Home PageIncasso India

Incasso India: snel en efficiënt uw geld laten innen

Heeft u klanten in India die een rekening niet betalen? Of heeft u andere openstaande vorderingen in India. Zelf uw geld proberen te incasseren aan de andere kant van de wereld is een hels karwei. Gelukkig staan de internationale incasso specialisten van Invorderingsbedrijf voor u klaar. 

Met een bewezen incassostrategie en de hulp van lokale specialisten als Indiase deurwaarders, juristen en advocaten zorgen wij dat u krijgt waar u recht op heeft. Vaak heeft u uw geld sneller dan verwacht binnen.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in Indiase incasso

Wanneer u te maken krijgt met een Indiase wanbetaler, wordt u geconfronteerd met een andere (handels)cultuur en afwijkende wet- en regelgeving. Dat maakt het voor u als schuldeiser ingewikkeld en tijdrovend om uw geld te innen.

Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in internationale incasso en heeft in de loop der jaren een breed netwerk aan juristen, advocaten en deurwaarders opgebouwd in India. Samen met hen zorgen wij voor een snelle en efficiënte invordering van uw geld.

Als klant communiceert u altijd met ons aanspreekpunt in Nederland, die de incasso coördineert. U hoeft zelf dus geen contact te onderhouden met onze specialisten in India en ondervindt dus geen hinder van het tijdsverschil of een taalbarrière. U kunt de voortgang van de procedure volgen via onze Online Cockpit.  

Als u uw vordering aan ons overdraagt, zorgen wij samen met onze lokale specialisten voor een zorgvuldige incassoprocedure. Er staat een contactpersoon in Nederland voor u klaar om het traject in goede banen te leiden en u op de hoogte van de voortgang. U ondervindt dus geen hinder van een taalbarrière of het tijdsverschil. Ook heeft u toegang tot uw eigen Online Cockpit, waarin u de stand van zaken zelf in de gaten kunt houden.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in India?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u een openstaande vordering in India? Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw claim te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in India?

  Net als in Nederland is incasso in India onder te verdelen in twee fases: de buitengerechtelijke en de gerechtelijke fase. In principe begint het incassotraject met een buitengerechtelijke incasso. Dat betekent dat we uw vordering proberen te innen, zonder naar de rechter te stappen. Dat doen we onder andere door contact op te nemen met uw debiteur en aanmaningen te versturen. 

  Als uw debiteur hierna nog steeds niet betaalt, ondernemen we gerechtelijke stappen. We dagen uw debiteur voor een Indiase rechtbank. Daarbij werken we nauw samen met de beste advocaten en juristen in India.

  Buitengerechtelijke incasso

  Heeft u een klant die een factuur niet betaalt? Invorderingsbedrijf hanteert een zorgvuldige buitengerechtelijke incasso strategie voor internationale vorderingen. Een buitengerechtelijke (of minnelijke) incasso is in principe de snelste en meest efficiënte manier om uw vordering te innen. 

  Een minnelijke incasso is bovendien de beste manier om te zorgen voor klantbehoud. Door uw debiteur niet direct voor de rechter te slepen en de communicatie uit onze naam te versturen, loopt uw relatie met de klant niet direct schade op.

  Tijdens het buitengerechtelijke incassotraject nemen we in een periode van drie weken 16 keer contact op met uw debiteur. We sturen onder andere herinneringen en aanmaningen. Ook bellen en e-mailen wij uw debiteur. Daarbij voeren we de druk geleidelijk aan op. Uiteindelijk sturen we uw debiteur een laatste sommatie. Daarin laten we uw debiteur weten dat we gerechtelijke stappen zullen ondernemen als het verschuldigde bedrag niet op de genoemde datum binnen is. 

  Veruit de meeste debiteuren kiezen er gelukkig voor om de openstaande vordering alsnog in de buitengerechtelijke fase te betalen. In dat geval heeft u uw geld dus binnen drie weken op uw rekening staan

  No cure no pay buitenlandse incasso

  Gerechtelijke incasso in India

  Wat als uw debiteur ook na een minnelijke incassoprocedure weigert te betalen? Dan zit er niets anders op dan naar de rechter te stappen. Gelukkig heeft Invorderingsbedrijf alle middelen om een rechtszaak tot een goed einde te brengen. Samen met Indiase advocaten en juristen onderbouwen we voor de rechter de geldigheid van uw claim en zorgen we dat u krijgt waar u recht op heeft.

  Hoe verloopt het juridische proces?

  De laagste rechtbank in India is de districtsrechtbank (District Court). We moeten uw vordering indienen bij de districtsrechtbank in het district van uw debiteur. Uw debiteur heeft vervolgens 30 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag te betalen dan wel een verdediging in te dienen. Als uw debiteur dat niet doet, spreekt de rechter een verstekvonnis uit, waarbij de schuldeiser vrijwel altijd in het gelijk wordt gesteld. 

  Als uw debiteur de vordering wel aanvecht, wordt er een hoorzitting gepland waarin beide partijen hun zienswijze kunnen onderbouwen. De rechter zal de bewijslast bestuderen en een uitspraak doen.

  Hoger beroep

  Tegen beslissingen van de districtsrechtbank kunnen beide partijen in hoger beroep gaan bij het hooggerechtshof (High Court) in de staat waarin het district ligt. Het hooggerechtshof zal de zaak opnieuw onder de loep nemen en een nieuwe uitspraak doen.

