Home PageIncasso Zuid-Afrika

Incasso Zuid-Afrika: wij innen uw openstaande vordering

Heeft u geld tegoed van iemand in Zuid-Afrika? Openstaande vorderingen aan de andere kant van de wereld zijn natuurlijk erg vervelend. Hoe kunt u uw geld innen als u niet zelf ter plaatse bent en ook niet beschikt over lokale contacten?

Invorderingsbedrijf helpt u met het innen van uw vorderingen in het buitenland. We zijn gespecialiseerd in internationale incasso en beschikken in Zuid-Afrika over een breed netwerk met de beste lokale advocaten en juristen. Samen met hen verzorgen wij incasso in Zuid-Afrika. Voor u het weet heeft u uw geld binnen.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in incasso in Zuid-Afrika

Een wanbetaler is altijd vervelend en al helemaal als die zich in het buitenland bevindt. Opeens moet u zich verdiepen in de lokale handelsgebruiken en de geldende wet- en regelgeving. Wat kunt u doen als uw Zuid-Afrikaanse debiteur niet betaalt? Waar kunt u uw vordering indienen? 

Invorderingsbedrijf neemt u die zorgen uit handen. Als specialist op het gebied van internationale incasso weten wij in nagenoeg ieder land hoe de gangbare incassoprocedures eruit zien. Ook werken we samen met lokale juristen en advocaten. Zij weten alles van de wetgeving op het gebied van te late betaling en incasso. Samen met hen zorgen wij voor een snelle en efficiënte invordering van uw claim. 

Als schuldeiser heeft u daarbij contact met onze incassospecialist in Nederland. U kunt dus gewoon in het Nederlands communiceren en ondervindt geen hinder van het tijdsverschil met Zuid-Afrika. U kunt de voortgang van de procedure in de gaten houden via uw eigen Online Cockpit.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Zuid-Afrika?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u lang genoeg op uw geld gewacht? Vul het contactformulier in en één van onze internationale incasso-experts neemt zo snel mogelijk contact met u op om uw vordering in Zuid-Afrika te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Het incassotraject in Zuid-Afrika

  Er zijn verschillende procedures om een onbetaalde rekening te innen. Zo is het mogelijk om een minnelijk incassotraject te starten, waarbij we proberen uw vordering te innen zonder tussenkomst van de rechter. Als dat niet lukt is het mogelijk om naar de rechter te stappen om uw rekening betaald te krijgen. Dit noemen we een gerechtelijke incasso

  In tegenstelling tot veel incassobureaus verzorgt Invorderingsbedrijf zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incasso. Deze procedures lopen bij ons feilloos in elkaar over. Doorgaans beginnen we met een buitengerechtelijk of minnelijk incassotraject. Als uw debiteur vervolgens nog steeds niet betaalt, dan stappen we naar de rechter. Daarbij doen we een beroep op de Zuid-Afrikaanse juristen en advocaten met wie wij nauw samenwerken.

  Minnelijke incasso

  Alle inspanningen om uw vordering te innen voordat we naar de rechter stappen vallen onder de buitengerechtelijke incasso. Dit traject wordt ook wel de minnelijke incasso genoemd. 

  Een buitengerechtelijke incassotraject heeft een aantal voordelen. Allereerst is het in de meeste gevallen de snelste en meest efficiënte manier om bijvoorbeeld onbetaalde facturen te innen. Daarnaast komt de relatie met uw klant niet direct onder druk te staan. Als uw debiteur de rekening simpelweg vergeten is, heeft hij alsnog de kans om te betalen zonder direct voor de rechter gesleept te worden. 

  Tijdens het minnelijke incassotraject versturen we herinneringen en aanmaningen naar uw debiteur. Maar daar blijft het niet bij: we nemen ook telefonisch contact op met uw debiteur en sturen sms-berichten om hem of haar aan de openstaande schuld te herinneren. 

  In totaal zijn er in een periode van drie weken 16 contactmomenten met uw debiteur. Daarbij voeren we de druk geleidelijk aan op. Uiteindelijk sturen we uw debiteur een laatste sommatie. Uw debiteur krijgt nog 14 dagen de tijd om de openstaande schuld te betalen. Als dat niet gebeurt, stappen we naar de rechter.

