Home PageIncasso Hongarije

Incasso Hongarije: snel uw geld incasseren

Doet u zaken in Hongarije en weigert één van uw klanten een factuur te betalen? Of heeft u andere onbetaalde vorderingen in Hongarije

Wanbetaling is altijd vervelend en al helemaal als uw debiteur zich in het buitenland bevindt. Hoe werkt incasso in Hongarije? Bij welke instanties kunt u terecht? U zult al snel het idee krijgen dat u kunt fluiten naar uw geld.

Niets is minder waar! Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in internationale incasso. We beschikken over een uitgebreid netwerk met Hongaarse advocaten, juristen en deurwaarders. Samen met hen kunnen wij uw openstaande vorderingen in Hongarije voor u verhalen.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in incasso in Hongarije

Als u te maken heeft met een wanbetaler in Hongarije zult u al snel ondervinden dat u tegen tal van moeilijkheden aanloopt. U heeft te maken met een andere taal, een andere handelscultuur en een ander rechtssysteem. Het is erg lastig en tijdrovend om uw weg te vinden in dit systeem en een incassoprocedure te beginnen. Nog lastiger is het om uw geld ook daadwerkelijk zelf te incasseren.

Gelukkig kan Invorderingsbedrijf die zorgen voor u uit handen nemen. Als specialist op het gebied van internationale incasso beschikken we over een uitgebreid netwerk van advocaten, deurwaarders en andere incassospecialisten. Zij weten precies hoe het incassotraject in Hongarije in elkaar steekt. Samen met hen gaan wij aan de slag om uw factuur zo snel en efficiënt mogelijk te innen. 

Daarbij heeft u één duidelijk aanspreekpunt in Nederland. Deze incassospecialist coördineert de gehele procedure en houdt u op de hoogte van de voortgang. Die kunt u overigens ook zelf volgens in onze Online Cockpit.

Heeft u vragen over uw vordering of wilt u overleggen over de slagingskans? Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan. Eén van onze internationale incassospecialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw Hongaarse incasso?

Direct uw vordering indienen?

Bent u het slachtoffer van wanbetaling in Hongarije? Vul uw gegevens in en één van onze incassospecialisten neemt contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Hongarije?

  Net als in Nederland bestaan er in Hongarije grofweg twee vormen van incasso (adosságbehajtás); via een minnelijk traject (buitengerechtelijke incasso) of een juridische procedure (gerechtelijke incasso). 

  Omdat een buitengerechtelijke procedure het snelst en minst kostbaar is, beginnen we doorgaans hiermee. Lukt het niet om uw vordering zonder tussenkomst van de rechter te innen? Dan kunnen we samen met onze lokale juristen en advocaten een gerechtelijke procedure beginnen.

  Buitengerechtelijke incasso (peren kívüli adósságbehajtás)

  Tijdens de minnelijke fase nemen we contact op met uw debiteur. We sturen betalingsherinneringen, maar proberen uw debiteur ook telefonisch en per e-mail te bereiken. 

  In totaal nemen we in een tijdsbestek van drie weken 16 keer contact op met uw debiteur. Daarbij voeren we de druk geleidelijk aan op. Uiteindelijk sturen we een laatste aanmaning waarin we uw debiteur nog één keer de kans geven om de rekening te betalen. 

  We vermelden direct dat we juridische stappen zullen ondernemen als de rekening niet binnen de gestelde termijn betaald wordt. Ook laten we uw debiteur weten dat daar voor hem juridische kosten aan verbonden zijn. 

  De meeste schuldenaars betalen alsnog in het minnelijke traject. Ze willen immers niet voor de rechter gesleept worden en opdraaien voor de daaraan verbonden kosten.

  Incasso in hongarije

  Gerechtelijke procedure

  Als de buitengerechtelijke procedure niet leidt tot betaling, dan schakelen wij over op (in overleg met u als schuldeiser) de gerechtelijke procedure. Hoe dat traject eruit ziet, hangt af van de hoogte van de vordering.

  Vorderingen onder 30 miljoen HUF

  Voor vorderingen onder de 30 miljoen Hongaarse Forint (HUF) bestaat er een speciale betalingsbevelprocedure (fizetési meghagyásos eljárás). Het voordeel van deze procedure is dat die binnen enkele dagen afgehandeld kan worden.

  Bij een vordering onder de 3 miljoen HUF is deze procedure de enige optie. Bij een vordering tussen de 3 miljoen en 30 miljoen HUF kan de schuldeiser kiezen of er een betalingsbevelprocedure of een reguliere gerechtelijke procedure wordt gevolgd. 

