Home PageIncasso Istanbul

Incasso Istanbul: uw vordering innen in Turkije

Doet u zaken in Istanbul en heeft u te maken met een klant die een factuur niet betaalt? Of heeft u een andere openstaande vordering in Istanbul? Laat het er niet bij zitten, maar schakel een internationale incassospecialist in. 

Invorderingsbedrijf heeft een internationale incassostrategie die haar kracht bewezen heeft. Ook in Istanbul werken we samen met de beste juristen, advocaten en deurwaarders om uw openstaande vordering te innen.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Istanbul geldt letterlijk en figuurlijk als de brug tussen Europa en Azië. Dat betekent dat er veel handel wordt gedreven, maar ook dat er andere zakelijke gebruiken gelden. Uiteraard spreekt men een andere taal en ook de wetgeving in Turkije wijkt af van die in Nederland. Dat maakt het een flinke uitdaging om uw geld te innen als uw debiteur niet uit zichzelf betaalt.

Hoe kunt u uw debiteur opsporen in een miljoenenstad als Istanbul? Bij welke instanties kunt u terecht als u niet betaald wordt? Wat zijn uw rechten? 

Gelukkig kan Invorderingsbedrijf u daarbij helpen. Als specialist in internationale incasso verzorgen wij internationale incassodiensten als het opsporen van uw debiteur, minnelijke incasso, juridische procedures en beslaglegging in het buitenland

Daarbij maken we gebruik van een uitgebreid netwerk van juristen, deurwaarders en advocaten, die ons ter plaatse kunnen helpen met het incasseren van uw geld. Zij spreken de taal, hebben kennis van de geldende wet- en regelgeving en kunnen als geen ander inschatten wat de meest efficiënte manier is om uw geld te innen.

Gedurende het incassotraject heeft u één contactpersoon in Nederland. Deze internationale incassospecialist coördineert het incassotraject en onderhoudt contact met de lokale partners. 

De voortgang van de procedure kunt u zelf 24/7 volgen in onze Online Cockpit.

Heeft u een vordering op een andere plek in Turkije? Bekijk dan onze pagina Incasso Turkije.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Istanbul?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u zakelijke klanten in Istanbul die niet betalen? Of heeft u een ander soort claim in de Turkse stad? Vul onderstaand het contactformulier in en één van onze specialisten neemt contact met u op om de zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Istanbul?

  In Turkije geldt andere regelgeving met betrekking tot het innen van openstaande vorderingen dan in Nederland. Daardoor wijkt het incassotraject iets af van hoe het er in de meeste landen uitziet. 

  Net als in Nederland begint een incassoprocedure met een minnelijke of buitengerechtelijke fase. Dit is de fase waarin we uw debiteur aanmaningen versturen en duidelijk maken wat de consequenties zijn als betaling uitblijft. 

  Waar we in Nederland na afloop van deze minnelijke fase eigenlijk alleen nog naar de rechter kunnen stappen, ligt dat in Turkije iets anders.

  Minnelijke incasso

  De minnelijke incasso verloopt in Istanbul grofweg hetzelfde als in Nederland. We wijzen uw debiteur op de openstaande vordering en zijn verplichting om deze te betalen. Dit doen we niet alleen door middel van aanmaningen, maar ook door persoonlijk contact op te nemen met uw debiteur. Dat doen we bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail of WhatsApp. Indien nodig kunnen we de communicatie in het Turks laten verlopen. 

  In totaal nemen we tijdens de buitengerechtelijke fase van het incassotraject, gedurende 3 weken 16 keer contact op met uw debiteur. Aan het eind van die periode sturen we een laatste sommatie en laten we uw debiteur weten dat we juridische stappen zullen ondernemen als de betaling niet op de genoemde datum binnen is. 

  In 9 van de 10 gevallen weten we het openstaande bedrag tijdens het buitengerechtelijke traject te innen.

  Gerechtelijke incasso in Istanbul

  Weigert uw debiteur te betalen? Dan zit er op een bepaald moment niets anders op dan gerechtelijke stappen te ondernemen. Hoe dit er in Turkije uitziet, hangt af van of uw debiteur de vordering betwist of niet. Vindt uw debiteur dat hij een goede reden heeft om de rekening niet te betalen of reageert hij simpelweg niet op uw facturen?

  Onbetwiste vorderingen

  Betaalt uw debiteur een rekening niet zonder opgaaf van reden? En krijgt u geen respons op uw betalingsherinneringen? Dan is er sprake van een onbetwiste vordering. Hiervoor bestaat in Turkije een versnelde betalingsbevelprocedure (ilamsız icra takibi). Deze procedure verloopt direct via de deurwaarder

  We dienen uw vordering in bij een officiële deurwaarder in Istanbul. Die stelt uw debiteur op de hoogte en geeft hem 7 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen of het bedrag te betalen. 

  Laat uw debiteur nog steeds niets van zich horen? Dan kan de deurwaarder direct overgaan tot beslaglegging.

  Verplichte mediation

  Als uw debiteur de rechtmatigheid van de factuur in twijfel trekt, dan is er sprake van een betwiste vordering. In dat geval geldt er sinds 1 januari 2019 een verplichte mediation. Hiervoor moeten we uw vordering indienen bij een van de bij het Ministerie van Justitie aangesloten mediationbureaus. Het mediationbureau wijst een bemiddelaar aan die tracht de partijen een overeenstemming te laten bereiken.