  Gelukkig laten de meeste debiteuren het niet zover komen. Ze kiezen er tijdens het minnelijke incassotraject voor alsnog te betalen. Daarmee voorkomen zij immers dat ze op moeten draaien voor de kosten die een gerechtelijke procedure met zich meebrengt.

  No cure no pay incasso

  Gerechtelijke incasso in Zuid-Afrika

  Helaas zijn er ook wanbetalers die niets van zich laten horen. Ook kan het zijn dat uw debiteur het niet eens is met de vordering. In deze gevallen zit er niets anders op dan naar de rechter in Zuid-Afrika te stappen. Hoe de gerechtelijke procedure eruit ziet, hangt af van de hoogte van uw vordering.

  Kleine vorderingen

  Voor vorderingen onder de 20.000 Zuid-Afrikaanse Rand (ZAR) kunnen we naar, het Small Claims Court, een speciale rechtbank voor kleine vorderingen.

  Om een procedure te starten voor het Small Claims Court moeten we uw vordering indienen bij het dichtstbijzijnde Magistrate’s Court (de lokale rechtbank). Daarbij moeten we een kopie van de overeenkomst en de laatste aanmaning bijvoegen. De klerk van de rechtbank stelt vervolgens een dagvaarding op die door een sheriff aan uw debiteur wordt bezorgd. 

  Vervolgens wordt er een zitting gepland, waarin u uw verhaal kunt doen. Het Small Claims Court staat niet onder leiding van een rechter. In plaats daarvan wordt de procedure geleid door een door de rechtbank aangestelde commissioner, vaak is dit een advocaat of jurist. De zitting heeft een informeel karakter en het is niet toegestaan een advocaat mee te nemen. 

  Na beide partijen aangehoord te hebben, zal de commissioner een oordeel vellen. Het is niet mogelijk om tegen deze beslissing in hoger beroep te gaan.

  Als u in het gelijk wordt gesteld, heeft uw debiteur 10 dagen om de vordering te betalen. Als hij dat niet doet, dan zal het Magistrate’s Court een betalingsbevel uitvaardigen. De sheriff van de rechtbank kan daarmee beslag leggen bij uw debiteur.

  Vorderingen boven 20.000 ZAR

  Voor vorderingen boven de 20.000 ZAR is een procedure bij het Small Claims Court niet beschikbaar. In dat geval volgt er een civiele procedure bij het District Magistrate’s Court (tot 200.000 ZAR) of Regional Magistrate’s Court (tot 400.000 ZAR). Claims boven de 400.000 ZAR worden behandeld door het High Court.

  Het belangrijkste verschil met de procedure voor kleine vorderingen is dat de civiele procedure onder leiding van een rechter staat en de partijen bijgestaan mogen worden door een advocaat. De hoorzitting heeft een formeler karakter. De partijen kunnen na een uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan.

  Arbitrage als alternatief voor een rechtszaak

  Een alternatief voor een rechtszaak is arbitrage. Dit is een vorm van particuliere rechtspraak en in Zuid-Afrika (net als in Nederland) een gebruikelijke methode om zakelijke geschillen te beslechten. 

  Het voordeel van arbitrage is dat het doorgaans sneller is dan een gerechtelijke procedure. Bovendien kunnen de partijen afspreken dat de zaak achter gesloten deuren wordt behandeld. 

  Beide partijen moeten ermee akkoord gaan de zaak middels arbitrage af te handelen. Dit kan ook afgesproken worden voordat het conflict ontstaat, bijvoorbeeld door een arbitrage-clausule op te nemen in de koopovereenkomst of de algemene voorwaarden

  Zuid-Afrika heeft de Conventie van New York ondertekend. Dit betekent onder andere dat een arbitrage-uitspraak bindend is. Om een arbitrage-uitspraak ten uitvoer te laten leggen, moeten we de uitspraak overhandigen aan het High Court. Deze rechtbank kan vervolgens een sheriff aanwijzen die de uitspraak ten uitvoer kan leggen door beslag te leggen bij uw debiteur.

