Home PageIncasso Malta

Incasso Malta: snel uw openstaande schulden innen

Heeft u nog geld tegoed van een debiteur op Malta? Bijvoorbeeld door een openstaande factuur van een bedrijf waar u zaken mee doet of iemand die u een schadevergoeding moet betalen? Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in internationale incasso en kan ook op Malta uw openstaande rekeningen voor u innen.

Daarbij werken we samen met een zorgvuldig opgebouwd netwerk van lokale specialisten zoals advocaten, juristen en deurwaarders. Zij kennen de lokale wetten en regelgeving op het gebied van incasso en weten precies wat de meest effectieve manier is om uw geld te incasseren.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Debiteuren die een rekening niet betalen zijn altijd vervelend en al helemaal als zij zich in het buitenland bevinden. U kunt immers niet even snel bij hen langsgaan om te informeren wat er aan de hand is. Bovendien geldt op Malta andere wetgeving dan in Nederland, wat de situatie extra ingewikkeld maakt. Wat voor stappen kunt u nemen om uw vordering te innen?

Gelukkig is Invorderingsbedrijf gespecialiseerd in internationale incasso. Wij hebben een effectieve procedure ontwikkeld om facturen en andere vorderingen in het buitenland te kunnen innen. Daarbij werken wij met een netwerk van internationale advocaten, juristen en deurwaarders. Zij kennen de lokale wet- en regelgeving en weten dus precies wat voor procedures we kunnen doorlopen om uw vordering te incasseren.

Als schuldeiser heeft u één duidelijk aanspreekpunt in Nederland. Deze internationale incassospecialist onderhoudt het contact met de lokale specialisten en coördineert het traject. U hoeft zelf dus geen contact te onderhouden met de partijen op Malta en heeft dus ook geen last van de taalbarrière. De voortgang van de incassoprocedure kunt u 24/7 zelf in de gaten houden via onze Online Cockpit

Wilt u meer informatie over incasso op Malta? Neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso op Malta?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u geld tegoed van een debiteur op Malta? Laat uw gegevens achter en één van onze incassospecialisten neemt contact met u op om uw zaak te bespreken in een persoonlijk gesprek.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso op Malta?

  Net als in Nederland bestaat de Maltese incasso uit twee in elkaar overlopende trajecten, namelijk de buitengerechtelijk fase en de gerechtelijke procedure.

  We beginnen een incasso doorgaans met een buitengerechtelijk traject (ook wel minnelijke incasso genoemd). Deze fase bestaat uit alle inspanningen om uw debiteur te laten betalen, zonder dat er een rechter aan te pas komt. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het versturen van aanmaningen, maar ook het opbouwen van een dossier hoort hierbij. In 9 van de 10 zaken is een buitengerechtelijk traject voldoende om uw geld te innen. Vaak is het dus niet eens nodig om gerechtelijke stappen te ondernemen.

  Helaas is het in sommige gevallen wel noodzakelijk om een juridische procedure te starten. Als uw debiteur pertinent weigert te betalen of als er een conflict is ontstaan over bijvoorbeeld een factuur, dan zit er niets anders op dan naar de rechter te stappen. Ook hierbij kunnen wij u helpen.

  Hieronder leggen we gedetailleerd uit hoe zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incasso er op Malta uitzien.

  Buitengerechtelijke incasso

  Buitengerechtelijke of minnelijke incasso is een snelle en effectieve manier om uw Maltese debiteur ertoe te bewegen de op openstaande rekening te betalen. In 9 van de 10 gevallen lukt het ons om uw vordering door middel van een buitengerechtelijk traject te innen. Door onze samenwerking met lokale specialisten kunnen we uw debiteur zowel in het Engels als Maltees aanschrijven.

  We beginnen de minnelijke fase met het in gebreke stellen van uw debiteur door hem een officiële aanmaning te sturen. Dit doen we uit onze naam, zodat het direct duidelijk is dat er een incassobureau is ingeschakeld.

  Daarnaast proberen we persoonlijk contact op te nemen met uw debiteur. Dat doen we per e-mail, sms of WhatsApp en telefonisch. Op die manier kunnen we de druk op uw Maltese debiteur geleidelijk aan opvoeren. Ook komen we er zo in een vroegtijdig stadium achter als uw debiteur het niet eens is met de factuur en kunnen we onderzoeken of we het meningsverschil op kunnen lossen.

