Home PageIncasso Noorwegen

Incasso Noorwegen: snel uw openstaande vordering incasseren

Doet u zaken in Noorwegen en heeft u een klant die een rekening niet betaalt? Een wanbetaler is altijd vervelend, maar bezorgt nog meer hoofdbrekens als die zich in het buitenland bevindt. U spreekt waarschijnlijk geen Noors en bent vermoedelijk ook niet bekend met het Noorse rechtssysteem. Hoe kunt u toch uw openstaande factuur innen?

Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in incasso in Noorwegen. We beschikken over een breed netwerk met lokale incassospecialisten, advocaten en deurwaarders. Of uw wanbetaler zich nu in Oslo of boven de Poolcirkel bevindt, wij zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in Noorse incasso

De handelscultuur en wet- en regelgeving in Noorwegen zijn anders dan in Nederland. Bovendien heeft u te maken met een taalbarrière. Als u een klant heeft die een rekening niet betaalt, kan het voor u lastig en tijdrovend zijn om uw geld te incasseren. 

Onze internationale incasso-experts helpen u daarom graag bij het incasseren van uw incasso in Noorwegen. Zij zijn volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving in Noorwegen en hebben een breed netwerk met lokale specialisten, zoals deurwaarders en advocaten.

Bent u benieuwd naar de slagingskans van uw zaak? Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Noorwegen?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u een Noorse klant die een rekening niet betaalt? Vul uw gegevens in en één van onze internationale incassospecialisten neemt contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Noorwegen?

  Net als in Nederland is het incassotraject in Noorwegen ingedeeld in twee fases: buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso. Tijdens de buitengerechtelijke of minnelijke fase proberen we uw factuur te innen zonder tussenkomst van de rechter. Lukt dat niet, dan dagen we uw wanbetaler voor de rechter. 

  Omdat Invorderingsbedrijf samenwerkt met Noorse incassospecialisten en advocaten kunnen we zowel het buitengerechtelijke als gerechtelijke traject voor u uitvoeren.

  Buitengerechtelijke incasso in Noorwegen

  Indien u met een onbetaalde vordering zit die maar niet wordt betaald, helpen onze experts in Noorse incasso u graag deze te incasseren. Wij starten doorgaans met een buitengerechtelijke procedure. 

  Dit betekent dat we uw debiteur herinneringen en aanmaningen sturen en telefonisch contact met hem of haar proberen op te nemen. Doordat we in het Noors met uw debiteur kunnen communiceren kan deze zich er (in een later stadium) niet op beroepen dat hij niets van de herinneringen en sommaties heeft begrepen.

  In totaal nemen we in drie weken tijd 16 keer contact op met uw debiteur waarin wij hem sommeren te betalen. De meeste debiteuren betalen gedurende deze fase alsnog. Meestal heeft u dus binnen drie weken uw geld.

  Lukt dat niet, dan voeren we de druk op door te dreigen met een gerechtelijke procedure. Dit is doorgaans voldoende om uw debiteur over de streep te trekken. Aan de gerechtelijke procedure zijn immers kosten verbonden voor uw debiteur.

  Vordering innen in noorwegen

  Gerechtelijke incasso in Noorwegen

  Hebben we te maken met een hardnekkige Noorse wanbetaler? Dan starten we in overleg met u een gerechtelijke procedure. Noorwegen staat bekend om een gedegen en efficiënt rechtssysteem, waar u als schuldeiser van kunt profiteren. Tijdens de juridische procedure doen we een beroep op ons netwerk van lokale juristen en advocaten. Samen met onze eigen internationale incassospecialisten behartigen zij uw belangen. 

  Voordat we een gerechtelijke procedure kunnen aangaan in Noorwegen moeten we eerst een laatste schriftelijke betalingsherinnering sturen aan uw debiteur. Hier moet onder andere het volgende instaan: 

  • Een laatste betalingstermijn van 14 dagen
  • Naam van de schuldeiser
  • Specificatie van de schuld (bijv. rente, datum, kostprijs)
  • Een waarschuwing dat niet betalen leidt tot extra juridische kosten

  Onbetwiste vorderingen

  Heeft uw schuldenaar niet aangegeven waarom hij de rekening niet netjes betaalt? En komt er geen tijdig verweer na de oproep om voor de rechter te verschijnen? Dan wordt uw claim gezien als een onbetwiste vordering. In dat geval kan een Noorse gerechtsdeurwaarder (namsmann) een betalingsbevel uitvaardigen. Dit betalingsbevel staat gelijk aan een vonnis van de rechter. De deurwaarder kan vervolgens beslag leggen op bezittingen van uw wanbetaler om uw vordering te innen. 

