Home PageIncasso Cyprus

Incasso Cyprus: krijg waar u recht op heeft

Krijgt u nog geld van een klant op Cyprus? Heeft u er geld geleend dat u nooit heeft teruggekregen? Of heeft u een schadeclaim op het eiland? Het innen van onbetaalde vorderingen op Cyprus schrikt veel schuldeisers af omdat het gecompliceerd en tijdrovend is.

Invorderingsbedrijf kan u alle zorgen uit handen nemen. We zorgen dat u zo snel mogelijk krijgt waar u recht op heeft. Of het nu gaat om onbetaalde facturen of andere vorderingen op Cyprus, wij weten hoe we uw geld kunnen innen. Daarbij maken we gebruik van ons zorgvuldig samengestelde netwerk van advocaten en deurwaarders op Cyprus.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Het is altijd vervelend als klanten of andere schuldenaars u niet betalen. Nog lastiger wordt het als uw debiteuren zich in het buitenland bevinden. 

Hoe kunt u de vordering innen? Welk recht is van toepassing? In Cyprus is de situatie nog eens extra gecompliceerd omdat een deel van het eiland onder controle van Turkije staat en er de facto een ander rechtssysteem wordt gehanteerd. 

Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in internationale incasso. Onze specialisten weten precies hoe zij met dit bijltje moeten hakken. We hebben een efficiënte incassostrategie ontwikkeld en werken samen met juristen, advocaten en deurwaarders op Cyprus. Zij weten precies wat voor regels en wetgeving er van toepassing zijn, bij welke rechtbank we eventueel moeten zijn en hoe we uw vordering daadwerkelijk kunnen incasseren. 

Daarbij heeft u als klant één duidelijk aanspreekpunt in Nederland. Deze internationale incassospecialist coördineert de procedures en onderhoudt het contact met de lokale specialisten. U heeft dus geen last van de taalbarrière. De voortgang van het incassotraject kunt u 24/7 zelf in de gaten houden via onze Online Cockpit. 

Wilt u meer weten over onze incassodiensten op Cyprus? Neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso op Cyprus?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u geld tegoed van een Cypriotische debiteur? Laat uw gegevens achter en één van onze incassospecialisten neemt contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Incasso op Cyprus

  Incasso bestaat bij Invorderingsbedrijf vrijwel altijd uit twee in elkaar overlopende trajecten, de buitengerechtelijke fase en een eventuele gerechtelijke procedure. 

  Als een rekening of factuur niet betaald wordt, dan is het allereerst mogelijk om deze via de buitengerechtelijke of minnelijke weg te innen. De buitengerechtelijke fase bestaat uit alle inspanningen om de schuld zonder tussenkomst van de rechter te innen. In 9 van de 10 gevallen is dit voldoende om uw geld te incasseren. 

  Lukt het niet om uw schuld op minnelijke wijze te innen, dan heeft u de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Hieronder leggen we uit hoe zowel de buitengerechtelijke als de minnelijke fase er op Cyprus uitzien.

  Buitengerechtelijke incasso

  Buitengerechtelijke incasso, ook wel minnelijke incasso genoemd, is het zonder tussenkomst van de rechter trachten te innen van de schuld. Het is de meest snelle en efficiënte manier om te zorgen dat u uw geld krijgt, dus bij Invorderingsbedrijf beginnen we altijd met een buitengerechtelijk traject

  Dat traject bestaat onder andere uit het versturen van een aanmaning. Dat doen we uit onze naam. In veel gevallen is dit al voldoende om betaling van het openstaande bedrag af te dwingen. 

  Daarnaast nemen we persoonlijk contact op met uw debiteur. Dat doen we telefonisch, via de e-mail en door middel van sms- of WhatsApp-berichten. Indien nodig zijn er in een periode van 3 weken 16 contactmomenten met uw debiteur. Daarbij voeren we de druk steeds iets verder op.

  Als betaling uitblijft, sturen we nog één laatste aanmaning. Hierin laten we uw debiteur in niet mis te verstane woorden weten dat hij voor de rechter zal worden gesleept, als de betaling niet op de in de brief genoemde datum binnen is. 

  Omdat we samenwerken met juristen op Cyprus, kunnen we alle communicatie met uw debiteur in het Cypriotisch laten verlopen. Hierdoor wordt de kans op betaling nog groter.

  Gerechtelijke incasso op Cyprus

  Als uw debiteur op Cyprus pertinent weigert te betalen, dan zit er niets anders op dan een gerechtelijke procedure aan te spannen. Hoe dit er op Cyprus uitziet, is afhankelijk van de hoogte van de vordering. 

