Home PageIncasso Boedapest

Incasso Boedapest: ook in Hongarije innen wij uw onbetaalde rekeningen

Heeft u last van een klant in Boedapest die een rekening niet betaalt? Of heeft u andere openstaande vorderingen in de Hongaarse hoofdstad? Invorderingsbedrijf kan al uw onbetaalde facturen en overige achterstallige betalingen voor u incasseren. 

Daarbij maken we gebruik van ons zorgvuldig samengesteld netwerk met lokale deurwaarders, juristen en advocaten. Zij zijn als geen ander op de hoogte van de Hongaarse wetgeving op het gebied van incasso en weten precies wat de beste manier is om uw vordering te innen.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Incasso op maat in Boedapest

Onbetaalde rekeningen zijn de grote angst van iedere ondernemer, helemaal als de klanten zich in het buitenland bevinden. Wat kunt u doen als iemand in Boedapest een factuur niet betaalt? Hoe stuurt u in Hongarije een aanmaning? Bij welke instanties kunt u aankloppen?

Invorderingsbedrijf neemt u die zorgen uit handen. Draag uw vordering aan ons over en wij zorgen dat u zo snel mogelijk ontvangt waar u recht op heeft. 

Hoe? Door middel van een doordachte incassostrategie en de inzet van lokale specialisten als deurwaarders en advocaten. Zij weten precies wat uw rechten zijn en wat voor procedures we kunnen doorlopen om uw geld te innen. 

Als schuldeiser hoeft u overigens geen contact te onderhouden met de lokale partijen. U communiceert met uw eigen contactpersoon in Nederland, die de specialisten in Boedapest aanstuurt. U heeft dus geen last van een taalbarrière en cultuurverschillen.

Via onze Online Cockpit kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week de voortgang van het traject volgen. 

Wilt u meer informatie over het incassotraject in Boedapest? Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Boedapest?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u openstaande vorderingen in Boedapest? Laat het er niet bij zitten. Draag uw vordering aan ons over en wij zorgen dat u uw geld krijgt.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Boedapest?

  Net als in Nederland is het ook in Hongarije gebruikelijk om uw openstaande vorderingen te laten innen door een incassobureau

  Incasso (adosságbehajtás) bestaat in Hongarije grofweg uit twee in elkaar overlopende trajecten: het buitengerechtelijke traject, waarbij we uw vordering zonder tussenkomst van de rechter op minnelijke wijze proberen te innen, en de gerechtelijke procedure waarbij we uw debiteur voor de rechter dagen

  Hieronder leggen we uit hoe deze twee trajecten er in Hongarije uitzien.

  Buitengerechtelijke incasso

  We beginnen de incassoprocedure altijd met een buitengerechtelijke incasso (peren kívüli adósságbehajtás). Deze procedure is in Hongarije vergelijkbaar met die in Nederland: we sturen we uw debiteur een aanmaning – in het Hongaars en uit onze naam – en nemen persoonlijk contact op. Veel wanbetalers schrikken als zij een aanmaning van een incassobureau ontvangen en gaan direct over tot betaling van het openstaande bedrag. 

  Naast het versturen van de aanmaning nemen we persoonlijk contact op met uw debiteur in Boedapest. Dat doen we bijvoorbeeld door middel van telefoontjes, WhatsApp-berichten en e-mails. 

  Op deze manier voeren we de druk geleidelijk aan op. In totaal zijn er in een periode van 3 weken 16 contactmomenten met uw debiteur. In het overgrote deel van de gevallen weten we uw vordering tijdens deze fase te innen. 

  Lukt dat niet? Dan heeft u de keuze om door te schakelen naar een gerechtelijke procedure.

  Gerechtelijke incasso

  Als uw debiteur niet uit zichzelf wil betalen, dan kan de rechter hem daartoe dwingen. U heeft immers recht op uw geld. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we uw debiteur voor de rechter dagen. Hoe die procedure er in Boedapest uit ziet, hangt af van de hoogte van de vordering

  Betalingsbevelprocedure

  Voor kleine vorderingen (onder de 30 miljoen HUF) bestaat er in Hongarije een speciale betalingsbevelprocedure (fizetési meghagyásos eljárás). Dit is een snelle en efficiënte procedure om uw vordering te innen. 

