Home PageIncasso Ierland

Incasso Ierland: snelle en efficiënte invordering

Heeft u een klant in Ierland die een factuur niet betaalt? Of heeft u misschien salaris tegoed van uw Ierse werkgever? Niets zo frustrerend als openstaande facturen die maar niet betaald worden en al helemaal als uw debiteur zich buiten Nederland bevindt. Bij welke instanties kunt u terecht? Wat zijn uw rechten? Hoe krijgt u waar u recht op heeft?

Heeft u openstaande vorderingen in Ierland? Blijf niet nodeloos lang wachten op uw geld. Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in internationale incasso. Samen ons netwerk van Ierse advocaten en juristen gaan wij achter uw geld aan.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in incasso in Ierland

Crediteuren met onbetaalde vorderingen in het buitenland, laten het er al snel bij zitten. Ze hebben geen tijd om zich te verdiepen in de geldende wet- en regelgeving en zijn bang dat het starten van een incassotraject ontzettende ingewikkeld en tijdrovend is. 

Met behulp van Invorderingsbedrijf is incasso in Ierland een stuk eenvoudiger dan u waarschijnlijk verwacht. U dient uw vordering bij ons in en onze internationale incassospecialist in Nederland gaat direct voor u aan de slag. 

Uw Nederlandse aanspreekpunt coördineert de incasso en stuurt de lokale specialisten aan. Zo innen we uw geld op een snelle en efficiënte manier, zonder dat u zelf op zoek moet naar deurwaarders en juridische bijstand in Ierland. We kunnen het volledige incassotraject, van de minnelijke fase tot de gerechtelijke procedure voor u verzorgen. 

Gedurende het traject kunt u de voortgang voortdurend in de gaten houden via uw eigen Online Cockpit.

Wilt u overleggen over de slagingskans van uw vordering? Neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Ierland?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u genoeg van uw onbetaalde vorderingen in Ierland? Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Ierland?

  Een incasso in Ierland bestaat, net als in Nederland, grofweg uit twee fases: de buitengerechtelijke en gerechtelijke. 

  Buitengerechtelijke incasso behelst alle inspanningen om zonder tussenkomst van de rechter de vordering te innen. U kunt daarbij denken aan het versturen van aanmaningen, het opbouwen van een dossier en het bellen van uw debiteur. 

  Als uw debiteur na de minnelijke fase nog steeds niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zit er vaak niets anders op dan naar de rechter te stappen.

  Buitengerechtelijke incasso in Ierland

  Hoewel Ierland een snel en goed functionerend rechtssysteem heeft, is het doorgaans verstandig om uw onbetaalde vordering in eerste instantie te innen via een buitengerechtelijk incassotraject. Op die manier wordt de relatie met uw klant niet direct verstoord. Bovendien is dit doorgaans de snelste methode.

  Als u de vordering aan ons overdraagt, dan versturen wij de aanmaningen uit onze naam. Daar gaat de nodige overredingskracht vanuit en de meeste debiteuren kiezen er alsnog voor om de factuur netjes te betalen. 

  Tijdens een buitengerechtelijke incasso nemen we in een periode van drie weken 16 keer contact op met uw debiteur. We sturen niet alleen aanmaningen, maar bellen uw debiteur ook op en sturen sms-berichten of e-mails. Tijdens dit traject voeren we de druk geleidelijk aan op. 

  Uiteindelijk sturen we uw debiteur een laatste aanmaning. Hierin geven we hem nog één keer de kans om het verschuldigde bedrag te betalen. Als dat niet binnen de gestelde termijn gebeurt, starten we een juridische procedure. Daar zijn hoog oplopende kosten aan verbonden voor uw debiteur. De meeste schuldenaars kiezen daardoor eieren voor hun geld en betalen de rekening alsnog.

  Internationale incasso binnen de eu

  Gerechtelijke incasso in Ierland

  Hebben we te maken met een hardnekkige wanbetaler die ook na een minnelijk incassotraject niet betaalt? Dan kunnen we (in nauw overleg met u als schuldeiser) een juridische procedure starten. Daarbij werken we samen met onze lokale advocaten en juristen in Ierland. 

  Voor een gerechtelijke incasso moeten we uw claim meestal indienen bij de Ierse districtsrechtbank (Cúirt Dúiche). Als de vordering hoger is dan 15.000 euro, dan verschijnt de zaak direct voor de circuitrechtbank (Cúirt Chuarda). Uw debiteur moet binnen 21 dagen na het aanspannen van de zaak een dagvaarding (officiële kennisgeving van de op handen zijnde rechtszaak) ontvangen. 