  In totaal zijn er in een periode van drie weken 16 contactmomenten met uw debiteur. Als uw schuldenaar tijdens deze periode nog steeds niet betaalt, sturen we uiteindelijk een laatste sommatie. Hiermee geven we uw debiteur nog één kans om de rekening te betalen, voordat we naar de rechter stappen. In deze brief zetten we direct uiteen hoe hoog de kosten voor uw debiteur zullen zijn als het tot een gerechtelijke procedure komt.

  De meeste wanbetalers kiezen er in dat stadium alsnog voor om het openstaande bedrag te betalen.

  Gerechtelijke incasso op Malta

  Als uw schuldenaar ook na een minnelijke incasso niet tot betaling overgaat, dan zit er niets anders op dan gerechtelijke stappen te ondernemen. Hoe dat proces er op Malta uitziet, hangt af van de hoogte van de vordering.

  Kleine vorderingen

  Malta kent een speciale rechtbank voor kleine vorderingen (Small Claims Tribunal in het Engels of Tribunal għal Talbiet Żgħar in het Maltees). Hier worden zaken op een snellere en minder formele manier behandeld dan bij hogere rechtbanken. Als uw claim niet hoger is dan €5000 dan dient uw zaak bij deze rechtbank.

  Om een zaak aan te spannen bij de rechtbank voor kleine vorderingen, moeten we een Notice of Claim indienen bij de rechtbank op het eiland Malta of Gozo. Dit kan zowel fysiek als digitaal. Tijdens het indienen kunnen we direct ondersteunende documenten toevoegen.

  Vervolgens heeft uw debiteur 18 dagen om een reactie in te dienen op uw claim. Ook kan hij eventueel een tegenclaim indienen.

  De claim wordt, zodra die is ingediend, binnen een dag geregistreerd door een griffier van de rechtbank. Vervolgens wordt er de volgende dag een jurylid aangewezen. Dit jurylid fungeert als rechter bij kleine claims en wordt gekozen uit een selectie advocaten. 

  Het jurylid beoordeelt de zaak aan de hand van de juridische merites. Het doel van deze werkwijze is om snel een uitspraak te hebben. De zaak wordt slechts beknopt behandeld, vergelijkbaar met de manier waarop in Nederland een kort geding gevoerd wordt.

  Het is voor beide partijen mogelijk om in beroep te gaan tegen de uitspraak als zij het er niet mee eens zijn. De zaak wordt dan behandeld door een rechter van het Hof van Beroep.

  Vorderingen tussen de €5000 en €15000

  Heeft u een vordering die hoger is dan €5000, maar lager dan €15000. Dan kunnen we uw zaak aanhangig maken bij de Magistraatsrechtbank (Magistrates’ Court of l-Qorti tal-Maġistrati). Dit gebeurt op een vergelijkbare manier als het indienen van een kleine vordering en kan eveneens bij de rechtbank op Malta als op Gozo. In plaats van een jurylid wordt de zaak nu behandeld door een magistraat. In Malta is dit een lagere rechter. 

  De zaak wordt uitgebreider behandeld dan bij de rechtbank voor kleine vorderingen. Aan de hand van de ingediende bewijsstukken doet de magistraat uiteindelijk uitspraak.

  Het is mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak van de Magistraatsrechtbank bij het Hof van Beroep.

  Vorderingen boven de €15000

  Vorderingen boven de €15000 worden voorgelegd aan een hogere rechtbank, namelijk de Eerste Zaal van de Civiele Rechtbank (First Hall of the Civil Court of L-Ewell Sala Tal-Qorti Ċivili). Deze rechtbank behandelt alle civiele en commerciële zaken die de jurisdictie van de Magistraatsrechtbank overschrijden. Bij de Civiele Rechtbank wordt de zaak uitgebreid behandeld door één civiele rechter. Beide partijen kunnen bewijsstukken indienen en getuigen oproepen. Afhankelijk van hoe gecompliceerd de zaak is, kan de rechter bepalen dat er meerdere zittingen nodig zijn. Uiteindelijk spreekt de rechter een vonnis uit.

  Als één van de partijen na het vonnis van de rechter in hoger beroep wil, dan wordt de zaak opnieuw gedaan door drie rechters van het Hof van Beroep.