  Voor een betalingsbevelprocedure moet de claim worden ingediend bij een notaris. Die bepaalt of de vordering wordt toegekend. Als de notaris de vordering toekent, dan wordt er een betalingsbevel uitgevaardigd. Dit betalingsbevel is uitvoerbaar door een deurwaarder

  Let op! De betalingsprocedure is alleen mogelijk als zowel de schuldeiser als debiteur in Hongarije wonen of daar een kantoor hebben. Als dat niet het geval is dan kan de kwestie alleen worden afgehandeld door de rechtbank (of middels een Europees Betalingsbevel, daarover hieronder meer).

  Vorderingen boven 30 miljoen HUF

  Als u of uw debiteur geen adres in Hongarije heeft of als de vordering de 30 miljoen HUF overschrijdt, dan moeten we een gerechtelijke procedure (jogi eljárást) starten bij de Hongaars rechtbank. 

  Daarvoor hebben we bewijsmiddelen nodig die uw vordering ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de koopovereenkomst, facturen, herinneringen, afschriften en e-mailverkeer met uw debiteur. 

  Zodra de gerechtelijke procedure is gestart, heeft uw debiteur 15 dagen de tijd om de vordering te betwisten. Doet hij dit niet, dan wordt de vordering direct opeisbaar. Een deurwaarder kan vanaf dat moment beslag leggen bij uw debiteur om de openstaande schuld te incasseren. 

  Wanneer uw debiteur de vordering wel betwist volgt er een rechtszaak. Die begint met een schriftelijke ronde, waarin beide partijen hun zienswijze kunnen geven en onderbouwen met schriftelijke bewijsstukken. Als de rechter van mening is alle relevante informatie ontvangen te hebben, wordt er een hoorzitting gepland. Beide partijen moeten hierbij aanwezig zijn. 

  Na de zitting zal de rechter uitspraak doen. De uitspraak wordt schriftelijk vastgelegd in een vonnis. Beide partijen hebben vervolgens de mogelijkheid om tegen de uitspraak van de rechter in beroep te gaan. 

  Zodra het vonnis onherroepelijk is geworden (uw debiteur gaat niet in beroep of er is een uitspraak in hoger beroep) wordt het vonnis uitvoerbaar. Dit betekent dat een deurwaarder uw geld kan gaan innen. 

  Hoeveel kost een gerechtelijke procedure?

  Hoeveel een gerechtelijke incasso in Hongarije kost, is afhankelijk van de vordering. Doorgaans bedragen de griffiekosten (kosten die betaald worden aan de rechtbank) tussen de 3 en 6 procent van het totaal van de vordering. Een hoger beroep kost in de regel 8 procent van de totale claim. 

  Daarnaast worden er kosten gemaakt voor juridische bijstand, deurwaarders en incassodiensten. De verliezende partij moet in principe voor alle gemaakte kosten opdraaien.

  Europees Betalingsbevel (EBB)

  Hongarije is lid van de Europese Unie (EU). Daardoor kunt u in sommige gevallen ook een Europees Betalingsbevel aanvragen als u te maken heeft met een wanbetaler in Hongarije. 

  Bij onbetwiste, grensoverschrijdende vorderingen is het mogelijk om een Europees Betalingsbevel te bemachtigen. Daarvoor moeten we de hiervoor bestemde standaardformulieren indienen bij de rechtbank in Den Haag. De rechter zal de zaak bestuderen en een Europees Betalingsbevel (EBB) uitvaardigen. Uw debiteur heeft vervolgens 30 dagen om bezwaar aan te tekenen. 

  Gebeurt dat niet, dan is het EBB direct uitvoerbaar, zonder tussenkomst van de rechter in Hongarije. Een Hongaarse deurwaarder kan met het Europees Betalingsbevel direct beslag leggen bij uw debiteur. 

  Zoals gezegd wordt een Europees Betalingsbevel alleen uitgevaardigd bij vorderingen die niet betwist worden door de debiteur. Onze internationale incassospecialisten kunnen u vertellen of uw vordering in aanmerking komt voor een Europees Betalingsbevel.

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Hoe verloopt de incassoprocedure in Hongarije?

   Stap 1

   De incasso begint met het versturen van een betalingsherinnering (fizetési felszólítást). Deze herinnering is van belang, omdat u hiermee schriftelijk bewijs heeft dat u de betaling heeft gevorderd. Vervolgens nemen we in een periode van drie weken 16 keer contact op met uw debiteur.

