DE MEEST GEAVANCEERDE INCASSO STRATEGIE
IN Incasso Engeland

Heeft u een vordering?
Vraag advies of dien uw zaak in
OR

“Invorderingsbedrijf is uw partner voor incasso Engeland en Wales”

Engelsen hebben zo hun eigen gewoontes en gebruiken. Doorgaans zijn het snelle betalers, maar als u niet betaald wordt is het zaak acuut gericht actie te ondernemen. Alleen dan krijgt u alsnog snel betaald. Invorderingsbedrijf is specialist in buitenlandse incasso. Lees hier hoe wij met incasso Engeland over de grens incasseren en wat u zelf kunt doen.

Buitengerechtelijke incasso Engeland

Effectieve incasso Engeland begint met een formele ingebrekestelling, een zogenaamde Letter Before Action. Geen zorgen, wij verzorgen het opstellen en verzenden voor u. Met dit formele schrijven geven wij uw debiteur een laatste termijn om tot (terug)betaling over te gaan. Een dergelijke ingebrekestelling is overigens verplicht. Engelsen zijn snel onder de indruk als zij een brief van een incasso Engeland advocaat ontvangen. Negen van de tien keer incasseren wij uw vordering daarom ook direct. Toch geen betaling? Dan bespreken we de gerechtelijke stappen incasso Engeland met u. U kiest vervolgens zelf of u wilt doorgaan of niet. Uit ervaring blijkt dat 86% van alle incasso’s in deze fase wordt opgelost. Het uitbesteden van uw dossier incasso Engeland is daarom niet zelden onverdienstelijk.

Download GRATIS het stappenplan incasseren in Engeland

_

Gerechtelijke incasso Engeland

De hoogte van de vordering bepaalt welk traject de rechtbank zal volgen om een geschil te behandelen. De griffie van de rechtbank bepaalt voor een zaak een behandelplan, afhankelijk van de hoogte van de vordering. Tot GBP 10.000 wordt de “Small claims track” gevolgd, uitgevoerd door de zogenaamde Bailiff’s Court. Vorderingen tussen de GBP 10.000 en GBP 25.000 worden behandeld door de County Courts met de “Fast track procedure”. Vorderingen hoger dan GBP 25.000 worden behandeld door de High Court met een zogenaamde “Multi track procedure”. De “Small claims track” kenmerkt zich door een simpele en snelle procedure, bij een “Multi track procedure” worden complexe zaken tot op de bodem uitgezocht.

Uniek in Engeland: Publicatie van de veroordeling zorgt voor extra druk

In Engeland worden veroordelingen wegens wanbetaling centraal gepubliceerd voor de duur van 6 jaar (!).

Iedereen in Engeland weet dat. Veel debiteuren willen dit dan ook voorkomen. Een publicatie van een veroordeling zorgt voor een slechtere credit rating en bemoeilijkt bijvoorbeeld het afsluiten van leningen. Publicatie is een bewezen succesmiddel bij incasso Engeland.

De High Court Enforcement Officer en de County Court Bailiff bij incasso Engeland

Niet voldoen aan een veroordeling tot betaling betekent beslaglegging. Beslaglegging heet ook wel execution in Engeland en de wet bevat een uitgebreid spectrum aan beslagmogelijkheden. Ook hier profiteert u als buitenlandse schuldeiser van.

De High Court Enforcement Officer (ook wel een HCEO afgekort) is de aangewezen persoon om een vonnis met een totale waarde van meer dan GBP 600 en tot GBP 25.000 te executeren en krijgt – als externe partij – exclusief opdracht van de rechtbank. De HCEO opereert naast een reguliere County Court Bailiff, die enkel bevoegd is om vonnissen te incasseren met een waarde tot GBP 600 (of schulden die vallen onder de Consumer Credit Act). Een County Court Bailiff is een ambtenaar en in dienst van de rechtbank. In de praktijk blijkt het optreden van een HCEO – die niet in dienst van de rechtbank zelf is – meer resultaat op te leveren, omdat de HCEO ook ‘s avonds werkt en bovendien de bevoegdheid heeft tot het binnentreden bij uw debiteur.

Waarop kan beslag worden gelegd bij incasso Engeland?

Op doorgaans alle, voor beslag vatbare, goederen en gelden kan beslag worden gelegd bij incasso Engeland.

