicekosten nog steeds niet betaald? Dan kan de VvE de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

  Download hier uw voorbeeld WIK-brief

  Tip: onze Laatste Sommatie Service

  Heeft de VvE zelf geen tijd voor het versturen van de wettelijk verplichte laatste aanmaningen? Dan kunt u gebruikmaken van onze Laatste Sommatie Service

  We versturen de wettelijk verplichte laatste aanmaning zonder de debiteur direct incassokosten in rekening te brengen.

  Incassoprocedure vve - invorderingsbedrijf

  Incassoprocedure VvE

  Invorderingsbedrijf kan achterstallige servicekosten namens de VvE innen. De buitengerechtelijke incassoprocedure verloopt op basis van no cure, no pay. Dat betekent dat de incassokosten direct worden doorberekend aan de debiteur (het VvE-lid met de achterstallige betaling). Ook als het ons niet lukt om de vordering te innen, brengen wij de VvE-zelf niets in rekening. Het risico is dus voor ons. 

  Hoe ziet de incassoprocedure eruit:

  Stap 1: Een laatste herinnering sturen

  Voor we een incassoprocedure kunnen starten, moet de debiteur altijd verplicht een laatste herinnering (WIK-brief) ontvangen. Als de betalingstermijn in deze laatste herinnering is verstreken, kunt u de vordering aan ons overdragen.

  Stap 2: Vordering indienen

  U dient de vordering bij ons in door middel van het incasso aanmeldformulier. Dit duurt nog geen 5 minuten. Hierna nemen onze incassospecialisten de zaak van u over. U kunt de zaak volgen via uw eigen Online Cockpit.

  Stap 3: Aanmaning uit onze naam

  Tijdens het incassotraject sturen we uw debiteur een nieuwe aanmaning. Ditmaal uit onze naam. Dit heeft vaak het gewenste effect (vreemde ogen dwingen). Uit onze cijfers blijkt dat 85 procent van de debiteuren de rekening direct betaalt als zij een aanmaning van ons ontvangen. 

  De meeste ontvangers van onze aanmaningen begrijpen immers dat het geen zin heeft om betaling te blijven ontwijken als er een incassobureau achter hen aanzit. De kosten zullen alleen maar oplopen, waardoor het verstandiger is om direct te betalen.

  Stap 4: contact opnemen

  Behalve dat we aanmaningen versturen, nemen we ook contact op met het VvE-lid dat niet betaald heeft. Dit doen we telefonisch, per e-mail en bijvoorbeeld door middel van SMS of WhatsApp-berichten. 

  Veel mensen die een rekening niet op tijd betalen zullen het verschuldigde bedrag alsnog overmaken als zij daar persoonlijk op aangesproken worden. 

  In totaal zijn er in een periode van drie weken 16 contactmomenten met uw debiteur.

  Stap 5: druk opvoeren

  Als betaling uitblijft gedurende de incassoprocedure voeren we de druk geleidelijk aan op. Uiteindelijk sturen we een laatste aanmaning, waarin we uw debiteur laten weten dat we gerechtelijke stappen zullen ondernemen als de openstaande rekening niet binnen de gestelde termijn betaald is. Hier zijn hoogoplopende kosten aan verbonden voor de debiteur.

  Stap 6: geld ontvangen

  Uiteindelijk zijn er een aantal uitkomsten mogelijk:

  • We incasseren de betaling
  • We spreken een betalingsregeling af (in overleg met de VvE)
  • We starten een juridische procedure
  • De VvE besluit de incassoprocedure te beëindigen

  Als we uw geld incasseren dan maken we de hoofdsom direct over aan de VvE. De Wettelijke Incassokosten zijn de vergoeding voor onze diensten. 

  Als uw debiteur niet betaalt, tijdens de minnelijke procedure kunt u ervoor kiezen om een gerechtelijke incassoprocedure te starten. Deze juridische procedure verloopt wettelijk gezien niet op basis van no cure, no pay. 

