Home PageIncasso Tsjechië

Incasso Tsjechië: snelle invordering openstaande rekeningen

Of u nu wacht op een schadevergoeding, een factuur heeft verstuurd die maar niet betaald wordt of nog salaris tegoed heeft van een Tsjechische werkgever, een openstaande vordering in het buitenland bezorgt u veel hoofdbrekens. 

Gelukkig weten onze internationale incassospecialisten precies hoe zij betaling van uw openstaande vorderingen in Tsjechië zo snel en efficiënt mogelijk voor u af kunnen dwingen. Daarbij werken we samen met een kwalitatief netwerk, bestaande uit lokale juristen, advocaten en deurwaarders.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in Tsjechische incasso

Op eigen houtje uw geld moeten incasseren in Tsjechië kan een hoop tijd en energie kosten. U heeft immers te maken met andere gebruiken en andere wet- en regelgeving. Bovendien spreekt u waarschijnlijk geen Tsjechisch en vermoedelijk bent u ook niet in de gelegenheid om naar Tsjechië af te reizen. 

Gelukkig kan Invorderingsbedrijf u deze zorgen uit handen nemen. We hebben jarenlange ervaring met het innen van internationale vorderingen. Daarbij werken we altijd samen met de beste lokale specialisten, zoals advocaten en deurwaarders. Zij kennen de weg binnen het Tsjechische rechtssysteem en weten precies op welke manier zij uw vordering zo snel en efficiënt mogelijk kunnen innen.

Heeft u  te maken met een wanbetaler in Tsjechië? Laat het er niet bij zitten, maar maak gebruik van onze internationale incassodiensten. Laat uw gegevens achter en één van onze incassospecialisten neemt contact met u op.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Tsjechië?

Direct uw vordering indienen?

Een factuur naar Tsjechië verstuurd die maar niet betaald wordt? Laat uw contactgegevens achter en één van onze internationale incasso experts neemt contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Tsjechië?

  Wanneer uw Tsjechische debiteur een rekening maar niet betaalt, kunt u deze vordering op twee verschillende manieren innen: via een buitengerechtelijke of gerechtelijke incasso. Bij Invorderingsbedrijf lopen deze trajecten naadloos in elkaar over.

  Buitengerechtelijke incasso behelst alle inspanningen om de factuur te innen, voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. We proberen de factuur dus te innen zonder tussenkomst van de rechter.

  Als dat niet voldoende is om de rekening betaald te krijgen, kunnen we onze Tsjechische juristen en advocaten inschakelen om een juridische procedure te starten. De rechter in Tsjechië zal de situatie dan beoordelen en een betalingsbevel uitvaardigen als uw claim gegrond wordt geacht.

  Minnelijke incassoprocedure

  Doorgaans proberen we uw vordering eerst zonder tussenkomst van de rechter te incasseren. In de meeste gevallen is het versturen van een aanmaning (door Invorderingsbedrijf ondertekend) of telefonisch contact opnemen met uw debiteur voldoende om de rekening betaald te krijgen. Vaak is een minnelijke incasso daarom de meest efficiënte manier om uw vordering te innen. Bovendien kunt u op deze manier een goede verstandhouding met uw klant bewaren. 

  Tijdens een minnelijke incassoprocedure nemen we indien nodig 16 keer contact op met uw debiteur (in een periode van drie weken). Daarbij voeren we de druk op uw debiteur geleidelijk aan op. Uiteindelijk geven we uw debiteur een laatste waarschuwing: als de factuur niet binnen de gestelde termijn betaald wordt, ondernemen we gerechtelijke stappen. Daar zijn oplopende kosten voor uw debiteur aan verbonden, waardoor de meeste wanbetalers het openstaande bedrag alsnog voldoen.  

  Zo niet? Dan spannen we (in overleg met u als schuldeiser) daadwerkelijk een rechtszaak aan.

  Incasso in de tsjechische republiek

  Gerechtelijke procedure

  Als een vordering onder 1.000.000 Tsjechische Kroon (CZK) niet betwist wordt door uw debiteur is het mogelijk om via een versnelde procedure (platební rozkaz) een gerechtelijk betalingsbevel af te dwingen. 

  Deze versnelde procedure kan op verzoek van de schuldeiser volledig digitaal worden afgehandeld. We dienen uw claim en de bewijslast elektronisch in en er worden geen zittingen gepland. Als de rechter uw vordering op basis van de aangeleverde documenten gegrond acht, wordt er direct een betalingsbevel uitgevaardigd.

  Uw debiteur heeft vervolgens 15 dagen om bezwaar te maken tegen het betalingsbevel. Als uw debiteur dat doet, wordt het betalingsbevel ingetrokken en volgt er een zitting voor de rechtbank waarbij beide partijen hun standpunt kunnen onderbouwen met bewijsstukken. Ook kunnen er getuigen worden opgeroepen. Vervolgens neemt de rechter opnieuw een beslissing. 

