Home PageIncasso Finland

Incasso Finland: uw Finse vorderingen incasseren

Weigert uw debiteur in Finland een openstaande schuld te betalen? Wanbetaling in het buitenland kan voor zowel ondernemers als particulieren voor veel hoofdbrekens zorgen. Bij welke instanties kunt u terecht om uw vordering te innen? Wat zegt de lokale wet- en regelgeving over het invorderen van schulden? 

Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in internationale incasso en werkt samen met de beste advocaten, deurwaarders en juristen in Finland. Samen met hen kunnen wij uw openstaande vorderingen zo snel en efficiënt mogelijk incasseren. Daarbij heeft u als schuldeiser één duidelijk aanspreekpunt in Nederland.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in incasso in Finland

Wanbetaling is altijd vervelend en al helemaal in het buitenland. Opeens heeft u te maken met afwijkende wet- en regelgeving en een andere taal. Een incasso beginnen en eventueel een rechtszaak aanspannen tegen uw wanbetaler kan daardoor erg ingewikkeld lijken. 

Finland heeft echter een uitstekend rechtssysteem en met de juiste hulp is het doorgaans mogelijk om uw geld alsnog snel betaald te krijgen

Invorderingsbedrijf beschikt in Finland over een uitgebreid netwerk aan lokale incassospecialisten (o.a. advocaten, juristen en deurwaarders). Samen met hen kunnen wij uw openstaande schuld innen. Daarbij maakt het niet uit of uw debiteur zich in Helsinki of Lapland bevindt. 

Wilt u weten of uw vordering kans van slagen heeft? Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Finland?

Direct uw vordering indienen?

Wilt u uw openstaande vordering in Finland laten innen? Vul uw gegevens in en één van onze internationale incassospecialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Finland?

  De regels met betrekking tot incasso zijn vastgelegd in de Finse Incassowet (Laki saatavien perinnästä). Hierin staat beschreven dat de crediteur op z’n vroegst 14 dagen na de vervaldatum van de factuur een betalingsherinnering mag sturen. 14 dagen na de eerste betalingsherinnering kan er vervolgens een tweede herinnering gestuurd worden. 

  Betaalt uw debiteur na deze herinnering nog steeds niet? Dan kan de vordering worden overgedragen aan een incassobureau en mogen er incassokosten in rekening worden gebracht. 

  Het incassobureau moet staan ingeschreven bij de Finse autoriteiten en staat onder supervisie van de Finse Consumentenombudsman. Invorderingsbedrijf werkt samen met officiële Finse incassobureau’s om uw schuld te innen.

  Buitengerechtelijke incasso in Finland

  Als u uw Finse vordering aan ons overdraagt, zullen wij uw schuld altijd eerst op minnelijke wijze proberen te innen. Dat betekent dat we niet direct een rechtszaak aanspannen, maar uw debiteur tijdens een buitengerechtelijk incassotraject aanschrijven, bellen, sms’en en e-mailen. Zodoende herinneren we uw debiteur aan de schuld en geven we hem de kans deze alsnog netjes te betalen. 

  In een periode van drie weken zullen we in totaal 16 keer contact opnemen met uw debiteur. Daarbij voeren we de druk langzaam aan op. Uiteindelijk sturen we een laatste aanmaning, waarin we duidelijk maken dat we juridische stappen zullen ondernemen als betaling uitblijft. De meeste debiteuren zullen eieren voor hun geld kiezen en de schuld betalen voor het daadwerkelijk zover is. 

  In sommige gevallen laat uw debiteur weten dat hij de schuld niet direct kan betalen, maar wel bereid is om een betalingsregeling te treffen. In overleg met u als schuldeiser zullen we bepalen of een betalingsregeling de meest efficiënte manier is om uw openstaande schuld te innen.

  Landen in sepa zone

  Gerechtelijke incasso in Finland

  Als uw debiteur na een buitengerechtelijke incasso nog steeds niet over de brug komt met het verschuldigde bedrag, dan kunnen we (in overleg met u als schuldeiser) een gerechtelijke procedure starten.

  Verkorte procedure

  Als de schuld niet betwist wordt door uw debiteur (hij maakt geen bezwaar tegen de factuur, maar betaalt simpelweg niet) dan bestaat hiervoor een verkorte, schriftelijke procedure, die we online kunnen indienen bij de districtsrechtbank in het district van uw wanbetaler. Op basis van dit formulier kan de rechtbank een betalingsbevel uitvaardigen.