  De VvE kan zelf beslissen of zij over wil gaan tot een dergelijke gerechtelijke incasso of niet. U kunt de incasso ook kostelijk beëindigen. Onze incassospecialisten kunnen u informeren over de slagingskans van de vordering en de verhaalsmogelijkheden.

  Bijdrage vve 1 - invorderingsbedrijf

  Gerechtelijke incasso

  Een VvE-lid is wettelijk verplicht om de servicekosten te betalen. Als hij dat niet doet, dan kan de VvE naar de rechter stappen

  Om een gerechtelijke incassoprocedure te starten moet de debiteur gedagvaard worden. Alleen een deurwaarder heeft de bevoegdheid om een dagvaarding uit te brengen. 

  Invorderingsbedrijf werkt samen met de beste gerechtsdeurwaarders van Nederland en is dus in staat om de gerechtelijke procedure voor u te voeren. Tijdens de rechtszaak worden de belangen van de VvE behartigd door onze juristen en/of advocaten.

  Zodra de debiteur is gedagvaard moet hij voor de rechter verschijnen. De rechter zal beide partijen aanhoren, de bewijzen bestuderen en uiteindelijk bepalen of de vordering gegrond is. Omdat een VvE-lid verplicht is de onderhoudsbijdragen te betalen, zal de rechter doorgaans weinig reden zien om de vordering af te wijzen. 

  Als de rechter de vordering toewijst, dan zal hij de debiteur veroordelen het openstaande bedrag te betalen. Vaak zal de rechter ook de kosten die de VvE heeft moeten maken voor het voeren van de rechtszaak, zoals de kosten voor de deurwaarder en juridische bijstand aan de verliezende partij toewijzen.

  Beslaglegging

  Met het vonnis van de rechter kunnen we beslag laten leggen bij de wanbetaler als die het verschuldigde bedrag niet uit zichzelf betaalt. Ook hiervoor moeten we een deurwaarder inschakelen (alleen deurwaarders mogen beslagleggingen uitvoeren). 

  De deurwaarder kan beslag leggen op inkomen, geld en spullen van de debiteur. Als uw debiteur geen andere middelen heeft om de openstaande schuld te betalen, kan de deurwaarder zelfs beslag leggen op het appartement en dit veilen om de openstaande kosten te betalen.

  Debiteurenbeheer automatiseren

  Voor een goed functionerende VvE is het belangrijk dat betalingen op tijd binnenkomen. Goed incassobeleid is dus cruciaal. Het is onder andere belangrijk dat rekeningen, herinneringen en aanmaningen op tijd verstuurd worden. 

  Met onze geavanceerde debiteurensoftware kunt u het debiteurenbeheer van de VvE automatiseren. 

  Statuten vve - invorderingsbedrijf

   

  U ziet direct welke rekeningen er nog openstaan zodat u meteen een herinnering kunt versturen. Blijft betaling achterwege? Wacht niet te lang en start dan een incassoprocedure. Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen één dag contact met u op.

  Incassobureau inschakelen?

  Vul uw gegevens in en een van onze incassospecialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   FAQ: Veelgestelde vragen over de incassoprocedure voor VvE’s

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Gerard blok
    Gerard Blok

    GRATIS incasso advies gehad. Vriendelijk geholpen door een slimme jurist. Heb informatie ingewonnen over een bepaalde casus. Op basis daarvan besloten geen stappen te ondernemen. Aan een eerlijk advies heb je meer dan aan een advocaat die overal maar aan begint. Kom zeker terug als ik weer wat heb.

    Vrijblijvend advies

    Invorderingsbedrijf heeft een uitmuntende staat van dienst als het gaat om het innen van openstaande rekeningen. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of via de onderstaande button!

     

    Koninginnegracht 14 C
    2514 AA Den Haag
    070 – 762 0330

    Fax: +3170 – 762 0335