Home PageContante betaling weigeren

Contante betaling weigeren

Stel, u verkoopt voor € 25.000,- goederen. U wilt dat uw afnemer alleen per bank betaalt en niet contant. Uw afnemer weigert per bank te betalen. Kunt u betaling per bank eisen?

Wat heeft u afgesproken?

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Bijvoorbeeld de koop- / verkoopovereenkomst: ‘u kunt deze partij gereedschap kopen tegen een betaling van € 25.000’.  In aanvulling op het aanbod en/of de aanvaarding kunnen nadere afspraken gemaakt worden. Afspraken over bijvoorbeeld de levering, de garantie maar ook de betaling.

Contant geld wettig betaalmiddel

Volgens de Nederlandse wet is contant geld een wettig betaalmiddel. In een bijzondere uitspraak van 15 oktober 2014 van de Rechtbank Oost-Brabant locatie ‘s-Hertogenbosch gaf de rechter een schuldeiser een veeg uit de pan.

Hoe oordeelt een rechter over het weigeren van contante betaling?

Eiseres vorderde betaling van facturen voor door haar aan gedaagde geleverde goederen tot een bedrag in hoofdsom van in totaal € 25.060,40, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW en te vermeerderen met een bedrag van € 1.025,60 wegens buitengerechtelijke incassokosten.

De gedaagde partij was niet verschenen. De rechter moest een vonnis schrijven en overwoog daarin het volgende.

Gegronde redenen van de eisende partij: geen contante betaling gewenst

De rechtbank is van oordeel dat deze vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking komen, omdat eiseres bij die vorderingen geen rechtens te respecteren belang heeft”, aldus het vonnis.

“Volgens de eigen stellingen van eiseres is gedaagde immers bereid – en kennelijk steeds bereid geweest – om het bedrag in hoofdsom van € 25.060,40 contant aan eiseres te betalen. Eiseres heeft dat betalingsaanbod vervolgens geweigerd, omdat zij geen contante betaling wenst, maar een betaling per bankoverschrijving. Volgens eiseres bestaat er voor haar geen enkele verplichting om contante betaling te accepteren. Eiseres stelt gegronde redenen te hebben om contante betaling van dermate grote bedragen te weigeren. Uit het oogpunt van veiligheid acht eiseres het namelijk onwenselijk een medewerker met contant geld over straat te laten gaan en eiseres is in dergelijke situaties niet verzekerd mocht de betreffende medewerker worden overvallen.

Mag je contant geld weigeren?

Rechter geeft uitvoerig antwoord: cash betaling weigeren mag niet

Het vonnis vertelt:

“De rechtbank kan eiseres niet in dit standpunt volgen en zij stelt daarbij voorop dat contant geld (eurobiljetten en -munten) in Nederland een wettig betaalmiddel is (zijn). In beginsel staat het een schuldenaar daarom vrij om een vordering van zijn schuldeiser te voldoen middels een contante betaling, waardoor de betalingsverplichting teniet gaat. Het is aan de contractspartijen om bij het sluiten van een overeenkomst over de wijze van nakoming van een betalingsverplichting – contant, bankoverschrijving of anderszins – onderlinge andersluidende afspraken te maken in die zin, dat een bepaalde betalingswijze wordt voorgeschreven of juist uitgesloten. Dat eiseres en gedaagde in casu een dergelijke afspraak hebben gemaakt is gesteld noch gebleken. Een grondslag voor eiseres om betaling middels bankoverschrijving te eisen van gedaagde ontbreekt dan. De stelling van eiseres dat zij niet inziet waarom een bankoverschrijving voor gedaagde bezwarend zou zijn, maakt dit niet anders.”

Geen contante betaling gewenst? Maak vooraf afspraken!

Ons advies is om bij het aangaan van de overeenkomst specifieke afspraken te maken over de wijze van betaling. Zodra deze afspraken gemaakt zijn en de afnemer zou zich hieraan niet houden, dan kan er nakoming gevorderd worden. Omdat contant geld een wettig betaalmiddel is, kunt u de betaling (als niets anders is afgesproken over de manier van betalen) niet weigeren.

Advies over contante betaling weigeren

Advies over contant geld weigeren, een geschil over de hoogte van de facturen of het starten van een incassoprocedure, neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 070 – 762 0330 of stuur een e-mail naar info@invorderingsbedrijf.nl.

Gratis advies contant geld weigeren?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen
  No Cure No Pay Incasso

  Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

  • Géén succes = géén kosten
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • 95% slagingspercentage

  Alstublieft,

  Uw download

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

  Download direct

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op