Home PageIncasso Tunesië

Incasso Tunesië: uw openstaande vordering innen

Doet u zaken in Tunesië en wacht u al tijden op uw geld? In Tunesië geldt een andere betalingsmoraal dan in Nederland en wanbetaling komt er helaas regelmatig voor. Dat betekent gelukkig niet dat u kunt fluiten naar uw centen. Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in internationale incasso en zorgt dat u krijgt waar u recht op heeft. 

Met een slimme incassostrategie en hulp van lokale specialisten zoals deurwaarders, advocaten en juristen zorgen we voor een snelle en efficiënte invordering van uw openstaande rekeningen in Tunesië.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in incasso in Tunesië

Of het nu gaat om facturen die niet betaald worden, salaris dat niet wordt gestort of andere onbetaalde vorderingen, wanbetaling is ontzettend vervelend. Als uw debiteur zich in het buitenland bevindt, wordt het nog ingewikkelder. Waar kunt u terecht om uw geld te innen? Wat zijn uw rechten? En door wie kunt u het geld laten innen?

Invorderingsbedrijf neemt u die zorgen uit handen. Als specialist in internationale incasso weten wij alles van de geldende incassoprocedures in Tunesië en andere Afrikaanse landen. We beschikken over een breed netwerk met (onder andere) lokale advocaten en juristen en we zijn op de hoogte van de geldende (handels)gebruiken. 

Als u uw vordering aan ons overdraagt, zorgen wij (samen met onze lokale specialisten) voor een zorgvuldige incassoprocedure. Er staat een contactpersoon in Nederland voor u klaar om het traject in goede banen te leiden en u op de hoogte te houden van de voortgang. U ondervindt dus geen hinder van een taalbarrière of het tijdsverschil. Ook heeft u toegang tot een eigen Online Cockpit, waarin u de stand van zaken zelf in de gaten kunt houden.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Noorwegen?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u openstaande rekeningen in Tunesië? Vul ons contactformulier in en één van onze internationale incassospecialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op om uw claim te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Het incassotraject in Tunesië

  Net als in Nederland maken we in Tunesië gebruik van twee mechanismen om uw vordering te innen: minnelijke en gerechtelijke incasso. Onder minnelijke (ook wel buitengerechtelijke) incasso vallen alle inspanningen om uw vordering te innen, zonder dat er een rechter aan te pas komt. 

  Als dat niet voldoende is om de openstaande schuld betaald te krijgen, schakelen we over op een gerechtelijke procedure. Daarbij maken we gebruik van ons lokale netwerk met Tunesische advocaten, juristen en deurwaarders.

  Buitengerechtelijke incasso

  Is de betalingstermijn verstreken en staat het geld nog niet op uw rekening? Dan is het doorgaans verstandig om zo snel mogelijk een buitengerechtelijk incassotraject te starten. Tijdens de buitengerechtelijke incasso nemen we contact op met uw debiteur en herinneren wij hem aan de openstaande schuld. Dat doen we door herinneringen en aanmaningen, maar ook door uw debiteur te bellen en sms- of e-mailberichten te sturen. 

  Een minnelijke incasso is in dit stadium de meest efficiënte manier om uw geld te innen. Bovendien zet u niet meteen de relatie met uw klant op het spel. Wellicht is uw debiteur de factuur simpelweg vergeten te betalen of heeft hij een andere reden voor de te late betaling. Door niet gelijk naar de rechter te stappen kunt u de klant wellicht behouden. 

  Tijdens de buitengerechtelijke incassofase zijn er in een periode van drie weken in totaal 16 contactmomenten met uw debiteur. Daarbij voeren we de druk geleidelijk aan op. Uiteindelijk sturen we een laatste sommatie. Daarmee geven we uw debiteur nog één kans om het openstaande bedrag te betalen. We vermelden direct dat we gerechtelijke stappen zullen ondernemen als het geld niet op de gegeven datum binnen is. Hier zijn flinke kosten aan verbonden voor uw debiteur.