  Gerechtelijke procedure

  Als uw debiteur de vordering wel betwist, volgt er een rechtszaak bij de districtsrechtbank (käräjäoikeus). Bij deze districtsrechtbanken worden alle civiele zaken afgehandeld. De zaak moet altijd worden ingediend in het district waar uw debiteur woont of, in het geval van een zakelijke debiteur, waar het bedrijf is gevestigd.

  De rechter zal de bewijsstukken die beide partijen inbrengen bestuderen en (vertegenwoordigers van) beide partijen worden gehoord tijdens een zitting. Hierna zal de rechter uitspraak doen.

  Europees Betalingsbevel (EBB)

  Overigens is het niet altijd nodig om de claim via het Finse rechtssysteem te innen. Finland is namelijk lid van de Europese Unie (EU). Daardoor kunnen onbetwiste vorderingen soms geïnd worden via een Europees Betalingsbevel (EBB). 

  De Europese Betalingsbevelprocedure is in het leven geroepen om grensoverschrijdende vorderingen die niet betwist worden schriftelijk uitvoerbaar te maken. Hiervoor moeten we een aantal standaardformulieren invullen en indienen bij de rechtbank in Den Haag. 

  De Haagse rechtbank kan vervolgens een EBB uitvaardigen. Dit betalingsbevel is in principe direct uitvoerbaar, zonder tussenkomt van een Finse rechter. 

  Wel heeft uw debiteur 30 dagen de tijd om bezwaar te maken tegen het betalingsbevel. Reageert hij niet binnen deze termijn, dan wordt het bevel definitief. De deurwaarder in Finland kan het bevel vervolgens executeren. 

  Benieuwd of u gebruik kunt maken van een Europees Betalingsbevel? Onze internationale incasso-experts zoeken dit graag voor u uit.

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Hoe verloopt een incasso in Finland?

   Stap 1

   Als dit nog niet is gebeurd, sturen we uw debiteur eerst een herinnering waarin hij nog 14 dagen de tijd krijgt om de openstaande rekening te betalen. Als betaling uitblijft sturen we 14 dagen later nog een aanmaning. Vanaf dat moment kunnen er incassokosten in rekening worden gebracht bij uw debiteur. In totaal nemen we 16 keer contact op met uw debiteur.

   Stap 2

   Weigert uw debiteur te betalen, dan spannen we een zaak aan bij de Finse Districtsrechtbank. Als uw debiteur de vordering niet betwist wordt deze zaak doorgaans schriftelijk afgehandeld. Zodra we een vonnis van de rechter hebben, kunnen we dit ten uitvoer laten leggen door de Nationale Handhavingsautoriteit.

   Stap 3

   De Nationale Handhavingsautoriteit kan beslag leggen op inkomen, bankrekeningen of goederen. Hieruit wordt u als schuldeiser gecompenseerd.

   Het vonnis ten uitvoer laten leggen

   Zodra we een uitspraak van de rechtbank hebben, kunnen we overgaan tot executie van het vonnis (de uitspraak van de rechter uit laten voeren door een deurwaarder). Dit doen we door een verzoek tot tenuitvoerlegging in te dienen bij de Nationale Handhavingsautoriteit (Ulosottolaitos Utsökningsverket). 

   De handhavingsinstantie zal uw debiteur een bevel tot betaling versturen om hem de kans te geven de schuld (en alle incassokosten die er inmiddels bijgekomen zijn) alsnog vrijwillig te betalen. Als de wanbetaler dit niet doet, zal de handhavingsautoriteit overgaan tot beslaglegging.

   Als er beslag gelegd wordt, gebeurt dit doorgaans eerst op inkomen, daarna op roerende goederen en pas als dit niet toereikend is op onroerend goed.

   Inboedel kan in Finland niet in beslag worden genomen. In principe kan slechts een derde van het inkomen van uw debiteur onder beslag worden gelegd. Hoe hoog het beslag op inkomen precies mag zijn, hangt af van het inkomen van uw debiteur. Er moet in ieder geval genoeg geld overblijven om te voorzien in het dagelijks levensonderhoud van uw debiteur. 

