Home PageIncasso Brazilië

Incasso Brazilië: snelle en complete invorderingsprocedure

Zit u met uw handen in het haar omdat een zakelijke klant in Brazilië een factuur niet betaalt? Reageert uw debiteur niet op uw betalingsherinneringen? Of heeft u andere openstaande vorderingen in Brazilië. De internationale incassospecialisten van Invorderingsbedrijf gaan achter uw geld aan. 

Als expert op het gebied van internationale invordering hebben we een doordachte incassoprocedure ontwikkeld. Samen met ons zorgvuldig opgebouwde netwerk van lokale juristen, advocaten en deurwaarders zorgen wij dat u uw geld zo snel mogelijk tegemoet kunt zien.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Specialist Braziliaanse incasso

Een wanbetaler is altijd vervelend en al helemaal als die zich aan de andere kant van de wereld bevindt. U wordt niet alleen gehinderd door een enorme afstand, u heeft ook te maken met een flink tijdsverschil, een taalbarrière en onbekende wet- en regelgeving. Hoe kunt u in Brazilië uw openstaande facturen innen? Wat zijn uw rechten en plichten op het gebied van incasso? 

Invorderingsbedrijf neemt u die zorgen uit handen. Onze internationale incassospecialisten hebben vaker met dit bijltje gehakt en weten precies welke stappen zij moeten zetten om uw geld zo snel en efficiënt mogelijk te innen. Daarbij beschikken we over een breed netwerk van Braziliaanse advocaten, juristen en deurwaarders die ons kunnen helpen met gerechtelijke procedures en de invordering van uw geld. 

Als schuldeiser communiceert u met ons aanspreekpunt in Nederland. Deze incassospecialist coördineert de procedure en schakelt waar nodig lokale experts in. U kunt de voortgang van uw incasso in Brazilië voortdurend volgen in uw Online Cockpit.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Brazilië?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u openstaande vordering in Brazilië? Vul uw gegevens in en een van onze incassospecialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op om uw vordering te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Brazilië?

  De meeste incassoprocedures beginnen met een buitengerechtelijke fase. Dat is in Brazilië niet anders. Tijdens een buitengerechtelijke of minnelijke incasso sturen we uw debiteur aanmaningen en nemen we contact met hem op. Zo proberen we uw debiteur ertoe te bewegen de rekening te betalen. Daarbij wijzen we hem erop dat de kosten flink op zullen lopen als hij dat niet (op tijd) doet. 

  Aansluitend op een buitengerechtelijke fase volgt een gerechtelijke incasso. Als uw debiteur ook na een minnelijk traject in gebreke blijft dagen we hem voor de rechter

  Invorderingsbedrijf verzorgt zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incasso in Brazilië. Daarbij beschikken we over Braziliaanse juristen, advocaten en deurwaarders. Hieronder leggen we nader uit hoe de buitengerechtelijke (minnelijke) en gerechtelijke fase eruit zien.

  Buitengerechtelijke incasso

  Een buitengerechtelijke incasso is een effectieve manier om vorderingen te innen. Door uw debiteur te wijzen op zijn betalingsverplichtingen weten we de meeste debiteuren zover te krijgen dat zij de rekening alsnog betalen. Als zij dat niet doen, lopen de schulden namelijk alleen maar verder op. 

  Een van de voordelen van een buitengerechtelijke procedure is dat het mogelijk is om de goede relatie met uw klant in stand te houden. Misschien is uw debiteur de factuur simpelweg vergeten of heeft hij een andere goede reden voor de te late betaling. Door uw debiteur niet direct voor de rechter te slepen en de aanmaningen door ons te laten versturen, loopt uw verstandhouding met uw klant geen schade op. 

  Tijdens een buitengerechtelijke incassoprocedure nemen we in een periode van drie weken 16 keer contact op met uw debiteur. Dat contact bestaat uit het versturen van herinneringen, aanmaningen en sommaties. Ook bellen, e-mailen en sms’en we uw debiteur. Hoe langer betaling uitblijft, hoe meer druk we uitoefenen. Uiteindelijk sturen we een laatste sommatie, waarin we uw debiteur nog één keer de kans geven om de rekening te betalen. Als het geld niet op de genoemde datum binnen is, dan ondernemen we juridische  stappen.