  Hierna heeft uw debiteur 21 dagen de tijd om de rekening te betalen, dan wel een verdediging in te dienen. Als hij dit niet doet, zal de rechtbank een verstekvonnis uitspreken. 

  Als uw debiteur de zaak wel aanvecht, dan volgt er een onderzoeksfase. Beide partijen kunnen hun standpunt indienen en onderbouwen met bewijzen. Uiteindelijk mogen de partijen hun standpunt mondeling toelichten tijdens een hoorzitting, waarna de rechter uitspraak zal doen. 

  Europees Betalingsbevel (EBB)

  Bij grensoverschrijdende, onbetwiste vorderingen binnen de EU is het ook mogelijk om via een versnelde procedure een Europees Betalingsbevel aan te vragen. Ook bij vorderingen in Ierland is dit mogelijk. 

  Een onbetwiste vordering is een vordering die niet wordt aangevochten door uw debiteur (maar simpelweg genegeerd). Reageert een Ierse debiteur niet op uw facturen en aanmaningen? Dan kunnen we een Europees Betalingsbevel voor u aanvragen. 

  Dit doen we door de hiervoor bestemde standaardformulieren in te dienen bij de Haagse rechtbank. De rechter in Den Haag zal vervolgens een Europees Betalingsbevel uitvaardigen. 

  Uw debiteur wordt op de hoogte gesteld van het betalingsbevel en heeft vervolgens 30 dagen de tijd om hier bezwaar tegen te maken. Doet hij dat niet, dan is het betalingsbevel direct uitvoerbaar. Dat betekent dat een deurwaarder beslag kan leggen bij uw debiteur, zonder dat een Ierse rechter zich nog over de zaak hoeft te buigen. 

  Twijfelt u of uw vordering in aanmerking komt voor een Europees Betalingsbevel? Onze specialisten zoeken het graag voor u uit.

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Arbitrage en mediation

   Ierse rechtbanken proberen in toenemende mate alternatieve vormen van rechtspraak zoals arbitrage of mediation te stimuleren. 

   Arbitrage is een vorm particuliere rechtspraak waarbij de zaak niet wordt behandeld door de rechtbank maar door een arbiter of arbitragecommissie. Een uitspraak in een arbitragezaak is bindend en heeft dezelfde status als een gerechtelijk vonnis. Het voordeel van arbitrage is dat het traject een stuk sneller is. 

   Mediation is een bemiddelingsfase onder leiding van een mediator. Die probeert beide partijen nader tot elkaar te brengen. Als u en uw schuldenaar tot een overeenstemming komen wordt die vastgelegd door de mediator. Deze afspraak is vervolgens bindend. Als uw debiteur zich niet aan de afspraken houdt, dan kan een deurwaarder in Ierland beslag leggen bij uw debiteur. 

   Om een zaak te beslechten via arbitrage of mediation, moeten beide partijen hiermee instemmen. Dit kan ook gebeuren voordat het conflict zich voordoet, bijvoorbeeld door de afspraak op te nemen in de koopvoorwaarden.

   Beslaglegging in Ierland

   Een gunstige uitspraak van de rechter betekent natuurlijk nog niet dat u uw geld direct heeft. 

   Als uw debiteur ook na een gerechtelijke uitspraak, een Europees Betalingsbevel of een arbitrale uitspraak weigert te betalen, dan zullen we de openstaande schuld registreren bij de rechtbank. Dit register is openbaar, waardoor de kredietwaardigheid van uw debiteur afneemt. Dit betekent dat uw debiteur in de toekomst moeilijker geld kan lenen.

   Vervolgens kunnen we het vonnis laten executeren. In Ierland wordt dit gedaan door de sheriff (sirriam) of county registrar (Cláraitheoir an Chontae).

   Hiervoor kunnen we opnieuw bij de rechtbank terecht. Die geeft op basis van het eerdere vonnis opdracht aan de sheriff of county registrar om beslag te leggen op inkomen, bankrekeningen, onroerend goed of andere bezittingen van uw debiteur. In beslag genomen spullen kan de sheriff verkopen. Uit de opbrengst hiervan wordt u als schuldeiser uitbetaald. Een sheriff of county registrar kan ook beslag leggen op openstaande vorderingen waar uw debiteur zelf op wacht. 