  We moeten uw vordering indienen bij één van de vijf districtsrechtbanken op het eiland (in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos of Famagusta). Dit doen we door een ingebrekestelling op te stellen en deze op te sturen naar de rechtbank. 

  Vervolgens wordt aan de hand van de hoogte van de vordering bepaald, welke rechter de zaak in behandeling neemt:

  • Vorderingen tot 100.000 euro worden behandeld door de districtsrechters
  • Vorderingen tussen de 100.000 en 500.000 door senior districtsrechters
  • Vorderingen van meer dan 500.000 door de president van de rechtbank

  De rechtbank stuurt een dagvaarding aan uw debiteur. Dit is een officiële oproep om voor de rechter te verschijnen. Uw debiteur heeft de kans om binnen 14 dagen verweer aan te tekenen tegen de claim. Vervolgens heeft u als schuldeiser 7 dagen om hierop te reageren.

  De rechter zal alle ingediende bewijzen bestuderen. Vervolgens wordt er een zitting gepland. Tijdens de zitting hebben zowel de schuldeiser als de gedaagde de kans om hun standpunten te onderbouwen. Beide partijen kunnen de rechter vragen getuigen op te roepen. Uiteindelijk zal de rechter uitspraak doen. 

  Als een van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de rechter, dan kunnen ze in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

  Noord-Cyprus

  Overigens is het niet altijd mogelijk om een beroep te doen op het Cypriotische rechtsstelsel. Dat is het geval als uw debiteur op Noord-Cyprus gevestigd is. 

  Hoewel Cyprus officieel één staat is, is het land namelijk bestuurlijk in tweeën gedeeld. Het noordelijk deel van het eiland wordt namelijk al sinds 1974 bezet door Turkije. Hier is in 1983 de Turkse Republiek Noord-Cyprus uitgeroepen en geldt in de praktijk andere wetgeving en wordt er een ander rechtssysteem gehanteerd. 

  Hoewel geen enkel ander land dan Turkije de Turkse Republiek Noord-Cyprus erkent, heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaald dat het uit praktisch oogpunt soms noodzakelijk is om rechterlijke uitspraken van rechtbanken in Noord-Cyprus te erkennen.

  Europese Procedure voor Geringe Vorderingen

  Cyprus is onderdeel van de EU. Daardoor is het niet altijd nodig om uw vordering via het Cypriotische rechtssysteem te innen. Er bestaan namelijk ook speciale Europese procedures om grensoverschrijdende vorderingen te innen. Deze procedures zijn in het leven geroepen om het makkelijker te maken om onbetaalde rekeningen in het buitenland (maar binnen de EU) te incasseren. 

  Als u een vordering onder de 5000 euro heeft, kunnen we bijvoorbeeld gebruikmaken van de Europese Procedure voor Geringe Vorderingen (EPGV). Dit is een versneld traject dat volledig digitaal verloopt. 

  Als we gebruikmaken van een Europese Procedure voor Geringe Vorderingen kunnen we uw vordering indienen bij de rechtbank in Nederland. Die stuurt de claim door aan uw Cypriotische debiteur. Vervolgens kan uw debiteur bezwaar maken. Beide partijen kunnen digitaal bewijsstukken indienen. De rechter kan eventueel een hoorzitting via videoverbinding organiseren. 

  Uiteindelijk doet de Nederlandse rechter uitspraak. Dit vonnis is uitvoerbaar in alle EU-landen (met uitzondering van Denemarken).

  Europees Betalingsbevel (EBB)

  Maakt uw debiteur geen bezwaar tegen uw vordering, maar reageert hij simpelweg niet op uw herinneringen en aanmaningen? Dan gaat het om een onbetwiste vordering. In dit geval kunnen we een Europees Betalingsbevel (EBB) bedoeld voor grensoverschrijdende vorderingen aanvragen, ook als de vordering hoger is dan 5000 euro.

  Een Europees Betalingsbevel kunnen we aanvragen bij de rechtbank in Den Haag. Die vaardigt het betalingsbevel uit op basis van enkele standaardformulieren die we voor u invullen. Het betalingsbevel wordt vervolgens toegestuurd aan uw debiteur.

  Uw debiteur heeft hierop de kans om alsnog bezwaar aan te tekenen tegen de vordering. Als dat niet gebeurt, dan kunnen we op basis van het Europees Betalingsbevel beslag laten leggen bij uw debiteur.

  Sparren met een internationale incassospecialist?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Hoe verloopt de incassoprocedure op Cyprus?