  Het nadeel is dat beide partijen officieel in Hongarije gevestigd moeten zijn. Woont u zelf in Nederland (of een ander EU-land)? Dan kunnen we gebruikmaken van één van de Europese procedures voor het innen van grensoverschrijdende vorderingen of een juridische procedure aanspannen bij de rechtbank in Boedapest. Daarover vindt u onderstaand meer informatie. 

  Als we wel gebruik kunnen maken van de betalingsbevelprocedure, dan moeten we uw claim indienen bij een notaris. Die bestudeert de vordering en vaardigt vervolgens een betalingsbevel uit. Uw debiteur heeft de mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken. Als dat het geval is volgt er een reguliere gerechtelijke procedure.

  Gerechtelijke procedure

  Voor vorderingen boven de 30 miljoen HUF (of als u zelf niet in Hongarije woont) moeten we een procedure aanspannen bij de rechtbank. Ook als uw debiteur de vordering betwist, volgt er een  gerechtelijke procedure (jogi eljárást).

  We spannen een zaak aan bij de rechtbank in Boedapest en dienen een dossier met bijvoorbeeld de koopovereenkomst, facturen, herinneringen, afschriften en het e-mailverkeer met uw debiteur in.

  Vervolgens heeft uw debiteur 15 dagen de tijd om de vordering te betwisten. Als hij dat niet doet, dan wordt de vordering automatisch toegewezen

  Vecht uw debiteur de vordering wel aan, dan volgt er een schriftelijke ronde, waarbij beide partijen hun standpunt kunnen toelichten en bewijzen in kunnen dienen. Vervolgens plant de rechtbank een hoorzitting. Beide partijen zijn verplicht om hierbij aanwezig te zijn. 

  Na de zitting zal de rechter uitspraak doen. Als de rechter uw vordering toewijst, kunnen we met het vonnis beslag laten leggen bij uw debiteur. Wel hebben beide partijen de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter.

  Grensoverschrijdende vorderingen

  Als u in Nederland woont (of uw bedrijf in Nederland gevestigd is) en uw debiteur in Boedapest zit, is het soms ook mogelijk om gebruik te maken van één van de Europese procedures voor grensoverschrijdende vorderingen. Binnen de EU bestaan er namelijk verschillende versnelde trajecten om deze vorderingen te innen.

  Europese Procedure voor Geringe Vorderingen

  Voor kleine vorderingen van 5000 euro of minder bestaat er een Europese Procedure voor Geringe Vorderingen. Deze versnelde procedure verloopt volledig digitaal.

  Dat ziet er zo uit: we dienen uw claim in bij de rechtbank in Nederland. Die stelt vervolgens uw debiteur op de hoogte. Uw debiteur heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken. Als dat het geval is, kunnen beide partijen hun bewijsstukken indienen en plant de rechter een digitale hoorzitting in. Uiteindelijk doet de rechter uitspraak. Dit vonnis is overal in de EU (behalve in Denemarken) uitvoerbaar.

  Europees Betalingsbevel (EBB)

  Een andere mogelijkheid is het aanvragen van een Europees Betalingsbevel (EBB). Dit is mogelijk als het gaat om een onbetwiste vordering. Dit betekent dat de schuldenaar de legitimiteit van de vordering niet aanvecht, maar simpelweg niet betaalt. 

  Om een Europees Betalingsbevel te bemachtigen dienen we uw claim in bij de rechtbank in Den Haag. Die vaardigt op basis van enkele standaardformulieren een betalingsbevel uit. Uw debiteur heeft vervolgens de gelegenheid om hier bezwaar tegen te maken. Doet hij dat niet, dan kunnen we met het betalingsbevel beslag laten leggen bij uw debiteur.

  Sparren met een internationale incassospecialist?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Hoe verloopt de incassoprocedure in Boedapest?

   Stap 1

   We beginnen uw incasso met een buitengerechtelijk traject waarbij we uw vordering op minnelijke wijze proberen te innen. We sturen uw debiteur een aanmaning en geven hem zodoende kans de openstaande rekening netjes te betalen. Ook zullen we contact opnemen, bijvoorbeeld telefonisch, via WhatsApp of e-mail. In totaal nemen we in drie weken tijd 16 keer contact op met uw debiteur. 