  Arbitrage

  Een veelgebruikt alternatief voor een rechtszaak bij zakelijke geschillen is arbitrage. Dit is een vorm van particuliere rechtspraak. Beide partijen spreken af de zaak niet voor de rechter uit te vechten, maar het geschil te beslechten voor een arbitragecommissie. De arbiters worden meestal door de partijen zelf aangesteld. 

  Ook in India is arbitrage een rechtsgeldig middel. Beide partijen moeten vooraf overeenkomen dat zakelijke conflicten worden opgelost door middel van arbitrage (bijvoorbeeld door dit op te nemen in het contract of de algemene voorwaarden). Ook kunnen ze dit besluiten nadat het conflict ontstaan is. Zodra men voor arbitrage kiest, is het niet meer mogelijk om nog naar de rechter te stappen. 

  Het voordeel van arbitrage is dat u niet hoeft te wachten tot de rechtbank tijd heeft om de zaak te behandelen. Ook is er (afhankelijk van de gemaakte afspraken) geen mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Hierdoor blijft de zaak zich minder lang voortslepen. Tevens kan een arbitrageprocedure achter gesloten deuren plaatsvinden. 

  India heeft de Conventie van New York ondertekend. Dit betekent dat het land arbitrale uitspraken erkent en zorg draagt voor de tenuitvoerlegging daarvan.

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Beslaglegging in India

   Het komt regelmatig voor dat een wanbetaler ook na een gerechtelijke uitspraak niet aan zijn verplichtingen voldoet. In dat geval moeten we het vonnis van de rechter ten uitvoer laten leggen door een deurwaarder. 

   Hiervoor dienen we bij de districtsrechtbank in het district van uw debiteur een verzoek tot executie van het vonnis in. De rechter zal vervolgens opdracht geven aan een deurwaarder om het vonnis ten uitvoer te leggen. De deurwaarder kan bezittingen van uw debiteur in beslag nemen en deze verkopen. Ook kan de deurwaarder beslag leggen op bankrekeningen. Uit de opbrengst van de beslaglegging wordt u als schuldeiser uitbetaald.

   Conservatoir beslag

   Om te voorkomen dat uw debiteur bezittingen verbergt of wegsluist is het mogelijk om voorzorgsmaatregelen te nemen, vergelijkbaar met het conservatoir beslag in Nederland. Aan het begin van de juridische procedure kunnen we de rechter vragen om bezittingen van uw debiteur veilig te stellen en bankrekeningen te bevriezen totdat er een uitspraak van de rechter is. Zodoende weet u zeker dat een later gerechtelijk vonnis ook daadwerkelijk geëxecuteerd kan worden. De rechter kan een bevel tot conservatoir beslag aan een deurwaarder geven, zonder dat uw debiteur hier vooraf over wordt geïnformeerd.

   Faillissement in India

   Stelt uw debiteur dat hij de rekening niet kan betalen? Dat horen we vaak genoeg. Uw debiteur is een verbintenis met u aangegaan en u heeft recht op uw geld. Als uw debiteur niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, kunnen we een faillissementsaanvraag doen. 

   Wanneer uw debiteur failliet wordt verklaard, dan raakt hij al zijn bezittingen kwijt of wordt de onderneming gesloten. Daarmee is een faillissementsaanvraag een zeer sterk pressiemiddel. Uw debiteur zal er alles aan willen doen een faillissement te voorkomen en de schuld negen van de tien keer alsnog betalen. Zodra wij het geld binnen hebben kunnen we de faillissementsprocedure stopzetten. 

   Als uw debiteur het openstaande bedrag nog steeds niet betaalt dan zetten we de faillissementsaanvraag door. In dat geval wordt er een zogenoemde insolventie professional aangesteld door de rechtbank. Deze onafhankelijke partij bekijkt de financiële situatie van uw debiteur en onderzoekt of er nog meer crediteuren zijn. Vervolgens adviseert de insolventie professional of er een herstructurering van de schulden mogelijk is. Als dat niet het geval is wordt het faillissement uitgesproken. In dat geval worden de bezittingen van uw debiteur geliquideerd en de schuldeisers (zoveel mogelijk) uitbetaald.

   Advies over uw zaak?

   Op zoek naar een internationale incassospecialist die u gedurende het volledige traject bij kan staan? Vul uw contactgegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso India

    Of het nu gaat om een openstaande factuur, een schadevergoeding of andere claims; Invorderingsbedrijf int uw vordering. 

    Onze incassospecialisten helpen u onder andere met vorderingen binnen de volgende rechtsgebieden in India:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    We verzorgen niet alleen incasso voor schuldeisers direct, maar ook voor tussenpersonen zoals advocaten en accountants.

    Waar kunnen we u nog meer mee van dienst zijn in India?

    • Betrouwbaar advies over contracten en voorwaarden
    • Kredietinformatie over Indiase bedrijven
    • Geschillen over o.a. het Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
    • Bemiddelen bij het treffen van onderhandse regelingen en schikkingen

    Direct uw vordering in India indienen

    Vul ons incasso aanmeldformulier in om uw vordering direct in te dienen. Wilt u liever eerst eens sparren met een incassospecialist? Laat uw gegevens achter of bel 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso India

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt wereldwijd incasseren?

      Serviceovereenkomst incasso wereld - invorderingsbedrijf