   Stap 1

   We beginnen de incassoprocedure altijd met een minnelijk traject, waarin we uw debiteur een aanmaning sturen. Ook nemen we telefonisch contact op. Geleidelijk aan voeren we de druk door middel van telefoontjes, sms- of WhatsApp-berichten en e-mails op. Dat doen we totdat de openstaande rekening betaald is. Uiteindelijk zijn er in een periode van 3 weken maximaal 16 contactmomenten.

   Stap 2

   Wanneer betaling gedurende deze 3 weken uitblijft, sturen we een laatste aanmaning. Hierin laten we uw debiteur weten dat juridische stappen onvermijdelijk zijn als hij niet betaalt. We maken direct duidelijk dat hier hoog oplopende kosten voor hem aan verbonden zijn.

   Stap 3

   Uiteindelijk bepaalt u zelf of u daadwerkelijk naar de rechter wilt stappen. Als dat zo is, dan bespreekt onze internationale incassospecialist met u wat voor juridische mogelijkheden we hebben en hoe de gerechtelijke procedure eruit komt te zien.

   Conservatoir beslag op Cyprus

   Een rechtszaak kan maanden in beslag nemen. We willen natuurlijk niet dat uw debiteur die tijd gebruikt om zijn bezittingen weg te sluizen, zodat er niets meer te halen valt als de rechter uitspraak heeft gedaan. 

   Daarom kunnen we de rechter op Cyprus vragen conservatoir beslag te laten leggen. Dit betekent dat bezittingen van uw debiteur in bewaring worden genomen door een deurwaarder totdat er een uitspraak van de rechter is. Zolang er beslag ligt op de bezittingen kan uw debiteur hier geen gebruik van maken. 

   Een conservatoir beslag is op Cyprus mogelijk als:

   • de rechter de zaak belangwekkend genoeg acht.
   • uw claim kans van slagen heeft.
   • het anders moeilijk of onmogelijk wordt om de uitspraak van de rechter in een later stadium ten uitvoer te leggen.

   Beslag leggen bij uw debiteur op Cyprus

   Een vonnis van de rechter heeft op Cyprus automatisch een executoriale status. Zodra de rechter uitspraak heeft gedaan kunnen we het vonnis dus direct ten uitvoer laten leggen. Dat kunnen we bijvoorbeeld doen door een beslagleggingsbevel aan te vragen. In dat geval wijst de rechter een deurwaarder aan om beslag te laten leggen bij uw debiteur. Het is zelfs mogelijk om beslag te laten leggen bij derden. 

   Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om de rechter te verzoeken een betalingsregeling op te leggen.

   Faillissementsaanvraag

   Als schuldeiser hebben we nog een stevig pressiemiddel achter de hand als uw debiteur echt niet wil betalen: een faillissementsaanvraag. Net als in Nederland is het op Cyprus mogelijk om het faillissement van uw debiteur aan te vragen als hij niet betaalt. 

   Volgens het Cypriotische faillissementsrecht verkeert uw debiteur in een staat van faillissement als hij niet binnen afzienbare tijd zijn schulden aflost. In Cyprus is het mogelijk om het faillissement van uw debiteur aan te vragen als de vordering hoger is dan 854 euro. 

   Niemand wil natuurlijk failliet gaan. Daarom zien we regelmatig dat een schuldenaar opeens toch kan betalen als er een faillissementsaanvraag wordt ingediend. 

   Kan uw debiteur echt niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan verklaart de rechtbank uw debiteur failliet. Er wordt dan een curator aangesteld die de bezittingen van uw debiteur en alle schuldeisers in kaart brengt. Uit de bezittingen worden de schuldeisers zoveel mogelijk afbetaald.

   Laat u adviseren

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso

    Als internationale incassospecialist innen we diverse soorten vordering op Cyprus. Zo incasseren we openstaande facturen, maar ook schadevergoedingen. Tevens kunnen we bemiddelen bij huur- een aankoopconflicten.

    We zijn onder andere actief binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    We werken daarbij voor opdrachtgevers rechtstreeks, maar ook als tussenpersoon, bijvoorbeeld als advocaten- of accountantskantoor, kunt u ons inschakelen.

    Hoe kunnen we u nog meer helpen?

    Direct uw incasso indienen

    Dien uw claim direct bij ons in via het incasso aanmeldformulier. Wilt u liever eerst overleggen met een van onze incassospecialisten? Laat uw gegevens achter of bel ons op 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Cyprus

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt incasseren
      in Europa?

      Serviceovereenkomst incasso europa - invorderingsbedrijf