   Een debiteur kan ook gedwongen worden een overzicht van zijn bezittingen te geven. Als hij dit niet doet, komt dit hem op een boete te staan. 

   Doorgaans ontvangt uw debiteur voorafgaand aan de beslaglegging een notificatie, waarin het beslag wordt aangekondigd, hoe hoog de schuld is en waar er beslag op gelegd wordt.

   Conservatoir beslag in Finland

   Net als in Nederland is het mogelijk om in Finland conservatoir beslag te laten leggen bij uw debiteur. Conservatoir beslag is een beschermende maatregel waarbij geld of goederen worden veiliggesteld, zolang de zaak onder de rechter is.

   Om conservatoir beslag te laten leggen in Finland moeten we toestemming vragen aan de rechter. Daarbij moeten we aantonen dat het aannemelijk is dat uw vordering wordt toegewezen en dat u gevaar loopt deze niet te kunnen innen als er geen voorzorgsmaatregelen worden genomen. 

   Als debiteur bent u aansprakelijk voor eventuele verliezen die ontstaan door het conservatoir beslag, als de vordering achteraf onterecht blijkt. Soms zult u daarom als schuldeiser borg moeten betalen.

   Faillissement (konkurssi)

   Net als in Nederland kunnen in Finland zowel bedrijven als natuurlijke personen failliet worden verklaard als zij niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Het faillissement van uw debiteur aanvragen is een van de krachtigste pressiemiddelen om uw rekening alsnog betaald te krijgen. Uw debiteur loopt immers het risico zijn bedrijf en al zijn bezittingen kwijt te raken als hij failliet wordt verklaard. Veel schuldenaars besluiten hun schulden alsnog te betalen als er een faillissement wordt aangevraagd

   De procedures rond een faillissementsaanvraag zijn vastgelegd in de Finse faillissementswet (Konkurssisääntö). Om uw debiteur failliet te laten verklaren, moeten we allereerst een faillissementsaanvraag indienen bij de districtsrechtbank in het district waar uw debiteur woont of (de hoofdvestiging van) zijn bedrijf heeft. 

   De rechtbank zal de faillissementsaanvraag beoordelen en een administrateur (Pesänhoitaja) aanstellen. Die onderzoekt of een reorganisatie of herstructurering mogelijk is om de schulden af te betalen. De administrateur brengt vervolgens advies uit aan de rechtbank. 

   Als een reorganisatie of herstructurering niet mogelijk blijkt, zal het bedrijf (of de schuldenaar zelf) failliet worden verklaard. Vervolgens wordt er een curator (Toimitsijamies) aangesteld door de rechtbank. Vaak is dit dezelfde persoon als de administrateur.  De curator brengt de bezittingen van de failliet verklaarde in kaart en bekijkt hoe deze verdeeld kunnen worden onder de schuldeisers om de schulden af te betalen. 

   Bij het verdelen van de failliete boedel krijgt het afbetalen van schulden die gemaakt zijn tijdens de faillissementsprocedure voorrang, vervolgens worden gedekte schuldeisers uitbetaald en pas daarna de ongedekte schulden.

   Advies over uw zaak?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Finland

    Als internationale incassospecialist helpt Invorderingsbedrijf schuldeisers met uiteenlopende schulden in het buitenland. Zo staan we ondernemers bij die te maken hebben met zakelijke klanten die slecht betaalgedrag vertonen, maar ook particulieren die een huur- of koopconflict hebben. Tevens helpen we bij de afhandeling van schadeclaims in Finland. 

    We zijn onder andere gespecialiseerd in de invordering van openstaande schulden binnen de volgende sectoren. 

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    We werken overigens niet alleen voor opdrachtgevers rechtstreeks maar ook voor tussenpersonen (bijvoorbeeld advocaten- en accountantskantoren).

    Waar kunnen we u nog meer mee van dienst zijn in Finland?

    Direct uw incasso in Finland indienen?

    Vul ons incasso aanmeldformulier in om direct uw vordering in te dienen. Wilt u liever eerst met een expert overleggen over uw vordering? Laat uw gegevens achter of bel ons via 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Finland

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt incasseren
      in Europa?

      Serviceovereenkomst incasso europa - invorderingsbedrijf