Home PageIncasso Mexico

Incasso Mexico: snel uw geld incasseren

Heeft u openstaande vorderingen in Mexico die maar niet betaald worden? Invorderingsbedrijf staat klaar om de openstaande schuld voor u te innen. Als internationale incassospecialist hebben we jarenlange ervaring met het incasseren van buitenlandse vorderingen. 

Daarbij beschikken we over een uitgebreid netwerk aan Mexicaanse juristen en deurwaarders. Zij zijn als geen ander op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van incasso in Mexico en weten precies hoe ze uw geld (via de Mexicaanse rechter) kunnen innen.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in incasso in Mexico

Als u te maken heeft met een wanbetaler in Mexico is het zaak om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Hoe langer u wacht hoe groter de kans namelijk is dat er niets meer te halen valt bij uw debiteur. 

Wellicht schrikt een incassoprocedure in Mexico u af – u bent immers niet bekend met de lokale gebruiken en het Mexicaanse rechtssysteem – maar bij Invorderingsbedrijf weten we precies welke procedures we moeten doorlopen om uw geld zo snel en efficiënt mogelijk te innen. Zoals gezegd werken we daarbij samen met lokale juristen en advocaten die gespecialiseerd zijn in Mexicaanse incasso. 

Het grote voordeel van de werkwijze van Invorderingsbedrijf is dat u één aanspreekpunt in Nederland heeft. Deze incassospecialist coördineert het traject en houdt u op de hoogte van de voortgang. U ondervindt dus geen hinder van het tijdsverschil met Mexico. Ook heeft u geen last van een taalbarrière als u geen Spaans spreekt. 

Wilt u een inschatting van de slagingskans van uw Mexicaanse vordering? Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Mexico?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u een Mexicaanse klant die een rekening niet betaalt? Vul uw gegevens in en één van onze internationale incassospecialisten neemt contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Mexico

  Het traject voor het innen van een openstaande factuur of andere claim in Mexico is grofweg onder te verdelen in een minnelijke (ook wel buitengerechtelijke) en gerechtelijke fase. Minnelijke incasso bestaat uit alle handelingen vóór het juridische traject. Als dat geen uitkomst biedt dan zit er vaak niets anders op dan naar de rechter te stappen. Invorderingsbedrijf kan het hele traject, van de buitengerechtelijke fase tot de juridische procedure voor u verzorgen.

  Buitengerechtelijke incasso

  In veel gevallen is een buitengerechtelijk incassotraject voldoende om uw debiteur zover te krijgen de openstaande schuld te laten betalen. Veel schuldenaars realiseren zich dat het geen zin heeft om de rekening te negeren als ze een brief van een incassobureau ontvangen en kiezen ervoor om uit zichzelf te betalen. 

  Soms is er bovendien sprake van een misverstand of is iemand de factuur simpelweg vergeten te betalen. Daarom is het doorgaans niet verstandig uw debiteur direct voor de rechter te slepen. Door te beginnen met een buitengerechtelijke procedure kunt u de relatie met uw klant in stand houden en bespaart u zich een gang naar de rechter. 

  Tijdens de minnelijke fase zijn er in een periode van drie weken minimaal 16 contactmomenten met uw debiteur. We sturen onder andere aanmaningen, maar we nemen ook telefonisch en per sms contact op. Uw debiteur heeft dus alle kans om de openstaande rekening netjes te betalen. 

  Gedurende het traject voeren we de druk langzaam aan op. Betaalt uw debiteur nog steeds niet, dan geven we hem nog één laatste kans: wordt er binnen de gestelde termijn niet betaald, dan stappen we naar de rechter.

  Incasso mexico betrouwbaar partnernetwerk

  Gerechtelijke incasso in Mexico

  U heeft recht op uw geld en als uw debiteur niet vrijwillig over de brug komt met het verschuldigde bedrag, dan spannen we (in overleg met u als schuldeiser) een juridische procedure aan. 

  Dat werkt in Mexico iets gecompliceerder dan in Nederland. Net als bijvoorbeeld de Verenigde Staten heeft Mexico namelijk een federale overheid, met daaronder 31 afzonderlijke staten en de hoofdstad Mexico-stad, ieder met hun eigen wet- en regelgeving. Of uw vordering onder het federale recht of het recht van de staat van uw debiteur valt, is afhankelijk van het soort claim

  In de regel worden civiele zaken (tussen particulieren onderling of een particulier en een bedrijf) afgehandeld via de wetgeving in de staat van uw debiteur. Zakelijke geschillen (tussen bedrijven) vallen daarentegen onder de federale Handelscode (Código de Comercio). Hoewel zakelijke claims dus onder het federale recht vallen, worden ze vaak wel afgehandeld door de civiele rechter van de districtsrechtbank. Alleen gecompliceerde zaken met een hoog belang worden doorverwezen naar de federale rechtbank.