Garnishee Order
CCJ-records worden geïncasseerd door het leggen van derdenbeslagen, ook wel Garnishee Orders genoemd. Een derde, zoals een bank, moet het saldo op een rekening dan aan de deurwaarder doorbetalen. Dit geldt ook als er bijvoorbeeld beslag wordt gelegd onder een klant van uw debiteur: het beslag zorgt ervoor dat de klant van de debiteur moet betalen aan de deurwaarder, namens u als schuldeiser en niet meer aan uw debiteur. Verzoeken tot het leggen van een derdenbeslag gaan via de rechtbank, waarbij de incasso Engeland advocaat ter plaatse een verzoek indient. Uw debiteur weet niets van het beslag, totdat het gelegd is. Alleen het saldo dat op het moment van leggen van beslag wordt getroffen op de rekening valt, net als in Nederland, onder het beslag.

Attachment of Earnings Order
Een andere veelgebruikte methode van beslaglegging is beslag op het inkomen. Ook in Engeland geldt net zoals in Nederland dat een deel van het inkomen niet onder het beslag valt. Een uitkeringsinstantie of werkgever mag in geval van een beslag een groot deel van het inkomen niet meer uitbetalen aan uw debiteur en moet het overmaken aan de schuldeiser. Dit beslag werkt met het indienen van een verzoek bij de rechtbank, die dan toestemming verleent. Zo halen we de vordering bij incasso Engeland voor u binnen.

Judgment Order
Beslag op vastgoed is een andere doeltreffende beslagmethode bij incasso Engeland. Denk hierbij aan beslag op een bedrijfspand of woonhuis. Alle beslagen worden ingeschreven in het kadastrale register Land Registry. Als uw debiteur maar gedeeltelijk eigenaar is van een perceel, wordt slechts het deel dat van hem is beslagen. Helaas kan er in Engeland anders dan in Nederland door de beslaglegger niet over worden gegaan tot de verkoop van het beslagen perceel. Het beslag blijft wel liggen, dus bij verkoop komt het geld vrij.

Information Order
Stel, het is onzeker of uw debiteur vermogen heeft en hoeveel, dan laat u de debiteur dat gewoon verklaren aan de rechter. Met een zogenaamde Information Order wordt uw debiteur opgeroepen om bij de rechtbank te verschijnen en te verklaren over bezittingen, schulden en uitgaven. Komt uw debiteur niet, dan kan uw debiteur zelfs in hechtenis worden genomen voor een korte tijd. Met de procedure Payment Order is het mogelijk om tijdens de zitting betaalafspraken te maken. De rechter legt deze vast in een proces-verbaal, een zogenaamde Variation Order. Worden afspraken niet nagekomen? Dan is met deze Variation Order ook beslag te leggen op al het vermogen. Vaak is het starten van deze procedure – overigens – al genoeg om uw debiteur te laten betalen, nadat u een County Court Judgment (CCJ) hebt verkregen.

Winding up proceedings: het verzoeken tot vereffening van de vennootschap als incassomiddel

Als uw debiteur als vennootschap veroordeeld is en nog steeds niet (vrijwillig) betaalt, biedt incasso Engeland een bijzondere andere optie. Als de vordering in de het County Court Judgment (CCJ) meer is dan GBP 750, kan het verzoek worden gedaan om de onderneming te liquideren. Dit betekent dat alle schulden en bezittingen in kaart worden gebracht en worden vereffend. De incasso Engeland advocaat stelt een verzoekschrift op en verzendt dit aan de rechtbank. De rechtbank bepaalt een datum waarop het verzoek tot liquidatie wordt behandeld en roept uw debiteur op te verschijnen.

Anders dan in Nederland wordt het verzoekschrift tot vereffening gepubliceerd in de London Gazette, 7 dagen nadat de rechtbank uw debiteur heeft opgeroepen. Dit heeft ook tot gevolg dat vanaf die datum de bankrekening van uw debiteur wordt bevroren (!). Een debiteur weet dit en zal er natuurlijk alles aan doen om alsnog te betalen. Andere schuldeisers die ook de krant lezen kunnen zich als schuldeisers melden bij de incasso Engeland advocaat of de rechtbank, wat de debiteur die iets te verliezen heeft natuurlijk wil voorkomen.
Het indienen van het verzoek tot vereffening is een zeer effectieve en snelle methode binnen gerechtelijke incasso Engeland. Onze incasso Engeland specialisten vertellen u er graag meer over.

