Home PageIncasso Canada

Incasso Canada: uw Canadese vorderingen innen

Doet u internationaal zaken en heeft u een Canadese klant die een factuur niet betaalt? Of heeft u andere onbetaalde vorderingen in Canada? Zelf achter uw geld aan gaan kost ontzettend veel tijd en moeite en blijkt vaak tevergeefs.

Draag uw vordering over aan Invorderingsbedrijf en wij zorgen ervoor dat u uw geld zo snel mogelijk op uw rekening heeft. Als specialist in internationale incasso beschikken we over een eigen netwerk met lokale incassospecialisten in Canada. Deze Canadese juristen, advocaten en deurwaarders weten precies wat zij moeten doen om uw vordering te incasseren.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in Canadese incasso

Een onbetaalde factuur van een Nederlandse klant kan al voor een hoop frustraties zorgen, een wanbetaler aan de andere kant van de wereld is nog vervelender. U heeft te maken met een enorme afstand en een flink tijdsverschil. 

Bovendien weet u vermoedelijk niet precies wat uw rechten en plichten als schuldeiser zijn. Wat moet u doen om uw geld te krijgen? Bij welke instanties kunt u terecht? Op welke incassobureaus en deurwaarders kunt u vertrouwen? 

Invorderingsbedrijf neemt u deze zorgen uit handen. Als crediteur heeft u één duidelijk aanspreekpunt in Nederland. Deze internationale incassospecialist regelt de incasso en onderhoudt contact met de experts uit ons netwerk in Canada. 

Op die manier verzorgen we zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incasso in Canada en kunnen we uw geld op een snelle en efficiënte manier innen. Als klant krijgt u toegang tot onze Online Cockpit, waarin u de voortgang van de incasso 24/7 in de gaten kunt houden.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Canada?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u onbetaalde rekeningen in Canada? Neem direct contact met ons op door uw gegevens in te vullen.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Canada?

  Een incassoprocedure in Canada begint (net als in Nederland) doorgaans met een buitengerechtelijk traject. Dit is het gedeelte waarbij wij als incassobureau uw debiteur attenderen op de openstaande schuld, onder andere door herinneringen en aanmaningen te sturen. In de meeste gevallen is dit voldoende om uw debiteur tot betalen te bewegen. 

  Als blijkt dat een minnelijke incasso (het buiten de rechter om innen van uw schuld) niet mogelijk is. Dan kunnen we met behulp van onze advocaten en juristen in Canada een juridische procedure beginnen tegen uw debiteur.

  Buitengerechtelijke incasso in Canada

  Heeft u een factuur verstuurd naar een klant in Canada en wordt die maar niet betaald? Of heeft u een andere openstaande vordering in Canada? 

  Tijdens een minnelijk incassotraject versturen we uw debiteur herinneringen waarin we hem vriendelijk doch dringend manen de openstaande rekening te betalen. Ook zullen we telefonisch en per sms of e-mail contact opnemen met uw debiteur. In totaal zijn er in een periode van drie weken 16 contactmomenten met uw debiteur (indien noodzakelijk). Daarbij voeren we de druk geleidelijk aan op. 

  Uiteindelijk laten we uw debiteur weten dat we gerechtelijke stappen zullen ondernemen als de rekening niet binnen de gestelde termijn betaald wordt. We vermelden direct dat hier kosten aan verbonden zijn voor uw debiteur. Omdat deze kosten flink op kunnen lopen, kiezen de meeste debiteuren er alsnog voor om de openstaande schuld te voldoen.

  Incasso voor particulieren

  Een gerechtelijke procedure starten

  De meeste debiteuren zijn zo verstandig om alsnog te betalen als zij een aanmaning van Invorderingsbedrijf op de mat aantreffen. Maar wat als zij dit niet doen?

  Dan ondernemen wij (in overleg met u als schuldeiser) en met behulp van ons netwerk van juristen en advocaten in Canada gerechtelijke stappen.

  Hoe een gerechtelijke procedure in Canada eruit ziet is onder andere afhankelijk van de provincie of het territorium waarin uw debiteur zich bevindt. De verschillende provincies en territoria hebben namelijk hun eigen rechtbanken (drie verschillende niveaus). Alleen Nunavut heeft slechts één rechtbank. In de meeste provincies en territoria werkt de procedure op een vergelijkbare manier.

