Home PageIncasso Dublin

Incasso Dublin: hoe werkt dat?

Heeft u een klant in Dublin die een factuur niet betaalt? Of heeft u andere openstaande vorderingen in de Ierse hoofdstad? Als u op zoek bent naar een incassobureau in Dublin voor het innen van uw vordering bent u bij Invorderingsbedrijf aan het juiste adres. 

Als internationale incassospecialist verzorgen we incasso in Ierland. Samen met lokale specialisten als advocaten en deurwaarders, gaan wij achter uw geld aan. Daarbij maken we gebruik van alle wettelijke instrumenten die hiervoor bestaan.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in internationale incasso. In vrijwel ieder land, ook in Ierland, kunnen wij uw onbetaalde rekeningen incasseren. Daarbij werken we over de hele wereld samen met lokale incassospecialisten. Ook in Dublin beschikken we over een plaatselijk netwerk met advocaten en deurwaarders.

Door deze lokaal toegespitste werkwijze kunnen wij de incasso niet alleen feilloos afstemmen op de geldende wet- en regelgeving maar ook op de lokale gebruiken. Bovendien hebben we de mogelijkheid uw debiteur in zijn eigen taal te benaderen. 

Als klant heeft u daarbij één duidelijk aanspreekpunt in Nederland. Deze internationale incassospecialist houdt u op de hoogte van de voortgang en stuurt de lokale specialisten in Dublin aan. Zelf kunt u de voortgang bovendien 24/7 in de gaten houden via onze Online Cockpit

Wilt u meer weten over incasso in Dublin? Neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Dublin?

Direct uw vordering innen?

Heeft u geld tegoed van een wanbetaler in Dublin? Laat uw gegevens achter en we nemen op korte termijn contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Een heldere incassostrategie

  Als u uw vordering bij ons indient, hanteren wij een heldere en gestructureerde werkwijze. We beginnen in principe met een minnelijk incassotraject, waarbij we uw debiteur een aanmaning sturen (uit onze naam) en uw debiteur nabellen. In de meeste gevallen is dit voldoende om het openstaande bedrag betaald te krijgen. 

  Geleidelijk aan voeren we de druk steeds iets verder op. Als uw debiteur uiteindelijk niet uit zichzelf wil betalen, hebben we de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Dit doen we in het land van uw debiteur zelf of via één van de daarvoor geldende Europese procedures. 

  Bij een eventuele gerechtelijke procedure kunnen we bogen op ons netwerk van lokale advocaten en deurwaarders. Met een vonnis van de rechter laten we uiteindelijk beslag leggen.

  Buitengerechtelijke incasso

  Een buitengerechtelijke incasso is een zeer efficiënte manier om openstaande vorderingen te innen. De meeste debiteuren begrijpen dat zij de rekening maar beter snel kunnen betalen als er een incassobureau achter hen aanzit omdat ze anders alleen maar verder in de problemen raken. 

  Als u uw vordering bij ons indient, beginnen wij met het versturen van een aanmaning. Daarbij nemen we ook persoonlijk contact op met uw debiteur. Dat doen we telefonisch, per e-mail en via sms of WhatsApp. In totaal nemen we, als dat nodig is, in een periode van 3 weken 16 keer contact op met uw debiteur.

  Blijft betaling desondanks uit, dan sturen we een laatste aanmaning. In deze laatste brief laten we uw debiteur weten dat we naar de rechter stappen als de betaling niet voor het verstrijken van de genoemde vervaldatum bij ons binnen is. We maken direct duidelijk dat dit flink in de papieren zal lopen voor uw debiteur.

  Gerechtelijke incasso in Dublin

  In 9 van de 10 gevallen lukt het ons om uw vordering in de buitengerechtelijke fase te innen. In de overige zaken hebben we de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten.

  Heeft u een claim onder de 2.000 euro? Dan kunnen we de speciale Procedure voor Geringe Vorderingen (Nós Imeachta um Éilimh Bheaga) volgen. Deze procedure wordt indien mogelijk afgehandeld zonder hoorzittingen en er is geen advocaat vereist. Mocht de zaak te gecompliceerd blijken voor een dergelijke procedure dan wordt deze doorverwezen naar de districtsrechtbank.

  Voor vorderingen onder de 15.000 euro starten we een juridische procedure bij het Cúirt Dúiche, de districtsrechtbank in Dublin. Zaken die draaien om meer dan 15.000 euro worden behandeld door de circuitrechtbank (Cúirt Chuarda). 

  Na het opstarten van de procedure sturen we uw debiteur zo snel mogelijk (in ieder geval binnen 21 dagen) een dagvaarding. Dit is een officiële oproep om voor de rechter te verschijnen. 

  Uw debiteur heeft vervolgens 21 dagen de tijd om het gevorderde bedrag alsnog te betalen of een verdediging in te dienen. Als hij dat niet doet spreekt de rechter een verstekvonnis uit. 

  Maakt uw debiteur wel bezwaar tegen de vordering, dan volgt er een onderzoeksfase. Hierin kunnen beide partijen bewijsstukken indienen en getuigen oproepen. Tijdens een hoorzitting kunnen beide partijen hun standpunten toelichten. Hierna doet de rechter uitspraak. 

  Met een vonnis van de rechter kunnen we beslag laten leggen bij uw debiteur.

  Europese procedures

  Ook als uw debiteur in Dublin gevestigd is, is het niet altijd nodig om de juridische procedures via de rechtbank in Ierland te laten verlopen. Ierland is namelijk onderdeel van de EU en er bestaan verschillende Europese procedures voor het innen van grensoverschrijdende vorderingen.

  Europese Procedure voor Geringe Vorderingen

  De Europese Procedure voor Geringe Vorderingen (EPGV) is een versnelde procedure om grensoverschrijdende vorderingen van minder dan 5000 euro te innen. Dit traject verloopt volledig digitaal. 

  Als we gebruikmaken van de Europese Procedure voor Geringe Vorderingen kunnen we uw claim indienen bij de rechtbank in Nederland. Die stuurt de ingediende vordering door aan uw debiteur in Dublin. Uw debiteur heeft de kans om bezwaar te maken en beide partijen mogen digitaal bewijsstukken aanleveren. Eventueel organiseert de rechter een digitale hoorzitting (via een videoverbinding).

  De rechter in Nederland doet uiteindelijk uitspraak in de zaak. Deze uitspraak wordt vastgelegd in een vonnis dat overal binnen de EU (behalve in Denemarken) uitvoerbaar is.

  Europees Betalingsbevel (EBB)

  Een andere mogelijkheid is het aanvragen van een Europees Betalingsbevel. Dit is mogelijk als uw debiteur de vordering niet betwist. Dit betekent dat uw debiteur de rechtmatigheid van de claim niet aanvecht, maar desondanks niet betaalt. Bij een Europees Betalingsbevel geldt er geen limiet voor de hoogte van de vordering. 

  Een Europees Betalingsbevel kunnen we uitsluitend aanvragen bij de rechtbank in Den Haag. Hiervoor moeten we enkele standaardformulieren indienen. Vervolgens stuurt de rechtbank een betalingsbevel aan uw debiteur. Die heeft daarop de kans om het betalingsbevel aan te vechten. Doet hij dat niet, dan kunnen we op basis van dit document beslag laten leggen.

  Sparren met een internationale incassospecialist?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Hoe verloopt de incassoprocedure in Dublin?

   Stap 1

   De incasso begint met een buitengerechtelijk traject, waarbij we uw vordering zonder tussenkomst van de rechter proberen te incasseren. Dat doen we door een aanmaning te sturen en persoonlijk contact op te nemen met uw debiteur. In totaal zijn er in een periode van 3 weken maximaal 16 contactmomenten.

   Stap 2

   Blijft betaling gedurende deze minnelijke fase uit? We sturen uw debiteur een laatste aanmaning waarin we laten weten dat we een juridische procedure starten als het geld niet op de in de brief genoemde datum op onze rekening staat.

   Stap 3

   Uiteindelijk bepaalt u als schuldeiser zelf of u ook daadwerkelijk naar de rechter wilt stappen. Als u daarvoor kiest, dan bespreken we met u wat de mogelijkheden zijn en hoe sterk u staat.