Faillissement aanvragen van uw debiteur bij incasso Engeland als incassomiddel

Als de totaal te betalen som in het County Court Judgment (CCJ) meer is dan GBP 5000, is het aanvragen van het faillissement van uw debiteur (bankruptcy proceedings ofwel insolvency proceedings) ook een ultieme incassomethode. De procedure vangt aan door een formele laatste sommatie c.q. indicatie van de vordering, welke betekend moet worden aan uw debiteur (bewijs van ontvangst is nodig), de zogenaamde Statutory Demand. Na ontvangst kan uw debiteur nog 21 dagen betalen.
In het Statutory Demand, waarvoor de overheid standaard formulieren heeft ontwikkeld, is te lezen*:

Warning!
This is an important document. You should refer to the notes entitled “How to comply with a statutory demand or have it set aside”.
If you wish to have this demand set aside you must make application to do so within 18 days from its service on you.
If you do not apply to set aside within 18 days or otherwise deal with this demand as set out in the notes within 21 days after its service on you, you could be made bankrupt and your property and goods taken away from you.
Please read the demand and notes carefully. If you are in any doubt about your position you should seek advice immediately from a solicitor, a Citizen Advice Bureau, or a licensed insolvency practitioner.


*Statutory Demand under section 268(1)(a) of the Insolvency Act 1986. Debt for Liquidated Sum Payable Immediately

Nog geen betaling?

Dan dient de incasso Engeland advocaat een verzoekschrift tot faillietverklaring in, de zogenaamde bankruptcy petition. De rechtbank bepaalt een datum waarop het verzoek tot faillietverklaring wordt behandeld en roept uw debiteur op te verschijnen. Dit verzoek moet ook weer in persoon aan uw debiteur betekend worden (bewijs van ontvangst is nodig). Op de zitting kan uw debiteur dan failliet gaan. Een curator (Official Receiver) wordt benoemd en die maakt het vermogen van uw debiteur te gelde.

De praktijk leert dat alsnog ruim 90% van alle vorderingen waarvoor faillissement wordt aangevraagd in dit stadium worden voldaan, geheel ineens of met een regeling. Het is niet voor niets dat we jaarlijkse vele honderden verzoekschriften tot faillietverklaring laten indienen door de incasso Engeland advocaat.

Freezing Order of provisional attachment (conservatoir beslag)

In Engeland is het mogelijk om conservatoir beslag te laten leggen op vermogensbestanddelen van uw debiteur, voordat u een bodemprocedure start. Het leggen van conservatoir beslag kan interessant zijn als uw verwacht dat uw debiteur zijn vermogen zal verduisteren of als pressiemiddel om onderhandelingen te starten. Of beslaglegging in uw specifieke geval zinvol is hangt af van tal van facturen. Onze incasso Engeland specialisten bespreken dit graag met u.

Tracing services

We merken dat er veel behoefte is aan het opsporen van debiteuren. In Engeland werken we samen met enkele gerenommeerde kantoren, gespecialiseerd in het opsporen van debiteuren en het in kaart brengen van bijvoorbeeld verhaalsinformaties en bezittingen. Zeker bij hogere vorderingen is het aan te raden ook een verhaalsrapport van uw debiteur te raadplegen als onderdeel van uw incasso Engeland strategie. Bij ons bent u daarvoor aan het juiste adres: wij zorgen ervoor dat u bruikbare informatie ontvangt.

Invorderingsbedrijf actief in alle regions in Engeland (provincies)

Sinds 1994 is Engeland officieel ingedeeld in 9 regio’s, elk weer opgedeeld in County’s (graafschappen). De negen regio’s zijn:
1. Groot-Londen (Greater London)
2. South East
3. South West
4. West Midlands
5. North West
6. North East
7. Yorkshire and the Humber
8. East Midlands
9. East of England

Wat heeft u nodig voor uw incasso Engeland dossier?

Starten met een incasso Engeland dossier is eenvoudig. Het is geen probleem als u niet alle stukken heeft. Zendt ons wat u wel heeft. Onze incassospecialisten helpen u hier graag mee.