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Beslaglegging in Zuid-Afrika

   Als we in Nederland een uitspraak van de rechter hebben, dan kunnen we een particuliere deurwaarder beslag laten leggen bij uw debiteur. In Zuid-Afrika worden vonnissen ten uitvoer gelegd door sheriffs. Dit zijn gerechtsdienaren die werken voor de verschillende rechtbanken. Zij hebben vergelijkbare bevoegdheden als Nederlandse gerechtsdeurwaarders.

   Als uw debiteur niet uit zichzelf betaalt na een uitspraak van het Small Claims Court, een vonnis van de rechter of een arbitrage-uitspraak, dan kunnen we de rechtbank vragen om beslag te laten leggen bij uw debiteur. De rechtbank geeft een sheriff in dat geval opdracht het vonnis te executeren, bijvoorbeeld door salaris van uw debiteur in te houden, geld van bankrekeningen af te halen, goederen in beslag te nemen of onroerend goed te feilen. Uit de opbrengst hiervan wordt u als schuldeiser uitbetaald.

   Conservatoir beslag

   Om te voorkomen dat uw debiteur gedurende het juridische traject bezittingen wegsluist, kunnen we de rechtbank vragen beschermende maatregelen (vergelijkbaar met conservatoir beslag in Nederland) te nemen. Dit kan bijvoorbeeld het bevriezen van een bankrekening of een tijdelijk beslag van goederen inhouden. Zodra er een gerechtelijke uitspraak is, wordt het beslag executoriaal. Dat betekent dat u als schuldeiser uit dit beslag uitbetaald wordt.

   Faillissement van uw debiteur

   Als de schulden van uw debiteur een waarde vertegenwoordigen die hoger is dan die van zijn bezittingen kunnen we een faillissementsaanvraag doen. Het niet betalen van een schuld geldt voor de rechter als bewijs dat een debiteur niet aan zijn betalingsverplichten kan voldoen en is daardoor grond voor een faillissementsaanvraag. Die kunnen we indienen bij het High Court. Zowel bedrijven als de estate (de bezittingen) van uw debiteur kunnen failliet worden verklaard. 

   Een faillissementsaanvraag is een sterk pressiemiddel. Als uw debiteur failliet wordt verklaard, wordt het bedrijf gesloten (in het geval van een zakelijke debiteur) en alle bezittingen verkocht. De meeste wanbetalers zitten daar niet op te wachten en kiezen er alsnog voor de openstaande schuld te betalen als hun faillissement wordt aangevraagd. Zodra wij uw geld binnen hebben, kunnen we de faillissementsaanvraag intrekken.

   Als uw debiteur daadwerk failliet verklaard wordt, dan wordt er door de rechtbank een curator aangesteld. Die zal de bezittingen van uw debiteur in kaart brengen en deze verkopen om de schuldeisers uit te betalen.

   Meer informatie?

   Wilt u meer weten over faillissementsprocedures in Zuid-Afrika? Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Zuid-Afrika

    Heeft u een openstaande vordering in Zuid-Afrika? Van achterstallig salaris en onbetaalde facturen tot schadeclaims, Invorderingsbedrijf zorgt dat u krijgt waar u recht op heeft. 

    We zijn onder meer gespecialiseerd in vorderingen binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    Invorderingsbedrijf verzorgt niet alleen incasso voor schuldeisers direct, maar ook voor tussenpersonen zoals advocaten en accountants.

    Waar kunnen we u nog meer mee van dienst zijn?

    • Betrouwbaar advies over contracten en voorwaarden
    • Kredietinformatie over Zuid-Afrikaanse bedrijven
    • Geschillen over o.a. het Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
    • Bemiddelen bij het treffen van onderhandse regelingen en schikkingen

    Direct uw vordering in Zuid-Afrika indienen

    Dien via ons incasso aanmeldformulier meteen uw vordering in. Wilt u over uw vordering sparren met een incassospecialist? Laat uw gegevens achter of bel 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Zuid-Afrika

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt wereldwijd incasseren?

      Serviceovereenkomst incasso wereld - invorderingsbedrijf