   Op verzoek van de crediteur kan de sheriff of county registrar ook een afbetalingsregeling afdwingen.

   Hoe verloopt een incasso in Ierland?

   Stap 1

   We beginnen een minnelijk incassotraject. In een periode van drie weken nemen we minimaal 16 keer contact op met uw debiteur door middel van aanmaningen, telefoontjes en sms-berichten. Daarbij voeren we de druk geleidelijk aan op.

   Stap 2

   Heeft een buitengerechtelijke incasso niet het gewenste effect? Dan kunnen we uw debiteur voor de Ierse rechtbank dagen.

   Stap 3

   Met een vonnis van de rechter in Ierland kunnen we de sheriff of county registrar beslag laten leggen op bezittingen van uw debiteur. Als schuldeiser wordt u hieruit gecompenseerd.

   Conservatoir beslag in Ierland

   Net als in Nederland is het mogelijk om voorafgaand aan een gerechtelijke procedure conservatoir beslag te laten leggen. Dit houdt in dat bepaalde bezittingen van uw debiteur tijdelijk onder beslag worden gelegd om te voorkomen dat uw debiteur deze kan verkopen of weg kan sluizen. 

   Voor een conservatoir beslag moeten we een verzoek indienen bij de rechtbank waar we ook de vorderingen indienen. Daarbij moeten we aantonen dat er een risico bestaat dat er niets meer te halen valt bij uw debiteur als de rechter u op een later moment in het gelijk stelt. We zullen aannemelijk moeten maken dat de vordering een goede kans van slagen heeft en dat uw debiteur de indruk wekt betaling te willen ontwijken. 

   Conservatoir beslag is dus een voorzorgsmaatregel. Tegelijkertijd is het ook een middel om uw debiteur onder druk te zetten. Zolang er beslag op ligt, kan uw debiteur niet over zijn bezittingen beschikken. Veel wanbetalers willen het liefst zo snel mogelijk onder het beslag uit en besluiten daarom alsnog te betalen.

   Faillissement

   Als u meer dan 20.000 euro tegoed heeft van uw debiteur, is het mogelijk om direct het faillissement van uw debiteur aan te vragen.

   Een faillissementsaanvraag is een stevig pressiemiddel. Als uw debiteur failliet wordt verklaard raakt hij immers al zijn bezittingen kwijt. De meeste wanbetalers zullen er alles aan willen doen dit te voorkomen. 

   In de praktijk betalen de meeste schuldenaars alsnog, zodra hun faillissement wordt aangevraagd. Als dat het geval is, kunnen we de faillissementsaanvraag intrekken. 

   Om het faillissement van uw debiteur aan te vragen moeten we hiervoor een petitie indienen bij het Ierse Hooggerechtshof (An Ard-Chúirt). De aanvraag moet vergezeld gaan van een beëdigde verklaring waarin de schuldeiser de schuld uiteenzet. 

   Zodra de rechter uw debiteur failliet heeft verklaard, wordt er een curator aangewezen. Die zal de bezittingen van uw debiteur liquideren. Uit de opbrengst hiervan worden de schuldeisers uitbetaald.

   Advies over uw zaak?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Ierland

    Heeft u recht op geld uit Ierland? Bijvoorbeeld door een zakelijk klant die een factuur niet betaalt? Of uit een schadevergoeding? Heeft u misschien salaris tegoed van een Ierse werkgever? 

    Bij Invorderingsbedrijf innen we alle soorten vorderingen in Ierland. Daarbij zijn we onder andere gespecialiseerd in incasso binnen de volgende rechtsgebieden. 

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    Overigens werken we niet alleen voor opdrachtgevers rechtstreeks maar ook voor tussenpersonen zoals advocaten- en accountantskantoren.

    Waar kunnen we u nog meer mee van dienst zijn in Ierland?

    • Advies over het opstellen van contracten en voorwaarden
    • Europese Kredietinformatie over Ierse bedrijven
    • Geschillen met curatoren, bijvoorbeeld over het Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
    • Bemiddelen bij het treffen van onderhandse regelingen (bijvoorbeeld schikkingen)

    Direct uw incasso in Ierland indienen?

    Heeft u lang genoeg op uw geld gewacht? Vul het incasso aanmeldformulier in en we gaan direct voor u aan de slag. Wilt u liever eerst met een incassospecialist sparren over uw vordering? Laat uw gegevens achter of bel ons via 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Ierland

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt incasseren
      in Europa?

      Serviceovereenkomst incasso europa - invorderingsbedrijf