Home PageIncasso Boekarest

Incasso Boekarest: wat zijn de mogelijkheden?

Heeft u last van een debiteur in Boekarest die een openstaande factuur of een andere vordering niet betaalt? Wanbetalers in het buitenland zijn de nachtmerrie van iedere ondernemer. Opeens moet u een beroep doen op het Roemeense rechtssysteem en wordt u geconfronteerd met de taalbarrière. 

Of het nu gaat om een eenvoudige incassozaak of een complex juridisch conflict, Invorderingsbedrijf neemt u uw zorgen uit handen. Als internationaal incassobureau kunnen we uw factuur laten innen met behulp van onze juristen, advocaten en deurwaarders in Boekarest.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in Roemeense incasso

Als u zakendoet in de Roemeense hoofdstad Boekarest dan heeft u te maken met een andere taal, afwijkende wetgeving en andere gebruiken dan u gewend bent. Dat wordt problematisch als uw klant opeens niet betaalt. Het innen van vorderingen in het buitenland is een ingewikkelde en tijdrovende kwestie. 

Roemenië ligt in Oost-Europa op meer dan 2,5 uur vliegen. Er wordt een andere taal gesproken en er gelden andere wetten dan in Nederland. Hoe kunt u uw onbetaalde factuur innen? Wat zijn uw rechten? Waar kunt u terecht?

Gelukkig staat Invorderingsbedrijf voor u klaar om uw openstaande vordering voor u te innen. We hebben niet alleen een bewezen internationale incassostrategie, we werken ook samen met lokale juristen, deurwaarders en advocaten in grote steden als Boekarest. Zij spreken Roemeens en zijn op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot incasso. 

Als cliënt heeft u één duidelijk aanspreekpunt in Nederland. Deze internationale incassospecialist coördineert het traject en onderhoudt contact met de lokale partijen. U heeft zelf dus nergens omkijken naar. 

De voortgang van de incasso kunt u 24/7 volgen in onze Online Cockpit.

Wilt u meer informatie over onze internationale incassostrategie? Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Boekarest?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u een debiteur in Boekarest die niet betaalt? Dan kunt u uw vordering aan ons overdragen. Samen met lokale experts zorgen wij dat u uw geld krijgt.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Een bewezen incassotraject

  Ons incassotraject in Boekarest bestaat uit twee afzonderlijke fases: de buitengerechtelijke en gerechtelijke. Tijdens de buitengerechtelijke incasso herinneren we uw debiteur aan de schuld en voeren we de druk geleidelijk aan op, maar er komt nog geen rechter aan te pas. 

  Tijdens de gerechtelijke fase spannen we een juridische procedure aan tegen uw debiteur. Omdat we beschikken over lokale juristen en advocaten kunnen we dit ook bij de rechtbank in Boekarest doen. Uw debiteur begrijpt dus direct dat hij niet zomaar wegkomt met wanbetaling. 

  Hieronder leggen we nader uit hoe zowel het buitengerechtelijk als het gerechtelijke traject eruitziet.

  Buitengerechtelijke incasso in Boekarest

  Een buitengerechtelijke incasso is een efficiënte en voordelige optie om een openstaande vordering te innen in Boekarest. Onze ervaring leert namelijk dat een brief van een incassobureau vaak al voldoende is om uw debiteur tot betaling te bewegen. 

  Tijdens deze minnelijke fase sturen we uw debiteur eerst een aanmaning. Dit is in Roemenië niet verplicht, maar dient wel als een aansporing tot betaling en als bewijs dat we betaling gevorderd hebben. 

  Daarnaast nemen we contact op met uw debiteur. Dit doen we bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail en door sms- of WhatsApp-berichten te sturen. Indien relevant gebeurt dat in het Roemeens.

  Wanneer betaling nog steeds uitblijft, kondigen we aan dat we een gerechtelijke procedure zullen starten. We laten uw debiteur direct weten wat voor kosten hier voor hem aan verbonden zijn.

  Bij verreweg de meeste zaken lukt het ons om de vordering in de buitengerechtelijke fase te innen.

  Gerechtelijke incasso

  Soms zit er, als uw debiteur zich nergens iets van aantrekt of als er een conflict is ontstaan, niets anders op dan hem voor de rechter te slepen. Hoe de juridische procedure precies verloopt in Boekarest, hangt af van de hoogte van de vordering en of u een schriftelijke overeenkomst heeft.