  Betwiste vorderingen onder 250.000 NOK

  Heeft u een factuur gestuurd die wel betwist wordt? Sinds 1 juni 2020 geldt er voor vorderingen onder 250.000 Noorse Kroon (NOK) een speciale kleine vorderingen procedure, het zogenoemde Småkravsprosess. Hiervoor moeten we een schikkingsklacht indienen op de website van bemiddelingscommissie (Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn). Deze commissie is opgericht om geschillen die partijen met elkaar hebben, op te lossen en buiten de rechtbank te houden. Zij kunnen een bindende uitspraak doen over de kwestie na instemming van beide partijen.

  Als blijkt dat de zaak niet geschikt is voor de behandeling van de commissie dan zullen zij de bemiddeling stopzetten en zal de procedure zich vervolgen bij de rechtbank.

  Betwiste vorderingen hoger dan 250.000 NOK

  Wordt de schuld betwist en is hij hoger dan 250.000 Noorse Kroon? Of heeft de bemiddelingscommissie bepaald dat de zaak niet geschikt is voor behandeling? Dan kan alleen de rechtbank een bindende uitspraak doen. 

  Net als in Nederland is er ook in Noorwegen vervolgens eerst een schriftelijke rolzitting. Dit is een voorprocedure waarin de rechter kijkt of de tegenpartij heeft gereageerd. Ook kan de rechter vragen om extra bewijsmateriaal. 

  Hierna volgt een schriftelijke ronde, waarin beide partijen bewijsstukken aan kunnen leveren. Op een inhoudelijke zitting kunnen de partijen hun standpunten vervolgens onderbouwen. Daaropvolgend zal de rechter uitspraak doen.

  Als uit het vonnis blijkt dat u als schuldeiser in uw recht staat, dan moet uw schuldenaar betalen. Doet hij dit niet? Dan kunnen wij het vonnis namens u ten uitvoer laten leggen door een deurwaarder in Noorwegen.

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Hoe verloopt de incassoprocedure in Noorwegen?

   Stap 1

   Allereerst sturen wij uw debiteur een betalingsherinnering (påkrav). Deze herinnering is noodzakelijk, omdat u hiermee een schriftelijk bewijs heeft dat u de betaling heeft gevorderd.

   Stap 2

   Heeft uw debiteur niet betaald na de betalingsherinnering, dan sturen wij een aanmaning (purring). Dit is de laatste herinnering die wij sturen voordat we een juridische procedure starten.

   Stap 3

   Blijft betaling nog steeds uit? Dan nemen we juridische stappen om de vordering ten uitvoer te kunnen leggen, bijvoorbeeld door een deurwaarder beslag te laten leggen. In Noorwegen moet de eiser hiervoor een tvangsgrunnlag hebben. Dit is bijvoorbeeld een vonnis (uitspraak van de rechter) of beslissing van de bemiddelingscommissie (Forliksrådet).

   Deurwaarders (namsmann)

   Hebben we een vonnis van de rechter of een bindende beslissing van de bemiddelingscommissie, maar betaalt uw schuldenaar maar niet? Dan kunnen we samen met een Noorse gerechtsdeurwaarder (namsmann) het vonnis executeren. Net als in Nederland hebben deurwaarders in Noorwegen speciale bevoegdheden om openstaande schulden te innen. Ze kunnen uw debiteur bijvoorbeeld dwingen de vordering te voldoen door middel van beslaglegging en mogen tot gedwongen verkoop overgaan.

   Beslaglegging (utleggsforretning) in Noorwegen

   Indien de zaak niet wordt betwist en/of u over een gunstige uitspraak beschikt dan kunnen we de deurwaarder beslag laten leggen. De deurwaarder kan beslag leggen op verschillende goederen zoals voertuigen, onroerend goed en rekeningen (loonbeslag).

   Loonbeslag is de zwaarste maatregel. Hiermee dwingt de deurwaarder de werkgever een bepaald deel van het salaris van de schuldenaar in te houden. Dit geld gaat vervolgens via de deurwaarder naar u als schuldeiser.