  Kleine vorderingen

  In de meeste Canadese provincies en territoria bestaat er een speciale vereenvoudigde gerechtelijke procedure voor kleine vorderingen. De grens waarbij een kleine vordering ingediend kan worden voor een Small Claims Court wisselt echter per provincie.

  Limiet per provincie of territorium voor een kleine vorderingen-procedure:

  • Alberta: CAD 50.000
  • British Columbia: CAD 35.000
  • Northwest Territories: CAD 35.000
  • Ontario: CAD 30.000
  • Newfoundland and Labrador: CAD 25.000
  • Nova Scotia: CAD 25.000
  • Yukon: CAD 25.000
  • Nunavut: CAD 20.000
  • Saskatchewan: CAD 20.000
  • Quebec: CAD 15.000
  • New Brunswick: CAD 12.500
  • Manitoba: CAD 10.000
  • Prince Edward Island CAD 8.000

  Heeft u een claim die (iets) hoger is dan de bovengenoemde limiet, maar wilt u de zaak toch indienen bij een Small Claims Court? Dan is het vaak mogelijk om het bedrag dat hoger is dan de limiet, kwijt te schelden. 

  Als we een claim indienen bij het Small Claims Court wordt uw debiteur hiervan op de hoogte gesteld. Vervolgens kan uw debiteur ervoor kiezen de vordering te erkennen en te betalen. In dat geval wordt de procedure automatisch stopgezet. 

  Als uw debiteur de vordering betwist, dan kan hij een verdediging indienen. In dat geval worden beide partijen uitgenodigd voor de rechter te verschijnen. De rechter zal bemiddelen en proberen beide partijen tot een overeenkomst te laten komen. Als dat niet lukt volgt er een rechtszaak. De rechter zal de bewijslast bestuderen en een uitspraak doen.

  Civiele procedure

  Voor vorderingen boven de hierboven genoemde limieten volgt een normale civiele procedure. Die dient voor een hogere rechtbank dan de procedure voor de kleine vorderingen. De juridische procedure ziet er grofweg hetzelfde uit: uw debiteur wordt gedagvaard en kan ervoor kiezen de schuld te betalen of de claim aan te vechten.

  Als uw debiteur het niet eens is met de claim kan hij een verdediging indienen voor de rechtbank. De rechter zal de ingediende bewijzen bestuderen en de argumenten van beide partijen aanhoren. Vervolgens zal de rechter uitspraak doen.

  Arbitrage

  Een alternatief voor een rechtszaak is arbitrage. Dit is een vorm van particuliere rechtspraak waarbij het geschil niet wordt voorgelegd aan een rechter, maar aan een arbitragecommissie die door de partijen zelf is aangesteld. 

  Om een zakelijk geschil te beslechten door middel van arbitrage, moeten beide partijen dit overeenkomen. Vaak wordt dit vooraf vastgelegd, bijvoorbeeld in de koopvoorwaarden of algemene voorwaarden. Het is echter ook mogelijk om (als beide partijen daarmee akkoord gaan) een beroep te doen op arbitrage nadat het conflict is gerezen. 

  Tijdens een arbitrageprocedure wordt het geschil voorgelegd aan een enkele arbiter of een arbitragecommissie die bestaat uit meerdere arbiters. Die doen vervolgens een uitspraak. Een arbitrale uitspraak heeft dezelfde waarde als een gerechtelijk vonnis. Er kan bijvoorbeeld beslag gelegd worden met een arbitraal vonnis. Het is niet mogelijk om alsnog naar de rechter te stappen als er eenmaal gekozen is voor arbitrage. 

  Het voordeel van arbitrage is dat het doorgaans sneller is dan een normale rechtszaak. Ook is er meestal geen mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak en kan de procedure in beslotenheid worden afgehandeld.

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Beslaglegging

   Een gunstige uitspraak van de rechter krijgen is één, uw geld ook daadwerkelijk incasseren is iets anders. Wat als uw debiteur na een vonnis van de rechter nog steeds weigert te betalen

   In sommige provincies en territoria in Canada is het mogelijk om (zodra uw debiteur geen mogelijkheid meer heeft om in beroep te gaan) met het vonnis direct beslag te laten leggen bij uw debiteur. In andere provincies moet hier eerst een bevel tot beslaglegging voor worden aangevraagd bij de rechter. 