   Stap 2

   Zo voeren we de druk op uw wanbetaler steeds iets verder op. Uiteindelijk laten we weten dat we gerechtelijke stappen zullen ondernemen als betaling nog langer uitblijft. We maken direct duidelijk dat hier hoog oplopende kosten aan verbonden zijn voor uw debiteur.

   Stap 3

   Uiteindelijk heeft u zelf de keuze of u de juridische procedure door wilt zetten. Onze incassospecialist zal de mogelijkheden en de slagingskans met u bespreken.

   Beslaglegging in Boedapest

   Met een executoriale titel (bijvoorbeeld een betalingsbevel, EBB of vonnis van de rechter) kunnen we beslag laten leggen bij uw debiteur. Hiervoor moeten we een deurwaarder (végrehajtó) in Boedapest inschakelen. Die geeft uw wanbetaler nog één keer de kans om de schuld zelf te betalen. 

   Doet uw debiteur dat niet, dan gaat de deurwaarder over tot beslaglegging. Een Hongaarse deurwaarder kan onder andere beslag leggen op (33 procent) van het inkomen van uw debiteur. Ook kunnen er spullen en onroerende goederen in beslag worden genomen. Die mag de deurwaarder openbaar verkopen. Uit de opbrengst hiervan kunnen de schulden betaald worden.

   Conservatoir beslag

   Het gebeurt nog weleens dat een wanbetaler tijdens of in aanloop naar de rechtszaak al zijn geld van de bankrekening haalt en op een verborgen plek stalt of andere bezittingen verduistert. Op deze manier probeert de debiteur te voorkomen dat de deurwaarder beslag kan leggen op deze bezittingen als er een uitspraak van de rechter ligt. 

   Om dit voor te zijn kunnen we voorafgaand aan de gerechtelijke procedure conservatoir beslag laten leggen. Hiervoor moeten we een aanvraag indienen bij de Hongaarse rechter. Die beslist vervolgens of hij dergelijke beschermende maatregelen noodzakelijk acht. Als dat zo is, dan legt een deurwaarder beslag op de aangewezen bezittingen. Dit beslag blijft bestaan totdat de rechter uitspraak heeft gedaan. 

   Als de rechter u in het gelijk stelt, wordt het beslag executoriaal. Dit betekent dat u uit de opbrengst van de beslaglegging wordt uitbetaald.

   Zegt uw debiteur dat hij niet kan betalen?

   We zien regelmatig dat schuldenaars zeggen dat zij de openstaande factuur of vordering niet kunnen betalen. Als dat gebeurt laten we het er natuurlijk niet zomaar bij zitten. Als de schuld hoger is dan 200.000 HUF, dan kunnen we het faillissement van uw debiteur aanvragen. 

   Failliet gaan is natuurlijk het laatste wat uw debiteur wil. In de meeste gevallen wordt er daarom alsnog betaald als er een faillissementsaanvraag wordt ingediend. 

   Zodra we het faillissement van uw debiteur hebben aangevraagd bij de rechtbank in Boedapest, heeft uw debiteur 120 dagen om de schuld af te betalen of een betalingsregeling af te spreken. 

   Als dat niet gebeurt, dan wordt het faillissement uitgesproken en wordt er een curator aangesteld. Die zal alle schuldeisers zoveel mogelijk proberen af te betalen uit de bezittingen van uw failliete debiteur.

   Laat u adviseren

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso

    Bij het innen van openstaande vorderingen gaat het vaak om onbetaalde facturen, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Als internationale incassospecialist worden we ook regelmatig ingeschakeld om schadevergoedingen op te eisen of geld terug te claimen, bijvoorbeeld bij huur- en koopconflicten in het buitenland. 

    Als internationaal incassobureau werken we onder andere binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    Daarbij kunnen niet alleen schuldeisers zelf, maar ook  tussenpersonen zoals advocaten- en accountantskantoren ons inschakelen.

    Hoe kunnen we u nog meer helpen?

    Direct uw incasso in Boedapest indienen

    Wilt u direct een incassoprocedure in gang zetten? Vul dan het incasso aanmeldformulier in. Als u eerst wilt overleggen met een van onze internationale incassospecialisten kunt u uw gegevens achterlaten of bellen met 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Boedapest

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de