Home PageIncasso Noord-Macedonië

Incasso Noord-Macedonië: snel uw vordering innen

Heeft u openstaande vorderingen in Noord-Macedonië? Bijvoorbeeld omdat een klant een factuur niet betaalt? Of omdat u recht heeft op een schadevergoeding? Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in internationale schuldinning en gebruikt daarvoor, ook in Noord-Macedonië, een uitgebreid netwerk aan internationale incassospecialisten om uw vordering te innen. 

Met onze bewezen internationale incassostrategie kunnen wij incassozaken in het buitenland snel oplossen. Dat doen we op een efficiënte manier zodat het geld zo snel mogelijk op uw rekening staat.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Heeft u debiteuren in Noord-Macedonië die een rekening niet betalen? Of bent u in een conflict verwikkeld met een Macedonische klant die een factuur niet wil betalen? Wanbetaling is altijd vervelend en al helemaal als uw debiteur zich in het buitenland bevindt. U spreekt immers de taal niet en krijgt opeens te maken met afwijkende regels en andere wetgeving

In landen die niet bij de EU horen, zoals Noord-Macedonië, kunt u bovendien geen beroep doen op Europese procedures als het Europees Betalingsbevel of de Europese Procedure voor Geringe Vorderingen, wat het innen van de vordering lastiger maakt dan in landen die onderdeel zijn van de EU.

Gelukkig verzorgt Invorderingsbedrijf ook Macedonische incasso. Met een doordachte incassostrategie kunnen we als specialist in internationale incasso vrijwel iedere vordering voor u incasseren. Daarbij werken we nauw samen met ons zorgvuldig opgebouwde internationale netwerk van lokale advocaten, juristen en deurwaarders. Zij spreken de taal en weten precies welke procedures we kunnen volgen om uw schuldenaar zo snel mogelijk te laten betalen.

Als crediteur voert u alle communicatie met één duidelijk aanspreekpunt in Nederland. Deze incassospecialist coördineert het traject en onderhoudt het contact met de lokale specialisten in Noord-Macedonië. 

U kunt de voortgang van de procedure zelf 24/7 in de gaten houden via onze Online Cockpit.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Noord-Macedonië?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u openstaande rekeningen in Noord-Macedonië? Vul uw gegevens in en één van onze incassospecialisten neemt contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incasso macedonië

  Hoe werkt incasso in Noord-Macedonië?

  Net als in de meeste andere landen bestaat het incassotraject in Noord-Macedonië uit twee in elkaar overlopende procedures: de minnelijke of buitengerechtelijke incasso en de gerechtelijke incassoprocedure.

  We beginnen de inspanningen om uw vordering te innen altijd met een buitengerechtelijk traject. Deze fase bestaat uit het sturen van aanmaningen en het persoonlijk contact opnemen met uw Macedonische debiteur. In 9 van de 10 gevallen is dit voldoende om uw vordering te innen.

  Als het niet lukt om uw vordering door middel van een buitengerechtelijk traject te innen, dan hebben we de mogelijkheid om een juridische procedure te starten tegen uw schuldenaar. Vervolgens kunnen we een deurwaarder inschakelen om beslag te laten leggen bij uw debiteur in Noord-Macedonië. 

  Hieronder leggen we gedetailleerd uit hoe zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke fase van de incassoprocedure eruitziet.

  Buitengerechtelijke incasso

  Minnelijke incasso (buitengerechtelijke incasso) bestaat uit alle handelingen om uw factuur te innen, voordat er een gerechtelijke procedure gestart wordt. We beginnen deze buitengerechtelijke fase van het incassoproces met het versturen van een duidelijke aanmaning. Deze versturen we uit onze naam, zodat uw debiteur direct weet dat er een incassobureau achter hem aanzit. Bovendien hebben we nu direct zwart-op-wit staan dat we de vordering hebben opgeëist.

  Vervolgens proberen we ook persoonlijk contact te leggen met uw debiteur. Dat doen we bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail en WhatsApp. In totaal zijn er in een periode van drie weken 16 contactmomenten. Zo voeren we de druk op uw debiteur geleidelijk aan op. 

  Uiteindelijk sturen we uw debiteur een laatste sommatie. Hierin maken we duidelijk dat we juridische stappen zullen ondernemen als het verschuldigde bedrag niet op de in de brief genoemde datum ontvangen is. We laten direct weten hoe hoog de kosten voor uw debiteur zullen zijn als er gerechtelijke stappen ondernomen worden. 