   De beslaglegging wordt uitgevoerd door sheriffs. Deze overheidsfunctionarissen zijn verantwoordelijk voor het ten uitvoer leggen van rechterlijke uitspraken en mogen daarbij beslag leggen op inkomen en bankrekeningen. Ook kunnen zij goederen in beslag nemen en deze openbaar verkopen. Uit de opbrengst hiervan wordt u als schuldeiser uitbetaald.

   Conservatoir beslag in Canada

   U wilt natuurlijk niet dat uw debiteur in aanloop naar een (definitieve) gerechtelijke uitspraak geld of spullen wegsluist, waardoor er voor u als schuldeiser niets meer te halen valt. Daarom kunnen er verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Zo kunnen we de rechter vragen bankrekeningen te bevriezen of spullen van uw debiteur in bewaring te nemen zolang de zaak onder de rechter is. 

   Een dergelijk conservatoir beslag dient direct als een stevig drukmiddel op uw debiteur. Uw wanbetaler kan zolang de rechtszaak loopt immers niet meer beschikken over het geld of de spullen. Veel debiteuren kiezen er daarom voor alsnog te betalen zodra er conservatoir beslag wordt gelegd.

   Faillissement in Canada

   Een van de sterkste pressiemiddelen op uw debiteur is een faillissementsaanvraag. In de Canadese faillissementswet (Bankruptcy and Insolvency Act) is vastgelegd dat een schuldeiser het faillissement van zijn debiteur kan aanvragen als die niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

   Als uw debiteur failliet wordt verklaard, dan raakt hij de zeggenschap over zijn bezittingen kwijt. Alle bezittingen worden gebruikt om openstaande schulden af te betalen. Uw debiteur loopt dus het risico om alles wat hij heeft, kwijt te raken als hij failliet wordt verklaard. De meeste debiteuren zullen er alles aan doen om dit voorkomen. 

   In de praktijk zullen de meeste wanbetalers alsnog tot betaling overgaan als hun faillissement wordt aangevraagd (zodra wij het geld binnen hebben, kunnen we de faillissementsaanvraag intrekken). 

   Als uw debiteur na een faillissement nog steeds niet betaalt, zal hij uiteindelijk failliet verklaard worden door de rechter. In dat geval worden al zijn (bedrijfs)bezittingen overgedragen aan een curator (Licensed Insolvency Trustee). Die zal deze goederen verkopen om alle schuldeisers uit te betalen.

   Meer informatie?

   Wilt u meer weten over het aanvragen van het faillissement van uw debiteur in Canada? Vul uw gegevens in en één van onze internationale incassospecialisten neemt contact met u op.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Canada

    Als schuldeiser kunt u te maken krijgen met vorderingen in verschillende rechtsgebieden. U kunt natuurlijk goederen op rekening leveren die niet betaald worden, maar het is ook mogelijk dat u bijvoorbeeld geld tegoed heeft uit een schadeclaim of door salaris dat niet betaald wordt. 

    Invorderingsbedrijf kan u helpen met het innen van al deze soorten schulden. We zijn onder andere gespecialiseerd in incasso binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    Invorderingsbedrijf verzorgt niet alleen incasso voor particulieren, maar ook voor tussenpersonen zoals advocatenkantoren en accountantskantoren.

    Waar kunnen wij u nog meer mee van dienst zijn?

    • Advies op het gebied van contracten en voorwaarden
    • Kredietinformatie over Canadese bedrijven
    • Bemiddeling bij geschillen o.a. over het Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
    • Bemiddelen bij het treffen van onderhandse regelingen en schikkingen

    Direct uw incasso in Canada indienen

    Via ons incasso aanmeldformulier dient u direct uw vordering in. Wilt u hier liever eerst over sparren met een specialist? Laat dan uw gegevens achter of bel ons via 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Canada

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt wereldwijd incasseren?

      Serviceovereenkomst incasso wereld - invorderingsbedrijf