  Kleine vorderingen

  Voor kleine vorderingen (tot 10.000 RON) bestaat er in Roemenië een speciale geringe vorderingen procedure (procedura privind cereri cu valoare redusă). Voor dit traject moeten we een formulier invullen en de gegevens over de vordering opsturen naar de rechtbank in Boekarest

  Vervolgens kan uw debiteur via een formulier bezwaar maken. Indien de rechter het noodzakelijk acht kunnen er getuigen of externe experts worden opgeroepen. Binnen 90 dagen doet de rechtbank uitspraak.

  Betalingsbevelprocedure

  Als de overeenkomst duidelijk schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door uw debiteur is het ook mogelijk om een betalingsbevelprocedure (procedura somaţiei de platā) te starten. 

  De rechter bestudeert de documenten en vaardigt op basis hiervan een betalingsbevel (ordonanta de plata) uit. Als uw debiteur vervolgens niet uit zichzelf betaalt, kunnen we met het betalingsbevel beslag laten leggen bij uw debiteur.

  Gerechtelijke procedure

  Als u geen schriftelijke overeenkomst heeft en als de vordering hoger is dan 10.000 RON dan kunt u geen gebruik maken van de procedure voor geringe vorderingen of de betalingsbevelprocedure. In dat geval volgt er een standaard civiele procedure bij de lokale rechtbank. 

  Vorderingen onder de 20.000 RON worden daarbij in eerste aanleg behandeld door de lokale rechtbank (Judecatori). Vorderingen daarboven komen terecht bij de districtsrechtbank (Tribunali). Bij deze laatste rechtbank heeft u een advocaat nodig. Invorderingsbedrijf werkt samen met de beste advocaten in Boekarest.

  De civiele procedure bestaat uit een schriftelijke ronde, waarin beide partijen hun bewijzen aan kunnen dragen. Daarna wordt er een hoorzitting gehouden. Hier kunnen beide partijen hun standpunten onderbouwen. Ook kunnen er getuigen en experts opgeroepen worden. Uiteindelijk doet de rechter uitspraak. Met het gerechtelijk vonnis kunnen we beslag laten leggen bij uw debiteur.

  Grensoverschrijdende vorderingen binnen de Europese Unie

  Als u in Nederland of een ander EU-land (behalve Roemenië) woont en uw debiteur in Roemenië is gevestigd, dan kunnen we uw vordering ook innen via een van de daarvoor bestemde Europese procedures voor grensoverschrijdende vorderingen. Deze versnelde trajecten zijn speciaal ontworpen om onbetaalde vorderingen in het buitenland te innen.

  Europese Procedure voor Geringe Vorderingen

  Voor geringe vorderingen (onder de 5000 euro) bestaat er binnen de EU een speciale Europese Procedure voor Geringe Vorderingen. Dit versnelde traject verloopt volledig digitaal.

  Om gebruik te maken van deze procedure kunnen we uw vordering indienen bij de rechtbank in Nederland. Die stuurt uw claim vervolgens door aan uw debiteur. Als die niet reageert, wijst de rechter uw vordering automatisch toe. 

  Wanneer uw debiteur wel bezwaar aantekent, dan kunnen beide partijen hun bewijzen indienen. Ook kan de rechter een digitale hoorzitting organiseren. De rechter doet uiteindelijk uitspraak en dit vonnis is overal binnen de EU (m.u.v. Denemarken) uitvoerbaar.

  Europees Betalingsbevel (EBB)

  Gaat het om een onbetwiste vordering? Dan kunnen we ook een Europees Betalingsbevel (EBB) aanvragen. Onbetwiste vorderingen zijn claims waar uw debiteur geen bezwaar tegen maakt, maar desondanks niet betaalt. 

  We kunnen een Europees Betalingsbevel aanvragen door uw vordering in te dienen bij de rechter in Nederland. Dit kan uitsluitend bij de rechtbank in Den Haag. De rechter stelt vervolgens een betalingsbevel op en stuurt dit document toe aan uw debiteur in Boekarest. 

  Die heeft daarop de kans om de vordering alsnog te betwisten. Als dat niet gebeurt, dan wordt het betalingsbevel uitvoerbaar en kunnen we een Roemeense deurwaarder inschakelen om beslag te laten leggen bij uw debiteur.

  Sparren met een internationale incassospecialist?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Hoe verloopt de incassoprocedure in Boekarest?