   Conservatoir beslag in Dublin

   Het is mogelijk om, voordat we een juridische procedure aanspannen, conservatoir beslag laten leggen. Dit betekent dat er tijdelijk beslag wordt gelegd bij uw debiteur. Zolang de zaak onder de rechter is, kan uw debiteur geen gebruik maken van deze bezittingen. Bankrekeningen worden bijvoorbeeld bevroren zodat er geen geld weggesluisd kan worden. 

   Een conservatoir beslag dient als garantie dat het uiteindelijke vonnis van de rechter ook daadwerkelijk geëxecuteerd kan worden. 

   Tegelijkertijd fungeert het als een stevig pressiemiddel op uw debiteur. Als uw debiteur niet bij zijn bezittingen kan, is het vaak gunstiger voor hem om de openstaande schuld maar te betalen. 

   In Ierland is het mogelijk om conservatoir beslag te laten leggen als we aan kunnen tonen dat er een risico bestaat dat er in een later stadium niets meer te halen valt bij uw wanbetaler.

   Beslaglegging in Dublin

   Nadat we de rechtszaak hebben gewonnen, moeten we er natuurlijk ook nog voor zorgen dat het geld daadwerkelijk op uw rekening terechtkomt. Dat kunnen we doen door beslag te laten leggen bij uw debiteur. Hiervoor moeten we een deurwaarder in Dublin inschakelen

   Als we een vonnis van de rechter of een Europees Betalingsbevel hebben, dan kunnen we bij de rechtbank in Dublin een verzoek indienen om dit ten uitvoer te laten leggen. De rechter zal vervolgens een deurwaarder op uw debiteur afsturen.

   De deurwaarder kan beslag leggen op nagenoeg alle bezittingen van uw wanbetaler. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan inkomen, bankrekeningen en spullen. In beslag genomen goederen worden openbaar verkocht. Uit de opbrengst hiervan wordt u uitbetaald.

   Heeft uw debiteur zelf nog geld van iemand tegoed? Dan is het in Ierland zelfs mogelijk om beslag te laten leggen bij deze derde. 

   We kunnen de rechter eventueel ook vragen om een betalingsregeling op te leggen.

   Faillissementsaanvraag

   Heeft u meer dan 20.000 euro tegoed en kan of wil uw debiteur die niet aan u terugbetalen? Dan is het volgens de Ierse faillissementswet mogelijk om zijn faillissement aan te vragen

   Hiervoor dienen we met behulp van onze advocaten in Dublin een petitie in bij het Ierse Hooggerechtshof (An Ard-Chúirt). Deze petitie gaat vergezeld van een beëdigde verklaring van u als schuldeiser. Hierin zet u uw claim uiteen. 

   Als de rechter uw debiteur failliet verklaart, wordt er een curator aangesteld. Die lost alle openstaande schulden zoveel mogelijk af uit de failliete boedel, waarna het bedrijf ophoudt te bestaan. 

   Een faillissement is wel het laatste wat een ondernemer wil. Daarom zien we in de praktijk dat er alsnog betaald wordt als we een faillissementsaanvraag indienen. Als dat het geval is, kunnen we de faillissementsaanvraag intrekken.

   Laat u adviseren

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso

    Invorderingsbedrijf kan u als internationale incassospecialist bijstaan in al uw claims. We innen openstaande facturen van klanten in Dublin, maar kunnen ook schadevergoedingen verhalen of bemiddelen bij huur- en aankoopconflicten. 

    Als incassobureau zijn we onder andere actief binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    We werken voor opdrachtgevers rechtstreeks en daarnaast ook voor tussenpersonen zoals advocaten- of accountantskantoor.

    Hoe kunnen we u nog meer helpen?

    Direct uw incasso indienen

    Dien uw vordering in Dublin vandaag voor 16:00 uur in via ons incasso aanmeldformulier en we gaan direct voor u aan de slag. Wilt u liever eerst overleggen met een van onze incassospecialisten? Laat uw gegevens achter of bel ons op 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Dublin

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt incasseren
      in Europa?

      Serviceovereenkomst incasso europa - invorderingsbedrijf