  Sparren met een internationale incassospecialist?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Hoe verloopt de incassoprocedure op Malta?

   Stap 1

   Iedere incassoprocedure begint met een minnelijk traject. Hierin sturen we uw debiteur een aanmaning. Ook nemen we telefonisch contact op. Geleidelijk aan voeren we de druk door middel van telefoontjes, sms- of WhatsApp-berichten en e-mails op. Dat doen we totdat het openstaande bedrag betaald is. Uiteindelijk zijn er in een periode van 3 weken maximaal 16 contactmomenten.

   Stap 2

   Wanneer we binnen deze 3 weken geen betaling ontvangen, sturen we een laatste sommatie. Hierin delen we uw debiteur mee dat we juridische stappen zullen nemen als het bedrag niet binnen de in de brief genoemde datum op onze rekening staat. We maken direct duidelijk dat hier hoog oplopende kosten voor hem aan verbonden zijn.

   Stap 3

   Uiteindelijk bepaalt u als crediteur zelf of u daadwerkelijk juridische stappen wilt ondernemen. Als dat zo is, dan bespreekt onze internationale incassospecialist met u wat voor opties we hebben en hoe de gerechtelijke procedure eruit komt te zien.

   Europese Procedure voor Geringe Vorderingen

   Overigens is het niet altijd nodig om een zaak aan te spannen bij de Maltese rechtbank. Malta is namelijk lid van de Europese Unie en binnen de EU zijn er diverse procedures om grensoverschrijdende vorderingen in andere lidstaten te innen. Een daarvan is de Procedure voor Geringe Vorderingen. Dit is een speciale, versnelde procedure voor grensoverschrijdende vorderingen onder de 5000 euro. Dit traject verloopt volledig digitaal.

   Als u in Nederland gevestigd bent en uw debiteur op Malta en u een claim heeft van minder dan €5000 euro, dan kunnen we vordering indienen bij de rechtbank in Nederland. Die stuurt uw eis vervolgens door naar uw debiteur. Uw schuldenaar heeft de kans om bezwaar te maken. Als dat gebeurt, dan mogen beide partijen digitaal bewijsstukken indienen. Eventueel kan de rechter besluiten een hoorzitting via een videoverbinding te organiseren.

   Uiteindelijk doet de rechter in Nederland een uitspraak in uw zaak. Dit vonnis is vervolgens in alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken, uitvoerbaar.

   Europees Betalingsbevel (EBB)

   Een andere mogelijkheid is het aanvragen van een Europees Betalingsbevel (EBB). Dit is mogelijk als het gaat om een onbetwiste, grensoverschrijdende vordering. Een onbetwiste vordering is een claim waarvan uw debiteur de legitimiteit niet in twijfel trekt, maar desondanks niet betaalt. Vaak gaat het om rekeningen waar uw debiteur simpelweg niet op reageert. De hoogte van de vordering maakt daarbij niet uit.

   Het aanvragen van een EBB loopt via de rechtbank in Den Haag. Na het invullen van een aantal standaardformulieren, beoordeelt de rechtbank uw claim en vaardigt vervolgens een betalingsbevel uit.

   Uw debiteur krijgt het betalingsbevel toegestuurd en heeft vervolgens de kans om bezwaar te maken tegen de vordering. Als hij dit niet doet, dan kunnen we op basis van het betalingsbevel beslag laten leggen bij uw debiteur.

   Arbitrage

   Gerechtelijke procedures kunnen tijdrovend zijn. Daarom kiezen veel bedrijven voor een alternatieve manier om zakelijke geschillen te beslechten. Dat kan bijvoorbeeld door middel van arbitrage. Dit is een particulier alternatief voor reguliere rechtspraak. In plaats van aan de rechtbank wordt uw zaak voorgelegd aan een of meerdere arbiters. Dit zijn doorgaans deskundigen uit de branche zelf en kunnen worden aangewezen door de partijen in het geschil.

   Arbitrage heeft verschillende voordelen ten opzichte van een normale rechtsgang. Allereerst is arbitrage sneller. Daarnaast wordt er over de zaak geoordeeld door specialisten. Een ander voordeel is dat de partijen zelf afspraken kunnen maken, bijvoorbeeld dat er geen beroep mogelijk is, zodat iedereen snel weet waar hij aan toe is.