   Stap 1

   Ieder incassotraject begint met een minnelijke fase, waarbij we uw vordering zonder tussenkomst van de rechter proberen te innen. Dat doen we door een aanmaning te sturen en telefonisch, per e-mail en WhatsApp contact op te nemen met uw debiteur. In totaal zijn er in drie weken tijd 16 keer contactmomenten met uw debiteur.

   Stap 2

   Gedurende de minnelijke fase voeren we de druk op uw debiteur in Boekarest steeds iets verder op. We beginnen met een vriendelijke benadering die steeds iets strenger wordt. Aan het eind van de buitengerechtelijke fase laten we uw schuldenaar weten dat we juridische stappen zullen ondernemen als betaling nog langer uitblijft.

   Stap 3

   Uiteindelijk bepaalt u als debiteur zelf of u daadwerkelijk een gerechtelijke procedure wilt starten. Onze incassospecialist zal u vooraf goed informeren, de mogelijkheden bespreken en een indicatie geven van de slagingskans.

   Beslaglegging in Boekarest

   Wanneer de rechter een (Europees) betalingsbevel heeft uitgevaardigd of er een vonnis van de rechter ligt, kunnen we een deurwaarder (executor judecătoresc) in Boekarest inschakelen om uw geld daadwerkelijk te innen. 

   Deurwaarders in Roemenië kunnen bijvoorbeeld beslag leggen op inkomen en banktegoeden van uw debiteur. Ook mag een deurwaarder roerende en onroerende goederen in beslag nemen. Deze kunnen openbaar worden verkocht. Uit de opbrengst van de veiling kan de deurwaarder u uitbetalen.

   Conservatoir beslag

   Om bezittingen van uw debiteur veilig te stellen in aanloop en tijdens de rechtszaak, is het ook in Roemenië mogelijk om conservatoir beslag te leggen. Dit is een tijdelijk beslag dat bedoeld is om te voorkomen dat uw debiteur de kans heeft bezittingen weg te maken voordat er een gerechtelijke uitspraak ligt. 

   Om conservatoir beslag te laten leggen, moeten we een verzoek indienen bij de rechter in Boekarest. Daarbij moeten we aantonen dat het aannemelijk is dat uw debiteur zal blijven weigeren de schuld te betalen, ook als de rechter uitspraak heeft gedaan. 

   Als de rechter daarin meegaat, dan wordt er een procedureel bevel (ordonanta presedintiala) uitgevaardigd, waarmee een deurwaarder beslag kan leggen tot er een uitspraak van de rechter is. De bezittingen waarop beslag gelegd wordt, blijven onder beheer van de deurwaarder totdat de rechter vonnis heeft gesproken.

   Faillissement van uw debiteur aanvragen

   Kan uw debiteur de schuld niet betalen? Of zegt hij dat dat zo is? Dan heeft u als schuldeiser de mogelijkheid om het faillissement van uw debiteur aan te vragen. Het is in Roemenië mogelijk om een faillissementsaanvraag te doen als uw debiteur minimaal 60 dagen te laat is met betalen. 

   Met een faillissementsaanvraag kunnen we de duimschroeven flink aandraaien. Als uw debiteur failliet gaat, raakt hij zijn bedrijf en/of als zijn persoonlijke bezittingen kwijt. De meeste schuldenaars doen er daarom alles aan alsnog te betalen.

   Als uw debiteur daadwerkelijk niet kan betalen, dan spreekt de lokale of districtsrechtbank het faillissement uit. Er wordt een curator aangesteld die probeert alle schuldeisers zoveel mogelijk uit te betalen uit de failliete boedel. Daarbij krijgen bepaalde schuldeisers zoals hypotheekverstrekkers en werknemers die nog salaris tegoed hebben voorrang.

   Laat u adviseren

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso

    Invorderingsbedrijf kan iedere openstaande factuur in Boekarest voor u innen. Maar we voeren niet alleen incasso uit om onbetaalde zakelijke rekeningen te incasseren. We kunnen bijvoorbeeld ook schadevergoedingen invorderen of claims rond huur- en aankoopconflicten afhandelen. 

    Als internationaal incassobureau werken we onder andere binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    Daarbij werken we niet alleen schuldeisers zelf, maar ook voor tussenpersonen zoals advocaten- en accountantskantoren.

    Hoe kunnen we u nog meer helpen?

    Direct uw incasso in Boekarest indienen

    Wilt u direct uw vordering bij ons indienen? Dat kan via het incasso aanmeldformulier. Wilt u liever eerst overleggen met een van onze internationale incassospecialisten? Laat uw gegevens achter via het onderstaande contactformulier of bel met 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Boekarest

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen