Home PageIncasso Andorra

Incasso Andorra: wij innen uw vordering

Heeft u openstaande vorderingen in Andorra? Bijvoorbeeld op een klant in Andorra die een factuur niet betaalt? Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in internationale incasso. Overal ter wereld kunnen wij uw onbetaalde rekeningen voor u incasseren. 

Ook in Andorra beschikken wij over een uitgebreid netwerk aan juristen, advocaten en deurwaarders die voor ons klaarstaan om uw geld te innen. Dien uw vordering bij ons in en wij zorgen dat u uw geld zo snel mogelijk op uw rekening heeft.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in incasso in Andorra

Onbetaalde facturen zijn altijd vervelend, maar nog lastiger als uw wanbetaler zich in het buitenland bevindt. Opeens heeft u te maken met een andere taal en moet u een beroep doen op het rechtssysteem in het land van uw debiteur. 

Gelukkig weten onze internationale incassospecialisten precies hoe zij een vordering moeten innen in het buitenland. In Andorra beschikken wij over een breed netwerk met de beste advocaten en deurwaarders. Zij weten alles over de geldende wet- en regelgeving op het gebied van incasso. Samen met hen gaan wij achter uw wanbetaler aan en zorgen wij dat uw openstaande vordering op een snelle en efficiënte manier geïnd wordt. 

Als schuldeiser onderhoudt u contact met één duidelijk aanspreekpunt in Nederland. Deze internationale incassospecialist coördineert de incassoprocedure. Zelf kunt u de voortgang van het traject voortdurend in de gaten in onze Online Cockpit

Heeft u een vordering in Andorra en wilt u meer weten over de te volgen procedure? 

Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan. Eén van onze internationale incassospecialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Andorra?

Direct uw vordering indienen?

Betaalt een debiteur in Andorra een openstaande rekening niet? Vul uw gegevens in en één van onze incassospecialisten neemt contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Andorra?

  In Andorra bestaat een incasso (col·lecció) – net als in Nederland – uit twee verschillende trajecten: een minnelijke procedure en een gerechtelijke incasso. 

  Een minnelijke of buitengerechtelijke procedure bestaat uit alle inspanningen om de openstaande rekening te innen, voordat er een rechter aan te pas komt. U kunt daarbij denken aan het versturen van herinneringen en aanmaningen. In het overgrote deel van de gevallen is een minnelijke incasso voldoende om uw vordering te innen.

  Is dat niet het geval? Dan kunnen we uw debiteur voor de rechter dagen. Op deze pagina leest u hoe dat werkt.

  Buitengerechtelijke incasso

  Tijdens de buitengerechte fase van de incasso nemen we contact op met uw debiteur. We sturen betalingsherinneringen en aanmaningen. Voor veel debiteuren is een brief van een incassobureau voldoende om tot betaling over te gaan. 

  Daarnaast nemen we telefonisch contact op en sturen we e-mails en WhatsApp-berichten. Op die manier weten we zeker dat uw debiteur op de hoogte is van de achterstallige betaling en geven we hem de kans om dit recht te zetten. Dit doen we indien nodig in het Catalaans (de officiële taal in Andorra).

  In totaal nemen we in een periode van 3 weken 16 keer contact op met uw debiteur. Daarbij voeren we de druk geleidelijk aan op. De toon wordt steeds iets strenger en dwingender. 

  Uiteindelijk laten we uw debiteur weten dat we naar de rechter zullen stappen als hij onze betalingsverzoeken blijft negeren. Hier zijn hoge kosten aan verbonden voor uw debiteur. De meeste wanbetalers zullen beseffen dat zij alleen maar verder in de problemen komen als zij de rekening niet betalen.

  Internationale incasso

  Gerechtelijke procedure

  Als het niet lukt om uw vordering in het buitengerechtelijke traject te innen, dan kunnen we een gerechtelijke procedure starten. Hoe een gerechtelijke incasso eruit ziet, hangt onder andere af van de hoogte van de vordering.

  Geringe vorderingen

  Als u een vordering onder de 5000 euro heeft, dan kunnen we gebruikmaken van de Europese Procedure voor Geringe Vorderingen (EPGV). Dit is een procedure waar alle EU-lidstaten (behalve Denemarken) aan deelnemen en bedoeld om het innen van vorderingen over de grens makkelijker te maken. De EPGV is beschikbaar als u geld tegoed heeft van een ander bedrijf, een organisatie of een klant. 

  Hiervoor kunnen we uw claim indienen bij de rechtbank in Nederland. De rechtbank stuurt het vorderingsformulier door naar uw debiteur, die vervolgens 30 dagen de tijd heeft om te reageren. De rechtbank kan vervolgens om meer informatie vragen of een hoorzitting plannen. De procedure wordt vrijwel volledig digitaal afgehandeld en de hoorzitting vindt plaats door middel van een videoverbinding

  Uiteindelijk doet de Nederlandse rechter uitspraak. Dit vonnis is uitvoerbaar in Andorra. We kunnen vervolgens dus een gerechtsdeurwaarder in Andorra inschakelen om het vonnis van de rechter ten uitvoer te leggen.

  Vorderingen boven de 5000 euro

  Als u een vordering heeft van boven de 5000 euro, dan kunnen we geen gebruik maken van de Europese Procedure voor Geringe Vorderingen, maar moeten we een civiele zaak aanspannen bij de rechtbank in Andorra (tribunal de batlles). Deze rechtbank behandelt zaken in eerste aanleg. 

  De rechter zal de ingediende bewijsstukken bestuderen en (als uw debiteur bezwaar maakt tegen de vordering) beide partijen aanhoren. Vervolgens doet de rechter uitspraak. Als de rechter uw vordering toewijst, kunnen we de beslissing ten uitvoer laten leggen door een deurwaarder. Die kan onder andere beslag leggen op bezittingen van uw debiteur. 

  De verliezende partij heeft de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan bij het tribunal de corts.

  Europees Betalingsbevel (EBB)

  Het is overigens niet altijd noodzakelijk om een rechtszaak aan te spannen om uw vordering te kunnen innen. Als uw debiteur de vordering niet betwist, kunnen we namelijk ook een Europees Betalingsbevel aanvragen.

  Het Europees Betalingsbevel (EBB) is bedoeld om het innen van onbetwiste, grensoverschrijdende vorderingen eenvoudiger te maken. Als uw debiteur niet reageert op uw facturen en onze aanmaningen, dan kunnen we een EBB aanvragen. 

  Hiervoor hoeven we slechts enkele standaardformulieren in te dienen bij de rechtbank in Den Haag. De rechter zal vervolgens een betalingsbevel uitvaardigen. Als uw debiteur hier niet binnen 30 dagen op reageert, dan kunnen we een deurwaarder in Andorra inschakelen. Die kan met het Europees Betalingsbevel beslag leggen bij uw debiteur. 

  Wilt u weten of uw vordering in aanmerking komt voor een Europees Betalingsbevel? Vul het contactformulier in om uw zaak te bespreken met onze internationale incassospecialisten.

  Sparren met een internationale incassospecialist?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Arbitrage

   Ontstaat er een conflict met een debiteur, dan is het soms ook mogelijk om de zaak niet voor de rechter uit te vechten, maar een arbitrageprocedure te starten. Het voordeel van arbitrage is dat het sneller is. Ook kunt u bepaalde afspraken maken, bijvoorbeeld dat de partijen niet in beroep kunnen gaan of dat de zaak achter gesloten deuren behandeld wordt. 

   Om een zaak te beslechten door middel van arbitrage moeten beide partijen hiermee instemmen. U kunt dit ook vooraf vastleggen. Bijvoorbeeld door een arbitragebeding op te nemen in uw algemene voorwaarden. 

   Andorra kent een speciaal arbitragetribunaal waar arbitragezaken behandeld kunnen worden (het Tribunal de Arbitraje del Principado de Andorra), maar het is ook mogelijk om vast te leggen dat de zaak door een arbitragecommissie in Nederland behandeld wordt.

   Een arbitrage-uitspraak is net zo bindend als een gerechtelijk vonnis en een deurwaarder kan op basis van een arbitraal vonnis beslag leggen. 

   Hoe verloopt de incassoprocedure in Andorra?

   Stap 1

   We beginnen de minnelijke incassoprocedure met het versturen van een betalingsherinnering. Op deze manier hebben we direct het schriftelijke bewijs dat we betaling hebben gevorderd. Vervolgens proberen we contact op te nemen met uw debiteur. Dit doen we in een periode van 3 weken 16 keer (per brief, telefonisch, per e-mail en WhatsApp).

   Stap 2

   Als uw debiteur nog steeds niet betaalt, is de volgende stap het versturen van een aanmaning. Hierin laten we uw debiteur weten dat we juridische stappen zullen ondernemen als de betaling op de uiterste betalingstermijn die in de brief genoemd wordt niet binnen is. We vermelden direct hoe hoog de juridische kosten zijn waar uw debiteur voor op moet draaien.

   Stap 3

   Als er uiteindelijk nog steeds niet betaald wordt, dan overleggen we met u als schuldeiser of u daadwerkelijk een rechtszaak wilt beginnen. Als dat zo is, dan spannen we een zaak aan (via een Europese Procedure voor Geringe Vorderingen of bij de rechtbank in Andorra).

   Conservatoir beslag in Andorra

   Om te voorkomen dat uw debiteur snel zijn bezittingen wegmaakt als de zaak onder de rechter is (zodat er uiteindelijk niets meer te halen valt als de rechter uitspraak heeft gedaan), is het mogelijk om beschermende maatregelen te nemen. 

   We kunnen de rechter bijvoorbeeld vragen om tijdelijk beslag (conservatoir beslag) te leggen op bepaalde bezittingen van uw debiteur, zodat deze niet verduisterd of verkocht kunnen worden. Hiervoor moeten we de rechter in Andorra eerst om toestemming vragen. 

   Een tijdelijke beslagmaatregel is een stevig drukmiddel. Uw debiteur kan immers geen gebruikmaken van zijn bezittingen (bijvoorbeeld een bankrekening). In veel gevallen zal hij besluiten dat het makkelijker is om de openstaande schuld te betalen om zo van het conservatoir beslag af te komen.

   Beslaglegging in Andorra

   Als de rechter uw vordering toewijst en uw debiteur nog steeds niet uit zichzelf betaalt, dan kunnen we de zaak overdragen aan een deurwaarder (saig) in Andorra. Die kan bijvoorbeeld beslag leggen bij uw debiteur. De deurwaarder kan bijvoorbeeld beslag leggen op inkomen of bankrekeningen van wanbetalers. 

   Daarnaast is het ook mogelijk om spullen in beslag te nemen. De deurwaarder heeft vervolgens het recht om deze goederen openbaar te verkopen. Uit de opbrengst hiervan wordt u als schuldeiser uitbetaald. 

   Ook als uw debiteur niet uit zichzelf wil betalen, krijgt u dus waar u recht op heeft.

   Faillissement aanvragen in Andorra

   Volgens de faillissiementswet in Andorra kan iedere schuldeiser het faillissement van zijn debiteur aanvragen bij de rechtbank (tribunal de batlles) als die zijn schuld niet betaalt. 

   Iemand is insolvent (estat de crèdits) als hij niet aan zijn betalingsverplichten kan voldoen of in dusdanige financiële problemen verkeert dat er geen oplossing mogelijk is.

   Het aanvragen van het faillissement van uw debiteur is een manier om uw debiteur onder druk te zetten als hij bijvoorbeeld stelt dat hij de schuld niet kan betalen. Als wij de failissementsaanvraag doorzetten kan het bedrijf failliet verklaard worden en raakt de eigenaar zijn onderneming en soms zelfs zijn persoonlijke bezittingen kwijt. 

   In de praktijk blijkt dan ook vaak dat de schuldenaar de rekening opeens toch kan betalen als er een faillissementsaanvraag wordt ingediend.

   Advies over uw zaak?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Andorra

    Invorderingsbedrijf verzorgt incasso binnen uiteenlopende rechtsgebieden in Andorra. We kunnen bijvoorbeeld openstaande facturen voor u innen, maar ook vorderingen op basis van schadeclaims, huur- en aankoopconflicten.

    We kunnen onder andere van dienst zijn bij claims binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    We werken daarbij voor opdrachtgevers rechtstreeks, maar ook voor tussenpersonen, zoals advocaten- en accountantskantoren.

    Hoe kunnen we u nog meer helpen?

    Direct uw incasso in Andorra indienen

    Dien via ons incasso aanmeldformulier direct uw vordering in. Wilt u liever eerst overleggen met een van onze incassospecialisten? Laat uw gegevens achter of bel ons op 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Andorra

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail conta