  No cure no pay incasso

  Gerechtelijke incasso in Brazilië

  Brazilië heeft een federaal systeem dat bestaat uit één federaal district en 26 deelstaten. Alle deelstaten hebben een eigen rechtssysteem met regionale rechtbanken en gerechtshoven. Iedere staat is onderverdeeld in verschillende districten en ieder district heeft minimaal één rechtbank. Voor een gerechtelijke incasso moeten we een rechtszaak aanspannen bij een van de rechtbanken (Varas) in de regio van uw debiteur.

  Er bestaat in Brazilië een versnelde procedure voor monetaire claims. Om een beroep te doen op deze procedure (Ação monitória) moet u beschikken over een schriftelijk ondertekend bewijs voor de vordering. Dit kan bijvoorbeeld een ondertekend contract zijn. 

  Als uw debiteur de vordering niet betwist zal de rechtbank binnen 15 dagen een betalingsbevel afgeven. Als uw debiteur de schuld niet binnen drie dagen na ontvangst van het betalingsbevel betaalt, dan wordt het betalingsbevel executoriaal. Dit betekent dat een Braziliaanse deurwaarder beslag kan leggen bij uw debiteur. 

  Als uw debiteur de vordering wel betwist (of als u geen schriftelijk ondertekend bewijs voor uw claim heeft), dan moeten we een civiele procedure aanspannen en uw debiteur binnen 15 dagen een dagvaarding sturen. Beide partijen kunnen vervolgens bewijzen aanleveren, waarna  er een hoorzitting volgt. Hierin worden beide partijen gehoord. Vervolgens zal de rechter een uitspraak doen.

  Hoger beroep

  Beide partijen kunnen na een uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan. Iedere deelstaat in Brazilië heeft een eigen gerechtshof (Tribunal de Justiça). Deze hoogste gerechtelijke instantie in de staat behandelt het hoger beroep. In het hoger beroep wordt de zaak beoordeeld door drie rechters die opnieuw vonnis wijzen. Pas als geen van de partijen de mogelijkheid heeft om nog in hoger beroep te gaan wordt de rechterlijke uitspraak definitief.

  Arbitrage

  Arbitrage is een veelgebruikt alternatief voor een gerechtelijke procedure bij een overheidsrechter. In plaats van de zaak voor te leggen aan een rechter, wordt er over het geschil geoordeeld door een arbitragecommissie. Een arbitrale uitspraak heeft net als een gerechtelijk vonnis een executoriale status, wat betekent dat een deurwaarder op basis van de uitspraak beslag kan leggen bij uw debiteur. 

  Beide partijen moeten overeenkomen dat arbitrage de methode is die gebruikt wordt om geschillen te beslechten. Dit wordt doorgaans vooraf gedaan, bijvoorbeeld door het op te nemen in het contract of de algemene voorwaarden. Zodra de partijen overeen zijn gekomen het gerezen conflict te onderwerpen aan arbitrage, is het niet meer mogelijk om een rechtszaak aan te spannen. 

  Het voordeel van arbitrage is dat het doorgaans minder tijdrovend is. Waar het doorgaans een tijd duurt voor de overheidsrechter de zaak inplant, kan er direct een arbitragecommissie worden opgeroepen om over de zaak te oordelen. Afhankelijk van de gemaakte afspraken is er vaak ook geen mogelijkheid om in hoger beroep te gaan, waardoor het traject sneller is afgerond. Ook kan worden afgesproken de zaak achter gesloten deuren te behandelen. 

  Brazilië heeft in 2002 Conventie van New York geratificeerd, wat betekent dat het land internationale arbitrale uitspraken erkent en zorg draagt voor de tenuitvoerlegging van arbitrale uitspraken.