  Internationale incasso

  Gerechtelijke incasso in Tunesië

  Dat we naar de rechter stappen als uw debiteur na een minnelijke incasso niet betaalt, is geen loos dreigement. U heeft recht op uw geld en als uw debiteur niet uit zichzelf betaalt, dan zorgen we dat de rechtbank in Tunesië hem daartoe verplicht. Hoe de gerechtelijke procedure eruit ziet, hangt af van de hoogte van uw vordering.

  Kantongerecht

  Bij relatief kleine vorderingen kunnen we een zaak aanspannen bij de kantonrechter (tribunal cantonal) in het district van uw debiteur. Deze regionale rechtbank is bevoegd te oordelen over vorderingen tot 7.000 Tunesische Dinar (TD). 

  De zaak wordt behandeld door een enkelvoudige kamer (één rechter) die de bewijzen bestudeert, de partijen hoort en op basis daarvan een uitspraak doet. Beide partijen hebben het recht om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Het hoger beroep dient voor de Rechtbank van Eerste Aanleg (Tribunal de Première Instance).

  Rechtbank van Eerst Aanleg

  Vorderingen van meer dan 7.000 TD worden behandeld door een hogere rechtbank, namelijk de Rechtbank van Eerste Aanleg. Ieder van de 24 gouvernementen (wilayat in het Arabisch) in Tunesië heeft een Rechtbank van Eerste Aanleg. De zaak wordt behandeld door een meervoudige kamer met drie rechters die de ingebrachte bewijzen bestuderen, de partijen aanhoren en uitspraak doen. Als één van de partijen in hoger beroep wil dan kan dat bij het Hof van Beroep.

  Voor zaken die in eerste aanleg al behandeld zijn door de kantonrechter en vervolgens in hoger beroep zijn beoordeeld door de Rechtbank van Eerste Aanleg bestaat er geen mogelijkheid meer om in beroep te gaan. Wel kan er cassatie worden aangevraagd bij het Hooggerechtshof in Tunis.

  Arbitrage als alternatief voor een rechtszaak

  Bij internationale zakelijke geschillen wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van arbitrage. Dit is een erkende vorm van particuliere rechtspraak. Bij arbitrage wordt de zaak niet door een overheidsrechter behandeld maar door een arbitragecommissie (die vaak door de partijen zelf is aangewezen). 

  Ook in Tunesië is arbitrage een toegestane manier om zakelijke conflicten te beslechten. Tunesië heeft de Conventie van New York ondertekend, waarmee het arbitrale uitspraken erkent en de tenuitvoerlegging daarvan waarborgt. 

  Arbitrage is een zeer geschikt alternatief voor een gerechtelijke procedure omdat het in de regel sneller is. U hoeft niet te wachten tot de rechtbank tijd heeft om uw zaak te behandelen, maar kunt de arbitragecommissie vrijwel direct laten oordelen. Daarnaast is er doorgaans geen hoger beroep mogelijk na een arbitrale uitspraak, waardoor de zaak zich minder lang voort blijft slepen. Een ander voordeel is dat de zaak achter gesloten deuren behandeld kan worden. 

  Om arbitrage te gebruiken om het geschil te beslechten moeten beide partijen hiermee akkoord gaan. Doorgaans wordt dit vooraf afgesproken, bijvoorbeeld in de koopovereenkomst of de algemene voorwaarden.

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Beslaglegging in Tunesië

   Dat de rechter of arbiters uw vordering gegrond verklaren, betekent natuurlijk nog niet dat u uw geld binnen heeft. Wat als uw debiteur ook na een vonnis van de rechter of een arbitrale uitspraak weigert te betalen? Dan moeten we het vonnis ten uitvoer laten leggen. 