   Om gebruik te maken van arbitrage moeten alle partijen in het geschil hiermee instemmen. Zo kunnen zij dit afspreken als het geschil eenmaal ontstaan is. Het is ook mogelijk om bij het sluiten van de overeenkomst af te spreken dat eventuele conflicten opgelost worden door middel van arbitrage, bijvoorbeeld door het op te nemen in de algemene voorwaarden.

   Conservatoir beslag op Malta

   Voordat we een gerechtelijke procedure starten is het belangrijk om maatregelen te nemen die voorkomen dat uw debiteur zijn bezittingen kan verduisteren of wegmaken, zodat er voor u niets meer te halen valt als er een uitspraak van de rechter ligt. Dat kan door conservatoir beslag te laten leggen.

   Volgens de Maltese wet is het mogelijk om de rechter te verzoeken om beschermende maatregelen te nemen die garanderen dat een latere uitspraak van de rechter ook daadwerkelijk geëxecuteerd kan worden. Dergelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het bevriezen van bankrekeningen of het tijdelijk onder beslag leggen van bezittingen.

   Beslag leggen bij uw debiteur op Malta

   Als de rechter uw vordering toewijst, betekent dat niet automatisch dat u uw geld op uw rekening heeft? Wat als uw debiteur nog steeds weigert om uit zichzelf over de brug te komen met het verschuldigde bedrag? In dat geval kunnen we de rechtbank vragen om het vonnis (of een ander document uitvoerbare titel zoals een Europees Betalingsbevel) ten uitvoer te laten leggen door middel van beslaglegging. De rechtbank zal het document een executoriale titel toekennen, waarna we het in kunnen dienen bij de gerechtsdeurwaarder van de rechtbank. 

   De deurwaarder legt vervolgens beslag bij uw debiteur. Er kan onder andere beslag gelegd worden op inkomen, bankrekeningen, auto’s en andere bezittingen. De deurwaarder kan deze openbaar verkopen en u uit de opbrengst uitbetalen.

   Faillissementsaanvraag

   Als uw debiteur niet in staat is om de vordering te betalen is het mogelijk als schuldeiser zijn faillissement aan te vragen. Onze ervaring leert dat wanbetalers uiteindelijk vaak zeggen dat zij de rekening niet kunnen betalen, maar dat zij zodra er een faillissementsaanvraag is ingediend toch over de brug komen met het verschuldigde bedrag. 

   In Malta is het mogelijk om het faillissement van een debiteur aan te vragen als hij een groot deel van zijn schulden niet betaalt. Verder zijn er geen andere vereisten. Als uw debiteur dus een flinke rekening open heeft staan, kunnen we een faillissement aanvragen. Dit doen we bij de Eerste Zaal van de Civiele Rechtbank. 

   Als de rechter het faillissement uitspreekt, wordt er een liquidateur aangewezen, die zal proberen de openstaande schulden zoveel mogelijk af te betalen aan de schuldeisers. 

   Maar meestal komt het niet zover. Niemand wil natuurlijk failliet gaan en de kans is groot dat uw debiteur alles op alles zal zetten om de rekening alsnog te betalen als er een faillissementsaanvraag ligt. Zodra wij het geld ontvangen hebben, kunnen we de faillissementsaanvraag weer intrekken.

   Advies over uw zaak?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso

    Bij Invorderingsbedrijf zijn we als internationale incassospecialist in staat om nagenoeg al uw openstaande vorderingen op Malta te innen. U kunt daarbij denken aan facturen waarvan de betalingstermijn is verlopen, maar ook aan schadevergoedingen waar u recht op heeft, niet terugbetaalde leningen en conflicten rond de huur of verkoop van vastgoed. 

    Invorderingsbedrijf is onder andere actief binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    U kunt ons als crediteur rechtstreeks inschakelen, maar we werken ook voor tussenpersonen zoals advocaten- of accountantskantoren.

    Hoe kunnen we u nog meer helpen?

    Direct uw incasso indienen

    U kunt uw vorderingen direct indienen via ons incasso aanmeldformulier. Als u liever eerst even wilt overleggen met een van onze incassospecialisten kunt u uw gegevens achterlaten of bellen met 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Malta

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt incasseren
      in Europa?

      Serviceovereenkomst incasso europa - invorderingsbedrijf