  Als uw debiteur geen bezwaar maakt tegen het betalingsbevel of als de rechter het betalingsbevel opnieuw uitvaardigt na de zitting, kan een deurwaarder dit ten uitvoer leggen, bijvoorbeeld door beslag te leggen op inkomen of bezittingen van uw debiteur.

  Betwiste vordering

  Betwist uw debiteur de vordering wel, dan volgt er een normale civiele procedure. Om deze procedure te starten moet uw debiteur in ieder geval een laatste aanmaning hebben ontvangen met een oproep om de rekening alsnog binnen 7 dagen te betalen. 

  Beide partijen kunnen vervolgens bewijsstukken aanleveren en er wordt een hoorzitting gepland waarin beide partijen hun standpunt nader kunnen toelichten. Vervolgens zal de rechter een uitspraak doen. Dit vonnis heeft direct een executoriale status, wat betekent dat een deurwaarder hiermee beslag kan leggen.

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Kosten gerechtelijke incasso

   Voor zowel de versnelde procedure als de normale civiele procedure gelden vaste tarieven. Een versneld traject kost 4 procent van de totale vordering. Een civiele procedure kost 5 procent van de totale vordering. Daarnaast wordt er voor iedere stap in het proces een vaste prijs van 300 CZK in rekening gebracht. 

   De rechter wijst deze kosten (plus de kosten voor juridische bijstand) doorgaans grotendeels toe aan de verliezende partij.

   Een Europees Betalingsbevel bemachtigen?

   In sommige gevallen is het niet eens nodig om een rechtszaak aan te spannen in Tsjechië. Om het makkelijker te maken om binnen de EU onbetwiste, grensoverschrijdende vorderingen te innen, bestaat er namelijk een Europees Betalingsbevel.

   Via een eenvoudige, versnelde procedure is een dergelijk betalingsbevel te bemachtigen. Hiervoor hoeven we slechts enkele (standaard)formulieren in te vullen en in te dienen bij de rechtbank in Den Haag. De rechter in Den Haag kan op basis hiervan een Europees Betalingsbevel uitvaardigen en aan uw debiteur in Tsjechië laten betekenen. Uw debiteur heeft vervolgens 30 dagen de tijd om bezwaar te maken tegen het betalingsbevel. 

   Doet hij dat niet? Dan is het betalingsbevel direct uitvoerbaar in Tsjechië, zonder tussenkomst van een lokale rechter. Met het Europees Betalingsbevel kunnen we dus direct een Tsjechische deurwaarder inschakelen om de vordering te incasseren. 

   Let op: het Europees Betalingsbevel is alleen mogelijk bij onbetwiste, grensoverschrijdende vorderingen. Weten of uw claim in aanmerking komt voor een Europees Betalingsbevel? Onze specialisten zoeken het graag voor u uit.

   Het vonnis laten executeren door een deurwaarder

   Het komt regelmatig voor dat een debiteur na een betalingsbevel of vonnis van de rechter nog steeds weigert te betalen. In dat geval moeten we de beslissing van de rechter ten uitvoer laten leggen. We schakelen daarvoor een Tsjechische deurwaarder in. Die is (net als een Nederlandse gerechtsdeurwaarder) bevoegd om met het betalingsbevel of vonnis van de rechter beslag te leggen op bezittingen van uw debiteur. 

   Deurwaarder is in Tsjechië, net als in Nederland, een beschermd beroep. Deurwaarders moeten ingeschreven staan bij de Kamer van Deurwaarders van de Tsjechische Republiek (Exekutorská komora České republiky). Deurwaarders in Tsjechië zijn niet gebonden aan een bepaalde regio of een district. Een officiële deurwaarder mag in het hele land gerechtelijke bevelen executeren (uitvoeren). 

   Zodra we de zaak overdragen aan een deurwaarder zal die aan de slag gaan met het in kaart brengen van de bezittingen van uw wanbetaler. Vervolgens zal hij de rechter in het district van uw wanbetaler (binnen 15 dagen) om toestemming vragen om beslag te leggen op bezittingen

   De deurwaarder mag in principe beslag leggen op alle soorten bezittingen van uw debiteur. Dat kan bijvoorbeeld inkomen of een bankrekening zijn, maar ook roerend of onroerend goed. In beslag genomen spullen kan de deurwaarder vervolgens verkopen. Uit de opbrengst daarvan worden u als schuldeiser, de deurwaarderskosten en andere incassokosten betaald.