  Door onze samenwerking met lokale specialisten kunnen we uw debiteur in het Macedonisch benaderen. Uw debiteur kan dus niet beweren dat hij onze aanmaningen niet heeft begrepen. In de meeste gevallen snapt uw debiteur dat het zinloos is om betaling langer uit te stellen en hebben wij het verschuldigde bedrag snel binnen.

  Gerechtelijke incasso

  Als dat niet zo is, dan zit er niets anders op dan een gerechtelijke procedure aan te spannen tegen uw debiteur. Hoe de gerechtelijke incasso eruitziet, hangt er in Macedonië vanaf of uw debiteur de vordering betwist of niet.

  Onbetwiste vorderingen

  Een onbetwiste vordering is een vordering waarvan uw debiteur de legitimiteit niet in twijfel trekt, maar desondanks niet betaalt. Vaak reageert uw debiteur simpelweg niet op de factuur. 

  Als u een onbetwiste vordering heeft, dan kunnen we  bij een Macedonische notaris een betalingsbevel aanvragen op basis van een officieel document zoals een factuur. De notaris zal het document bestuderen en als deze aan de geldende eisen voldoet, een betalingsbevel uitvaardigen. Er wordt hiervoor geen zitting gehouden en uw debiteur wordt ook niet gehoord. 

  Het betalingsbevel wordt vervolgens aan uw debiteur overhandigd. Die heeft twee mogelijkheden: de rekening betalen of binnen 8 dagen bezwaar maken. Als uw debiteur bezwaar maakt, volgt er een normale civiele procedure. Gebeurt dat niet en betaalt uw debiteur nog steeds niet? Dan kunnen we op basis van het betalingsbevel beslag laten leggen.

  Betwiste vorderingen

  Is uw debiteur het niet eens met de ontvangen factuur? Of heeft uw debiteur bezwaar gemaakt na het ontvangen van een betalingsbevel. Dan volgt er een rechtszaak bij de civiele rechtbank (Основен граѓански суд). 

  De rechter bepaalt na het aanspannen van de zaak of er een inleidende zitting nodig is of dat de zaak direct inhoudelijk behandeld kan worden tijdens een zitting. Beide partijen kunnen vooraf bewijsstukken indienen en eventueel getuigen oproepen. Tijdens de zitting kunnen zij hun standpunt verder onderbouwen. Aan de hand hiervan doet de rechter uitspraak. 

  In het vonnis zal de rechter duidelijk maken of hij uw vordering (geheel of gedeeltelijk) gegrond acht. Als dat zo is, dan wordt uw debiteur veroordeeld tot het betalen van de vordering. Ook bepaalt de rechter doorgaans dat de verliezende partij (een deel) van de juridische kosten die de andere partij heeft moeten maken, moet vergoeden.

  Sparren met een internationale incassospecialist?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Hoe verloopt de incassoprocedure in Macedonië?

   Stap 1

   We beginnen iedere incasso in principe met een minnelijk traject. Hierin geven we uw debiteur de kans de rekening alsnog te betalen, zonder dat er juridische stappen ondernomen worden. Dat doen we door een aanmaning te versturen en in drie weken tijd in totaal 16 keer (indien nodig) contact op te nemen met uw debiteur.

   Stap 2

   Als betaling uitblijft, sturen we uw Macedonische debiteur een laatste sommatie. Dit is de laatste kans voor uw debiteur om de onbetaalde schulden te betalen, voordat hij voor de rechter wordt gedaagd. We laten uw debiteur direct weten dat we juridische stappen zullen ondernemen als het bedrag niet op de genoemde datum binnen is.

   Stap 3

   U bepaalt als schuldeiser zelf of u daadwerkelijk een gerechtelijke procedure wilt starten. Uiteindelijk kunnen we met een betalingsbevel van de notaris of een gerechtelijk vonnis beslag laten leggen bij uw debiteur.

   Arbitrage

   Om langslepende juridische procedures te vermijden, wordt er in het bedrijfsleven veel gebruikgemaakt van arbitrage om (internationale) betalingsconflicten op te lossen. Arbitrage is een particuliere vorm van rechtspraak, waarbij de kwestie niet wordt voorgelegd aan de rechter, maar aan hiervoor aangewezen arbiters. 

   Deze arbiters zijn doorgaans deskundigen die worden gekozen door de partijen zelf. Het voordeel hiervan is dat de arbiters gespecialiseerd zijn in het vakgebied waarin u actief bent. Bovendien kunnen arbitrageprocedures veel sneller worden afgehandeld dan normale rechtszaken. 