   Stap 2

   Betaalt uw schuldenaar hierna nog steeds niet, dan sturen wij een aanmaning (fizetési emlékeztető). Dit is de laatste sommatie die wij sturen voordat we een juridische procedure beginnen. In de laatste aanmaning maken we uw debiteur duidelijk dat hij verantwoordelijke is voor de kosten van een juridische procedure.

   Stap 3

   Wordt er nog steeds niet betaald? Dan nemen we (in overleg met u als schuldeiser) daadwerkelijk gerechtelijke stappen. Zodra we een vonnis van de Hongaarse rechter of een Europees Betalingsbevel hebben, kunnen we een deurwaarder het vonnis laten executeren.

   Conservatoir beslag in Hongarije

   Op verzoek van de debiteur kan de rechtbank enkele beschermende maatregelen nemen, vergelijkbaar met het conservatoir beslag in Nederland. Hiervoor moet de schuldeiser aantonen dat deze maatregelen noodzakelijk zijn. De rechtbank beslist binnen 8 dagen over het al dan niet toewijzen van deze interim maatregelen. De beschermende maatregelen kunnen onder andere bestaan uit een voorlopige beslaglegging op onroerend goed of het bevriezen van bankrekeningen.

   Beslaglegging in Hongarije

   Zodra we een gunstig vonnis van de rechter, een betalingsbevel van de notaris of een Europees Betalingsbevel in handen hebben, kunnen we dit laten executeren door een deurwaarder. 

   Uw debiteur krijgt nog eenmaal de kans om de schuld (en alle kosten die daar gedurende de procedure zijn bijgekomen) vrijwillig te betalen. Als dat niet gebeurt, kan de deurwaarder beslag leggen bij uw wanbetaler.

   In Hongarije kan de deurwaarder (végrehajtó) de bank dwingen om geld van de rekening van uw wanbetaler af te schrijven. Als er niet genoeg geld op de rekening staat kan deze worden bevroren totdat de schuld volledig is afbetaald. 

   Er kan ook beslag worden gelegd op inkomen. Er mag maximaal 33 procent (en in uitzonderlijke gevallen 50 procent) van het inkomen ingehouden worden. 

   De deurwaarder kan ook beslag leggen op vastgoed, voertuigen en andere bezittingen.

   Faillissement aanvragen in Hongarije

   Als uw wanbetaler zijn schulden niet kan betalen, dan heeft u het recht om zijn faillissement aan te vragen. Een faillissementsaanvraag is een zeer effectief pressiemiddel. Als een onderneming failliet wordt verklaard moet het bedrijf immers de deuren sluiten en als een natuurlijke persoon failliet wordt verklaard, raakt hij al zijn bezittingen kwijt. Veel wanbetalers komen daarom  toch nog over de brug met het verschuldigde bedrag als er een faillissementsaanvraag wordt ingediend. 

   In Hongarije is het mogelijk om het faillissement van uw debiteur aan te vragen als u een schriftelijke overeenkomst heeft en uw debiteur zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. Een faillissementsaanvraag is alleen mogelijk als de openstaande schuld hoger is dan 200.000 HUF. 

   Zodra de rechtbank de faillissementsaanvraag heeft ontvangen, heeft uw debiteur 120 dagen de tijd om de schuld alsnog af te betalen of een betalingsovereenkomst met u als schuldeiser te bereiken. 

   Als uw debiteur niet in staat blijkt om de schuld of te betalen of tot een overeenkomst te komen, dan zal de rechtbank het faillissement uitspreken. Er wordt een curator aangesteld die de financiële situatie van uw wanbetaler in kaart brengt. De rechtbank bepaalt vervolgens hoe en in welke volgorde de schuldeisers gecompenseerd worden uit de failliete boedel.

   Advies over uw zaak?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Hongarije

    Incasso in Hongarije voeren we uit binnen verschillende rechtsgebieden. We helpen onder andere met het verhalen van vorderingen op zakelijke klanten die weigeren te betalen, maar ook bij huur- of aankoopconflicten en schadeclaims.

    We kunnen onder andere van dienst zijn bij claims binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    We werken daarbij voor opdrachtgevers rechtstreeks, maar ook voor tussenpersonen, zoals advocaten- en accountantskantoren.

    Hoe kunnen we u nog meer helpen?

    Direct uw incasso in Hongarije indienen

    Dien via ons incasso aanmeldformulier direct uw vordering in. Wilt u liever eerst overleggen met een incassospecialist? Laat uw gegevens achter of bel ons op 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Hongarije

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op