  De juridische procedure

  Om een juridische procedure te starten moeten we een klacht indienen bij de rechtbank (juzgado) in het de district van uw debiteur. In sommige staten kan dit online gedaan worden. Bij het indienen van de klacht moeten we direct uw claim specificeren en bewijsmateriaal aanleveren. 

  De rechtbank zal uw debiteur vervolgens dagvaarden (hij wordt officieel opgeroepen voor de rechter te verschijnen). Uw debiteur moet vervolgens binnen 9 dagen (voor zakelijke vorderingen) of 15 dagen (voor civiele claims) reageren op de dagvaarding. Als uw debiteur dat niet doet zal de rechter een verstekvonnis uitspreken dat vrijwel altijd in het voordeel van u als schuldeiser is. 

  Als uw debiteur wel een verdediging indient, bepaalt de rechtbank een datum voor een inleidende zitting. Tijdens deze zitting krijgen beide partijen de kans tot een schikking te komen. Als dat niet lukt wordt er een datum voor een inhoudelijke behandeling van de zaak bepaald. 

  Tijdens de inhoudelijke behandeling moeten beide partijen hun bewijs aanleveren en kunnen zij hun zienswijze mondeling toelichten. De rechter doet direct na de zitting uitspraak

  Er worden in Mexico, anders dan in Nederland, geen griffierechten (kosten die rechtbank rekent voor een procedure) in rekening gebracht. Wel zijn er kosten verbonden aan juridische bijstand gedurende de rechtszaak.

  Wie betaalt de kosten?

  De kosten voor de juridische procedure worden (voor een groot deel) betaald door de verliezende partij. Hiervoor zijn geen vaste bedragen vastgesteld, maar Mexicaanse jurisprudentie (eerdere rechterlijke uitspraken) laat zien dat de verliezende partij doorgaans zo’n 6 tot 10 procent van de totale claim moet betalen om de juridische kosten van de winnende partij te betalen

  Arbitrage

  Steeds meer zakelijke geschillen worden tegenwoordig opgelost door middel van arbitrage. Dit is een vorm van particuliere rechtspraak; in plaats van de zaak voor te leggen aan een rechtbank, wordt deze voor een arbiter of arbitragecommissie gebracht. Vaak zijn de arbiters specialisten uit het betreffende vakgebied. 

  Om een beroep te doen op arbitrage, moet dit worden vastgelegd door de partijen. Vaak gebeurt dit bij de overeenkomst, bijvoorbeeld door het op te nemen in het contract of de algemene voorwaarden, maar ook als het conflict al is gerezen kunnen partijen overeenkomen het geschil te beslechten door middel van arbitrage. 

  Het voordeel van arbitrage is dat u niet hoeft te wachten tot de rechtbank tijd heeft voor uw zaak. Ook is er (afhankelijk van de gemaakte afspraken) vaak geen mogelijkheid tot hoger beroep. Hierdoor is het conflict veel sneller opgelost. Daarnaast kan worden afgesproken de zaak achter gesloten deuren te behandelen. 

  Wanneer arbitrage wordt gekozen als middel om een zakelijk conflict op te lossen, is het niet mogelijk om naderhand nog naar de rechter te stappen. 

  Een arbitrale uitspraak kan in Mexico op eenzelfde manier ten uitvoer gelegd worden als een rechterlijk vonnis.

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Beslag laten leggen

   Als het vonnis van de rechter onherroepelijk is geworden (uw debiteur gaat niet in hoger beroep of heeft geen beroepsmogelijkheden meer) wordt het uitvoerbaar. Dat betekent dat u de rechter kunt vragen betaling te forceren, als uw debiteur niet uit zichzelf betaalt. 

   In Mexico kan de rechter bijvoorbeeld bepalen dat een beheerder de controle over de financiën en/of bedrijfsvoering van uw debiteur krijgt. Deze beheerder kan u vervolgens uitbetalen.  

   De rechter kan tevens beslag laten leggen op bezittingen van uw debiteur. In beslag genomen goederen worden openbaar verkocht. Uit de opbrengst hiervan wordt u uitbetaald.

   Conservatoir beslag

   Net als in Nederland bestaat er in Mexico een conservatoir beslag (retención de bienes). Dit is een beschermende maatregel waarbij er voorafgaand aan een rechtszaak bezittingen van uw debiteur onder beslag worden gelegd, zodat uw debiteur deze niet kan verduisteren. 