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Beslaglegging in Brazilië

   Zodra een gerechtelijke of arbitrale uitspraak definitief is geworden (geen van de partijen besluit om in hoger beroep te gaan of er zijn geen beroepsmogelijkheden meer) kan het ten uitvoer gelegd worden. 

   Als uw debiteur ook na een vonnis van de rechter of een arbitrale uitspraak niet over de brug komt met het verschuldigde bedrag, kunnen we bij de rechtbank een verzoek tot tenuitvoerlegging indienen. In dat geval zal de rechter uw debiteur binnen 15 dagen sommeren het openstaande bedrag te betalen. Als uw debiteur dat niet doet, dan kan de rechter beslag laten leggen op bezittingen van uw debiteur, zoals bankrekeningen en (on)roerende goederen. Hieruit wordt u als crediteur uitbetaald.

   Conservatoir beslag

   Net als in Nederland is het mogelijk om in Brazilië conservatoir beslag te laten leggen. Dit is een voorlopige maatregel, waarbij bezittingen van uw debiteur veilig worden gesteld zolang de zaak onder de rechter is. Door conservatoir beslag te laten leggen, voorkomen we dat uw Braziliaanse debiteur geld of spullen kan verduisteren in aanloop naar een rechterlijke uitspraak, waardoor er voor u niets meer te halen valt. Tevens kan de rechter uw debiteur verbieden de deelstaat of het land te verlaten. 

   Om conservatoir beslag te laten leggen, moeten we een verzoek indienen bij de rechtbank. De rechter zal de slagingskans van uw vordering in acht nemen bij het beoordelen van het verzoek.

   Faillissement in Brazilië

   Het faillissement (falência) van uw debiteur aanvragen is een sterk drukmiddel als uw debiteur echt niet wil betalen. Als uw debiteur failliet wordt verklaard raakt hij vrijwel alles kwijt. De meeste debiteuren zullen er dus alles aan doen om dat te voorkomen en de vordering uiteindelijk alsnog betalen. 

   In Brazilië is het mogelijk om het faillissement van uw debiteur aan te vragen als de schulden van die debiteur gelijk of hoger zijn aan 40 keer het minimumloon

   Als we een faillissementsaanvraag indienen bij de rechtbank, wordt dit publiekelijk bekend gemaakt en hebben andere schuldeisers 15 dagen om zich te melden. Als uw debiteur uiteindelijk failliet wordt verklaard, brengt een curator in kaart wat voor bezittingen de failliet verklaarde heeft en probeert uit deze boedel de schulden af te betalen. 

   Nu is het niet ons primaire doel om uw debiteur failliet te laten gaan. Als we een faillissementsprocedure starten, is de kans groot dat uw debiteur er alsnog voor kiest om de openstaande schuld te betalen. In dat geval kunnen we de aanvraag intrekken.

   Advies over uw zaak?

   Op zoek naar een incassobureau dat gespecialiseerd is in Braziliaanse incasso? Vul uw contactgegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Brazilië

    Van onbetaalde facturen tot achterstallig salaris en schadeclaims: Invorderingsbedrijf zorgt dat u krijgt waar u recht op heeft, ook als uw debiteur zich in Brazilië bevindt. 

    Onze incassospecialisten helpen u onder andere met claims binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    Dat doen we overigens niet alleen voor schuldeisers rechtstreeks, we werken ook samen met tussenpersonen zoals advocaten en accountants.

    Waar kunnen we u nog meer mee van dienst zijn in Brazilië?

    • Betrouwbaar advies over contracten en voorwaarden
    • Kredietinformatie over Braziliaanse bedrijven
    • Geschillen over o.a. het Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
    • Bemiddelen bij het treffen van onderhandse regelingen en schikkingen

    Direct uw vordering in Brazilië indienen

    Direct uw vordering indienen? Vul on incasso aanmeldformulier in! Wilt u liever eerst eens sparren met een incassospecialist? Laat dan uw gegevens achter of bel 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Brazilië

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt wereldwijd incasseren?

      Serviceovereenkomst incasso wereld - invorderingsbedrijf