 • Een kopie van de afspraken, bijvoorbeeld een overeenkomst, een e-mailbericht, faxbericht of simpelweg een WhatsApp bericht of een sms
 • Kopie van uw facturen
 • Kopie van uw aanmaningen
 • Een afschrift van uw algemene voorwaarden
 • Een eventueel bewijs van levering

Voordelen incasso Engeland

 • Landelijke dekking in heel Engeland en Wales (en ook in Ierland en Schotland)
 • Maatwerk in uw dossier
 • Snelle procedures gericht op resultaat
 • Eén aanspreekpunt in Nederland
 • 24/7 online inzage
 • Deskundige voorlichting en duidelijkheid vooraf
 • Bewezen track record

Waar kunnen wij u nog meer mee helpen?

 • Ten uitvoer laten leggen van vonnissen (beslaglegging in Engeland)
 • Het laten voeren van diverse procedures naar Engels recht
 • Advisering over contracten en voorwaarden
 • Het verzorgen van de opdracht tot het leggen van beslag op onroerend goed
 • Kredietinformatie over in Engeland gevestigde debiteuren
 • Overige juridische procedures

Download GRATIS het stappenplan incasseren in Engeland

Rechtsgebieden incasso Engeland

We kunnen u helpen bij alle civielrechtelijke vorderingen op debiteuren in Engeland. Denk bijvoorbeeld aan

 1. Bouwrecht
 2. Huur en verhuur
 3. Koop en verkoop
 4. Arbeidsrecht
 5. Agentuurovereenkomst
 6. Transport
 7. Schade en onrechtmatig handelen

Indien u twijfelt, neem dan gerust contact met ons op. Samen met onze incassospecialisten kunnen wij naar uw vordering kijken.

Geschilbeslechting (dispute resolution)

Natuurlijk kan het zijn dat er discussie bestaat over uw vordering. Geschillen omtrent kwaliteit van leveringen, tijdigheid van prestaties, de hoogte van bedragen etc. zorgen ervoor dat er een dialoog nodig is. In alle gevallen waarin er disputen zijn zetten de advocaten incasso Engeland zich onbeperkt voor uw vordering in.

Direct starten met Incasso Engeland

Heeft u wat te vorderen in Engeland of Wales? Of een geschil met een Engelse debiteur? Dan is incasso Engeland ook voor u geschikt.
Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer
+31-(0)70-762 0330 of stuur ons een e-mail. Onze incassospecialisten Europa vertellen u in het bijzonder meer over de mogelijkheden van incasso Engeland en (moeilijk) inbare vorderingen op in Engeland gevestigde debiteuren.

Total Solution

In welk land heeft u wat te vorderen?

 • Duitsland
  120 Klanten 653 Zaken
  Credit management: Duitsland
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Zwitserland
  64 Klanten 112 Zaken
  Credit management: Zwitserland
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Belgie
  205 Klanten 932 Zaken
  Credit management: Belgie
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Italië
  78 Klanten 459 Zaken
  Credit management: Italië
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Polen
  189 Klanten 674 Zaken
  Credit management: Polen
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Frankrijk
  259 Klanten 1208 Zaken
  Credit management: Frankrijk
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Spanje
  93 Klanten 538 Zaken
  Credit management: Spanje
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Rusland
  45 Klanten 258 Zaken
  Credit management: Rusland
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Oostenrijk
  23 Klanten 60 Zaken
  Credit management: Oostenrijk
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Amerika
  78 Klanten 30 Zaken
  Credit management: Amerika
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Engeland
  99 Klanten 487 Zaken
  Credit management: Engeland
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer

Experciences of our customers

 • By working with consultants from Invorderingsbedrijf B.V. We have made great leaps in the professionalization of our debtors department. The costs have decreased by more than 80%. We have more satisfied customers and invoices are paid up to 3 times faster.

  cost reduction of 80%
  and invoices paid up to 3 times faster

 • By working with consultants from Invorderingsbedrijf B.V. We have made great leaps in the professionalization of our debtors department. The costs have decreased by more than 80%

  cost reduction of 120%
  and invoices paid up to 5 times faster

 • Thanks to Het Invorderingsbedrijf, we have fewer debtors than ever before. I always try to settle matters with my clients myself first, but if worse comes to worst, Het Invorderingsbedrijf always makes time to help me out. We are a perfect match and I would recommend them to everyone.

  Graumans Machinale Timmerwerken B.V.