   Bij het aanspannen van de rechtszaak kunnen we de rechter direct verzoeken om conservatoir beslag te laten leggen. Hiervoor moet doorgaans wel borg worden betaald (door de schuldeiser) voor eventuele schade die ontstaat door het conservatoir beslag, als de vordering uiteindelijk onterecht blijkt. 

   Daarnaast moeten we een goede reden geven voor het conservatoir beslag. Gronden voor conservatoir beslag zijn volgens het Mexicaans recht: 

   • Een gegronde angst dat de persoon waartegen de claim is ingediend zal vertrekken uit Mexico of zich zal verbergen
   • Een gegronde angst dat uw debiteur bezittingen zal verduisteren of van de hand zal doen.

   Een conservatoir beslag is doorgaans een uitstekend middel om uw debiteur onder druk te zetten. De bezittingen blijven immers onbruikbaar voor uw debiteur zolang de rechtszaak niet is afgehandeld. Veel debiteuren die last hebben van een conservatoir beslag, besluiten het vonnis van de rechter niet af te wachten, maar betalen de schuld alsnog, zodat het conservatoir beslag wordt opgeheven.

   Het faillissement van uw debiteur aanvragen

   Weigert uw debiteur (ook na een gerechtelijke uitspraak) te betalen? Een faillissementsaanvraag is een stevig pressiemiddel dat bijna altijd voldoende blijkt om uw rekening betaald te krijgen. 

   Als uw debiteur een rekening niet betaald, dan heeft u volgens de Mexicaanse faillissementswet het recht om zijn faillissement aan te vragen. Natuurlijk wil niemand failliet gaan. Daarom kiezen veel wanbetalers ervoor om de rekening alsnog te betalen.

   Het is mogelijk om het faillissement van uw debiteur aan te vragen als hij twee of meer openstaande schulden heeft die al minimaal 30 dagen openstaan. Ook als de schulden een waarde vertegenwoordigen die 80 procent of hoger is dan de waarde van zijn bezittingen, kan hij failliet verklaard worden.

   Zodra we een faillissementsaanvraag hebben ingediend, zal de rechtbank uw debiteur dagvaarden. Vervolgens heeft uw debiteur 9 dagen de tijd om bezwaar te maken tegen het faillissement. Daarbij moet uw debiteur direct bewijsstukken aanleveren. Als hij dat niet doet zal de rechter een faillissementstraject starten. 

   Als uw debiteur uiteindelijk failliet verklaard wordt, dan stelt de rechter een curator aan. Die krijgt de opdracht om de bezittingen van uw debiteur te verkopen en de schuldeisers uit te betalen. 

   De meeste debiteuren laten het gelukkig niet zover komen en zij betalen de openstaande schuld alsnog. Als dat het geval is, dan kunnen we de faillissementsprocedure stopzetten.

   Persoonlijk advies?

   Heeft u lang genoeg gewacht op uw openstaande vorderingen in Mexico? Onze specialisten internationale incasso weten precies welke stappen we kunnen ondernemen om uw geld te innen. Zij staan u graag te woord als u vragen heeft over uw vordering.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Mexico

    Binnen ieder rechtsgebied kunnen we uw vordering voor u innen. Of het nu gaat om een onbetaalde factuur, salaris dat u tegoed heeft van een Mexicaanse werkgever of een schadeclaim in Mexico, onze incassospecialisten weten wat er nodig is om uw vordering voor u te incasseren. 

    We verzorgen incasso binnen de o.a. de volgende rechtsgebieden: 

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    Werkt u voor een advocaten- of accountantskantoor? Invorderingsbedrijf werkt niet alleen voor opdrachtgevers rechtstreeks, maar ook voor tussenpersonen.

    Waar kunnen we u nog meer mee van dienst zijn in Mexico?

    • Advies op het gebied van contracten en voorwaarden
    • Kredietinformatie over bedrijven in Mexico
    • Geschillen rond faillissementen, bijvoorbeeld over het Eigendomsvoorbehoud
    • Bemiddelen bij het treffen van onderhandse regelingen (bijvoorbeeld schikkingen)

    Direct uw incasso in Mexico indienen?

    Blijf niet wachten op uw geld: vul ons incasso aanmeldformulier in en we gaan direct voor u aan de slag. Wilt u liever eerst overleggen met een incassospecialist? Laat uw gegevens achter of bel ons via 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Mexico

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt wereldwijd incasseren?

      Serviceovereenkomst incasso wereld - invorderingsbedrijf