   Voorzorgsmaatregelen

   Tijdens de gerechtelijke procedure kunnen we de rechter vragen bepaalde voorlopige maatregelen te nemen. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het veiligstellen van voorlopig bewijs of bezittingen van uw debiteur. Als dat niet gebeurt heeft uw wanbetaler immers de kans om deze weg te sluizen voordat de rechter uitspraak heeft gedaan, waardoor er voor u als schuldeiser niets meer te halen valt. 

   Dergelijke voorlopige maatregelen (předběžná opatření) noemen we in Nederland conservatoir beslag. Het is de beste manier om te verzekeren dat het vonnis van de rechter ook daadwerkelijk ten uitvoer gelegd kan worden.

   De regelgeving omtrent conservatoir beslag is in Tsjechië strenger dan in Nederland. In Tsjechië is het bijvoorbeeld alleen mogelijk om conservatoir beslag te laten leggen als er al een officieel document (bijvoorbeeld een betalingsbevel) is, maar dit nog niet executoriaal is. Dit is bijvoorbeeld het geval als er in een versnelde procedure een betalingsbevel is afgegeven, maar uw debiteur hier bezwaar tegen maakt.

   Om conservatoir beslag te laten leggen moeten we hiervoor een verzoekschrift indienen bij de rechtbank waar ook de gerechtelijke procedure zal volgen. Daarbij moeten we aantonen dat onze vordering kans van slagen heeft. Ook dienen we te onderbouwen dat (bijvoorbeeld door het vertoonde gedrag van uw schuldenaar) het risico bestaat dat een eventuele gerechtelijke uitspraak niet uitgevoerd kan worden als er geen beschermende maatregelen worden genomen. 

   De rechter zal vervolgens toestemming verlenen voor het conservatoir beslag. De onder beslag gelegde bezittingen worden veilig gesteld totdat de gerechtelijke beslissing daadwerkelijk ten uitvoer gelegd kan worden. 

   Afhankelijk van de waarde van de bezittingen waar conservatoir beslag op wordt gelegd, moet de schuldeiser een borg van 10.000 dan wel 50.000 CZK betalen. Die borg is bedoeld om eventuele schade te vergoeden die kan ontstaan door het conservatoir beslag als de rechter de vordering uiteindelijk ongegrond verklaart.

   Faillissementsaanvraag in Tsjechië

   Als uw debiteur stug weigert te betalen, dan hebben we een sterk pressiemiddel achter de hand: een faillissementsaanvraag

   In Tsjechië is het mogelijk om het faillissement (konkurs) van uw debiteur aan te vragen als: 

   • Hij meerdere schuldeisers heeft
   • Hij openstaande rekeningen heeft waarvan de uiterste betalingstermijn meer dan 30 dagen is verstreken
   • Hij niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen

   Een schuldenaar wordt verondersteld niet aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen als hij een groot deel van zijn financiële verplichtingen heeft stopgezet.

   Zodra we een faillissementsaanvraag indienen, wordt dit bekendgemaakt in het insolventieregister van het Ministerie van Justitie (Ministerstvo spravedlnosti). Op dat moment kunnen andere schuldeisers zich dus melden. Indien nodig zullen wij actief op zoek gaan naar andere schuldeisers die de faillissementsaanvraag kunnen ondersteunen. 

   Als er een faillissementsaanvraag wordt ingediend, dan zal de rechter bekijken of een sanering (reorganisatie of kwijtschelding van schulden) mogelijk is. Als dat niet het geval is wordt uw debiteur failliet verklaard. De rechter zal dan een curator (insolvenčního správce) aanstellen, die de boedel in kaart brengt en probeert de schuldeisers uit te betalen.

   Advies over uw zaak?

   Heeft u een openstaande vordering in Tsjechië die maar niet betaald wordt? Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Tsjechië

    Bij Invorderingsbedrijf helpen we schuldeisers met uiteenlopende soorten claims. Zo kunnen we onbetaalde facturen, schadeclaims en andere achterstallige betalingen voor u invorderen. 

    We verzorgen onder andere invordering van schulden binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    Daarbij werken we voor zowel voor opdrachtgevers rechtstreeks als voor tussenpersonen zoals advocaten en accountants.

    Waar kunnen we u nog meer mee helpen in Tsjechië?

    • Opstellen contracten en voorwaarden
    • Kredietonderzoeken
    • Geschillen met curatoren, bijvoorbeeld over het Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
    • Bemiddelen bij het treffen van schikkingen en andere onderhandse regelingen

    Direct uw incasso in Tsjechië?

    Wilt u direct actie? Vul uw gegevens in via ons incasso aanmeldformulier en we gaan direct aan de slag. Liever eerst een vrijblijvend gesprek over uw claim met een ervaren incassospecialist? Laat uw gegevens achter of bel ons via 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Tsjechië

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt incasseren
      in Europa?

      Serviceovereenkomst incasso europa - invorderingsbedrijf