   Conservatoir beslag in Noorwegen

   Net als in Nederland kunnen we in Noorwegen geld of goederen veilig stellen in aanloop naar een juridische procedure door conservatoir beslag te leggen. Een bankrekening wordt bijvoorbeeld bevroren, zodat uw wanbetaler niet bij het geld kan. 

   Om conservatoir beslag te mogen leggen, moeten we de districtsrechtbank van uw debiteur (of de rechtbank in het district waar uw debiteur bezittingen heeft) in Noorwegen om toestemming vragen. Hiervoor moeten we in ieder geval aan kunnen tonen dat er een vordering is en dat er gronden zijn om te vrezen dat uw debiteur mogelijk van plan is betaling van die vordering te ontwijken. 

   Doorgaans zal de rechtbank een hoorzitting plannen. Alleen als er spoed is, zal het verzoek tot conservatoir beslag worden ingewilligd zonder hoorzitting. Vervolgens kan de deurwaarder de rekeningen of goederen veilig stellen. 

   Door een conservatoir beslag kan uw debiteur niet meer over de bezittingen beschikken zolang zij onder beslag liggen. De bezittingen blijven onder beslag totdat de rechtszaak heeft plaatsgevonden (of deze is afgebroken). Het beslag wordt eveneens opgeheven als u als schuldeiser niet op tijd een juridische procedure begint of als de debiteur met nieuw bewijs komt dat de beslaglegging onterecht is. Een conservatoir beslag in Noorwegen biedt geen bescherming tegen faillissement en claims van andere schuldeisers.

   Faillissement (Konkurser)

   Wilt uw debiteur in Noorwegen écht niet betalen? Of zegt hij niet aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen? Dan kunnen we een faillissement aanvragen. Hiervoor moeten we een faillissementsprocedure (konkursbehandling) opstarten.

   Een voorwaarde om deze procedure te beginnen, is dat de schuldenaar insolvent is. Dat betekent dat hij niet meer over voldoende liquide middelen beschikt en daarom geen betalingsverplichtingen meer kan nakomen. Deze betalingsproblemen moeten al langer spelen. 

   Wij dienen het verzoekschrift voor de faillissementsaanvraag in bij de rechtbank in het arrondissement waar uw schuldenaar zijn woonadres (particulier) of zijn zakelijk adres (zakelijke klant) heeft. De faillissementsaanvraag moet in viervoud (met bijlagen) per post worden verzonden naar de rechtbank. De rechtbank controleert de aanvraag en zal een zitting organiseren. Hierin wordt bepaald of het faillissement wordt uitgesproken. Als dit gebeurt, benoemt de rechtbank een advocaat als curator. 

   Het starten van een faillissementsprocedure kost 59.950 Noorse Kronen (NOK). Dit is omgerekend iets minder dan 2.600 euro. Bedrijven en werknemers zijn vrijgesteld van deze betaling. 

   Wat doet de curator?

   De curator verzamelt vervolgens geld van onbetaalde vorderingen in en verkoopt het vermogen van de debiteur. Daarna verdeelt de curator de gelden tussen de schuldeisers. Als het werk van de curator erop zit, dan schrijft de rechter een uitspraak en beëindigt zij daarmee de procedure.

   Advies over uw zaak?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Noorwegen

    We helpen onze klanten met allerlei soorten vorderingen in het buitenland. Of u nu te maken heeft met een zakelijke klant die niet betaalt, een huurconflict, een betalingsconflict over een aankoop of schade die u heeft opgelopen in Noorwegen, onze specialisten kunnen u helpen. 

    We kunnen onder andere helpen bij (betalingsconflicten) in de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    We werken voor opdrachtgevers rechtstreeks, maar ook voor tussenpersonen, zoals advocatenkantoren en accountantskantoren.

    Waar kunnen we u nog meer mee van dienst zijn?

    • Adviseren over contracten en voorwaarden
    • Kredietinformatie over Noorse bedrijven
    • Geschillen met curatoren, bijvoorbeeld over het Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
    • Bemiddelen bij het treffen van onderhandse regelingen (ook schikkingen)

    Direct uw incasso in Noorwegen indienen

    Via ons incasso aanmeldformulier kunt u direct uw vordering indienen. Wilt u liever eerst sparren over uw vordering met een specialist? Laat dan uw gegevens achter of bel ons via 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: veelgestelde vragen over incasso Noorwegen

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt incasseren
      in Europa?

      Serviceovereenkomst incasso europa - invorderingsbedrijf