   Net als in Nederland kunnen we daarvoor een deurwaarder (Adil Al Tanfeed in het Arabisch) inschakelen. Deurwaarders zijn door de overheid aangestelde openbare ambtenaren die belast zijn met het innen van schulden. Daarvoor hebben zij bepaalde bevoegdheden die niemand anders heeft. Zo mogen zij beslag leggen bij een debiteur. 

   Als uw debiteur dus niet uit zichzelf betaalt, kunnen we een deurwaarder inschakelen om beslag te laten leggen. Hiervoor moeten we een executoriaal (uitvoerbaar) vonnis van de rechter hebben. Het vonnis is uitvoerbaar als er geen mogelijkheden meer zijn om in hoger beroep te gaan. Ook een arbitraal vonnis kunnen we indienen bij de rechtbank in Tunesië die vervolgens een executoriale titel toekent aan de arbitrale uitspraak. 

   Met de executoriale titel kan de deurwaarder beslag leggen bij uw debiteur. Er kan onder andere beslag gelegd worden op inkomen, bankrekeningen, goederen en onroerend goed. In beslag genomen spullen of vastgoed worden openbaar verkocht. Uit de opbrengst hiervan wordt u uitbetaald.

   Conservatoir beslag

   Om beslag te leggen bij uw debiteur moet er natuurlijk wel iets te halen zijn. Om te voorkomen dat uw debiteur in aanloop naar een gerechtelijke uitspraak geld of goederen wegsluist of verduistert, kunnen we de rechter vragen conservatoir beslag te laten leggen. 

   Conservatoir beslag is een beschermende maatregel, waarbij bezittingen van uw debiteur worden veiliggesteld totdat er een uitspraak van de rechter is. Als de rechter uw vordering toewijst, wordt het beslag executoriaal.

   Faillissement van uw debiteur

   Zegt uw debiteur dat hij de schuld niet kan betalen? Dan kunnen we zijn faillissement aanvragen. De ervaring leert dat de meeste schuldenaars vervolgens alsnog over de brug komen met het verschuldigde bedrag. Een faillissement heeft immers grote gevolgen voor uw debiteur, die zijn bedrijf en/of bezittingen kwijtraakt. 

   Daarmee is een faillissementsaanraag een stevig pressiemiddel. Kiest uw debiteur er alsnog voor om te betalen, dan kunnen we de faillissementsprocedure stopzetten. Doet hij dat niet, dan zetten we het faillissementstraject door.

   Als uw debiteur niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, dan zal de rechter in Tunesië uw debiteur failliet verklaren en een curator aanstellen. De curator brengt de bezittingen van uw debiteur in kaart. Alle bezittingen worden verkocht en daaruit worden u en andere schuldeisers (zoveel mogelijk) uitbetaald.

   Meer informatie?

   Wilt u uw debiteur in Tunesië onder druk zetten met een faillissementsaanvraag? Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Tunesië

    Heeft u een openstaande vordering in Tunesië? Of het nu gaat om onbetaalde facturen, achterstallig salaris, schadeclaims of huurachterstanden, Invorderingsbedrijf zorgt ervoor dat uw vordering betaald wordt.

    Onze incassospecialisten kunnen u onder andere helpen met vorderingen binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    We verzorgen niet alleen incasso voor schuldeisers direct, maar ook voor tussenpersonen zoals advocaten en accountants.

    Waar kunnen we u nog meer mee van dienst zijn?

    • Betrouwbaar advies over contracten en voorwaarden
    • Kredietinformatie over Tunesische bedrijven
    • Geschillen over o.a. het Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
    • Bemiddelen bij het treffen van onderhandse regelingen en schikkingen

    Direct uw vordering in Tunesië indienen

    Dien via ons incasso aanmeldformulier meteen uw vordering in. Wilt u liever eerst eens sparren met een incassospecialist? Laat uw gegevens achter of bel 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Tunesië

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt wereldwijd incasseren?

      Serviceovereenkomst incasso wereld - invorderingsbedrijf