   Om een zaak te beslechten via arbitrage moeten beide partijen dit vooraf overeenkomen of hier beide mee instemmen nadat het conflict is ontstaan. Een arbitrageuitspraak is bindend en geldt als een executoriale titel. Het is dus mogelijk om beslag te laten leggen op basis van de arbitrageuitspraak. Het is niet mogelijk om de zaak, nadat er een arbitrageprocedure is gevolgd, alsnog voor te leggen aan een overheidsrechter.

   Beslaglegging in Macedonië

   Met een executoriale titel, bijvoorbeeld een vonnis van de rechter, een notarieel betalingsbevel of een arbitrageuitspraak, kunnen we beslag laten leggen bij uw debiteur. Net als in Nederland verloopt beslaglegging in Noord-Macedonië via private deurwaarders (извршител). Deze deurwaarders hebben de bevoegdheid om beslag te leggen bij uw debiteur. 


   Bij Invorderingsbedrijf werken we samen met de beste deurwaarders in Macedonië. Zodra we een executoriale titel hebben bemachtigd, kunnen we het deurwaarderskantoor inschakelen om uw geld daadwerkelijk te innen (als uw debiteur nog steeds niet uit zichzelf betaalt). De deurwaarder kan onder andere beslag leggen op inkomen, bankrekeningen en bezittingen van uw debiteur. Bezittingen worden openbaar verkocht en uit de opbrengst daarvan wordt u als schuldeiser uitbetaald.

   Conservatoir beslag

   Om te voorkomen dat uw debiteur zijn geld of bezittingen wegmaakt en verduistert zolang de zaak onder de rechter is, is het belangrijk om voordat we een rechtszaak aanspannen de juiste maatregelen te nemen. Zo kunnen we ook in Macedonië conservatoir beslag laten leggen. Dit is een tijdelijk beslag bedoeld om bezittingen van uw debiteur veilig te stellen, zolang de zaak onder de rechter is. 

   Om conservatoir beslag te laten leggen, moeten we toestemming vragen aan de rechter in Macedonië. Die zal de zaak bestuderen en beoordelen of een conservatoir beslag noodzakelijk is. Als de rechter hier toestemming voor geeft, kan een deurwaarder de beslaglegging uitvoeren. Zo kunnen we de bankrekening van uw debiteur laten bevriezen of bezittingen in bewaring laten nemen.

   Conservatoir beslag is een beschermende maatregel, maar dient ook als een stevig pressiemiddel. Uw debiteur kan immers niet bij zijn bankrekening of niet over zijn spullen beschikken. Veel wanbetalers kiezen er daarom alsnog voor om de openstaande schuld te betalen als er conservatoir beslag wordt gelegd.

   Faillissement aanvragen in Noord-Macedonië

   En wat als uw debiteur de openstaande rekening nu niet kán betalen? Of beweert dat hij dit niet kan? U heeft een overeenkomst met uw debiteur gesloten en u heeft recht op uw geld. Als uw debiteur niet in staat is te betalen, dan hebben we nog een stok achter de deur: een faillissementsaanvraag

   Als crediteur kunt u in Macedonië het faillissement van uw debiteur aanvragen als hij insolvent is. Dat is volgens de Macedonische faillissementswet het geval als uw debiteur de afgelopen 45 dagen geen enkele van zijn openstaande rekeningen heeft betaald.

   Een faillissementsaanvraag is een stevig drukmiddel. Als uw debiteur failliet gaat raakt hij zijn bedrijf immers kwijt. Bovendien kan hij persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hierdoor ontstaat. De meeste ondernemers zullen alles op alles zetten om dit te vermijden. Dat kan door het verschuldigde bedrag alsnog te betalen. Zodra wij de betaling ontvangen hebben, kunnen we de faillissementsaanvraag intrekken.

   Advies over uw zaak?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incasso macedonië

    Rechtsgebieden incasso Noord-Macedonië

    Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in buitenlandse incasso. We innen vorderingen in vrijwel alle denkbare rechtsgebieden. Zo helpen we ondernemers met zakelijke incasso, maar we innen ook particuliere vorderingen. 

    Als internationaal incassobureau zijn we onder andere actief binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    Als incassobureau werken we voor schuldeisers rechtstreeks, maar ook voor tussenpersonen zoals advocaten- en accountantskantoren.

    Hoe kunnen we u nog meer helpen?

    Direct uw incasso in Noord-Macedonië indienen

    Dien uw incassozaak direct bij ons in via het incasso aanmeldformulier. Wilt u eerst overleggen met een incassospecialist? Laat dan uw gegevens achter of bel ons op 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incasso macedonië

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Noord-Macedonië

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt incasseren
      in Europa?

      Incasso macedonië