 • As a short lease and rental car company, we deal with numerous debtors. The stakes are often high, because large amounts of money are involved. Het Invorderingsbedrijf has been proven to be a solid and strong business partner. We have been working together for several years now and could not be more satisfied. Their proper advice and quick-wittedness have enormously increased our working capital.

  Select Car Lease B.V

 • It has to be said: I am extremely satisfied with the efforts, passion, and involvement of Het Invorderingsbedrijf!

  Bosch Car Service

 • Het Invorderingsbedrijf has made a very positive impression on us. During the whole collection process, they have provided us with professional and helpful advice. The debt collectors are easy to approach and always make time if needed. Moreover, their business approach is very transparent: digital files containing all necessary reports, letters, and appointments are always up-to-date and therefore easy to track. I believe that every company should create such a digital file for their clients. At Het Invorderingsbedrijf you get a case number, but are never treated as ‘just a number’!

  Digital Group

 • To me, reliability is key to any business relationship. I treat my clients with respect, and expect to be treated with respect myself as well. That is the reason why I like working with Het Invorderingsbedrijf. Our department ‘credit management’ is constantly being updated about the progress of our claims, and therefore, I always know what is going on. If cordially settling a case turns out to be impossible, Het Invorderingsbedrijf always manages to find the most effective collection tool.

  Fost-Air Construction techology B.V.

 • As one of the fastest growing oil wholesalers, I need to focus on my company’s orders, distribution, and logistics. We have a divers and very large customer base that deserves my full attention. Hence, my choice for Het Invorderingsbedrijf. They do as promised: they take immediate action and never let a case drag along.

  OTR Oiltrade B.V.

 • Het Invorderingsbedrijf: a credit management partner who knows how to communicate. Who provides us with professional advice, who gets a lot done in short periods of time.

  Van Doorn Container Parts B.V.

 • As a nationwide service provider, I need to be able to trust my business partners. The arrangements we make with our business partners simply need to be met. I highly appreciate the services of Het Invorderingsbedrijf. They are extremely professional and their online database allows me to track the progress of my cases at all times. That they operate nationwide, is important to me. Acutec represents quality, knowledge, and experience, and so does Het Invorderingsbedrijf. Our partnership has proven to be of great value.

  Acutec B.V.

 • We started doing business with Het Invorderingsbedrijf in 2010. We were looking for a collection agency that was on the one hand able to maintain the valuable relationships we have with our customers, and on the other hand, was able to quickly and effectively recover our debts. Het Invorderingsbedrijf has proven to be the right fit. Both the cordial and legal process is taken care of and I am constanly aware of the progress. I use the Online Cockpit to track the status of my cases. I would highly recommend Het Invorderingsbedrijf to everyone.

  Deo Printing

 • Kroon Leveranciers is an online wholesale business with more than 17.000 office supplies. On a daily basis, we deal with hundreds of business customers in both the Netherlands and Belgium. Het Invorderingsbedrijf takes care of our complete administration. In doing so, files are automatically taken care of and I don’t have to spend any time on them anymore. Debtors who contact us, I immediately refer to Het Invorderingsbedrijf. Het Invorderingsbedrijf is an extremely tranparant and competent collection agency and I could not be more satisfied.

  Kroon Leveranciers B.V.

 • The collaboration between Het Invorderingsbedrijf and Softmedia has been extremely successful. Whenever we deal with a debtor who fails to pay his due, Het Invorderingsbedrijf takes over. We don’t have to worry about it anymore and they always succeed in recovering our debts. Moreover, because of their professional approach, it has never negatively affected the relationships with our clients.

  Softmedia Interactive

 • Doing business in construction requires creativity. Het Invorderingsbedrijf has been our partner for legal matters and debt collection for years now. I am extremely satisfied with their fast-paced approach.

  De Jong en van Aartrijk B.V. (carpentry factory)

  Matt Jakobsze
  Designer
  Gregor Smith
  CEO
  E. Schaffels
  Director
  C. Janssen
  Controller
  Wim Kok
  Director
  Timo ten Cate
  Director
  G. Foster
  Director
  L. Schipper
  Financial director
  G. Nafzger
  Controller
  C. Raaphorst
  Director
  D. Boedhai
  Director
  R. Vos
  Controller
  E. van Vijfeijken
  Manager
  H. de Jong
  Director

Een selectie
van onze klanten