  Als het lukt om een schikking te treffen, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een bemiddelingsovereenkomst. Dit document heeft een executoriale status. Als er bijvoorbeeld afgesproken is dat uw debiteur binnen een bepaalde periode moet betalen, maar dit niet doet, dan kunnen we op basis van de bemiddelingsovereenkomst beslag laten leggen.

  Lukt het niet om overeenstemming te bereiken. Dan legt de mediator dat ook schriftelijk vast. Pas hierna kunnen we een gerechtelijke procedure starten.

  Naar de rechter

  Als de verplichte mediation geen uitkomst biedt, dan kunnen we uw debiteur voor de rechter slepen. Om een gerechtelijke procedure (ilamlı icra takibi) te starten, moeten we uw claim indienen bij de rechtbank en uw debiteur hiervan op de hoogte stellen. Vervolgens heeft de andere partij twee weken de tijd om een verdediging in te dienen.

  Om uw vordering te onderbouwen, dienen we bewijsstukken zoals contracten, voorwaarden en facturen in bij de rechtbank. Als deze oorspronkelijk niet in het Turks zijn, moeten we die laten vertalen en notariseren door een gecertificeerde vertaler. 

  Hierna volgt er een hoorzitting waarin we uw claim kunnen toelichten. De andere partij kan een mondelinge verdediging voeren. Op basis van de aangeleverde informatie zal de rechter een uitspraak doen.

  Als de rechter uw vordering toewijst, kunnen we beslag laten leggen bij uw debiteur.

  Sparren met een internationale incassospecialist?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Beslag laten leggen in Turkije

   Met een vonnis van de rechter, een betalingsbevel of als uw debiteur zich niet aan een mediationovereenkomst houdt, kunnen we een deurwaarder inschakelen om beslag te laten leggen.

   Onze lokale partner legt beslag op bezittingen van uw debiteur en hieruit wordt u als schuldeiser uitbetaald. De deurwaarder zal over het algemeen proberen eerst beslag te leggen op inkomen of bankrekeningen van uw debiteur. Als dat niet mogelijk of toereikend is, kan er ook beslag gelegd worden op onroerende en roerende goederen. Deze kan de deurwaarder vervolgens openbaar verkopen. Uit de opbrengst van de deurwaardersveiling wordt u uitbetaald.

   Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in beslaglegging in het buitenland.

   Conservatoir beslag

   Het komt regelmatig voor dat wanbetalers onder betaling van een schuld uit proberen te komen door hun bezittingen weg te sluizen voordat de rechter uitspraak heeft gedaan. Zodra er een vonnis van de rechter is, blijkt er vervolgens niets meer om beslag op te leggen en staat de schuldeiser alsnog met lege handen. 

   Een goed incassobureau houdt daar rekening mee. We kunnen deze problemen bijvoorbeeld voor zijn door met behulp van een lokale advocaat conservatoir beslag te laten leggen. Dit betekent dat er alvast beslag gelegd wordt in afwachting van een gerechtelijke uitspraak. De bezittingen worden in bewaring gehouden zolang de zaak onder de rechter is. 

   Faillissement van uw debiteur

   Stelt uw debiteur dat hij de schuld niet kan betalen? Dan kunnen we zijn faillissement namens u aanvragen. Als een debiteur de schuld 7 dagen na het vonnis of de uitreiking van het betalingsbevel niet heeft voldaan, is het mogelijk om als schuldeiser het faillissement aan te vragen. Dit kan bij de civiele rechtbank in het district van uw debiteur.

   Verklaart de rechtbank uw debiteur failliet, dan zorgt het Faillissementsbureau (Iflas Ofisi) voor de afwikkeling van het faillissement. Het Faillissementsbureau verkoopt onder andere bezittingen van de failliet verklaarde om de schuldeisers af te betalen. 

   Een faillissementsaanvraag fungeert als een stevig pressiemiddel. De meeste debiteuren zullen er alles aan doen om een faillissement te vermijden. In de praktijk zien we dan ook regelmatig dat de rekening alsnog wordt betaald als het faillissement wordt aangevraagd. Als dat het geval is, kunnen we de faillissementsaanvraag intrekken.

   Meer informatie?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Istanbul

    Wat voor vordering u ook heeft in Istanbul, Invorderingsbedrijf kan deze voor u innen. We incasseren onder andere onbetaalde facturen, maar kunnen ook niet terugbetaalde leningen, schadeclaims, huurachterstanden, achterstallig salaris of claims rond koop of verkoop voor u verhalen. 

    We zijn onder andere gespecialiseerd in vorderingen binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    Overigens verzorgen we niet alleen incassowerkzaamheden voor schuldeisers rechtstreeks, maar ook voor tussenpersonen zoals advocaten en accountants.

    Waarmee kunnen we u nog meer van dienst zijn?

    • Betrouwbaar advies over contracten en voorwaarden
    • Kredietinformatie over Turkse bedrijven
    • Geschillen over o.a. het eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
    • Bemiddelen bij het treffen van onderhandse regelingen en schikkingen

    Direct uw incasso in Istanbul indienen

    Via ons incasso aanmeldformulier kunt u direct uw incasso in Istanbul starten. Wilt u eerst overleggen met een incassospecialist? Laat uw gegevens achter of bel 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Istanbul

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt incasseren
      in Europa?

      Serviceovereenkomst incasso europa - invorderingsbedrijf